Πῶς θά δηλωθοῦν τά ἀναδρομικά ἀπό μισθούς, συντάξεις καί κληρονομιές

ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ γιά τήν δήλωση τῶν ἀναδρομικῶν ποσῶν τῶν ἐτῶν 2015-2020 ἄνοιξε ἡ ΑΑΔΕ, ὥστε συνταξιοῦχοι, μισθωτοί ἀλλά καί οἱ κληρονόμοι πού ἔχουν λάβει ἀναδρομικά ποσά νά ὑποβάλλουν τροποποιητικές δηλώσεις γιά νά ἐμφανίσουν στήν Ἐφορία τά εἰσοδήματα πού εἰσέπραξαν τό 2022.

Ἡ δήλωσις τῶν ἀναδρομικῶν ποσῶν θά πρέπει νά ἔχει ὑποβληθεῖ ἕως τήν 31η Δεκεμβρίου 2023, χωρίς τήν ἐπιβολή προστίμων καί ὁ φόρος πού θά βεβαιωθεῖ θά πρέπει νά πληρωθεῖ μέχρι τήν 31η Ἰανουαρίου 2024.

Εἰδικά γιά τούς συνταξιούχους οἱ ὀφειλές ἀπό φόρο εἰσοδήματος καί πρόστιμα πού προκύπτουν ἀπό τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος γιά ἀναδρομικά ποσά συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν δύνανται, κατόπιν αἰτήσεως τοῦ ὀφειλέτου, νά ρυθμίζονται σέ 2 ἕως 48 ἔντοκες μηνιαῖες δόσεις μέ βάση τήν πάγια ρύθμιση. Ἡ τροποποιητική δήλωσις ὑποβάλλεται γιά κάθε ἔτος πού ἀφοροῦν στά ἀναδρομικά. Ὁ ὑπόχρεος μπαίνει στόν λογαριασμό του καί ἐπιλέγει τά ἔτη στά ὁποῖα ἀνάγονται τά ἀναδρομικά πού εἰσέπραξε τό 2022. Αὐτό σημαίνει ὅτι γιά τά ἀναδρομικά ποσά συντάξεων πού κατεβλήθησαν τό 2022 καί τά ὁποῖα ἀφοροῦν στό ἔτος 2020, οἱ φορολογούμενοι θά πρέπει νά ἐπιλέξουν ὡς ἔτος ὑποβολῆς τῆς τροποποιητικῆς δηλώσεως τό ἔτος 2021.

Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις πού ἀφοροῦν στά ποσά ἀγροτικῶν ἐνισχύσεων καί ἐπιδοτήσεων πού εἰσπράττονται ἀναδρομικά κατόπιν ἐνστάσεως ἤ δικαστικῆς ἀποφάσεως καί ἐπιλέγεται νά φορολογηθοῦν στό ἔτος στό ὁποῖο ἀνάγονται, ὑποβάλλονται μέ τήν χρήση τῆς διαδικτυακῆς ὑπηρεσίας ὑποβολῆς δηλώσεων μέσῳ τῆς ψηφιακῆς πύλης myAADE ἀπό τό φορολογικό ἔτος 2018 καί ἐφεξῆς, ἐνῷ γιά τό φορολογικό ἔτος 2017 καί προηγούμενα ὑποβάλλονται ἤ ἀποστέλλονται μέ τούς προβλεπόμενους τρόπους στήν ΔΟΥ.

Οἱ φορολογούμενοι θά πρέπει νά γνωρίζουν ὅτι σύμφωνα μέ τήν φορολογική νομοθεσία:

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εἰσοδήματος πού ὑποβάλλονται ἀπό μισθωτούς ἤ συνταξιούχους μέ ἀναδρομικά μισθῶν ἤ συντάξεων προηγουμένων ἐτῶν, ἀναδρομικά ἐπιδομάτων ἀνεργίας, ἀμοιβῶν ἰατρῶν τοῦ ΕΣΥ ἀπό ἀπογευματινά ἰατρεῖα νοσοκομείων τοῦ ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα καί τόκους, μέχρι τό τέλος τοῦ φορολογικοῦ ἔτους στό ὁποῖο ἐξεδόθησαν, κατά περίπτωσιν, οἱ βεβαιώσεις ἀποδοχῶν ἤ συντάξεων.

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις ὑποβάλλονται ἠλεκτρονικά ἀπό τό φορολογικό ἔτος 2015 καί ἐφεξῆς, ἐνῷ γιά τό φορολογικό ἔτος 2014 καί προηγούμενα ὑποβάλλονται στήν Δ.Ο.Υ.

– Οἱ τροποποιητικές δηλώσεις πού ὑποβάλλονται ἐκπρόθεσμα, ὄχι λόγῳ ὑπαιτιότητος τοῦ δικαιούχου τῶν εἰσοδημάτων, ἀλλά ἐξ αἰτίας ἐκπρόθεσμης ἀποστολῆς ἀρχικοῦ ἤ τροποποιητικοῦ ἠλεκτρονικοῦ ἀρχείου στήν Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ἤ ἐτήσιου, ἀπό τόν ἐργοδότη/ἁρμόδιο φορέα πού ἔχει τήν ὑποχρέωση, ὅπως καί σέ κάθε περίπτωση ἐκπρόθεσμης ἐκδόσεως, διορθώσεως καί χορηγήσεως βεβαιώσεως ἀπό ὑπόχρεο φορέα, ὅταν αὐτή εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν συμπλήρωση καί τήν ὑποβολή δηλώσεως, θεωροῦνται ἐμπρόθεσμες ἐφ’ ὅσον ὑποβάλλονται ἐντός τοῦ φορολογικοῦ ἔτους πού ἐξεδόθησαν οἱ βεβαιώσεις ἀπό τόν φορέα.

– Δέν ἐπιβάλλονται, πρόστιμα, σέ περίπτωση ὑποβολῆς ἐκπρόθεσμης τροποποιητικῆς δηλώσεως φορολογίας εἰσοδήματος φυσικοῦ προσώπου, ἀπό τήν ὁποία τό ἐπί πλέον ποσόν φόρου πού προκύπτει πρός καταβολή σέ σχέση μέ τήν ἀρχική δήλωση, εἶναι ἕως 100 εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ