Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

ΤΑ ΛΟΓΙΑ περιττεύουν ὅταν ἐν ἔτει 2022 χρειάσθηκε ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ νά ἀπεγκλωβίσουν ἑκατοντάδες πολῖτες, ἡλικιωμένους καί παιδιά, ἀπό δρόμους μέσα στόν ἀστικό ἱστό. Μέσα στήν σφοδρή χιονοθύελλα οἱ στρατιῶτες μπῆκαν στήν Ἀττική Ὁδό, μοίρασαν νερά καί ξηρά τροφή, εἶδαν ἐάν κάποιος κινδυνεύει καί γενικώτερα συνέβαλαν στήν προσπάθεια ἀπεγκλωβισμοῦ τῶν ἑκατοντάδων πολιτῶν πού παρέμεναν στά αὐτοκίνητά τους ἀκόμη καί 24 ὧρες.

Ὁ ἀποκλεισμός περισσοτέρων τῶν 1.200 αὐτοκινήτων, οἱ ἑκατοντάδες πολῖτες νά μήν ἔχουν λάβει οὔτε ἕνα μπουκάλι νερό ἀπό τήν ἑταιρεία πού διαχειρίζεται τήν Ἀττική Ὁδό, τό ἀεροδρόμιο νά ἔχει μετατραπεῖ σέ ἀνοικτό ξενοδοχεῖο καί οἱ πτήσεις νά ἀκυρώνονται ἡ μία μετά τήν ἄλλη ἀφοῦ καί ὁ Προαστιακός εἶχε διακόψει τά δρομολόγιά του, συνθέτουν ἕνα σκηνικό θυμοῦ, θλίψεως καί ἀγανακτήσεως. Τά 2.000 εὐρώ πού προσέφερε ἡ Ἀττική Ὁδός γιά κάθε ἐγκλωβισμένο δέν ἀλλάζουν τήν σκληρή πραγματικότητα. Ἡ κακή συνεννόησις μεταξύ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν γιά τό ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τόν ἀποχιονισμό τῶν δρόμων, τῶν πεζοδρομίων, τῶν λεωφόρων, τῶν λεωφορειολωρίδων, τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ, ἀνέδειξε τήν δυσλειτουργία τοῦ κράτους γιά μία ἀκόμη φορά.

Μετά τό πρωτοφανές χάος ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης ἀνεκοίνωσε νωρίς χθές ὅτι θά παραταθεῖ καί σήμερα ἡ γενική ἀργία σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα στήν Ἀττική, τίς Κυκλάδες, τήν Κρήτη καί τά Δωδεκάνησα. Ἐπετέθη ἐκ νέου στήν Ἀττική Ὁδό, λέγοντας ὅτι εἶναι «ἀνεδαφική» ἡ προσπάθεια συγκρίσεως μέ τήν κατάσταση τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ. Ἀπόδοση εὐθυνῶν καί ἐπιβολή αὐστηρῶν κυρώσεων γιά τό χάος πού ἐδημιουργήθη στήν Ἀττική Ὁδό ἐξ αἰτίας τῆς κακοκαιρίας «Ἐλπίς» καί τόν πολύωρο ἐγκλωβισμό χιλιάδων πολιτῶν, προανήγγειλε καί ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Κώστας Καραμανλῆς. «Ἡ τεράστια ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτῶν μας ἐπιτάσσει νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες καί νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις. Καί αὐτό θά γίνει» σημειώνει σέ ἀνακοίνωσή του. Μέ ἐντολή τοῦ ὑπουργοῦ, συνεκροτήθη Ἐπιτροπή Διερευνήσεως γιά τήν ἀνεπίτρεπτη κατάσταση στήν κεντρική αὐτή ὁδική ἀρτηρία τῆς πρωτευούσης. Στήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη ἀπό τό ὑπουργεῖο σημειώνεται ὅτι τό νομικό πλαίσιο γιά τήν ἀπόδοση εὐθυνῶν στούς παραχωρησιούχους ὅταν κλείνουν οἱ αὐτοκινητόδρομοι, θεσπίσθηκε ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση τό 2020, «γιά νά μπεῖ ἕνα τέλος στό φαινόμενο νά δημιουργοῦνται προβλήματα στό ὁδικό δίκτυο καί μετά νά μήν ἐπιβάλλονται κυρώσεις σέ κανέναν».

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν Ἀττική Ὁδό, ἑκατοντάδες αὐτοκίνητα ἀπεγκλωβίστηκαν χθές τό μεσημέρι καί ἀπό τίς Λεωφόρους Μεσογείων καί Κηφισίας, μέ πολλούς νά διερωτῶνται ἐάν καί πότε θά ἀποζημιωθοῦν καί ἐκεῖνοι. Ὅσοι ὁδηγοί ἐγκλωβίστηκαν περιγράφουν τήν ἴδια κατάσταση. Καμμία ὀργάνωσις, καμμία ἐνημέρωσις καί ἐλάχιστη φροντίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὁ τρόπος πού ἀντιμετώπισε τούς «παγωμένους» ὁδηγούς πού ἐγκλωβίστηκαν κοντά στό Ἀεροδρόμιο. Ὁδηγήθηκαν, ἄλλοι περπατῶντας, στό ξενοδοχεῖο δίπλα στό ἀεροδρόμιο, καί ἐκεῖ ἐγκατελείφθησαν. Περίπου 100 ἄνθρωποι, πολλοί ἡλικιωμένοι, κοιμήθηκαν ἐλάχιστα σέ κάποιες καρέκλες στήν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου, μέ κανέναν νά μήν προνοεῖ νά νοικιάσει λίγα δωμάτια γιά ὅσους δέν ἄντεχαν ἄλλο τήν ἀτελείωτη ταλαιπωρία. Ἀκόμη καί τά νερά καί τίς τυρόπιτες ἠναγκάσθησαν νά πληρώσουν τά ἴδια τά θύματα τῆς «Ἐλπίδος». Ἀνάλογη ἀντιμετώπιση εἶχαν καί οἱ 300 ἐπιβάτες ἁμαξοστοιχίας πού ἀκινητοποιήθηκε στήν Οἰνόη. Γιά 18 ὧρες τουρτούριζαν στό κρύο, χωρίς νερό καί τροφή! Ἡ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ἀνεκοίνωσε χθές 1.000 εὐρώ ἀποζημίωση στους ἐπιβάτες τῶν προχθεσινῶν δρομολογίων στόν ἄξονα Ἀθῆναι-Θεσσαλονίκη καί Θεσσαλονίκη-Ἀθῆναι, γιά τήν μεγάλη ταλαιπωρία τήν ὁποία ὑπέστησαν, μετά ἀπό ἐπικοινωνία τοῦ κ. Καραμανλῆ μέ τήν διοίκηση τῆς ἑταιρείας. Καί στην Ἀθήνα ἡ κατάστασις δέν ἦταν διαφορετική, ἀφοῦ μόνο τό Μετρό λειτούργησε χθές. Λεωφορεῖα, τρόλλεϋ καί ὁ «μισός» ΗΣΑΠ ἦσαν ἀκινητοποιημένα γιά δεύτερη ἡμέρα, ἐντείνοντας τό πρόβλημα καί καταδεικνύοντας τήν ἀνάγκη νά ληφθοῦν ἀποφάσεις γιά νά ἔχουμε συγκοινωνίες εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924