Περίγελως τῶν Βαλκανίων

Μᾶς περιφρονοῦν ὁ Κροάτης Πρόεδρος καί ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός

ΕΙΡΩΝΙΚΟΙ, προκλητικοί καί ἀπό θέση ἰσχύος ἐμφανίζονται ἀπέναντι στήν Ἑλλάδα ὁ Κροάτης Πρόεδρος καί ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός. Ἄν καί πρόκειται γιά δύο διαφορετικά γεγονότα, ἔχουμε μίαν ὁμολογουμένως ἄδικη ἐπίθεση ἐκ μέρους τῶν δύο Βαλκανίων ἡγετῶν, καί εἶναι πλέον σαφές τό κενό κυρίως στήν ἐξωτερική πολιτική καθώς δέν ὑπάρχει ἡ δέουσα ἀπάντησις σέ ὅσα προκλητικά δηλώνουν Μιλάνοβιτς καί Ράμα, καθώς γενικώτερα παρατηρεῖται ὀλιγωρία ὡς πρός τήν παρουσίαση τῶν ἑλληνικῶν θέσεων.

Ὁ Κροάτης Πρόεδρος ἐπιμένει στό κρεσέντο τῶν προκλητικῶν δηλώσεων καί τῶν ἐπιθέσεων στήν ἑλληνική Δικαιοσύνη, καί ὡσάν «ἐκπρόσωπος» τῶν χούλιγκαν τῆς Ντυναμό Ζάγκρεμπ, ὑποστηρίζει ὅτι οἱ συλληφθέντες εἶναι παγιδευμένοι στήν Ἑλλάδα καί ὅτι ἡ Ἑλληνική Ἀστυνομία τούς συμπεριφέρεται σάν σέ «αἰχμαλώτους πολέμου». Καί ὅμως ὑπάρχει Πρόεδρος εὐρωπαϊκῆς χώρας πού τό 2023 κατηγορεῖ μιά ἄλλη χώρα τῆς ΕΕ ὅτι οἱ κακοποιοί πού ἔχουν συλληφθεῖ γιά πολλά κακουργήματα εἶναι «αἰχμάλωτοι πολέμου»! Ἄραγε ἡ Πρόεδρος τῆς Κομμισσιόν πού παραθέριζε μέ τόν Πρωθυπουργό στήν Σούδα ἐνημερώθηκε γιά τίς προσβολές πού δέχεται ἡ χώρα μας ἤ δέν φθάνει τό «σῆμα» τόσο νότια;

Ὁ Μιλάνοβιτς ὑποστηρίζει ὅτι ἐγκαίρως εἶχε προειδοποιήσει γιά τό πῶς θά ἀντιμετωπίσει ἡ χώρα μας τούς 100 συλληφθέντες. «Μπορῶ νά ἀναφέρω τούς λόγους γιατί ἔγινε καί γιατί στήν Ἑλλάδα, καί τί θά μποροῦσε νά πάρει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τήν UEFA καί γιατί εἶναι σημαντικό γι’ αὐτούς νά μεταφέρουν τήν εὐθύνη στούς 100 Κροᾶτες. Πόσοι Ἕλληνες ἔχουν συλληφθεῖ;» δήλωσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κροατίας. Χωρίς ἴχνος ντροπῆς ἰσχυρίσθηκε ὅτι οἱ 105 συλληφθέντες διεσκορπίσθησαν σέ διάφορες φυλακές τῆς χώρας «ὥστε νά χτυπηθοῦν καί νά βιαστοῦν! Τέλεια, αὐτή εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωσις. Οἱ Κροᾶτες ὀπαδοί ἀντιμετωπίζονται σάν παράσιτα στήν Ἑλλάδα. Δέν ἔχει νά κάνει μέ τήν δημοκρατία καί τόν σεβασμό στά ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ἄν αὐτή εἶναι ἡ Εὐρωπαϊκή Ἕνωση σήμερα, καλύτερα νά μήν τήν ἔχουμε» κατέληξε. Ὁ Πρωθυπουργός τῆς Κροατίας, Ἀντρέι Πλένκοβιτς, διεφώνησε μέ τόν Πρόεδρο καί τόν κάλεσε νά μή «βοηθεῖ» τούς χούλιγκαν. Ἀλλά καί αὐτός ζήτησε νά ἐπισπευσθοῦν οἱ διαδικασίες καί νά ἀπελαθοῦν οἱ περισσότεροι στήν Κροατία.

Στόν Κροάτη Πρόεδρο ἀπήντησε μέ ἤπιο τόνο ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Στράτος Εὐθυμίου, ὑπενθυμίζοντάς του ὅτι στήν Ἑλλάδα λειτουργεῖ κράτος δίκαιου, εἶναι σεβαστά τά θεμελιώδη δικαιώματα, καί ἡ ἀνεξάρτητη ἑλληνική δικαιοσύνη θά κρίνει τήν ὑπόθεση ἀμερόληπτα καί ἀντικειμενικά. «Ὁποιεσδήποτε δηλώσεις πού στρεβλώνουν τήν πραγματικότητα δέν προσφέρουν καλή ὑπηρεσία ὑπό τίς παροῦσες συνθῆκες» σημείωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ΥΠΕΞ.

Νοτιώτερα στήν Ἀλβανία, ἡ κατάστασις εἶναι πιό περίπλοκη, καθώς καταπατῶνται καί ἐξευτελίζονται δημοκρατικά δικαιώματα εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος. Μέ ἀφορμή τήν μεγάλη συγκέντρωση στό κέντρο τῆς Χειμάρρας γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ δημάρχου κ. Φρέντη Μπελέρη, παρουσίᾳ τῶν δημάρχων Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης, ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ραμα δήλωσε «ἄφωνος» ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς μειονότητος κάνοντας λόγο γιά «σουρρεαλιστική ἐμφάνιση τῆς παρεμβάσεως τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς σέ ἕνα ζήτημα τῆς ἀλβανικῆς δικαιοσύνης.» Ἐπί πλέον, δέν ἔκρυψε τά εἰρωνικά σχόλια γιά τήν παρουσία τῶν κ.κ. Μπακογιάννη καί Ζέρβα. Ἀπευθυνόμενος «στούς Ἕλληνες φίλους πού ἦρθαν στήν Χειμάρρα ἐν μέσῳ διακοπῶν» ὁ Ράμα ἔκανε λόγο γιά ἕνα «μοναδικό σώου σέ τουρίστες ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, πού φέτος ἔχουν ἀποβιβαστεῖ περισσότεροι ἀπό ποτέ στίς ἀλβανικές ἀκτές» καί προσθέτει ὅτι «ὅτι εἶναι πάντα εὐπρόσδεκτοι στήν Ἀλβανία. Καί νά διαμαρτυρηθοῦν ἄν θέλουν!»

Σέ μιά μακροσκελῆ ἀνακοίνωση γεμάτη ἱστορικές ἀνακρίβειες καί ἐπιθέσεις κατά τῶν Ἑλλήνων καί τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως ὁ Ράμα ἀσκεῖ δριμεῖα κριτική σέ ἐκείνους πού θέλουν νά ἀπελευθερώσουν τόν κ. Μπελέρη θέτοντας ὡς ὅρο ἀκόμη καί τήν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στήν ΕΕ. Ἐπικαλεῖται τήν ἐπιστολή τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κομμισσιόν κ. Μαργαρίτη Σχοινᾶ καί ὑποστηρίζει ὅτι δέν ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν ἰδιοκτησία τῶν Ἑλλήνων «φίλων» καί ἰσχύει ὅ,τι ἰσχύει καί γιά τούς Ἀλβανούς. Θεωρεῖ πρωτοφανές νά γίνεται ἑλληνική κινητοποίησις αἱρετῶν σέ μιά ἄλλη χώρα ἐνάντια στίς Ἀρχές τοῦ κράτους. «Αὐτή εἶναι μιά ἀπό ἐκεῖνες τίς τυπικές καταστάσεις, γιά τήν ἔκφραση “Εἶμαι ἄφωνος!” εἶναι τό πρῶτο πρᾶγμα πού σοῦ ἔρχεται στό μυαλό καί θά ἤθελες νά σταματήσεις ἐκεῖ. Εἶναι ὅμως κι αὐτή ἀπό ἐκεῖνες τίς χαρακτηριστικές καταστάσεις, ὅταν στά Βαλκάνια ζωντανεύει ἡ ἔκφραση “τό πάπλωμα καίγεται γιά ἕναν ψύλλο!”, γι’ αὐτό πρέπει νά συζητήσουμε καί νά κάνουμε ὅ,τι καλύτερο μποροῦμε, γιά νά μήν συμβεῖ ποτέ αὐτό» δήλωσε ὁ Ράμα. Ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ κ. Μπελέρης θά συνεχίσει νά κρατεῖται νομίμως στήν φυλακή καί κάλεσε τόν κ. Μητσοτάκη νά διαβάσει προσεκτικά τήν ἀνακοίνωσή του καί ὄχι ὅσα δήλωσαν οἱ διαδηλωτές. Ἀνησυχεῖ σοβαρά ὅτι οἱ Ἕλληνες στίς Βρυξέλλες θά παρουσιάσουν τό θέμα Μπελέρη ὡς ζήτημα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος καί μπορεῖ νά «ἐπιφέρει τήν ὀπισθοδρομική συνέπεια τῆς ἀναζωπυρώσεως τῆς σημαίας τοῦ ἐθνικισμοῦ καί τῶν ἀμοιβαίων ἀρνητικῶν συναισθημάτων πού προκαλεῖ αὐτή ἡ σημαία σέ παραπληροφορημένα στρώματα καί ὁρισμένες ὁμάδες ἐξτρεμιστῶν, πού καλωσορίζουν αὐτές τίς περιπτώσεις ἐνῷ ἔχουν στό χέρι τους ἕνα κουτάκι βενζίνης πού δέν ἀμφιβάλλω οὔτε γιά ἕνα δευτερόλεπτο ὅτι ὄχι μόνο ἐγώ καί ἡ ἀλβανική κυβέρνησις ἀλλά καί ὁ Πρωθυπουργός καί ἡ ἑλληνική κυβέρνησις δέν τό θέλουμε καθόλου.»

Οἱ Ἀλβανοί ἀστυνομικοί ἐπεχείρησαν νά ματαιώσουν τήν συγκέντρωση ὑπέρ τοῦ κ. Μπελέρη προβάλλοντας δῆθεν ἔγγραφο ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος. Φυσικά κανείς δέν ἔκανε πίσω. Ὁ κ. Μπακογιάννης χαρακτήρισε τήν συγκέντρωση «προσκύνημα γιά τήν ἐλευθερία, τάμα γιά τή δημοκρατία. Ἡ δημοκρατία δέν φυλακίζεται. Ἡ φωνή τῶν πολιτῶν δέν φιμώνεται. Ἡ ἐντολή τοῦ λαοῦ δέν νοθεύεται. Ἡ Χειμάρρα ἔχει δήμαρχο, τελεία καί παῦλα. Ἔχει ὄνομα καί ἐπώνυμο: Φρέντη Μπελέρης». Ὁ δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντῖνος Ζέρβας ἀνέφερε, ἀπευθυνόμενος στούς ὁμογενεῖς, μεταξύ ἄλλων, ὅτι «ὁ λαός τῆς Μακεδονίας εἶναι δίπλα σας. Κι’ αὐτή τή μάχη θά τή δώσουμε μαζί. Καί θά τή δώσουμε σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ κόσμου.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.