ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παράτασις ἕως τίς 28/2 γιά τά τέλη κυκλοφορίας

ΑΑΔΕ: Ποιές δηλώσεις παίρνουν προθεσμία

ΠΑΡΑΤΑΣΗ στήν προθεσμία γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας τοῦ 2022, καθώς καί γιά τήν θέση τῶν ὀχημάτων σέ ἑκούσια ἀκινησία, ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου 2022, ἔδωσε τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ὅπως ἐπισημαίνει σέ δήλωσή του ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Ἀπόστολος Βεσυρόπουλος, ἡ παράτασις γιά τήν καταβολή τῶν τελῶν κυκλοφορίας εἶναι ἐπιβεβλημένη, γιά νά διευκολύνει τούς πολῖτες καί νά δοθεῖ ἡ δυνατότης σέ ὅλους νά ἐκπληρώσουν αὐτή τήν ὑποχρέωση. Ταυτοχρόνως ἡ ΑΑΔΕ ἔδωσε προθεσμία ἕως τίς 28 Φεβρουαρίου γιά τήν ὑποβολή μίας σειρᾶς ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις:

– Τροποποιητικές δηλώσεις μέ ἀγροτικές ἐνισχύσεις καί ἐπιδοτήσεις πού ἀνάγονται σέ προηγούμενα ἔτη, ἐφ’ ὅσον ἡ βεβαίωσις γιά τά ἐν λόγῳ ποσά ἐξεδόθη ἀπό τόν ΟΠΕΚΕΠΕ ἐντός τοῦ 2021.

– Δηλώσεις φορολογικοῦ ἔτους 2020 σέ περίπτωση θανάτου τοῦ φορολογουμένου, γιά τίς ὁποῖες ὑπόχρεοι σέ ὑποβολή εἶναι οἱ κληρονόμοι του.

– Δηλώσεις φορολογουμένων τῶν ὁποίων ἔγινε δεκτό τό αἴτημα μεταφορᾶς τῆς φορολογικῆς κατοικίας τους στήν ἀλλοδαπή ἐντός τοῦ 2021 ἤ δέν ἔγινε δεκτό τό αἴτημά τους λόγῳ τοῦ γεγονότος ὅτι τά δικαιολογητικά πού προσεκόμισαν ἐμπρόθεσμα δέν ἐκρίθησαν ἐπαρκῆ καί ἀκριβῆ.

– Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀναδρομικά ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, καθώς καί μέ λοιπά εἰσοδήματα πού ὁμοίως ἀνάγονται σέ παλαιότερο ἔτος, ἐφ’ ὅσον οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων ἐξεδόθησαν ἐντός τοῦ 2021.

– Τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται μετά τήν καταληκτική προθεσμία, ὄχι λόγω ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν ΑΑΔΕ, μηνιαίου ἤ ἐτησίου, ἤ ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης χορηγήσεων, γιά ὁποιοδήποτε λόγο.

– Δηλώσεις πού περιλαμβάνουν ἀνείσπρακτες δεδουλευμένες ἀποδοχές προηγουμένων ἐτῶν καί εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος πού ἀνάγονται, εἴτε φορολογοῦνται στό ἔτος καταβολῆς τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.