ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ὁ βαθμός τοῦ Λυκείου θά μετρᾶ γιά τήν εἰσαγωγή

Μάχη Ὑπουργείου Παιδείας-Ἐπιμελητηρίων γιά τά κολλέγια

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓἚΙΟ Παιδείας εἶναι ἀποφασισμένο νά ἀλλάξει πολλά ὡς πρός τήν εἰσαγωγή τῶν μαθητῶν στά ΑΕΙ ἀλλά καί τήν λειτουργία αὐτῶν.Ἔτσι μετά τήν δυνατότητα πού δίδει στά Ἱδρύματα νά θέτουν αὐτά τό ὅριο βάσεως εἰσόδου, τήν κατάργηση τῶν «αἰωνίων φοιτητῶν» ἀλλά καί τίς ἀλλαγές γιά τούς ἀποφοίτους ἀπό τά κολλέγια, ἡ ὑπουργός Νίκη Κεραμέως δήλωσε χθές ὅτι ἐξετάζει σοβαρά τό ἐνδεχόμενο νά προσμετρᾶται ἡ βαθμολογία τοῦ ἀπολυτηρίου τοῦ Λυκείου στήν εἰσαγωγή στήν Τριτοβάθμια Ἐκπαίδευση! Ἡ ὑπουργός ἀπέφυγε νά δώσει λεπτομέρειες, ἀλλά εἶναι γνωστό ὅτι ἀναμένεται νά προκαλέσει πολλές ἀντιδράσεις, καθώς ὅταν ἴσχυσε τό ἐν λόγω σύστημα προεκάλεσε «βαθμολογικές ἀνισότητες» πού εἶχαν δυσάρεστες συνέπειες γιά μεγάλη μερίδα ὑποψηφίων.

Τήν ὥρα πού ἡ κ. Κεραμέως ἀπεκάλυπτε τά νέα σχέδιά της γιά τά ΑΕΙ, ἡ κεντρική διοίκησις καί ἡ συνέλευσις τῶν ἀντιπροσώπων τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος ἀνεκοίνωσαν ὅτι προσφεύγουν στήν Δικαιοσύνη. Αἰτία ἡ ἐκπρόθεσμη, ὅπως σημειώνουν, τροπολογία πού ἐπιτρέπει τήν ἐγγραφή τῶν ἀποφοίτων κολλεγίων, ἐντός τριάντα ἡμερῶν, στούς ἐπιστημονικούς φορεῖς. Ἔτσι τό Οἰκονομικό Ἐπιμελητήριο ἀπεφάσισε νά προσφύγει νομικά ἐνώπιον κάθε δικαστικῆς Ἀρχῆς ὥστε νά ἀκυρωθεῖ ἐν τοῖς πράγμασι ἡ νομοθετική ρύθμισις καί νά μήν προχωρήσει ἡ ἐγγραφή ἀποφοίτων μέ τήν συγκεκριμένη διάτρητη διαδικασία. Ἐπίσης οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ Ἐπιμελητηρίου δήλωσαν ὅτι θά πορευθοῦν σέ κοινή δράση μέ τούς ἄλλους ἐπιστημονικούς φορεῖς γιά τήν ἀνατροπή τῆς ρυθμίσεως καί τήν κατάθεση κοινῆς προτάσεως γιά μία νέα ποιοτική καί ἀδιάβλητη διαδικασία ἀναγνωρίσεως ἐπαγγελματικῶν προσόντων. Ἐπίσης προτίθεται νά συντονίσουν τήν δράση τοῦ Ἐπιμελητηρίου μέ τά Οἰκονομικά Πανεπιστήμια καί πανεπιστημιακά τμήματα τῆς χώρας. Θά ἐνημερώσουν τήν κοινή γνώμη καί τούς βουλευτές ὅλων τῶν κομμάτων «γιά τούς «ψευδεῖς ἰσχυρισμούς», ὅπως ἰσχυρίζονται, τῆς κ. Κεραμέως, ὅτι πρόκειται γιά ὁδηγία τῆς ΕΕ. Καταγγέλλουν ὅτι ἡ κατάθεσις τῆς ἐπιμάχου τροπολογίας ἔγινε ἐν κρυπτῷ, χωρίς προηγούμενο διάλογο μέ τούς ἐπιστημονικούς φορεῖς καί τήν ἀκαδημαϊκή κοινότητα.

Ἡ κ. Κεραμέως τούς ἀπήντησε ὅτι δέν ὑπάρχει ἐξίσωσις τῶν πτυχίων τῶν δημοσίων πανεπιστημίων μέ ἐκεῖνα τῶν κολλεγίων, ἁπλῶς ἄλλαξε ὁ φορεύς πού θά ἐξετάζει τά ἐπαγγελματικά προσόντα. Ἄφησε ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο νά γίνουν βελτιώσεις στήν τροπολογία καί προσέθεσε ὅτι εἶχε ζητήσει ἀπό τούς ἁρμοδίους φορεῖς νά καταθέσουν τίς προτάσεις, χωρίς ὅμως νά λάβει ἀπάντηση. Προσέθεσε ὅτι γιά πάνω ἀπό ἕναν χρόνο δέν εἶχε ἐξετασθεῖ κανένα πτυχίο ἀπό πανεπιστήμιο τοῦ ἐξωτερικοῦ, πού ὅμως βάσει τῆς κοινοτικῆς ὁδηγίας πρέπει νά γίνει. «Δέν μποροῦμε νά εἴμαστε Εὐρώπη ἀλά κάρτ» εἶπε χαρακτηριστικά ἡ κ. Κεραμέως καθιστώντας σαφές ὅτι δέν μπορεῖ ἡ χώρα νά συνεχίσει νά προσποιεῖται ὅτι δέν ὑπάρχουν αὐτά τά πτυχία καί νά μήν ἐφαρμόζει τό Εὐρωπαϊκό Δίκαιο.

Ἀναφερομένη στήν πρόταση γιά ἐλάχιστη βάση εἰσαγωγῆς, ἐξήγησε ὅτι δέν θά εἶναι ὁρίζονται. Ἐνδεχομένως, συνέχισε, νά ὑπάρχουν πανεπιστήμια πού νά ἔχουν ὅριο ἀκόμη καί κάτω ἀπό τό δέκα, ἐάν ὑπάρχει «μεγάλη ἀπορρόφηση στήν ἀγορά ἐργασίας» προσέθεσε. Ὑπεραμύνθηκε τῆς προτάσεως νά περιορισθοῦν οἱ ἐπιλογές στό μηχανογραφικό. Σήμερα μπορεῖ νά βάλει κάποιος ὅσες ἐπιλογές θέλει, μέ ἀποτέλεσμα νά μπαίνουν σέ σχολές πού δέν τούς ἐνδιαφέρει, νά ἐγγράφονται, ἀλλά οὐσιαστικά νά παίρνουν τήν θέση κάποιων πού πραγματικά θά ἤθελαν νά πᾶνε ἐκεῖ. Οἱ ἐπιλογές μπορεῖ νά περιοριστοῦν σέ 15-20, τό συζητᾶμε» εἶπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Οἱ Τοῦρκοι ἔρριξαν τό ἑλικόπτερο στά Ἴμια…»

Εφημερίς Εστία
27 χρόνια μετά τήν μοιραία πτώση πού ἀπεδόθη σέ βέρτιγκο, οἱ σύζυγοι τῶν ἡρώων Καραθανάση – Βλαχάκου – Γιαλοψοῦ, αὐτό ὑποστηρίζουν – Τί εἶπαν στήν Σοφία Παπαϊωάννου – Ἡ ἐμπιστευτική ἐνημέρωσις στό ΓΕΝ, ἡ ἄρνησις διορισμοῦ ἰατροδικαστοῦ, τά ἔγγραφα κάτω ἀπό τήν πόρτα καί τό ἀπόρρητο πόρισμα

Decadence κορυφῆς – Οἱ ἡγεσίες ἀπαξιώνουν ἐκλογές καί κοινοβούλιο!

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι κακοί γιά τό εἶδος τῶν ἐκλογῶν πού θά ζήσουμε.

«Εἰσβολή» Θεοδωρικάκου στίς Ἐσωτερικές Ὑποθέσεις μέ στόχο τόν φάκελο τοῦ υἱοῦ του

Εφημερίς Εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐμπλοκῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου σέ διακίνηση ναρκωτικῶν πρίν ἀπό δύο χρόνια καί ἡ ἀνάδειξις τοῦ θέματος λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

Ἄς ὑποκλιθοῦμε σέ δύο ὑπέροχες γυναῖκες ἐπιστήμονες

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ δύο ὑπέροχες γυναῖκες στίς ὁποῖες ἀναφέρεται τό σημερινό σημείωμα δέν εἶναι εὐρύτερα γνωστές.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΤΑΓΚΟΡ