ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Πατριωτισμός μέ κοσμοπολιτισμό τό ἰδεολόγημα τῆς κ. Σακελλαροπούλου

ΝEA ΠΡΟΕΔΡΟΣ τῆς Δημοκρατίας εἶναι καί ἐπισήμως ἀπό χθές ἡ Κατερίνα Σακελλαροπούλου…

… ἡ ὁποία ὁρκίσθηκε ὑπό τήν σκιά τῶν αὐστηρῶν μέτρων ὑγιεινῆς λόγω τοῦ κορωνοϊοῦ. Χωρίς χειραψίες, ἀσπασμούς καί ἐναγκαλισμούς καί μέ τά ἕδρανα τῆς Βουλῆς νά εἶναι σχεδόν ἄδεια, ἡ πολιτική καί στρατιωτική ἡγεσία τῆς χώρας ἔδωσε τό «παρών» στήν λιτή τελετή ὁρκωμοσίας. Ἡ γενικώτερη παρουσία τῆς κ. Σακελλαροπούλου ἀλλά καί ἡ μεστή καί γεμάτη μηνύματα δήλωσις γιά τήν τρέχουσα ἐπικαιρότητα, ἄφησαν θετικές ἐντυπώσεις. Ὡστόσο, δέν πέρασε ἀπαρατήρητο τό λεκτικό λάθος στό ὁποῖο ὑπέπεσαν τόσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος ὅσο καί ἡ νέα Πρόεδρος. Ὁ κ.κ. Ἱερώνυμος διαβάζοντας τόν ὅρκο δέν εἶπε τό ὀρθό «ἀδιαιρέτου Τριάδος» ἀλλά «Τριάδας», ἐνῶ ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἐπαναλαμβάνοντας τά λόγια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶπε, κάνοντας χρήση τῆς δημοτικῆς, «ἀδιαίρετης Τριάδας».

Κατά τήν σύντομη τελετή ἀναλήψεως τῶν καθηκόντων της στό Προεδρικό Μέγαρο, παρουσίᾳ τοῦ ἀπερχομένου Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου, ἡ κ. Σακελλαροπούλου ἀπηύθυνε πολλαπλά μηνύματα τόσο ἐντός ὅσο καί ἐκτός τῆς χώρας. Κατ’ ἀρχάς εὐχαρίστησε τόν κ. Παυλόπουλο γιά τό γεγονός ὅτι συνέβαλε καθοριστικά σέ δύσκολες στιγμές τῆς Ἑλλάδος νά ὑπάρχει ἐθνική ὁμοψυχία καί συνεννόησις τῶν πολιτικῶν δυνάμεων, «σέ ἕνα περιβάλλον ναρκοθετημένο ἀπό τήν ἔνταση, τόν ἀρνητισμό καί τήν καχυποψία». Ὅπως σημείωσε, μέ τίς πρωτοβουλίες του ὁ ἀπερχόμενος Πρόεδρος διετήρησε ἀνοικτούς διαύλους ἐπικοινωνίας μέ τούς ἑταίρους μας στήν Εὐρώπη καί συνέβαλλε ἀποφασιστικά στήν παραμονή τῆς χώρας μας στήν Εὐρωζώνη.

Ἀναφερόμενη στίς σημερινές συνθῆκες τόνισε ὅτι σέ ἕναν κόσμο ἰδιαιτέρως ρευστό ἡ πατρίδα μας καλεῖται νά διαχειρισθεῖ νέες προκλήσεις. «Νά ἀποκρούσει νέους κινδύνους, νά ἀποτρέψει νέες ἀπειλές. Χωρίς νά σταματήσει τόν ἀγῶνα πού δίνει γιά τήν κοινωνική καί οἰκονομική της ἀνασυγκρότηση. Χωρίς ἐκπτώσεις στό δημοκρατικό πολίτευμα καί στό κράτος δικαίου, πού ἀποτελοῦν τά θεμέλια τῆς κοινωνικῆς μας ὑπόστασης καί τόν ὁδηγό γιά τήν κοινή μας ζωή» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ἀκολούθως, ἀναφερόμενη στήν Τουρκία –χωρίς νά τήν κατονομάσει– ὑπεγράμμισε ὅτι αὐτήν τήν χρονική στιγμή καλούμεθα νά ἀποκρούσουμε τήν ἐπιθετικότητα ἐκείνων πού ἐργαλειοποιῶντας τόν ἀνθρώπινο πόνο ἐπιβουλεύονται τήν ἐθνική κυριαρχία μας. Ἡ μεταναστευτική κρίσις, ἐπιτάσσει, ὅπως τόνισε, «νά διαφυλάξουμε τήν ἀκεραιότητα τῶν συνόρων μας καί παράλληλα νά ἐκπληρώσουμε τό ἀνθρωπιστικό καθῆκον μας ἀπέναντι σέ ἀνυπεράσπιστους καί ἀπελπισμένους ἀνθρώπους». «Εἶναι μία δύσκολη ἀλλά ὄχι ἄλυτη ἐξίσωση, πού ἀπαιτεῖ ὁμοψυχία, περίσκεψη, ἀποφασιστικότητα, συνετή διαχείριση καί ἄκαμπτο φρόνημα» προσέθεσε.Ἐπί πλέον, ἡ κ. Σακελλαροπούλου εἶπε ὅτι βάσει τῶν σημερινῶν ἀξιῶν, ἑνωμένοι καί δημιουργικοί, «θά πορευτοῦμε γιά νά κερδίσουμε ἕνα μέλλον εὐημερίας πού νά μᾶς χωράει ὅλους». «Μέλλον πού, μέ ἔμπνευση τό εὐρωπαϊκό ὅραμα, συνδέεται μέ ἕναν νέο πατριωτισμό, ὁ ὁποῖος δέν ἀντιστρατεύεται τόν κοσμοπολιτισμό, ἀλλά ἀποτελεῖ προϋπόθεσή του. Καί πού εἶμαι βέβαιη πώς ὅλες οἱ δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις τοῦ τόπου, οἱ θεσμοί καί οἱ ἴδιοι οἱ πολῖτες θά ὑπερασπιστοῦν δημιουργικά, ἀποφασιστικά καί μέ πνεῦμα ἐθνικῆς συνεννόησης» συμπλήρωσε ἡ νέα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Ἐπίσης, ἐξέφρασε τήν ἐλπίδα ἡ ἐκλογή, γιά πρώτη φορά, μίας γυναίκας στό ἀνώτατο ἀξίωμα τῆς χώρας νά εἶναι ἡ ἀφορμή γιά τήν βελτίωση τῆς θέσεως ὅλων τῶν γυναικῶν τόσο στήν οἰκογένεια ὅσο καί στήν κοινωνία. Ὁ κ. Παυλόπουλος εἶπε μέ τήν σειρά του ὅτι «ἡ καλύτερη στιγμή γιά τόν ΠτΔ εἶναι, ὅταν φεύγει ἀπό τήν Προεδρία, νά ἔχει τό αἴσθημα ὅτι ἔχει ἀνταποκριθεῖ στό ἀκέραιο στά καθήκοντά του καί ἔχει, ἐπίσης στό ἀκέραιο, ἀρθεῖ στό ὕψος τῶν περιστάσεων». Ἐν συνεχεία ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στό Μνημεῖο τοῦ Ἀγνώστου Στρατιώτου, χωρίς ὅμως νά παραμείνει ἐκεῖ ὅσο χρόνο ἀπαιτεῖ συνήθως τό τελετουργικό. Ἡ «Ἑστία» θά παρακολουθεῖ μέ καλή πρόθεση τήν πορεία τῆς κ. Σακελλαροπούλου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923