Πῶς θά δηλωθοῦν τά ἀναδρομικά ἀπό μισθούς, συντάξεις καί κληρονομιές

ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ γιά τήν δήλωση τῶν ἀναδρομικῶν ποσῶν τῶν ἐτῶν 2015-2020 ἄνοιξε ἡ ΑΑΔΕ, ὥστε συνταξιοῦχοι, μισθωτοί ἀλλά καί οἱ κληρονόμοι πού ἔχουν λάβει ἀναδρομικά ποσά νά ὑποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις γιά νά ἐμφανίσουν στήν Ἐφορία τά εἰσοδήματα πού εἰσέπραξαν τό 2022.

Ἡ δήλωσις τῶν ἀναδρομικῶν ποσῶν θά πρέπει νά ἔχει ὑποβληθεῖ ἕως τήν 31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς τήν ἐπιβολή προστίμων καί ὁ φόρος πού θά βεβαιωθεῖ θά πρέπει νά πληρωθεῖ μέχρι τήν 31η Ἰανουαρίου 2024.

Εἰδικά γιά τούς συνταξιούχους οἱ ὀφειλές ἀπό φόρο εἰσοδήματος καί πρόστιμα πού προκύπτουν ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος γιά ἀναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν δύνανται, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ὀφειλέτου, νά ρυθμίζονται σέ 2 ἕως 48 ἔντοκες μηνιαῖες δόσεις μέ βάση τήν πάγια ρύθμιση. Ἡ τροποποιητική δήλωσις ὑποβάλλεται γιά κάθε ἔτος πού ἀφοροῦν στά ἀναδρομικά. Ὁ ὑπόχρεος μπαίνει στόν λογαριασμό του καί ἐπιλέγει τά ἔτη στά ὁποῖα ἀνάγονται τά ἀναδρομικά πού εἰσέπραξε τό 2022. Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά τά ἀναδρομικά ποσά συντάξεων πού κατεβλήθησαν τό 2022 καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν στό ἔτος 2020, οἱ φορολογούμενοι θά πρέπει νά ἐπιλέξουν ὡς ἔτος ὑποβολῆς τῆς τροποποιητικῆς δηλώσεως τό ἔτος 2021.

Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις πού ἀφοροῦν στά ποσά ἀγροτικῶν ἐνισχύσεων καί ἐπιδοτήσεων πού εἰσπράττονται ἀναδρομικά κατόπιν ἐνστάσεως ἤ δικαστικῆς ἀποφάσεως καί ἐπιλέγεται νά φορολογηθοῦν στό ἔτος στό ὁποῖο ἀνάγονται, ὑποβάλλονται μέ τήν χρήση τῆς διαδικτυακῆς ὑπηρεσίας ὑποβολῆς δηλώσεων μέσῳ τῆς ψηφιακῆς πύλης myAADE ἀπό τό φορολογικό ἔτος 2018 καί ἐφεξῆς, ἐνῷ γιά τό φορολογικό ἔτος 2017 καί προηγούμενα ὑποβάλλονται ἤ ἀποστέλλονται μέ τούς προβλεπόμενους τρόπους στήν ΔΟΥ.

Οἱ φορολογούμενοι θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι σύμφωνα μέ τήν φορολογική νομοθεσία:

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος πού ὑποβάλλονται ἀπό μισθωτούς ἤ συνταξιούχους μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα καί τόκους, μέχρι τό τέλος τοῦ φορολογικοῦ ἔτους στό ὁποῖο ἐξεδόθησαν, κατά περίπτωσιν, οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων.

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις ὑποβάλλονται ἠλεκτρονικά ἀπό τό φορολογικό ἔτος 2015 καί ἐφεξῆς, ἐνῷ γιά τό φορολογικό ἔτος 2014 καί προηγούμενα ὑποβάλλονται στήν Δ.Ο.Υ.

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται ἐκπρόθεσμα, ὄχι λόγῳ ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ἤ ἐτήσιου, ἀπό τόν ἐργοδότη/ἁρμόδιο φορέα πού ἔχει τήν ὑποχρέωση, ὅπως καί σέ κάθε περίπτωση ἐκπρόθεσμης ἐκδόσεως, διορθώσεως καί χορηγήσεως βεβαιώσεως ἀπό ὑπόχρεο φορέα, ὅταν αὐτή εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν συμπλήρωση καί τήν ὑποβολή δηλώσεως, θεωροῦνται ἐμπρόθεσμες ἐφ’ ὅσον ὑποβάλλονται ἐντός τοῦ φορολογικοῦ ἔτους πού ἐξεδόθησαν οἱ βεβαιώσεις ἀπό τόν φορέα.

– Δέν ἐπιβάλλονται, πρόστιμα, σέ περίπτωση ὑποβολῆς ἐκπρόθεσμης τροποποιητικῆς δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος φυσικοῦ προσώπου, ἀπό τήν ὁποία τό ἐπί πλέον ποσόν φόρου πού προκύπτει πρός καταβολή σέ σχέση μέ τήν ἀρχική δήλωση, εἶναι ἕως 100 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924