Πῶς θά ἐπηρεασθεῖ τό ΑΕΠ ἀπό τήν αὔξηση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος

ΜΕΓΑΛΗ αὔξηση παρουσιάζει τό ἐμπορικό ἔλλειμμα τῆς χώρας, καθώς στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου ἐκτοξεύτηκε σέ ἐπίπεδα πάνω ἀπό 35 δισ. εὐρώ.

Τό ἐμπορικό ἔλλειμμα ἀποδεικνύει ὅτι ἡ ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἑλληνικῶν ἀγαθῶν, παρ’ ὅτι κινεῖται σέ ὑψηλά ἐπίπεδα καί καταγράφει σημαντική ἄνοδο, εἶναι μικρότερη τῆς ἀξίας τῶν εἰσαγωγῶν. Ἡ ἐξέλιξις αὐτή ἀναμένεται νά ἐπηρεάσει καί τό ΑΕΠ τό δ΄ τρίμηνο τοῦ 2022, καθώς τό ἐμπορικό ἰσοζύγιο ἀποτελεῖ ἕναν ἀπό τούς καθοριστικούς παράγοντες τῆς μεταβολῆς τοῦ ἀκαθάριστου ἐγχώριου προϊόντος.

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Ἑλληνικῆς Στατιστικῆς Ἀρχῆς, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2022 ἀνῆλθε σέ 35.153,8 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 22.163,4 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 58,6%.
Χωρίς τά πετρελαιοειδῆ τό ἐμπορικό ἔλλειμμα παρουσίασε αὔξηση κατά 6.415,4 ἑκατ. εὐρώ, ἤ 36,6%.

Βασική αἰτία ἦταν οἱ εἰσαγωγές, ἡ ἀξία τῶν ὁποίων στό ἑνδεκάμηνο Ἰανουαρίου – Νοεμβρίου τοῦ 2022, ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 85.266,6 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 58.562,5 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση κατά 45,6%. Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 12.186,5 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,8% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 11.941,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 27,3%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.

Τήν ἴδια περίοδο, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 50.112,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 36.399,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τό ἴδιο διάστημα τοῦ 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 37,7%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ παρουσίασε αὔξηση κατά 5.771,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 21,9% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα παρουσίασε αὔξηση κατά 5.784,6 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 22,0%, σέ σχέση μέ τό χρονικό διάστημα Ἰανουαρίου-Νοεμβρίου 2021.
Τόν περασμένο Νοέμβριο ἡ ἀξία τῶν εἰσαγωγῶν ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 8.492,8 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 6.879,1 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 23,5%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 449,2 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 447,4 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 9,5%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Ἀντιστοίχως, ἡ συνολική ἀξία τῶν ἐξαγωγῶν τόν Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε στό ποσόν τῶν 4.739,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 3.936,1 ἑκατ. εὐρώ, κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021 παρουσιάζοντας αὔξηση 20,4%.

Ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 395,1 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,1% καί ἡ ἀντίστοιχη ἀξία χωρίς τά πετρελαιοειδῆ καί τά πλοῖα κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 παρουσίασε αὔξηση κατά 411,7 ἑκατ. εὐρώ, δηλαδή 14,9%, σέ σχέση μέ τόν μῆνα Νοέμβριο 2021.
Στό πλαίσιο αὐτό, τό ἔλλειμμα τοῦ ἐμπορικοῦ ἰσοζυγίου κατά τόν μῆνα Νοέμβριο 2022 ἀνῆλθε σέ 3.752,9 ἑκατ. εὐρώ, ἔναντι 2.943,0 ἑκατ. εὐρώ κατά τόν ἴδιο μῆνα τοῦ ἔτους 2021, παρουσιάζοντας αὔξηση 27,5%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 26.05 με την Εστία της Κυριακής: Διπλή προσφορά!

Εφημερίς Εστία
Στις 26.05 η Εστία της Κυριακής παρουσιάζει: Αφιέρωμα στον ΑΞΕΧΑΣΤΟ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ!

Το Σάββατο 25.05 με την Εστία: Eνα αριστούργημα της λογοτεχνίας για να επιλέξεις

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 25.05 και κάθε Σάββατο με την Εστία: Τα πολύτιμα αριστουργήματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, σε σκληρόδετες πολυτελείς εκδόσεις!

Tην Παρασκευή 24.05 με την Εστία: Nέα σειρά – Ψυχολογία

Εφημερίς Εστία
Την Παρασκευή 24.05 και κάθε Παρασκευή με την Εστία η νέα εκδοτική σειρά «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ»

Ἐννέα σοβαρά λάθη στήν σύνταξη τῶν φορολογικῶν δηλώσεων ἀπό τό Κράτος!

Εφημερίς Εστία
Χάος μέ τόκους, βεβαιώσεις ἀποδοχῶν, ἐπιδόματα, παρακρατήσεις ἐλευθέρων ἐπαγγελματιῶν, ΙΧ, ζημίες – Πόλεμος ἀνακοινώσεων καί ἀντεγκλήσεις Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, ΑΑΔΕ καί φοροτεχνικῶν – Ἀποφεύγει νά ἀναφερθεῖ στήν οὐσία τῶν προβλημάτων ὁ κ. Χατζηδάκης

Σέ διεθνῆ ἀνυποληψία…

Εφημερίς Εστία
ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ συμβαίνει αὐτό πού βλέπουμε καί στήν καθημερινή ζωή.