ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Πῶς θά ἐπηρεασθεῖ τό ΑΕΠ ἀπό τήν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος

ΜΕΓΑΛΗ αὔξηση παρουσιάζει τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τῆς χώρας, καθώς στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου ἐκτοξεύτηκε σέ ἐπίπεδα πάνω ἀπό 35 δισ. εὐρώ.

Τό ἐμπορικό ἔλλειμμα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἑλληνικῶν ἀγαθῶν, παρ’ ὅτι κινεῖται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα καί καταγράφει σημαντική ἄνοδο, εἶναι μικρότερη τῆς ἀξίας τῶν εἰσαγωγῶν. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἀναμένεται νά ἐπηρεάσει καί τό ΑΕΠ τό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022, καθώς τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς καθοριστικούς παράγοντες τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ἀνῆλθε σέ 35.153,8 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 22.163,4 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 58,6%.
Χωρίς τά πετρελαιοειδῆ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα παρουσίασε αὔξηση κατά 6.415,4 ἑκατ. εὐρώ, ἤ 36,6%.

Βασική αἰτία ἦταν οἱ εἰσαγωγές, ἡ ἀξία τῶν ὁποίων στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου τοῦ 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 85.266,6 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 58.562,5 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 45,6%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 12.186,5 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,8% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 11.941,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,3%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Τήν ἴδια περίοδο, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 50.112,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 36.399,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 37,7%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 5.771,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 21,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 5.784,6 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 22,0%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.
Τόν περασμένο Νοέμβριο ἡ ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 8.492,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 6.879,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 23,5%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 449,2 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 447,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Ἀντιστοίχως, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν τόν Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 4.739,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 3.936,1 ἑκατ. εὐρώ, κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 20,4%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 395,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,1% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 411,7 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,9%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Στό πλαίσιο αὐτό, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε σέ 3.752,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 2.943,0 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 27,5%.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ