Παράτασις ἕως τίς 28/2 γιά τά τέλη κυκλοφορίας

ΑΑΔΕ: Ποιές δηλώσεις παίρνουν προθεσμία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν προθεσμία γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας τοῦ 2022, καθώς καί γιά τήν θέση τῶν ὀχημάτων σέ ἑκούσια ἀκινησία, ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου 2022, ἔδωσε τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως ἐπισημαίνει σέ δήλωσή του ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Ἀπόστολος Βεσυρόπουλος, ἡ παράτασις γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας εἶναι ἐπιβεβλημένη, γιά νά διευκολύνει τούς πολῖτες καί νά δοθεῖ ἡ δυνατότης σέ ὅλους νά ἐκπληρώσουν αὐτή τήν ὑποχρέωση. Ταυτοχρόνως ἡ ΑΑΔΕ ἔδωσε προθεσμία ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου γιά τήν ὑποβολή μίας σειρᾶς ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις:

– Τροποποιητικές δηλώσεις μέ ἀγροτικές ἐνισχύσεις καί ἐπιδοτήσεις πού ἀνάγονται σέ προηγούμενα ἔτη, ἐφ’ ὅσον ἡ βεβαίωσις γιά τά ἐν λόγῳ ποσά ἐξεδόθη ἀπό τόν ΟΠΕΚΕΠΕ ἐντός τοῦ 2021.

– Δηλώσεις φορολογικοῦ ἔτους 2020 σέ περίπτωση θανάτου τοῦ φορολογουμένου, γιά τίς ὁποῖες ὑπόχρεοι σέ ὑποβολή εἶναι οἱ κληρονόμοι του.

– Δηλώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἔγινε δεκτό τό αἴτημα μεταφορᾶς τῆς φορολογικῆς κατοικίας τους στήν ἀλλοδαπή ἐντός τοῦ 2021 ἤ δέν ἔγινε δεκτό τό αἴτημά τους λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι τά δικαιολογητικά πού προσεκόμισαν ἐμπρόθεσμα δέν ἐκρίθησαν ἐπαρκῆ καί ἀκριβῆ.

– Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀναδρομικά ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, καθώς καί μέ λοιπά εἰσοδήματα πού ὁμοίως ἀνάγονται σέ παλαιότερο ἔτος, ἐφ’ ὅσον οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων ἐξεδόθησαν ἐντός τοῦ 2021.

– Τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται μετά τήν καταληκτική προθεσμία, ὄχι λόγω ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν ΑΑΔΕ, μηνιαίου ἤ ἐτησίου, ἤ ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης χορηγήσεων, γιά ὁποιοδήποτε λόγο.

– Δηλώσεις πού περιλαμβάνουν ἀνείσπρακτες δεδουλευμένες ἀποδοχές προηγουμένων ἐτῶν καί εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος πού ἀνάγονται, εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος καταβολῆς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ΝΔ καταγγέλλει τούς «Βρούτους» πού δείχνουν τήν ἔξοδο στόν Πρωθυπουργό

Εφημερίς Εστία
Ἐπίθεσις κατά Μητσοτάκη ἀπό φιλικά συγκροτήματα – Μέ τήν φράση «πεῖτε τήν ἀλήθεια μέ ὅποιο κόστος» – Ὑποστηρίζουν ὅτι ἀναζητεῖται νέος ἡγέτης γιά τόν κεντρῶο χῶρο καί μιλοῦν γιά ὑποκλοπές ὀκτώ ἀκόμη πολιτικῶν προσώπων – Γιά «εὐφάνταστα σενάρια» ὁμιλεῖ ἡ Πειραιῶς

Τό ἀριστερό κράτος

Μανώλης Κοττάκης
ΟΤΑΝ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης ἀρθρογραφεῖ γιά νά χαρακτηρίσει μέ ἀφορμή τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν τήν ἕδρα τῆς Κυβέρνησης «Χούντα τοῦ Μαξίμου» καί τήν ἴδια τήν Κυβέρνηση «ἐγκληματική ὀργάνωση», ὅπως ἀντιλαμβάνεστε δέν πρόκειται γιά καλό οἰωνό γι’ αὐτά πού ἔρχονται. Ὅ,τι κι ἄν ἔχει συμβεῖ.

Ἡ ὄμορφη Ἀθήνα τοῦ Δεκαπενταύγουστου

Δημήτρης Καπράνος
Δεκαπενταύγουστος στήν Ἀθήνα! Ἐπιστροφή ἀπό τά ἰαματικά λουτρά καί ἑτοιμασίες γιά τό ἐξοχικό, στήν Σαλαμῖνα, πρός ἀγροτουρισμό. Οἱ τομάτες εἶναι μιά χαρά, τά πεπόνια φουσκώνουν.

Πρόβα θερμοῦ ἐπεισοδίου στόν Ἕβρο μέ μετανάστες

Εφημερίς Εστία
ΜΕ ΕΝΑ καλομελετημένο σχέδιο ἡ Τουρκία προσπάθησε νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο στόν Ἕβρο, χρησιμοποιῶντας ὡς «δόλωμα» μετανάστες ἀπό τήν Συρία.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 14 Αὐγούστου 1922