Ὁ βαθμός τοῦ Λυκείου θά μετρᾶ γιά τήν εἰσαγωγή

Μάχη Ὑπουργείου Παιδείας-Ἐπιμελητηρίων γιά τά κολλέγια

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓἚΙΟ Παιδείας εἶναι ἀποφασισμένο νά ἀλλάξει πολλά ὡς πρός τήν εἰσαγωγή τῶν μαθητῶν στά ΑΕΙ ἀλλά καί τήν λειτουργία αὐτῶν.Ἔτσι μετά τήν δυνατότητα πού δίδει στά Ἱδρύματα νά θέτουν αὐτά τό ὅριο βάσεως εἰσόδου, τήν κατάργηση τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν» ἀλλά καί τίς ἀλλαγές γιά τούς ἀποφοίτους ἀπό τά κολλέγια, ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε χθές ὅτι ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά προσμετρᾶται ἡ βαθμολογία τοῦ ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου στήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση! Ἡ ὑπουργός ἀπέφυγε νά δώσει λεπτομέρειες, ἀλλά εἶναι γνωστό ὅτι ἀναμένεται νά προκαλέσει πολλές ἀντιδράσεις, καθώς ὅταν ἴσχυσε τό ἐν λόγω σύστημα προεκάλεσε «βαθμολογικές ἀνισότητες» πού εἶχαν δυσάρεστες συνέπειες γιά μεγάλη μερίδα ὑποψηφίων.

Τήν ὥρα πού ἡ κ. Κεραμέως ἀπεκάλυπτε τά νέα σχέδιά της γιά τά ΑΕΙ, ἡ κεντρική διοίκησις καί ἡ συνέλευσις τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος ἀνεκοίνωσαν ὅτι προσφεύγουν στήν Δικαιοσύνη. Αἰτία ἡ ἐκπρόθεσμη, ὅπως σημειώνουν, τροπολογία πού ἐπιτρέπει τήν ἐγγραφή τῶν ἀποφοίτων κολλεγίων, ἐντός τριάντα ἡμερῶν, στούς ἐπιστημονικούς φορεῖς. Ἔτσι τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο ἀπεφάσισε νά προσφύγει νομικά ἐνώπιον κάθε δικαστικῆς Ἀρχῆς ὥστε νά ἀκυρωθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι ἡ νομοθετική ρύθμισις καί νά μήν προχωρήσει ἡ ἐγγραφή ἀποφοίτων μέ τήν συγκεκριμένη διάτρητη διαδικασία. Ἐπίσης οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἐπιμελητηρίου δήλωσαν ὅτι θά πορευθοῦν σέ κοινή δράση μέ τούς ἄλλους ἐπιστημονικούς φορεῖς γιά τήν ἀνατροπή τῆς ρυθμίσεως καί τήν κατάθεση κοινῆς προτάσεως γιά μία νέα ποιοτική καί ἀδιάβλητη διαδικασία ἀναγνωρίσεως ἐπαγγελματικῶν προσόντων. Ἐπίσης προτίθεται νά συντονίσουν τήν δράση τοῦ Ἐπιμελητηρίου μέ τά Οἰκονομικά Πανεπιστήμια καί πανεπιστημιακά τμήματα τῆς χώρας. Θά ἐνημερώσουν τήν κοινή γνώμη καί τούς βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων «γιά τούς «ψευδεῖς ἰσχυρισμούς», ὅπως ἰσχυρίζονται, τῆς κ. Κεραμέως, ὅτι πρόκειται γιά ὁδηγία τῆς ΕΕ. Καταγγέλλουν ὅτι ἡ κατάθεσις τῆς ἐπιμάχου τροπολογίας ἔγινε ἐν κρυπτῷ, χωρίς προηγούμενο διάλογο μέ τούς ἐπιστημονικούς φορεῖς καί τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα.

Ἡ κ. Κεραμέως τούς ἀπήντησε ὅτι δέν ὑπάρχει ἐξίσωσις τῶν πτυχίων τῶν δημοσίων πανεπιστημίων μέ ἐκεῖνα τῶν κολλεγίων, ἁπλῶς ἄλλαξε ὁ φορεύς πού θά ἐξετάζει τά ἐπαγγελματικά προσόντα. Ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά γίνουν βελτιώσεις στήν τροπολογία καί προσέθεσε ὅτι εἶχε ζητήσει ἀπό τούς ἁρμοδίους φορεῖς νά καταθέσουν τίς προτάσεις, χωρίς ὅμως νά λάβει ἀπάντηση. Προσέθεσε ὅτι γιά πάνω ἀπό ἕναν χρόνο δέν εἶχε ἐξετασθεῖ κανένα πτυχίο ἀπό πανεπιστήμιο τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού ὅμως βάσει τῆς κοινοτικῆς ὁδηγίας πρέπει νά γίνει. «Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε Εὐρώπη ἀλά κάρτ» εἶπε χαρακτηριστικά ἡ κ. Κεραμέως καθιστώντας σαφές ὅτι δέν μπορεῖ ἡ χώρα νά συνεχίσει νά προσποιεῖται ὅτι δέν ὑπάρχουν αὐτά τά πτυχία καί νά μήν ἐφαρμόζει τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο.

Ἀναφερομένη στήν πρόταση γιά ἐλάχιστη βάση εἰσαγωγῆς, ἐξήγησε ὅτι δέν θά εἶναι ὁρίζονται. Ἐνδεχομένως, συνέχισε, νά ὑπάρχουν πανεπιστήμια πού νά ἔχουν ὅριο ἀκόμη καί κάτω ἀπό τό δέκα, ἐάν ὑπάρχει «μεγάλη ἀπορρόφηση στήν ἀγορά ἐργασίας» προσέθεσε. Ὑπεραμύνθηκε τῆς προτάσεως νά περιορισθοῦν οἱ ἐπιλογές στό μηχανογραφικό. Σήμερα μπορεῖ νά βάλει κάποιος ὅσες ἐπιλογές θέλει, μέ ἀποτέλεσμα νά μπαίνουν σέ σχολές πού δέν τούς ἐνδιαφέρει, νά ἐγγράφονται, ἀλλά οὐσιαστικά νά παίρνουν τήν θέση κάποιων πού πραγματικά θά ἤθελαν νά πᾶνε ἐκεῖ. Οἱ ἐπιλογές μπορεῖ νά περιοριστοῦν σέ 15-20, τό συζητᾶμε» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ