Οἱ Ἕλληνες στρέφονται στίς χρυσές λίρες

Ἐπενδυτικό καταφύγιο ἡ ἀγορά χρυσοῦ

ΣΤΟ ἀσφαλές ἐπενδυτικό καταφύγιο τοῦ χρυσοῦ ἐπιστρέφουν σιγά-σιγά οἱ Ἕλληνες πού στρέφονται ξανά πρός τήν ἀγορά χρυσῶν λιρῶν. Ἡ αδυναμία τῶν μετοχικῶν τίτλων, ἡ ἀπειλή νέας ὑφέσεως μέσα σέ ἕνα ἀσταθές περιβάλλον καί ὁ φόβος τῶν ἐπενδυτῶν εἶναι οἱ πιθανοί καταλύτες πού τροφοδοτοῦν μέ φρέσκια δύναμη τήν ἀγορά τοῦ πολυτίμου μετάλλου καί τό ἐπαναφέρουν εἰς τό ἐπίκεντρο τῶν ἀγορῶν. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ UBS συστήνει στούς ἐπενδυτές νά ἀγοράσουν χρυσό, ὑποστηρίζοντας ὅτι ὁ μαινόμενος ἐμπορικός πόλεμος ΗΠΑ – Κίνας πλήττει τήν ἀνάπτυξη, αὐξάνοντας τόν κίνδυνο γιά μεγαλύτερη ἐπιβράδυνση καί περαιτέρω χαλάρωση τῆς νομισματικῆς πολιτικῆς ἀπό τίς κεντρικές τράπεζες. Μάλιστα ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ τιμή τοῦ πολυτίμου μετάλλου μπορεῖ νά φθάσει τά 1.600 δολλάρια τήν οὐγκιά τούς ἑπομένους τρεῖς μῆνες, ἐνῶ τήν ἴδια ὥρα στά ὑψηλότερα ἐπίπεδα ἀπό τό 1971 καί τήν κατάργηση τοῦ κανόνος τοῦ χρυσοῦ ἀπό τόν τότε Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον ἔφθασαν οἱ ἀγορές τοῦ πολυτίμου μετάλλου ἀπό τίς κεντρικές τράπεζες ἀνά τόν κόσμο.

Σέ αὐτό τό περιβάλλον οἱ Ἕλληνες, πού τό τελευταῖο χρονικό διάστημα εἶχαν γυρίσει τήν πλάτη στόν «βασιλιά» τῶν μετάλλων, τό ἀναγνωρίζουν ὡς σταθερή καί δοκιμασμένη λύση καί ἐπιλέγουν τήν ἀγορά χρυσῶν λιρῶν ὡς ἐπένδυση, σέ μία περίοδο ἀστάθειας καί ἀπειλῆς κινδύνων γιά τήν εὐρωπαϊκή καί τήν παγκοσμία οἰκονομία.

Πηγές τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος ἀναφέρουν ὅτι ἡ ζήτησις τό τελευταῖο διάστημα γιά τήν χρυσή λίρα Ἀγγλίας ἔχει ἀντιστραφεῖ σέ σχέση μέ τό προηγούμενο διάστημα καί παρατηροῦνται ἀνοδικά σημάδια. Ἡ πρόβλεψις εἶναι ὄτι στά τέλη Δεκεμβρίου ὁ ἀπολογισμός ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀγορά λιρῶν θά εἶναι ἀνώτερος τοῦ 2018 ὁπότε καί κατεγράφη ἀρνητικό ρεκόρ 15ετίας, μέ τούς πολῖτες νά ἀγοράζουν μόλις 12.429 λίρες. Τά δύο πρῶτα τρίμηνα τοῦ τρέχοντος ἔτους ἔχουν ἀγορασθεῖ περίπου 4.000 λίρες, ἀλλά ἤδη παρατηρεῖται αὐξημένη κίνησις.

Ἀπό τό περασμένο φθινόπωρο ἡ τιμή τοῦ χρυσοῦ ἔχει σημειώσει ἕνα ἀξιοσήμειωτο «ράλλυ», ἐνῶ ἡ τιμή πωλήσεως τῆς χρυσῆς Λίρας Ἀγγλίας ἔχει παρουσιάσει μία ἀντίστοιχη αὔξηση κατά 30%. Στό χθεσινό δελτίο τιμῶν ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔδιδε τιμή ἀγορᾶς τῆς χρυσῆς λίρας στά 315,14 εὐρώ καί πωλήσεως στά 380,03 εὐρώ. Ἡ τιμολόγησις αὐτή συνιστοῦσε νέο ρεκόρ, καθώς ξεπεράσθηκαν τά προηγούμενα ὑψηλά τοῦ 2012, ὅταν οἱ τιμές ἀγορᾶς καί πωλήσεως χρυσῶν λιρῶν ἀπό τήν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος εἶχαν φθάσει στά 312,60 καί 377,20 εὐρώ ἀντιστοίχως γιά τά παλαιοτέρας κοπῆς «κομμάτια».

Συμφώνως πρός τά στοιχεῖα τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, στήν δεκαετία τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως (2009-2018) ἀγοράσθηκαν ἀπό τό κεντρικό κατάστημά της στήν Πανεπιστημίου 737.317 χρυσές λίρες, ἐνῶ τό ἴδιο χρονικό διάστημα πωλήθηκαν σέ 17 καταστήματα πού διατηρεῖ σέ ὅλην τήν χώρα 1.082.463 χρυσές λίρες. Ἡ μεγάλη ζήτησις γιά τήν ἀγορά χρυσῆς λίρας στήν χώρα μας σημειώθηκε τό 2011, ὅταν οἱ Ἕλληνες ἀγόρασαν λίρες γιά νά προστατεύσουν τά ἀποταμιευτικά κεφάλαιά τους. Συνολικῶς ἐκείνη τήν χρονιά ἀγοράσθηκαν 122.686 λίρες. Ἐκτιμᾶται ὅτι τήν περίοδο αὐτή πάνω ἀπό 100.000 Ἕλληνες ἐπέλεξαν νά ἐπενδύσουν τά χρήματά τους στήν ἀσφάλεια τοῦ χρυσοῦ καί εἰδικώτερα στίς χρυσές λίρες, πού θεωροῦνται ἡ πιό εὐέλικτη μορφή τοῦ πολυτίμου μετάλλου.

Ὡστόσο, ἐν μέσω φορολογικῆς καταιγίδος, ἠναγκάσθησαν νά ρευστοποιήσουν ὑπερδιπλάσιο ἀριθμό λιρῶν Ἀγγλίας συγκριτικῶς πρός αὐτές πού ἀγόρασαν, προκειμένου νά ἀντεπεξέλθουν στίς βαριές οἰκονομικές ὑποχρεώσεις τους (πληρωμή φόρων, ΕΝΦΙΑ, προκαταβολή ΦΠΑ κ.λπ.). Ἰδαίτερη διάσταση λαμβάνει σέ αὐτές τίς συνθῆκες ὅτι ἡ χώρα θά εὑρεθεῖ μέ ἕνα ἀποθεματικό 113 τόνων χρυσοῦ ἀπό τά τέλη τοῦ ἐρχομένου Σεπτεμβρίου, μετά τήν πρόσφατη ἀπόφαση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τράπεζης, τό ὁποῖο μπορεῖ πλέον νά χρησιμοποιήσει χωρίς προηγούμενη διαπραγμάτευση μέ τήν κεντρική τράπεζα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιοί «δαγκώνουν» τήν κοινή λογική

Μανώλης Κοττάκης
Μέ ἀφορμή τό ἐπεισόδιο στήν Νάουσα, τήν ἀπαγόρευση προσβάσεως σέ ἀντιεμβολιαστή καί τήν βιαία ἐπίθεση κατά καταστηματάρχου

«Σανίδα σωτηρίας» 10 δισ. στήν Τουρκία ἀπό τά Ἐμιράτα

Εφημερίς Εστία
Βάζει τέλος σέ 10 χρόνια ἀντιπαλότητος

Ὅταν τό διαδίκτυο γίνεται θερμοκήπιο κινδύνων

Δημήτρης Καπράνος
Δέν γνωρίζω ἐάν ἡ ρύθμιση περί τροποποιήσεως τοῦ Νόμου περί…

Σάββατον, 25 Νοεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ἀγωγή τοῦ Ἑλληνικοῦ Δημοσίου κατά πολιτῶν πού μπλοκάρουν τό Μετρό Θεσσαλονίκης

Εφημερίς Εστία
Στόν «ἀέρα» τό ἔργο ἐάν δέν ὑπάρξει λύσις ἕως τόν Μάρτιο τοῦ 2022