Οἱ προτάσεις Μητσοτάκη γιά τό νέο Σύνταγμα

Ἐκλογή Προέδρου, εὐθύνη ὑπουργῶν, πανεπιστήμια

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ χθές στήν Κοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ τίς προτάσεις του γιά τήν συνταγματική ἀναθεώρηση ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Ὁ ἀρχηγός τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κατηγόρησε τόν Πρωθυπουργό ὅτι «ἐπιχειρεῖ νά χειραγωγήσει τήν Ὑψίστη κοινοβουλευτική διαδικασία καί νά ἀκυρώσει τή δυνατότητα ἀλλαγῶν γιά μία δεκαετία», τονίζοντας ὅτι «ἡ Κυβέρνησις προσπαθεῖ νά μετατρέψει τό Σύνταγμα σέ ἐργαλεῖο ἀντιπερισπασμοῦ ἀπό τήν ζοφερή οἰκονομική καί κοινωνική πραγματικότητα».

Ἀκόμη ὑπεγράμμισε ὅτι ἀποτελεῖ πολιτική ὕβρι ἡ πρότασις τοῦ κ. Τσίπρα γιά δημοψηφίσματα, ὅταν ἐκεῖνος εὐτέλισε τόν θεσμό τό 2015, καί προσέθεσε ὅτι προσβάλλει τήν νοημοσύνη τῶν Ἑλλήνων νά ζητεῖ ὁ ΣΥΡΙΖΑ νέο τρόπο ἐκλογῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας γιά νά μήν διαταράσσεται ἡ κοινοβουλευτική συνέχεια, ὅταν ὁ ἴδιος ἀξιοποίησε τό ἰσχῦον σύστημα τό 2014. Ἀκόμη, σχολιάζοντας τήν πρόταση τῆς Κυβερνήσεως γιά ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 86 περί εὐθύνης ὑπουργῶν, ὑπενθύμισε ὅτι ὅταν πρίν ἀπό 12 χρόνια ὁ ἴδιος εἶχε ζητήσει νά ἀλλάξει «ὁ ΣΥΡΙΖΑ σφύριζε ἀδιάφορα».

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀνεφέρθη στήν πρόταση τῆς ΝΔ γιά τήν τριτοβάθμια ἐκπαίδευση, πού πέρα ἀπό τήν ἵδρυση ἰδιωτικῶν πανεπιστημίων, τά ὁποῖα θά λειτουργοῦν ὑπό τήν ἐποπτεία ἀνεξάρτητης ἀρχῆς, ἀποβλέπει στήν ἀναβάθμιση τῶν δημοσίων πανεπιστημίων, ὥστε νά γίνουν πιό ἐξωστρεφῆ καί νά συνδεθοῦν μέ τήν οἰκονομία καί τήν ἀγορά ἐργασίας.

«Τό νέο Σύνταγμα πρέπει νά εἶναι λιτό, χωρίς περιττές καί ἀναχρονιστικές διατάξεις» ὑπεγράμμισε ὁ ἀρχηγός τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος ἐν συνεχεία ἀνεφέρθη στήν ἐκλογή τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἡ διαδικασία, ὅπως εἶπε, «ἀποσυνδέεται πλήρως ἀπό τήν πρόωρη διάλυση τῆς Βουλῆς. Σέ περίπτωση πού ἀποβοῦν ἄκαρπες δύο ψηφοφορίες μέ αὐξημένη πλειοψηφία, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά ἐκλέγεται μεταξύ τῶν δύο ἐπικρατέστερων ὑποψηφίων ἀπ’ εὐθείας ἀπό τόν λαό». Ἐπί πλέον ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας θά διατηρήσει τίς ἁρμοδιότητες πού ἔχει καί θά ἔχει τήν δυνατότητα νά συγκαλεῖ –καί θεσμικά κατοχυρωμένα, πιά– Συμβούλιο Πολιτικῶν Ἀρχηγῶν.

Ἐπίσης ὁ κ. Μητσοτάκης ἐξήγγειλε ὅτι:

• Καθιερώνεται σταθερός ἐκλογικός κύκλος καί περιορίζονται οἱ λόγοι προώρου διαλύσεως τῆς Βουλῆς, ὥστε οἰκονομία καί κοινωνία νά ἀπεξαρτηθοῦν ἀπό τήν ὁμηρία τῶν κομματικῶν σκοπιμοτήτων. Ἐνισχύεται ἡ λειτουργία τῆς Βουλῆς, μέ κανόνες καλῆς νομοθετήσεως. Ἐπίσης ἡ ἐπιλογή τῶν ἀνωτάτων δικαστικῶν περιέρχεται στήν Βουλή καί ἐνισχύονται οἱ συνταγματικές ἐγγυήσεις ἀνεξαρτησίας ὅλων τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν.

• Τό νέο Σύνταγμα ἐγγυᾶται τό σταθερό οἰκονομικό περιβάλλον, τήν δημοσιονομική σταθερότητα καί τήν ἀνάπτυξη τῆς χώρας. Αὐτά σημαίνουν ὅτι καθιερώνονται συνταγματικοί κανόνες καί μηχανισμοί πού ἀποτρέπουν τόν δημοσιονομικό ἐκτροχιασμό τῆς χώρας καί οἱ προϋπολογισμοί τοῦ κράτους ὀφείλουν νά εἶναι πάντα ἰσοσκελισμένοι.

• Τό Σύνταγμα θά ἐξασφαλίζει τήν κοινωνική ἀλληλεγγύη καί τίς ἴσες εὐκαιρίες. Θά ἀντιμετωπίζει τίς πελατειακές δομές καί θά ἐνισχύει τήν κοινωνία τῶν πολιτῶν. Τό ΑΣΕΠ ἐνισχύεται στόν ρόλο τῆς ἐπιλογῆς τῶν στελεχῶν τῆς Διοικήσεως. Ἡ ἀξιολόγησις καθιερώνεται συνταγματικά σέ ὅλα τά ἐπίπεδα τοῦ Κράτους.

Ἀσκώντας δριμεῖα κριτική στήν Κυβέρνηση ὁ κ. Μητσοτάκης ἐπεσήμανε ὅτι «ἡ δημόσια σφαῖρα ἔχει ἐπιβαρυνθεῖ ἀπό τούς κυβερνητικούς χειρισμούς, ἐντός καί ἐκτός χώρας. Ἀρνητικά δεδομένα συσσωρεύει ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἐνῶ «μέ τίς ἐπιλογές της ἡ κυβέρνηση ἐπέτρεψε στά Σκόπια νά ἐμπαίζουν τήν Ἑλλάδα». Τόνισε ἀκόμη ὅτι «ἡ κοινή γνώμη παρακολουθεῖ ἄναυδη αὐτά πού εἰπώθηκαν μεταξύ τῶν κ.κ. Κοτζιᾶ καί Καμμένου. Εἶναι πρωτοφανές νά διερευνᾶ ἡ Δικαιοσύνη τίς ἀλληλοκατηγορίες δύο ὑπουργῶν στό Ὑπουργικό Συμβούλιο». Προσέθεσε δέ: «Ὅταν ἔλθει ἡ συμφωνία τῶν Πρεσπῶν πρός ψήφιση θά δοῦμε ἄν ὁ κ. Καμμένος φύγει ἀπό τήν πόρτα ἤ τό παράθυρο». Διεβεβαίωσε δέ ὅτι ἡ ΝΔ «δέν θά ψηφίσει τή Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν οὔτε τώρα οὔτε μετά τίς ἐκλογές».

Ἀπαντώντας στίς προτάσεις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ἀπό τό Μέγαρο Μαξίμου ἐξεδόθη ἀνακοίνωσις στήν ὁποία ἀναφέρεται: «Γιά μιά ἀκόμα φορά ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἔδειξε τή νεοφιλελεύθερη ἰδεοληψία του, καθώς καί τή μεγάλη ἀπόσταση πού τόν χωρίζει ἀπό τίς πραγματικές ἀνάγκες τῆς κοινωνίας καί τῆς χώρας στή μεταμνημονιακή ἐποχή. Μοναδική του ἔγνοια εἶναι ἡ συνταγματοποίηση τῶν νεοφιλελεύθερων ἐμμονῶν του».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!