ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023

Πάνω ἀπό 5% ὁ πληθωρισμός τόν Δεκέμβριο

Nέο πακέτο μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας

ENA πρόσθετο πακέτο μέτρων γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ κύματος τῆς ἀκρίβειας ἀπό νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις, προανήγγειλε ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Χρῆστος Σταϊκούρας. Ὅπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «σχεδιάζουμε ἕνα πλέγμα παρεμβάσεων γιά συνολική καί συνοπτική βοήθεια σέ νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις», καθώς ὅπως παραδέχτηκε μιλῶντας στόν «Σκάι» τό κῦμα τῆς ἀκρίβειας εἶναι ὀξύτερο καί διαρκεῖ περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἀρχικά εἶχε ἐκτιμηθεῖ. Εἰδικῶς γιά τόν πληθωρισμό στήν χώρα, ἀνέφερε ὅτι τόν Δεκέμβριο θά εἶναι ἀκόμη ὑψηλότερος ἀπό τόν Νοέμβριο. Πολύ πιθανόν νά εἶναι μπροστά τό «5» (σ.σ. στό ποσοστό)». Ὡστόσο, ἐπανέλαβε ὅτι τό φαινόμενο θά εἶναι παροδικό καί οἱ ἀνατιμήσεις σέ ἀγαθά καί ὑπηρεσίες θά ἀρχίσουν νά ἀποκλιμακώνονται ἕως τό β΄ τρίμηνο τοῦ 2022 καί στήν ἐνέργεια κυρίως τό β΄ τρίμηνο. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι περαιτέρω σημαντική αὔξηση, τῆς τάξεως τοῦ 33,9%, σημείωσε ὁ γενικός δείκτης τιμῶν εἰσαγωγῶν στή βιομηχανία τόν Ὀκτώβριο συγκριτικῶς πρός τόν ἀντίστοιχο δείκτη τοῦ Ὀκτωβρίου 2020.

Σημειώνεται ὅτι ἡ ΔΕΠΑ προτίθεται νά διπλασιάσει τήν ἔκπτωση στούς λογαριασμούς φυσικοῦ ἀερίου στό 30% τόν Δεκέμβριο ἀπό 15% τόν Νοέμβριο, ἐνῶ ἡ ἔξτρα ἐπιδότησις στούς λογαριασμούς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος θά δίδεται μέ εἰσοδηματικά κριτήρια καί θά ἀφορᾶ τά εὐάλωτα νοικοκυριά. Ἀκόμη, τό ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν προσανατολίζεται νά δώσει τήν δυνατότητα στά νοικοκυριά καί τίς ἐπιχειρήσεις νά ἐξοφλήσουν ἀργότερα ἀπό τόν προβλεπόμενο χρόνο τίς ὑποχρεώσεις πού ἐσωρεύθησαν στά χρόνια τῆς πανδημίας.

Ἡ ἔναρξις ἀποπληρωμῆς τῶν ποσῶν τῆς ἐπιστρεπτέας προκαταβολῆς ἐξετάζεται νά παραταθεῖ ἕως καί ἕξι μῆνες ὅπως καί τοῦ προγράμματος παγίων δαπανῶν. Ἐπί τάπητος ἔχει τεθεῖ καί ἡ παράτασις στήν ἀποπληρωμή τῶν κορωνοχρεῶν σέ 36-72 δόσεις, πού πρόκειται νά ξεκινήσει τόν Ἰανουάριο τοῦ 2022. Μέ δεδομένο ὅτι δέν ὑπάρχουν περιθώρια γιά μέτρα στηρίξεως στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἐκτιμοῦν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο θά στηρίξουν στήν συγκεκριμένη συγκυρία νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις.

Στό πλαίσιο αὐτό ἐξετάζεται:

Ἐπιστρεπτέα προκαταβολή: Πρός ἑξάμηνο παράτασιν στήν ἔναρξη ἀποπληρωμῆς τῶν ἐνισχύσεων ὕψους 3,3 δισ. εὐρώ προσανατολίζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο. Ἡ παράτασις θεωρεῖται ἀναγκαία, καθώς μέχρι στιγμῆς δέν ἔχει ἐκδοθεῖ ἡ ὑπουργική ἀπόφασις πού θά ἐξειδικεύει τή μεθοδολογία ὑπολογισμοῦ τῆς ἐνισχύσεως πού ἔλαβαν οἱ ἐπιχειρήσεις καί οἱ ἐπαγγελματίες τήν περίοδο τῆς πανδημίας. Τό πιθανώτερο σενάριο εἶναι ἡ ἀποπληρωμή νά ξεκινήσει τόν Ἰούνιο τοῦ 2022.

Πάγιες δαπάνες: Ὁ κίνδυνος νά μείνουν ἀδιάθετα στά χέρια ἐπιχειρήσεων κρατικά «κουπόνια» ἀξίας περίπου 80 ἑκατ. εὐρώ, μέ τά ὁποῖα μποροῦν νά γίνουν συμψηφισμοί φόρων καί εἰσφορῶν, τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἀναμένεται νά παρατείνει τό πρόγραμμα τῶν παγίων δαπανῶν γιά ἕνα ἑξάμηνο ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2022.

Χρέη πανδημίας: Ὅσον ἀφορᾶ τήν ρύθμιση τῶν φορολογικῶν χρεῶν τῆς πανδημίας, στίς 31 Δεκεμβρίου 2021 λήγει ἡ προθεσμία γιά τήν ἔνταξη στίς 36-72 δόσεις. Ὅμως, ἀπό 820.000 ἐπιχειρήσεις, ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί γενικώτερα φυσικά πρόσωπα τῶν ὁποίων οἱ φορολογικές ὑποχρεώσεις εἶχαν ἀνασταλεῖ, μέχρι τώρα ἔχουν ὑποβάλει αἴτηση λιγώτεροι ἀπό 30.000. Οἱ χαμηλές ταχύτητες στή ρύθμιση τῶν κορωνοχρεῶν δέν ἀποκλείεται νά ὁδηγήσουν σέ παράταση τοῦ χρόνου ὑποβολῆς τῶν αἰτήσεων γιά ἔνταξη στήν ρύθμιση καί ἐνάρξεως ἐξοφλήσεως τῶν ποσῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ