ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Πειθαρχική ἔρευνα γιά τόν εἰσ-Ἀγγελῆ

Ὁ ἀντεισαγγελεύς Ἰωάννης Ἀγγελῆς σέ παλαιότερη ἐκδήλωση

Ἐλέγχεται γιά παράνομη ἀντιγραφή ἀρχείων τῆς Τουλουπάκη

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ προκαταρκτική ἔρευνα εἰς βάρος τοῦ ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἰωάννη Ἀγγελῆ παρήγγειλε ἡ Εἰσαγγελεύς τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου Ξένη Δημητρίου, μέ ἀφορμή τούς χειρισμούς του στήν ὑπόθεση Novartis. Ἡ ἀπερχομένη Εἰσαγγελεύς ἀνέθεσε στόν ἀντεισαγγελέα τοῦ Α.Π. Δημήτριο Δασούλα νά πραγματοποιήσει γενικευμένη ἔρευνα γιά τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἐχειρίσθησαν οἱ εἰσαγγελεῖς Διαφθορᾶς τήν πολύκροτη ὑπόθεση. Εἶναι ἡ πρώτη φορά πού ἡ Εἰσαγγελία τοῦ Α.Π. στρέφει τήν ἔρευνα καί πρός τόν κ. Ἀγγελῆ. Μεταξύ ἄλλων ἐλέγχεται ἐκεῖνος, κατόπιν καταγγελίας, ὅτι μετέβη στήν Εἰσαγγελία Διαφθορᾶς, καί συγκεκριμένως στό γραφεῖο τῆς Ἑλένης Τουλουπάκη, ἐν ὅσω αὐτή ἀπουσίαζε, καί ἀντέγραψε ἀπό τόν ὑπολογιστή της τό ἀρχεῖο μέ τίς ἐκκρεμεῖς ὑποθέσεις. Ὡς ὤφειλε ἀπό τόν νόμο, τήν πειθαρχική ἔρευνα γιά ἀνωτάτους δικαστικούς διέταξε χθές ὁ ἴδιος ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Μιχάλης Καλογήρου, τήν ὁποία καί ἀνέθεσε στήν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου. Συμφώνως πρός τήν ἀπόφαση τοῦ ὑπουργοῦ, «ἡ Εἰσαγγελέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ξένη Δημήτριου διέταξε τήν διενέργεια πειθαρχικῆς καί ποινικῆς ἔρευνας, προκειμένου νά διακριβωθεῖ ἡ τυχόν τέλεσις πειθαρχικῶν καί ποινικῶν ἀδικημάτων σχετικῶς μέ τήν διαρροή τῆς ἀναφορᾶς τοῦ Ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰωάννη Ἀγγελῆ στήν ἐφημερίδα “Πρῶτο Θέμα”, τά διαλαμβανόμενα στό δημοσίευμα συνολικά, ἀλλά καί τίς καταγγελίες τῆς ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας κατά τῆς Διαφθορᾶς κ. Ἑλένης Τουλουπάκη, τῶν εἰσαγγελέων κατά τῆς Διαφθορᾶς καί τῶν ὑπαλλήλων τῆς Εἰσαγγελίας αὐτῆς σέ βάρος τοῦ κ. Ἀγγελῆ».

Ἀφορμή γιά τήν ποινική προκαταρκτική ἔρευνα πού παρήγγειλε ἡ κ. Δημητρίου ἀπετέλεσαν οἱ δύο ἀναφορές πού εἶχε καταθέσει ὁ κ. Ἀγγελῆς, ὁ ὁποῖος ἐπί περίπου τρεῖς μῆνες εἶχε τήν ἐποπτεία τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς, καταγγέλλοντας παρεμβάσεις στό ἔργο τῆς Δικαιοσύνης στό πλαίσιο τῆς διενεργούμενης προκαταρκτικῆς ἐξετάσεως γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis. Λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τήν ὑποβολή τῆς δεύτερης ἀναφορᾶς τοῦ κ. Ἀγγελῆ –περί τά τέλη Ἰανουαρίου 2019– ἡ κ. Τουλουπάκη εἶχε καταθέσει ἀναφορά στήν Εἰσαγγελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου, μέ τήν ὁποία κατήγγειλε μία σειρά ἀπό πειθαρχικές καί ποινικές συμπεριφορές πού φέρονται νά ἔχουν λάβει χώρα τήν χρονική περίοδο κατά τήν ὁποία εἶχε τήν ἐποπτεία τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς ὁ κ. Ἀγγελῆς. Σέ αὐτή ἀνεφέρετο καί ἡ ἀντιγραφή σέ «στικάκι» τοῦ ἀρχείου τῆς κ. Τουλουπάκη. Ἡ πρᾶξις αὐτή, συμφώνως πρός τήν εἰσαγγελική λειτουργό, δέν ἐνέπιπτε στά καθήκοντά του ὡς ἐποπτεύοντος τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς. Στήν ἀναφορά τοῦ κ. Ἀγγελῆ πού κατετέθη τόν περασμένο Ἰανουάριο ἄφηνε νά ἐννοηθεῖ ὅτι ὑπῆρξε στόχευσις πολιτικῶν προσώπων γιά νά κλείσει ἡ ὑπόθεσις Novartis. Κατόπιν ἐρεύνης τοῦ ἀντεισαγγελέως Γρ. Πεπόνη, ἡ ἀναφορά ἐτέθη στό ἀρχεῖο, καθώς αὐτό πού τοῦ εἶχε ζητηθεῖ ἦταν ἡ «διαρροή» στόν Τύπο, ὅτι ἄν καί Ἀμερικανοί προσέφεραν στόν κ. Ἀγγελῆ «στικάκι» μέ στοιχεῖα, ἐκεῖνος δέν τό παρέλαβε. Μάλιστα, ὁ κ. Ἀγγελῆς εἶχε ἀφήσει ὑπαινιγμούς ὅτι πίσω ἀπό τήν διαρροή ἐκρύβετο ἡ κ. Τουλουπάκη. Ὁ κ. Δασούλας ἀναμένεται νά καλέσει στό γραφεῖο του ὅλα τά πρόσωπα πού κατονομάζονται στίς ἀναφορές τῶν συναδέλφων του, προκειμένου νά διαπιστώσει ἐάν ἔχουν διαρπαχθεῖ καί ἀπό ποιά συγκεκριμένα πρόσωπα ἐνδεχόμενες ἀξιόποινες πράξεις, ὅπως ἡ ἀπόπειρα καταχρήσεως ἐξουσίας καί ἡ παραβίασις μυστικότητος τῆς ἀνακρίσεως.

Ἀπό τήν Νέα Δημοκρατία ἀντέδρασε μόνον ὁ Ἀντιπρόεδρός της Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ ὁποῖος δήλωσε ὅτι «δημιουργεῖται ἡ εἰκόνα μιᾶς τεράστιας σκευωρίας καί πλεκτάνης πού στήθηκε ἀπό τήν Κυβέρνηση Τσίπρα». Ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ ἐπεσήμανε ὅτι ὁ κ. Ἀγγελῆς ἔχει κατηγορήσει τήν κ. Τουλουπάκη γιά «κατάχρηση ἐξουσίας καί γιά ὀργάνωση μιᾶς σκευωρίας σέ συνεργασία μέ ἐν ἐνεργεία ὑπουργό τῆς Κυβερνήσεως, τόν ὁποῖο φωτογραφίζει στήν ἀναφορά του». Ὑπερασπίσθηκε τόν «φίλο» Ἀνδρέα Λοβέρδο, λέγοντας ὅτι «διεσύρθη τόσο πολύ τόν τελευταῖο καιρό». Παραθέτοντας διάφορες ἡμερομηνίες ἀπό σχετικά γεγονότα, ὁ κ. Γεωργιάδης κατέληξε στό συμπέρασμα, ὅτι ἡ κ. Τουλουπάκη εἶχε «προαποφασίσει τίς κινήσεις της πρίν ἀπό τίς καταθέσεις τῶν μαρτύρων, καί αὐτό εἶναι ἕνα συγκλονιστικό εὕρημα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ξανά στην προεδρία του ΣΑΦΕΕ

Εφημερίς Εστία
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου αποφάνθηκε…

Ἰσορροπία πάνω σέ τεντωμένο σχοινί σέ Θράκη, Καστελλόριζο, Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις στόν Ἕβρο γιά τήν ἀποστρατιωτικοποίηση – Δυσφορία στήν Λευκωσία γιά τήν μή ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στό Κυπριακό στόν ΟΗΕ – Γιά «ἐκλιποῦσα Δημοκρατία» ὁμιλεῖ ὁ Ἐρντογάν

Τό τσίμπημα τῆς μέλισσας

Μανώλης Κοττάκης
Η ΥΠΟΔΟΧΗ πού ἀνέμενε ἡ Ντόρα Μπακογιάννη ὡς Πρόεδρος τῆς Διακομματικῆς Ἐπιτροπῆς γιά τήν Θράκη καί…

Πάνω ἀπό 115.000 οἱ αἰτήσεις γιά τήν «Γέφυρα»

Εφημερίς Εστία
Πῶς θά δίδεται ἡ ἐπιδότησις τοῦ Δημοσίου σέ ὅσους ἐνταχθοῦν

Μιά βραδυά πολιτισμοῦ στήν «Ριβιέρα»

Δημήτρης Καπράνος
Λατρεύω τίς ταινίες τῶν ἀδελφῶν Κοέν