ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

Παραμένουν τά sms ἕως τίς 15 Μαΐου

Χωρίς μουσική θά λειτουργήσουν καφέ καί μπάρ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ γιά μία ἑβδομάδα ἡ ἀποστολή sms γιά τίς μετακινήσεις, παρά τίς ἀρχικές ἀναφορές ἀπό τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα ὅτι θά κατηργεῖτο τό ἐν λόγῳ μέτρο, ἀφοῦ θά ἄνοιγε ἡ ἑστίασις. Ὁ κωδικός «6» στό μήνυμα πού θά στέλνουμε θά ἐπιτρέπει καί τήν ἐπίσκεψη σέ κατάστημα ἑστιάσεως. Ὁ ὑφυπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Νῖκος Χαρδαλιᾶς ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀπό τίς 3 Μαΐου ἐπιτρέπεται γιά ὅλα τά καταστήματα ἑστιάσεως καί καφέ ἡ χρῆσις ὑπαιθρίων χώρων καί μόνο γιά καθημένους. Δέν θά ἐπιτρέπεται κατά τήν διάρκεια λειτουργίας τους ἡ μουσική. Ἀπό τήν Δευτέρα καί γιά μία ἑβδομάδα, τό χρονικό ὅριο κυκλοφορίας καθορίζεται στίς 11 τό βράδυ, καί τά καταστήματα θά πρέπει νά κλείνουν τό ἀργότερο στίς 10.45 μ.μ. «Σέ κάθε περίπτωση, ὅλοι θά πρέπει νά βρισκόμαστε στά σπίτια μας στίς 11» τόνισε ὁ κ. Χαρδαλιᾶς. Μέ τόν κωδικό «6» θά γίνει καί ἡ μετακίνησις τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα, ἐνῶ συνιστᾶται ἡ χρῆσις self test ἐάν θέλουμε νά ἐπισκεφθοῦμε οἰκεῖα πρόσωπα.

Εἰδικώτερα, τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα –καί μόνο– ὑπάρχει ἡ δυνατότης συγκεντρώσεως δύο οἰκογενειῶν ἕως 9 ἄτομα σέ ἐσωτερικό χῶρο, καί ἕως 12 ἄτομα ἄν πρόκειται γιά ὑπαίθριο χῶρο. Ὑπενθυμίζεται ὅτι μέχρι καί τήν Κυριακή τοῦ Πάσχα τό χρονικό ὅριο ἀπαγορεύσεως κυκλοφορίας εἶναι ἀπό τίς 10 τό βράδυ μέχρι τίς 5 τό πρωί. Ἀπό σήμερα ἐπιτρέπονται οἱ διαδημοτικές μετακινήσεις ἐντός τῆς περιφερειακῆς ἑνότητος καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἑβδομάδος.

Ἐν τῶ μεταξύ, σημεῖα ὑποχωρήσεως συνεχίζει νά δείχνει ὁ ἀριθμός τῶν ἐνεργῶν κρουσμάτων στήν Ἑλλάδα καί σημαντικά σημεῖα βελτιώσεως δείχνει σέ Ἀθήνα καί Θεσσαλονίκη. Ὡστόσο παραμένει σταθερά ὑψηλή ἡ πίεσις στό σύστημα Ὑγείας ἄν καί παρουσιάζει σημεῖα ἀποσυμπιέσεως μετά ἀρκετό καιρό, ἀνέφερε ὁ ἐπίκουρος καθηγητής Ἐπιδημιολογίας καί μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης. Ὁ ἀριθμός τῶν ἀτόμων σέ παρακολούθηση στίς ΜΕΘ ἐντός τῆς τελευταίας ἑβδομάδος ἐμειώθη περίπου κατά 4%. Ὁ ἀριθμός τῶν νέων εἰσαγωγῶν παραμένει πάνω ἀπό 400 ἀνά ἡμέρα, ἀλλά μέ χαμηλότερο ἀπό τόν ἀριθμό τῶν ἐξιτηρίων. Γιά τρίτη ἑβδομάδα συρρικνώνεται ἡ πανδημία στήν Ἀττική σέ ποσοστό 11%, ἔχοντας περίπου 1.500 λιγώτερα ἐνεργά κρούσματα, σέ σχέση μέ τήν προηγουμένη ἑβδομάδα. Στήν Θεσσαλονίκη καταγράφεται συρρίκνωσις γιά δεύτερη ἑβδομάδα σέ ποσοστό μέχρι καί 14%. Ὁ κ. Μαγιορκίνης μίλησε καί γιά τά self tests, λέγοντας ὅτι περισσότερα ἀπό 3,5 ἑκατ. συσκευές ἔχουν διατεθεῖ σέ περισσοτέρους ἀπό 1,4 ἑκατ. πολῖτες. Περισσότερα ἀπό 1,7 ἑκατ. ἀποτελέσματα ἔχουν περάσει στήν ἠλεκτρονική πλατφόρμα. Τό σύνολο τῶν θετικῶν ἀποτελεσμάτων πού ἔχουν ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τόν ἐπανέλεγχο εἶναι 4.392. Τόνισε ὅτι στήν συντριπτική πλειοψηφία τους πρόκειται γιά διαγνώσεις πού δέν εἶχαν ὑποψία ὅτι εἶναι θετικοί.

Ἐν τῶ μεταξύ, στό ἐπίπεδο πολύ αὐξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) ἐντάσσονται ὁ Δῆμος Ξάνθης καί ὁ Δῆμος Ἰάσμου, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ κ. Χαρδαλιᾶς. Παραλλήλως, στό ἐπίπεδο αὐξημένου κινδύνου (κόκκινο) ἀπό τό ἐπίπεδο πολύ αὐξημένου κινδύνου (βαθύ κόκκινο) ἐντάσσεται ἡ Περιφερειακή Ἑνότης Ζακύνθου, ἡ περιφερειακή Ἑνότης Ἀργολίδος, ἡ περιφερειακή Ἑνότης Κῶ, ὁ Δῆμος Πύδνας-Κολινδροῦ, ὁ Δῆμος Γρεβενῶν, ὁ Δῆμος Καρδίτσης, ὁ Δῆμος Σπετσῶν καί ὁ Δῆμος Κύθνου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Συνδικαλιστές τῆς ΕΛ.ΑΣ. μηνύουν τόν βουλευτή τῆς ΝΔ Μπάμπη Παπαδημητρίου

Εφημερίς Εστία
Ἄν δέν ζητήσει συγγνώμη καί δέν ἀνακαλέσει τόν χαρακτηρισμό «μπάτσος» – Γερακαράκος: Θά πράξουμε ὅ,τι καί μέ τήν βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νίνα Κασιμάτη – Τί ἀπαντᾶ ὁ βουλευτής

Ἡ Ντόρα στό γραφεῖο τοῦ Κυριάκου

Μανώλης Κοττάκης
Στόχος νά λήξει ἡ λευκή ἀπεργία τῶν Βουλευτῶν τῆς ΝΔ

Δεύτερη στήν Εὐρώπη σέ φοροδιαφυγή ΦΠΑ κατατάσσεται ἡ Ἑλλάς

Εφημερίς Εστία
Ἀπώλεσε ἔσοδα 5,3 δισ. εὐρώ τό 2019

Περί ἐκσυγχρονισμοῦ καί λοιπῶν πρασίνων ἵππων

Δημήτρης Καπράνος
Εἶχα ἕναν συνάδελφο, παρακαθήμενό μου γιά κάποιο καιρό στήν ἐφημερίδα ὅπου ἐργάσθηκα γιά πολλά χρόνια

Σάββατον, 2 Δεκεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ