Πεδίο μάχης μεταξύ ἀκροδεξιῶν καί ἀριστερῶν σχολεῖο τῆς Θεσσαλονίκης

Ἔρευνα τῆς Ἀσφάλειας ἐάν ἐμπλέκονται καί μαθητές

ΑΝΕΥ προηγουμένου ἐπεισόδια ἐσημειώθησαν ἔξω ἀπό τήν εἴσοδο τοῦ 1ου καί 2ου ΕΠΑΛ Σταυρουπόλεως στήν Θεσσαλονίκη μεταξύ φοιτητῶν ἀριστερῶν ὀργανώσεων καί νεαρῶν κουκουλοφόρων, ἐνδεχομένως καί μαθητῶν. Ἀπό τίς μάχες σῶμα μέ σῶμα ἐτραυματίσθησαν ἀρκετοί, ἐνῶ ἕνας φοιτητής μαχαιρώθηκε! Μέλη φοιτητικῶν παρατάξεων πού ἀνήκουν σέ ἀριστερές ὀργανώσεις ἔφθασαν στό σχολεῖο γιά νά διαμαρτυρηθοῦν γιά τήν ἐπίθεση πού εἶχαν δεχθεῖ τήν περασμένη ἑβδομάδα στόν ἴδιο χῶρο, ὅταν πῆγαν νά μοιράσουν φυλλάδια μέ ἀφορμή τήν ἐπέτειο τῆς δολοφονίας τοῦ Παύλου Φύσσα. Τότε οἱ φοιτητές εἶχαν καταγγείλει ὅτι πίσω ἀπό τήν ἐπίθεση ἦταν μέλη τῆς ἀκροδεξιᾶς.

Χθές τό πρωί, καί ἐνῶ εἶχαν ἀρχίσει τά μαθήματα, συνεκεντρώθησαν ἐκ νέου οἱ φοιτητές κρατοῦντες πανώ καί φωνάζοντες συνθήματα. Ἀπό τό πίσω μέρος τοῦ σχολείου ἐνεφανίσθη ξαφνικά μία μεγάλη ὁμάς κουκουλοφόρων μέ καδρόνια, σιδερολοστούς, σιδερογροθιές καί μαχαίρια καί ἄρχισαν νά κτυποῦν τούς φοιτητές. Τά κίνητρα τῶν ἐπιτιθέμενων φαίνονται νά ξεκαθαρίζονται μετά τήν ἀνακοίνωση τῆς νεολαίας τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως «Χρυσῆς Αὐγῆς» πού χαιρέτισε τόν τραυματισμό τῶν φοιτητῶν! Στήν ἐξωφρενική αὐτή ἀνακοίνωση «συγχαίρει τούς μαθητές γιά τήν δυναμική τους ἀντίδραση ἀπέναντι στίς προκλήσεις καί τίς ἀπόπειρες καπήλευσης τῶν κινητοποιήσεών τους γιά ἀντεθνικούς σκοπούς», ἐνῶ ἐκφράζονται φόβοι ὅτι θά ἀνοίξει νέος κύκλος συγκρούσεων μεταξύ τῶν δύο πλευρῶν, ἀφοῦ ἤδη ἔχουν προαναγγελθεῖ νέες διαδηλώσεις μέ τήν συμμετοχή καί ἀναρχικῶν.

Τό περιστατικό ἐρευ-νᾶται ἀπό τήν Διεύθυνση Ἀσφαλείας τῆς ἀστυνομίας, ὥστε νά διαπιστωθεῖ, μεταξύ ἄλλων, ἄν τά ἄτομα πού εἶχαν κεκαλυμμένα τά πρόσωπά τους καί ἐπετέθησαν στούς φοιτητές ἀνήκουν στόν μαθητικό πληθυσμό τοῦ σχολείου. Αὐτό ἐρευνᾶ ἐξ ἄλλου καί ἡ ἁρμοδία ὑπηρεσία τῆς Διευθύνσεως Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης. «Τό ζητούμενο εἶναι νά δοῦμε ἄν ὑπάρχουν μέσα στή σχολική κοινότητα ἑστίες πρόκλησης ἐπεισοδίων, ὅπως αὐτά πού εἴδαμε τό πρωί, κι ἐκεῖ νά παρέμβουμε» δήλωσε στό ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ περιφερειακός διευθυντής Πρωτοβάθμιας καί Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Κεντρικῆς Μακεδονίας Θωμᾶς Μπαχαράκης, ἐκφράζοντας προβληματισμό γιά ὅσα συνέβησαν στό ΕΠΑΛ καί «προκαλοῦν ἀνησυχία στήν κοινωνία».

Ὅπως διευκρίνισε ὁ κ. Μπαχαράκης, ἐκινήθησαν ὑπηρεσιακῶς ὅλες οἱ προβλεπόμενες διαδικασίες καί ὁ ἴδιος ἔδωσε ἐντολή στήν πειθαρχικά προϊσταμένη, διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Ἐκπαιδεύσεως Δυτικῆς Θεσσαλονίκης, Χρυσούλα Κεχαΐδου, «ὥστε νά γίνει πλήρης διερεύνηση τῆς ὑπόθεσης, νά ὑπάρξει ἀναλυτική ἐνημέρωση καί νά ἀποδοθοῦν ἀντίστοιχα οἱ πειθαρχικές εὐθύνες, ἐφ’ ὅσον προκύψει ὅτι ἐμπλέκονται μέλη τῆς ἐκπαιδευτικῆς κοινότητας.» Ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνέφερε ὅτι «ἕναν χρόνο μετά τήν καταδίκη τῆς συμμορίας τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς καί τό φασιστικό τέρας χτύπησε πάλι.» Τό γεγονός κατεδίκασαν καί οἱ νεολαῖες τῶν ὑπολοίπων ἀριστερῶν κομμάτων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!