ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2023

Οἱ νικητές τοῦ α΄ γύρου τῶν ἐκλογῶν τοῦ ΔΣΑ

Βερβεσός – Ἀναστασόπουλος στόν β΄ γῦρο

ΝΙΚΗΤΕΣ στόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν στόν Δικηγορικό Σύλλογο Ἀθηνῶν εἶναι ὁ ἀπερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός καί ὁ Δημήτρης Ἀναστασόπουλος. Οἱ δύο γνωστοί δικηγόροι θά ἀναμετρηθοῦν ἐκ νέου τήν προσεχῆ Κυριακή καί Δευτέρα, μέ τούς δύο ἀντιπάλους νά χωρίζει μία διαφορά τῆς τάξεως τοῦ 7,74%. Στό 100% τῶν καταμετρημένων ψήφων οἱ ὑποψήφιοι πρόεδροι τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου τῆς Ἀθήνας συνεκέντρωσαν:

Δημήτρης Βερβεσός: 3.580 σταυρούς, ποσοστό 29.37%,

Δημήτρης Ἀναστασόπουλος: 2.637 σταυρούς, ποσοστό 21,63%,

Ἀθανάσιος Καμπαγιάννης: 1.826 σταυρούς, ποσοστό 14,98%,

Μιχαήλ Καλαντζόπουλος: 1.210 σταυρούς, ποσοστό 9,93%,

Ἀλέξανδρος Μαντζοῦτσος: 1.141 σταυρούς, ποσοστό 9,36%,

Θέμης Σοφός: 623 σταυρούς, ποσοστό 5,11%,

Ἄγγελος Βρεττός: 597 σταυρούς, ποσοστό 4,90%,

Χαράλαμπος Κονδύλης: 575 σταυρούς, ποσοστό 4,72%.

Στίς ἐκλογές τοῦ α΄ γύρου στόν ΔΣΑ προσῆλθαν 12.788 δικηγόροι, ἀπό τούς 23.397 Ἀθηναίους δικηγόρους πού εἶχαν δικαίωμα ψήφου. Τό ποσοστό συμμετοχῆς στόν α΄ γῦρο ἀνῆλθε στό 54,66% καί τό ποσοστό ἀποχῆς στό 45,34%. Κατεμετρήθησαν 12.189 ἔγκυρα ψηφοδέλτια, 195 ἄκυρα καί 404 λευκά. Ἡ δέ ἐφετινή συμμετοχή στόν α΄ γῦρο τῶν ἐκλογῶν τοῦ ΔΣΑ ξεπέρασε τήν συμμετοχή στίς ἐκλογές τοῦ α΄ γύρου τῶν περασμένων ἀρχαιρεσιῶν τοῦ Νοεμβρίου 2017. Ἐμφανῶς ἱκανοποιημένος ἀπό τό ἀποτέλεσμα ὁ κ. Βερβεσός δήλωσε ὅτι ἐστάλη ἰσχυρό μήνυμα γιά τήν συνέχιση τοῦ ἔργου του. «Συγχαίρω ὅλους τούς συνυποψηφίους προέδρους καί ὑποψηφίους συμβούλους γιά τόν ἀγῶνα πού ἔδωσαν. Αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν εἶναι περισσότερα ἀπό ὅσα μᾶς χωρίζουν. Ἡ συνεργασία ὅλων ἀποτελεῖ βασική ἐπιλογή μας. Ὁ ἀγώνας γιά τήν ἐπίλυση τῶν καθημερινῶν προβλημάτων τῶν δικηγόρων παραμένει προτεραιότητά μας. Ὁ Σύλλογος θά σταθεῖ δίπλα σέ ὅλους τούς συναδέλφους πού ἔχουν ἀνάγκη στήριξης καί ἰδίως στούς νέους» τόνισε ἀμέσως μετά τήν ἀνακοίνωση τῶν ἀποτελεσμάτων ὁ νικητής τοῦ πρώτου γύρου.

Ὁ Δημήτρης Φινοκαλιώτης καί ὁ Στάθης Κουτσοχήνας θά διεκδικήσουν τήν προεδρία τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ὁ πρῶτος –ἐπί κεφαλῆς τοῦ συνδυασμοῦ «Δικηγορική Πρωτοπορία»– συνεκέντρωσε ποσοστό 24,84% (955 ψήφους), ἐνῶ ὁ δεύτερος –ἐπί κεφαλῆς τοῦ συνδυασμοῦ «Ἡ Δικηγορία Μπροστά»– ἔλαβε ποσοστό 23,82% (916 ψήφους). Συνολικά ψήφισαν 3.997 δικηγόροι ἐπί συνόλου 6.446 ἐγγεγραμμένων μελῶν (ποσοστό συμμετοχῆς 62%). Καί οἱ δύο εὐχαρίστησαν τούς συναδέλφους τους γιά τήν μαζική τους προσέλευση στίς κάλπες καί τούς κάλεσαν νά πράξουν τό ἴδιο στήν ἐπαναληπτική ψηφοφορία.

Πολύ σκληρή μάχη ἀναμένεται νά διεξαχθεῖ στόν δεύτερο γῦρο στίς ἐκλογές στόν δικηγορικό σύλλογο Πειραιῶς. Ὁ Πολύχρονης Περιβολάρης ἔλαβε τό 31,07% τῶν ψήφων ἔναντι 30,67% τοῦ Ἠλία Κλάππα. Τρίτος ἀνεδείχθη ὁ Γιῶργος Καραμιζάρης (27,13%) καί ἠκολούθησαν οἱ Παναγιώτης Σαπουντζάκης (6,28%) καί Σωτήρης Μποῦρος (4,86%).

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;