Παράτασις ἕως τίς 28/2 γιά τά τέλη κυκλοφορίας

ΑΑΔΕ: Ποιές δηλώσεις παίρνουν προθεσμία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν προθεσμία γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας τοῦ 2022, καθώς καί γιά τήν θέση τῶν ὀχημάτων σέ ἑκούσια ἀκινησία, ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου 2022, ἔδωσε τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως ἐπισημαίνει σέ δήλωσή του ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Ἀπόστολος Βεσυρόπουλος, ἡ παράτασις γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας εἶναι ἐπιβεβλημένη, γιά νά διευκολύνει τούς πολῖτες καί νά δοθεῖ ἡ δυνατότης σέ ὅλους νά ἐκπληρώσουν αὐτή τήν ὑποχρέωση. Ταυτοχρόνως ἡ ΑΑΔΕ ἔδωσε προθεσμία ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου γιά τήν ὑποβολή μίας σειρᾶς ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις:

– Τροποποιητικές δηλώσεις μέ ἀγροτικές ἐνισχύσεις καί ἐπιδοτήσεις πού ἀνάγονται σέ προηγούμενα ἔτη, ἐφ’ ὅσον ἡ βεβαίωσις γιά τά ἐν λόγῳ ποσά ἐξεδόθη ἀπό τόν ΟΠΕΚΕΠΕ ἐντός τοῦ 2021.

– Δηλώσεις φορολογικοῦ ἔτους 2020 σέ περίπτωση θανάτου τοῦ φορολογουμένου, γιά τίς ὁποῖες ὑπόχρεοι σέ ὑποβολή εἶναι οἱ κληρονόμοι του.

– Δηλώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἔγινε δεκτό τό αἴτημα μεταφορᾶς τῆς φορολογικῆς κατοικίας τους στήν ἀλλοδαπή ἐντός τοῦ 2021 ἤ δέν ἔγινε δεκτό τό αἴτημά τους λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι τά δικαιολογητικά πού προσεκόμισαν ἐμπρόθεσμα δέν ἐκρίθησαν ἐπαρκῆ καί ἀκριβῆ.

– Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀναδρομικά ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, καθώς καί μέ λοιπά εἰσοδήματα πού ὁμοίως ἀνάγονται σέ παλαιότερο ἔτος, ἐφ’ ὅσον οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων ἐξεδόθησαν ἐντός τοῦ 2021.

– Τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται μετά τήν καταληκτική προθεσμία, ὄχι λόγω ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν ΑΑΔΕ, μηνιαίου ἤ ἐτησίου, ἤ ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης χορηγήσεων, γιά ὁποιοδήποτε λόγο.

– Δηλώσεις πού περιλαμβάνουν ἀνείσπρακτες δεδουλευμένες ἀποδοχές προηγουμένων ἐτῶν καί εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος πού ἀνάγονται, εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος καταβολῆς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ