ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Πέφτουν» τά τρόφιμα στήν Εὐρώπη ἀνατιμῶνται στήν Ἑλλάδα

ME ἐτήσιο ρυθμό 8,9% τόν Δεκέμβριο ἔτρεξαν οἱ τιμές τῶν τροφίμων ἐλαφρά περισσότερο ἀπό τόν Νοέμβριο, ὅταν εἶχαν αὐξηθεῖ μέ ρυθμό 8,8%.

Ὁ ρυθμός αὐτός ἦταν ὁ δεύτερος ὑψηλότερος μεταξύ τῶν 27 χωρῶν τῆς ΕΕ μετά ἀπό αὐτόν τῆς Μάλτας (10,2%) καί πολύ ὑψηλότερος ἀπό τόν μέσον ὅρον τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (5,7%) ἤ τῆς Εὐρωζώνης (6%), ὅπου ὑπάρχει σαφής καί σταθερή ἀποκλιμάκωσις τῶν αὐξήσεων ἀπό τόν Μάρτιο τοῦ 2023. Ἀπό τήν ἀνάλυση τῶν στοιχείων τῆς Eurostat προκύπτει ὅτι τροχοπέδη γιά τήν μείωση τοῦ πληθωρισμοῦ στά τρόφιμα ἀποτελοῦν τά μή ἐπεξεργασμένα (νωπά) τρόφιμα, οἱ τιμές τῶν ὁποίων ηὐξήθησαν 12,3% τόν Δεκέμβριο ἔναντι 10,1% τόν Μάρτιο.

Ἡ ἐπιτάχυνσις αὐτή ὀφείλεται σέ βασικά προϊόντα γιά τούς Ἕλληνες καταναλωτές, ὅπως στό ἐλαιόλαδο πού ηὐξήθη 58,5% τόν Δεκέμβριο, τά φροῦτα καί τά λαχανικά πού ἀνετιμήθησαν 15% καί 14%, ἀντιστοίχως. Οἱ αὐξήσεις αὐτές ἀντανακλοῦν τίς ὑψηλότερες τιμές πού πωλοῦνται τά προϊόντα αὐτά στό χωράφι. Συμφώνως πρός πρόσφατα στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἡ τιμή παραγωγοῦ γιά τό ἐλαιόλαδο ηὐξήθη τόν Νοέμβριο 72,4%, γιά τά λαχανικά 14,8% καί γιά τά φροῦτα 12,3%.

Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, στά ἐπεξεργασμένα τρόφιμα ὁ πληθωρισμός ἐμειώθη τόν Δεκέμβριο στό 7% ἀπό 7,6% τόν Νοέμβριο καί 16,1% τόν Μάρτιο τοῦ 2023, ἀλλά ἦταν καί αὐτός ὑψηλότερος συγκριτικῶς πρός τόν ἀντίστοιχο πληθωρισμό στήν ΕΕ καί τήν Εὐρωζώνη (5,6% καί 5,8%, ἀντιστοίχως, τόν Δεκέμβριο.) Τήν μεγαλύτερη συμβολή στόν πληθωρισμό τῆς Εὐρωζώνης εἶχαν οἱ τιμές τῶν ὑπηρεσιῶν, τρόφιμα, ἀλκοόλ, καπνός (1,21 π.μ.) καί τά μή ἐνεργειακά βιομηχανικά προϊόντα.

Τόν χαμηλότερο πληθωρισμό στήν ΕΕ εἶχαν ἡ Δανία (0,4%), ἡ Ἰταλία καί τό Βέλγιο (0,5% καί οἱ δύο), ἐνῷ τόν ὑψηλότερο εἶχαν ἡ Τσεχία (7,6%), ἡ Ρουμανία (7%) καί ἡ Σλοβακία (6,6%).

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.