ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Τράμπ ἀλλάζει τίς ἰσορροπίες στήν Δύση

Πόλεμος μέ τήν ΕΕ – Εἰρήνη μέ τήν Β. Κορέα

Οὐάσιγκτων.– Ἡ στάσις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου Ντόναλντ Τράμπ τήν τελευταία ἑβδομάδα ἔχει ὁμολογουμένως προκαλέσει ἀνάμεικτα συναισθήματα στήν παγκόσμια κοινή γνώμη. Ἀπό τήν μία ἡ ἱστορική συμφωνία μέ τήν Βόρειο Κορέα δημιούργησε θετικές προσδοκίες γιά τήν εἰρήνη στόν κόσμο ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ἡ ἄνευ προηγουμένου διένεξίς του μέ τούς συμμάχους του στήν G7 ἤγειρε σοβαρές ἀνησυχίες γιά τήν ἑνότητα τῆς Δύσεως. Ἀνησυχίες πού ἐντείνονται ἀπό τήν φημολογία προσεγγίσεως τῶν ΗΠΑ μέ τήν Ρωσσία. Καί ἐνῶ ἐκ πρώτης ὄψεως οἱ ἀντιδράσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου φαίνονται τουλάχιστον ἀψυχολόγητες, μέ μία πιό προσεκτική ματιά ἀντιλαμβάνεται κανείς τίς ἀληθινές προθέσεις: Ὁ Τράμπ ἐπιθυμεῖ νά «ἀνακατέψει τήν τράπουλα» καί νά ἀναδιαμορφώσει τίς παγκόσμιες ἰσορροπίες. Ἐν ὀλίγοις, θέτει ἐν ἀμφιβόλω ὅλες τίς παραδοσιακές συμμαχίες καί δημιουργεῖ ὅλες τίς συνθῆκες γιά νέες. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι λίγο πρίν συναντηθεῖ μέ τόν Βορειοκορεάτη ἡγέτη Κίμ Γιόνγκ Οὔν εἶχε προλάβει νά ἐξοργίσει ὅλους τούς ἄλλοτε στενούς συμμάχους τῶν ΗΠΑ μέ τήν ἀπόσυρση τῆς ὑπογραφῆς του ἀπό τό κοινό ἀνακοινωθέν τῆς G7 γιά τό ἐμπόριο, πού μέ τόσο κόπο ἔχει συναφθεῖ. Μόλις μερικές ὧρες ἀργότερα συγκέντρωνε καί πάλι ὅλα τά βλέμματα ἐπάνω του μέ τήν ὑπογραφή τῆς πολυναναμενόμενης συμφωνίας γιά τήν ἀποπυρηνικοποίηση τοῦ ἀλήστου μνήμης μεγαλύτερου ἐχθροῦ τῶν ΗΠΑ. Καί ἐνῶ πολλοί ἔσπευσαν νά χαιρετήσουν τήν συμφωνία, δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού ἐξέφρασαν τίς ἐπιφυλάξεις τους γιά τό ἀποτέλεσμα τοῦ φιλόδοξου ἀναμφίβολα ἐγχειρήματος. Τήν ἴδια ὥρα ὅλα τά ὑπόλοιπα μέτωπα εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό ἀνοικτά. Στόν Καναδᾶ οἱ πολῖτες ἀπεφάσισαν νά μποϋκοτάρουν τά ἀμερικανικά προϊόντα καί νά ἀκυρώσουν τίς διακοπές τους στίς ΗΠΑ μετά τήν σφοδρή ἐπίθεση τοῦ Τράμπ ἐναντίον τοῦ Πρωθυπουργοῦ τους, τόν ὁποῖο καί χαρακτήρισε «ἀνέντιμο».

Στό ἄλλο μέτωπο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μέ τήν ΕΕ, συμφώνως πρός μή κατονομαζόμενες πηγές, οἱ 28 χῶρες μέλη ἐνέκριναν προχθές ὁμοφώνως τήν ἐπιβολή δασμῶν συνολικοῦ ὕψους 2,8 δισ. εὐρώ σέ προϊόντα πού εἰσάγονται ἀπό τίς ΗΠΑ, προκειμένου νά ἀντισταθμίσουν τούς δασμούς πού ἐπέβαλαν οἱ ΗΠΑ στόν χάλυβα (25%) καί τό ἀλουμίνιο (10%). Ἀπομένει καί ἡ τυπική ἔγκρισις τῆς Κομμισσιόν στίς 20 Ἰουνίου καί οἱ δασμοί θά τεθοῦν σέ ἰσχύ στά τέλη Ἰουνίου ἤ τίς ἀρχές Ἰουλίου. Στήν ἄλλη διαμάχη μέ τήν Κίνα γιά τό ἐμπόριο, μόλις χθές ὁ Ντόναλντ Τράμπ ἀνεκοίνωσε νέο πακέτο δασμῶν 25% σέ κινεζικά προϊόντα ὕψους 50 δισ. δολλαρίων. Μάλιστα αὐτή τή φορά οἱ δασμοί ἔχουν στρατηγική στόχευση, ἀφοῦ ἀφοροῦν προϊόντα ὑψηλῆς τεχνολογίας. Τό πρῶτο πακέτο δασμῶν θά ἀφορᾶ προϊόντα ὕψους 34 δισ. δολλαρίων καί θά τεθεῖ σέ ἰσχύ στίς 6 Ἰουλίου, ἐνῶ οἱ δασμοί ὕψους 16 δισ. δολλαρίων θά ἐπανεξετασθοῦν, ὅπως δήλωσε ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἐμπορίου. Ἡ Κίνα ἔχει ἤδη προειδοποιήσει ὅτι θά προβεῖ σέ ἀντίποινα καί ἡ Οὐάσιγκτων ὅτι θά ἀπαντήσει μέ ἐπί πλέον δασμούς. Βεβαίως αὐτό δέν ἐμπόδισε τόν Ντόναλντ Τράμπ νά ἐπαινέσει τόν Κινέζο ὁμόλογό του Ξί Τζίνπινγκ γιά τήν βοήθειά του στήν ἐπίτευξη τῆς συμφωνίας μέ τήν Β. Κορέα, ἐπισημαίνοντας ὅτι ἡ ἐν λόγω συμφωνία ἀναμφιβόλως θά ὠφελήσει τό Πεκῖνο!

Τήν ἴδια ὥρα τό ΔΝΤ κρούει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, προειδοποιώντας ὅτι οἱ δασμοί πού ἐπέβαλε ὁ Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ ἀπειλοῦν νά ὑπονομεύσουν τό παγκόσμιο ἐμπορικό σύστημα, νά ὑποκινήσουν ἀντίμετρα ἀπό τίς ἄλλες χῶρες καί ἐν τέλει νά πλήξουν τήν ἀμερικανική οἰκονομία. Σέ μιά ἔκθεσή του γιά τήν οἰκονομική πολιτική τῶν ΗΠΑ τό ΔΝΤ ἐπισημαίνει ὅτι μολονότι ἡ οἰκονομική ἀνάπτυξις ἀναμένεται νά εἶναι ἔντονη τά ἔτη 2018 καί 2019, τά μέτρα πού ἐλήφθησαν προσφάτως ἐνδέχεται νά τήν θέσουν σέ κίνδυνο μετά τό 2020. «Τά μέτρα αὐτά εἶναι πιθανόν νά στρέψουν τόν πλανήτη μακρυά ἀπό ἕνα ἀνοικτό, δίκαιο καί βασιζόμενο σέ κανόνες ἐμπόριο, μέ ἀντίθετα ἀποτελέσματα γιά τήν οἰκονομία τῶν ΗΠΑ, ὅσο καί τῶν ἐμπορικῶν ἑταίρων τους» ἀναφέρει ἡ σχετική ἔκθεσις τοῦ ΔΝΤ. Τό Ταμεῖο ἐκτιμᾶ ἐπίσης ὅτι ἕνας «φαῦλος κύκλος ἀντιμέτρων θά εἶχε συνέπειες γιά τίς ἐθνικές καί τίς διεθνεῖς ἐπενδύσεις, θά μποροῦσε νά διακόψει τίς διεθνεῖς καί τοπικές ἁλυσίδες ἐφοδιασμοῦ καί νά ὑπονομεύσει τό σύστημα, στό ὁποῖο στηρίζεται ἡ ἀνάπτυξις καί ἡ δημιουργία θέσεων ἐργασίας στίς ΗΠΑ».

ΜΥΡΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐμφύλιος Μαξίμου -Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιά τήν τύχη τοῦ Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Δυναμική στάση προκρίνει ἐν ὄψει τῆς 27ης Σεπτεμβρίου ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Σταῦρος Παπασταύρου – Σφοδρή σύγκρουσις μέ τήν ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν Ἀλεξάνδρα Παπαδοπούλου πού ἐπιθυμεῖ στό ὄνομα τῆς στρατηγικῆς φιλίας μέ τόν Ράμα τήν ἐγκατάλειψη τοῦ Βορειοηπειρώτου Δημάρχου ἀπό τό ἐθνικό κέντρο

«Τό φυλάξαι τἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι»

Εφημερίς Εστία
«ΠΥΚΝΩΝΟΥΝ τόν τελευταῖο καιρό οἱ φωνές πού ἐπικαλοῦνται τήν “λογική” προτείνοντας διάφορους τρόπους συμβιβαστικῆς ἀντιμετωπίσεως τοῦ τουρκικοῦ ἐπεκτατισμοῦ.

Χατζηδάκης: Φόροι στούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες μέ εἰσόδημα κάτω ἀπό 10.000 εὐρώ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΑΣΦΥΚΤΙΚΟ ἐλεγκτικό κλοιό θά βρεθοῦν ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 2025 ἕνα ἑκατομμύριο ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί αὐτοαπασχολούμενοι μέ τίς ἀλλαγές πού δρομολογοῦνται στό καθεστώς φορολογήσεώς τους.

Λεβεντόπαιδο Ἀρίστο, μπές στό μαγαζί καί κλεῖσ’ το

Δημήτρης Καπράνος
Εὐθύνη καί ὑποχρέωση τῆς δημοσιογραφίας ἀποτελεῖ ἡ κριτική καί ὁ σχολιασμός, μέ νηφαλιότητα καί χωρίς προκατάληψη, τῶν ἐνεργειῶν τῶν πολιτικῶν προσώπων.

ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Σεπτεμβρίου 1923