Πατριωτισμός μέ κοσμοπολιτισμό τό ἰδεολόγημα τῆς κ. Σακελλαροπούλου

ΝEA ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Δημοκρατίας εἶναι καί ἐπισήμως ἀπό χθές ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου…

… ἡ ὁποία ὁρκίσθηκε ὑπό τήν σκιά τῶν αὐστηρῶν μέτρων ὑγιεινῆς λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ. Χωρίς χειραψίες, ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς καί μέ τά ἕδρανα τῆς Βουλῆς νά εἶναι σχεδόν ἄδεια, ἡ πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία τῆς χώρας ἔδωσε τό «παρών» στήν λιτή τελετή ὁρκωμοσίας. Ἡ γενικώτερη παρουσία τῆς κ. Σακελλαροπούλου ἀλλά καί ἡ μεστή καί γεμάτη μηνύματα δήλωσις γιά τήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα, ἄφησαν θετικές ἐντυπώσεις. Ὡστόσο, δέν πέρασε ἀπαρατήρητο τό λεκτικό λάθος στό ὁποῖο ὑπέπεσαν τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ὅσο καί ἡ νέα Πρόεδρος. Ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος διαβάζοντας τόν ὅρκο δέν εἶπε τό ὀρθό «ἀδιαιρέτου Τριάδος» ἀλλά «Τριάδας», ἐνῶ ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶπε, κάνοντας χρήση τῆς δημοτικῆς, «ἀδιαίρετης Τριάδας».

Κατά τήν σύντομη τελετή ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων της στό Προεδρικό Μέγαρο, παρουσίᾳ τοῦ ἀπερχομένου Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπηύθυνε πολλαπλά μηνύματα τόσο ἐντός ὅσο καί ἐκτός τῆς χώρας. Κατ’ ἀρχάς εὐχαρίστησε τόν κ. Παυλόπουλο γιά τό γεγονός ὅτι συνέβαλε καθοριστικά σέ δύσκολες στιγμές τῆς Ἑλλάδος νά ὑπάρχει ἐθνική ὁμοψυχία καί συνεννόησις τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, «σέ ἕνα περιβάλλον ναρκοθετημένο ἀπό τήν ἔνταση, τόν ἀρνητισμό καί τήν καχυποψία». Ὅπως σημείωσε, μέ τίς πρωτοβουλίες του ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος διετήρησε ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τούς ἑταίρους μας στήν Εὐρώπη καί συνέβαλλε ἀποφασιστικά στήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωζώνη.

Ἀναφερόμενη στίς σημερινές συνθῆκες τόνισε ὅτι σέ ἕναν κόσμο ἰδιαιτέρως ρευστό ἡ πατρίδα μας καλεῖται νά διαχειρισθεῖ νέες προκλήσεις. «Νά ἀποκρούσει νέους κινδύνους, νά ἀποτρέψει νέες ἀπειλές. Χωρίς νά σταματήσει τόν ἀγῶνα πού δίνει γιά τήν κοινωνική καί οἰκονομική της ἀνασυγκρότηση. Χωρίς ἐκπτώσεις στό δημοκρατικό πολίτευμα καί στό κράτος δικαίου, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τῆς κοινωνικῆς μας ὑπόστασης καί τόν ὁδηγό γιά τήν κοινή μας ζωή» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ἀκολούθως, ἀναφερόμενη στήν Τουρκία –χωρίς νά τήν κατονομάσει– ὑπεγράμμισε ὅτι αὐτήν τήν χρονική στιγμή καλούμεθα νά ἀποκρούσουμε τήν ἐπιθετικότητα ἐκείνων πού ἐργαλειοποιῶντας τόν ἀνθρώπινο πόνο ἐπιβουλεύονται τήν ἐθνική κυριαρχία μας. Ἡ μεταναστευτική κρίσις, ἐπιτάσσει, ὅπως τόνισε, «νά διαφυλάξουμε τήν ἀκεραιότητα τῶν συνόρων μας καί παράλληλα νά ἐκπληρώσουμε τό ἀνθρωπιστικό καθῆκον μας ἀπέναντι σέ ἀνυπεράσπιστους καί ἀπελπισμένους ἀνθρώπους». «Εἶναι μία δύσκολη ἀλλά ὄχι ἄλυτη ἐξίσωση, πού ἀπαιτεῖ ὁμοψυχία, περίσκεψη, ἀποφασιστικότητα, συνετή διαχείριση καί ἄκαμπτο φρόνημα» προσέθεσε.Ἐπί πλέον, ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶπε ὅτι βάσει τῶν σημερινῶν ἀξιῶν, ἑνωμένοι καί δημιουργικοί, «θά πορευτοῦμε γιά νά κερδίσουμε ἕνα μέλλον εὐημερίας πού νά μᾶς χωράει ὅλους». «Μέλλον πού, μέ ἔμπνευση τό εὐρωπαϊκό ὅραμα, συνδέεται μέ ἕναν νέο πατριωτισμό, ὁ ὁποῖος δέν ἀντιστρατεύεται τόν κοσμοπολιτισμό, ἀλλά ἀποτελεῖ προϋπόθεσή του. Καί πού εἶμαι βέβαιη πώς ὅλες οἱ δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις τοῦ τόπου, οἱ θεσμοί καί οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες θά ὑπερασπιστοῦν δημιουργικά, ἀποφασιστικά καί μέ πνεῦμα ἐθνικῆς συνεννόησης» συμπλήρωσε ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ἡ ἐκλογή, γιά πρώτη φορά, μίας γυναίκας στό ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς χώρας νά εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τήν βελτίωση τῆς θέσεως ὅλων τῶν γυναικῶν τόσο στήν οἰκογένεια ὅσο καί στήν κοινωνία. Ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε μέ τήν σειρά του ὅτι «ἡ καλύτερη στιγμή γιά τόν ΠτΔ εἶναι, ὅταν φεύγει ἀπό τήν Προεδρία, νά ἔχει τό αἴσθημα ὅτι ἔχει ἀνταποκριθεῖ στό ἀκέραιο στά καθήκοντά του καί ἔχει, ἐπίσης στό ἀκέραιο, ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων». Ἐν συνεχεία ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, χωρίς ὅμως νά παραμείνει ἐκεῖ ὅσο χρόνο ἀπαιτεῖ συνήθως τό τελετουργικό. Ἡ «Ἑστία» θά παρακολουθεῖ μέ καλή πρόθεση τήν πορεία τῆς κ. Σακελλαροπούλου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ