Ὁ Ζερεφός προειδοποιεῖ γιά συχνές χιονοκαταιγίδες

«Κτυποῦσαν» κάθε 40 χρόνια, ἀλλά ἡ κλιματική ἀλλαγή τά ἀλλάζει ὅλα

Ο ΓΓ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καί διακεκριμένος καθηγητής Φυσικῆς Ἀτμόσφαιρας, Χρῆστος Ζερεφός, δέν ἔκρυψε τόν φόβο του, ὅτι τόσο ἀκραῖα φαινόμενα, ὅπως ἡ χιονοκαταιγίς, μέ τήν ὀνομασία «Ἐλπίς», θά μᾶς ἐπισκέπτονται σέ συχνά χρονικά διαστήματα. Τέτοιες χιονοθύελλες, εἶπε ὁ καθηγητής, ἐσημειώνοντο κάθε 40-50 χρόνια, ὅμως τώρα πρέπει ὅλοι νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι ἐδῶ. «Ἡ χιονοκαταιγίδα εἶναι μιά κακοκαιρία πού συνέβαινε κάθε 40-50 χρόνια, πλέον θά συμβαίνει πιό συχνά, καί ἑπομένως καλό εἶναι νά ἀρχίσουμε νά προσαρμοζόμαστε σέ αὐτές τίς νέες καταστάσεις. Νά προφυλαχτοῦμε, μέ πρόληψη. Εἴμαστε στή φάση ὅπου ὅταν μᾶς εἰδοποιοῦν οἱ εἰδικοί ὅτι θά γίνει μεγάλη διαταραχή στήν ἀτμόσφαιρα, παίρνουμε τά ἀνάλογα μέτρα» εἶπε ὁ κ. Ζερεφός ἀφήνοντας καί αὐτός αἰχμές γιά τόν τρόπο πού ἀντιμετωπίσθηκαν οἱ μετεωρολόγοι. Σημείωσε ὅτι τό κράτος διαθέτει ἁλατιέρες, στόλο ἀπό μπουλντόζες πού ἀνοίγουν τούς δρόμους καί πρέπει νά ἀπαγορευθεῖ κυρίως ἡ κίνησις στά φορτηγά, ὅπως ἔγινε στήν Ἐθνική Ὁδό Ἀθηνῶν-Λαμίας. «Ἁπλῶς ἡ Ἀττική Ὁδός ἀτύχησε. Ἀμφιβάλλω ἄν ἡ Ἀττική Ὁδός ἔχει μηχανήματα γιά νά ἀντιμετωπίσει τέτοιας ἔκτασης φαινόμενα» προσέθεσε. Τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι λόγῳ τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἡ ἐμφάνισις τέτοιων φαινομένων ὄχι μόνο θά εἶναι πιό συχνή ἀλλά θά αὐξάνεται καί ἡ ἔντασίς τους. «Ἡ συχνότητα ἐμφάνισης τῶν φαινομένων πού αὐξάνει, καί ἡ ἔντασή τους, πού ἐπίσης αὐξάνει, δέν εἶναι τυχαία. Γίνεται μέσα σέ λίγες δεκαετίες. Ἡ κλιματική ἀλλαγή εἶναι ἐδῶ, εἶναι μαζί μας, πρέπει νά μάθουμε νά ζοῦμε μέ αὐτήν. Μαθαίνουμε σταδιακά, ὅπως κάνουν τά μικρά παιδιά» ὑπεγράμμισε ὁ ΓΓ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Τό Ὑπουργεῖο Κλιματικῆς Κρίσεως ἀποσκοπεῖ, παρατήρησε, εἰς τό νά τακτοποιήσει αὐτό τό μεγάλο κενό μεταξύ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν. Ὅμως ἐπεσήμανε ὁ κ. Ζερεφός ὅτι αὐτό τό σπάνιο φαινόμενο συνέβη στό πιό πυκνοκατοικημένο μέρος τῆς Ἑλλάδος. Τέλος, ἀνέφερε ὅτι πρέπει οἱ φορεῖς νά ρίχνουν ἄφθονο ἁλάτι στούς δρόμους πού βοηθεῖ στό λιώσιμο τῶν πάγων σέ αὐτούς. «Στήν Ἀττική Ὁδό δέν εἶχαν ρίξει ἁλάτι, καί ἐγκλωβίστηκαν τόσοι ἄνθρωποι» σημείωσε. Τέλος, κατέληξε: «Τό καιρικό lockdown ἔμμεσα ἐπεβλήθη, ἁπλῶς δέν ἐπεβλήθη σέ ὁρισμένες ἀρτηρίες πού ἦταν πολύ εὐάλωτες, πιστεύω ἐπειδή δέν ὑπῆρξε ἡ ἔγκαιρη ἐνημέρωση γιά τή σφοδρότητα τῆς χιονόπτωσης πού ἦταν ἐκπληκτική».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Δέσποινα πού δέν σώπασε ἀλλά πολυδακρύζει

Εφημερίς Εστία
Τό ὄχι τῆς δημοφιλοῦς τραγουδίστριας κ. Βανδῆ νά μετάσχει σέ ἐκδήλωση ὑπό τό βλέμμα τοῦ Κεμάλ γεμίζει ὑπερηφάνεια τούς Ἕλληνες καί ἐκθέτει τήν πολιτική ἡγεσία τῆς χώρας

Θά σᾶς ξεχνᾶμε κάθε μέρα

Μανώλης Κοττάκης
Ἕνα πολύ ὡραῖο μυθιστόρημα τοῦ ἀείμνηστου Ἕλληνος «Παριζιάνου» συγγραφέως Βασίλη Ἀλεξάκη, τά κείμενα τοῦ ὁποίου κυκλοφοροῦν στήν Ἑλλάδα ἀπό τίς ἐκδόσεις «Μεταίχμιο», φέρει τόν τίτλο «Θά σέ ξεχνάω κάθε μέρα».

Ἐπανεξελέγη ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν λόγῳ Οὐκρανίας

Εφημερίς Εστία
Βρυξέλλες.– Ἡ Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν ἐπανεξελέγη στήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν μετά τήν σχετική ψηφοφορία στό Εὐρωκοινοβούλιο, μέ γνώμονα τήν θέληση τῶν εὐρωπαϊκῶν δυνάμεων οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν τήν συνέχιση τῆς ἐμπλοκῆς στήν Οὐκρανία.

Στήν Ἑλλάδα τῆς θάλασσας, ἀγνοοῦν τήν ναυτιλία

Δημήτρης Καπράνος
Kι ὅμως! Στήν Ἑλλάδα, χώρα τῆς ὁποίας οἱ μεγαλύτεροι τηλεοπτικοί δίαυλοι ἀνήκουν σέ ἐπιφανεῖς Ἕλληνες πλοιοκτῆτες, μόλις τό 13% τῶν πολιτῶν γνωρίζει ὅτι ἡ χώρα μας εἶναι πρώτη στόν πίνακα τῆς παγκοσμίου ναυτιλίας.

Σάββατον, 18 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΡΟΥΚΤΙΣΟΝ