ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Παραγωγή ρωσσικοῦ ἐμβολίου θέλει ἡ Αὐστρία

Ὁ Καγκελλάριος Κούρτς δηλώνει πώς θά ἐμβολιάζετο μέ τό Sputnik V

Ο Ομοσπονδιακός Καγκελλάριος τῆς Αὐστρίας Σεμπάστιαν Κούρτς θέλει νά γίνει στήν χώρα του παραγωγή τοῦ ρωσσικοῦ καί τοῦ κινεζικοῦ ἐμβολίου κατά τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως δηλώνει σέ συνέντευξή του στήν γερμανική ἐφημερίδα «Welt am Sonntag». «Ἐάν ἐγκριθοῦν τά δύο ἐμβόλια, ἡ Αὐστρία θά προσπαθοῦσε σίγουρα νά διαθέσει τίς παραγωγικές ἱκανότητες ἐγχωρίων ἑταιρειῶν γιά ρωσσικά ἤ κινεζικά ἐμβόλια, ὅπως καί ἄλλων χωρῶν.

Τό θέμα εἶναι νά λάβουμε ὅσο τό δυνατόν πιό ἀσφαλές ἐμβόλιο ὅσο τό δυνατόν γρηγορότερα –ἀνεξάρτητα ἀπό ποιόν ἔχει ἀναπτυχθεῖ, τονίζει ὁ Σεμπάστιαν Κούρτς, ὁ ὁποῖος ἤδη σέ δήλωσή του στό Αὐστριακό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων (APA) εἶχε ὑποστηρίξει ὅτι ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Φαρμάκων (EMA) θά πρέπει ἐπίσης νά ἐλέγξει τήν ἔγκριση ἐμβολίων ἀπό τήν Ρωσσία καί τήν Κίνα, καί ὅτι ἀπό αὐτήν τήν ἄποψη δέν πρέπει νά ὑπάρχει «κανένα πολιτικό ταμπού».

«Ναί, ἐάν τά ἐμβόλια ἔχουν ἐγκριθεῖ στήν Εὐρώπη» ἀπαντᾶ στήν ἐρώτηση ἐάν ὁ ἴδιος θά ἐμβολιάζετο μέ τό ἐμβόλιο Sputnik V ἤ μέ ἕνα κινεζικό ἐμβόλιο, καί προσθέτει ὅτι «στά ἐμβόλια μετρᾶ ἀποκλειστικά καί μόνον ἡ ἀποτελεσματικότης, ἡ ἀσφάλεια καί ἡ γρήγορη διαθεσιμότης, καί ὄχι οἱ γεωπολιτικές διαμάχες».

Γιά τόν «ἐπί τοῦ παρόντος μή βέλτιστο ἐφοδιασμό» τῶν πολιτῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μέ ἐμβόλια, ὁ Καγκελλάριου καθιστᾶ ὑπεύθυνες κυρίως τίς δυσκολίες παραδόσεως καθώς καί τήν «ταχύτητα ἐγκρίσεώς» τους, θεωρώντας, ὅπως τονίζει, «προβληματικό, τό πόσο γραφειοκρατικά καί ἀργά ἐργάζεται ὁ Εὐρωπαϊκός Ὀργανισμός Φαρμάκων κατά τήν ἔγκριση τῶν ἐμβολίων».

Στήν ἴδια συνέντευξη, ὁ Σεμπάστιαν Κούρτς ὑπεραμύνεται τῶν βημάτων ἀνοίγματος τοῦ τρίτου lockdown στήν Αὐστρία ἀπό σήμερα δηλώνοντας ὡστόσο, «σίγουρος ὅτι οἱ ἑπόμενοι μῆνες θά εἶναι ἐξαιρετικά σκληροί».

Ὁ Αὐστριακός Καγκελλάριος φαίνεται νά ἀναθεωρεῖ μερικῶς τήν πρόγνωσή του πού εἶχε ἐπαναλάβει στά μέσα Ἰανουαρίου γιά «ἐπιστροφή στήν κανονικότητα τό καλοκαίρι»: «Ὑποθέτω ὅτι ἡ κατάστασις τό καλοκαίρι θά εἶναι σαφῶς καλύτερη λόγῳ τῶν ἐμβολιασμῶν, καί ὅτι θά μποροῦμε νά ἐπιστρέψουμε σέ μεγάλες περιοχές τῆς κανονικότητος».

Ἐν τῷ μεταξύ, ὅλα φαίνεται νά βαίνουν καλῶς στήν Μεγάλη Βρεταννία, πού σέ ἀντίθεση μέ τήν Εὐρώπη τηρεῖ τό εμβολιαστικό σχέδιό της καί ἕως τώρα ἔχει ἐμβολιάσει περίπου 11.500.000 πολῖτες. Μάλιστα, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ ὑφυπουργός Ὑγείας, ὑπεύθυνος γιά τήν διάθεση τῶν ἐμβολίων Ναντίμ Ζαχάουι, τό Ὑπουργεῖο ἐξετάζει καί μιά ἐνισχυτική δόση ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς Covid-19 καί ἐν συνεχείᾳ ἐτησίους ἐμβολιασμούς. «Βλέπουμε νά εἶναι πολύ πιθανός ἕνας ἐνισχυτικός ἐμβολιασμός τό φθινόπωρο καί μετά ἕνας ἐτήσιος ἐμβολιασμός, μέ τόν ἴδιο τρόπο πού κάνουμε τούς ἐμβολιασμούς γιά τήν γρίππη, ἀνάλογα μέ τήν μετάλλαξη τοῦ ἰοῦ πού μεταδίδεται σέ ὅλο τόν κόσμο» ἐδήλωσε στό BBC. Τήν ἴδια ὥρα, τό Λονδῖνο ἔκανε γνωστό πώς δέν προτίθεται νά καθιερώσει διαβατήρια ἐμβολιασμοῦ κατά τῆς Covid-19, ὅμως οἱ πολῖτες θά μποροῦν νά ζητοῦν ἀπόδειξη τοῦ ἐμβολιασμοῦ τους ἀπό τόν ἰατρό τους, ἄν τήν χρειάζονται γιά νά ταξιδέψουν σέ ἄλλες χῶρες. Στήν ἀνακοίνωση προέβη πάλι ὁ Ζαχάουι, τήν στιγμή πού σέ ἐπίπεδο Εὐρώπης ἀλλά καί σέ πολλές χῶρες τοῦ κόσμου τό θέμα τοῦ ὑγειονομικοῦ διαβατηρίου συζητεῖται ἐντόνως. «Σίγουρα δέν ἐπιδιώκουμε νά εἰσαγάγουμε στό πλαίσιο τοῦ προγράμματος ἐμβολιασμοῦ τά πιστοποιητικά γιά κανενός εἴδους χρήση» ἐδήλωσε ὁ Ζαχάουι.

Ειδήσεις / Άρθρα

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ

Faux στά δεξιά

Μανώλης Κοττάκης
Η ΔΙΑΦΑΙΝΟΜΕΝΗ ἐκλογή τοῦ Στέφανου Κασσελάκη στήν Προεδρία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει κάνει τά μέλη τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τῆς ΝΔ νά ἀναθαρρήσουν!

Ὑπό αἵρεσιν ἡ ἰσχύς τῆς ρυθμίσεως γιά τίς τριετίες

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΠΟΛΥΔΙΑΦΗΜΙΣΜΕΝΟ ξεπάγωμα τῶν τριετιῶν δέν εἶναι μόνιμο, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν τροπολογία-προσθήκη πού κατέθεσε ὁ ὑπουργός Ἐργασίας, Ἄδωνις Γεωργιάδης, στό ὑπό συζήτησιν, στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς, ἐργασιακό νομοσχέδιο.

Λιγώτερο φῶς, λιγώτερες παρέες, λιγώτερα ὅλα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ παλιός φίλος καί συνεργάτης στήν ΕΡΤ μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς, πού κατοικεῖ τόν τελευταῖο καιρό μονίμως στήν Πάτρα, δημοσίευσε μιά φωτογραφία τῆς ὁδοῦ Πανεπιστημίου, στήν περιοχή τῶν Σινεμά καί τοῦ θεάτρου Rex.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ