ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

ΤΑ ΛΟΓΙΑ περιττεύουν ὅταν ἐν ἔτει 2022 χρειάσθηκε ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ νά ἀπεγκλωβίσουν ἑκατοντάδες πολῖτες, ἡλικιωμένους καί παιδιά, ἀπό δρόμους μέσα στόν ἀστικό ἱστό. Μέσα στήν σφοδρή χιονοθύελλα οἱ στρατιῶτες μπῆκαν στήν Ἀττική Ὁδό, μοίρασαν νερά καί ξηρά τροφή, εἶδαν ἐάν κάποιος κινδυνεύει καί γενικώτερα συνέβαλαν στήν προσπάθεια ἀπεγκλωβισμοῦ τῶν ἑκατοντάδων πολιτῶν πού παρέμεναν στά αὐτοκίνητά τους ἀκόμη καί 24 ὧρες.

Ὁ ἀποκλεισμός περισσοτέρων τῶν 1.200 αὐτοκινήτων, οἱ ἑκατοντάδες πολῖτες νά μήν ἔχουν λάβει οὔτε ἕνα μπουκάλι νερό ἀπό τήν ἑταιρεία πού διαχειρίζεται τήν Ἀττική Ὁδό, τό ἀεροδρόμιο νά ἔχει μετατραπεῖ σέ ἀνοικτό ξενοδοχεῖο καί οἱ πτήσεις νά ἀκυρώνονται ἡ μία μετά τήν ἄλλη ἀφοῦ καί ὁ Προαστιακός εἶχε διακόψει τά δρομολόγιά του, συνθέτουν ἕνα σκηνικό θυμοῦ, θλίψεως καί ἀγανακτήσεως. Τά 2.000 εὐρώ πού προσέφερε ἡ Ἀττική Ὁδός γιά κάθε ἐγκλωβισμένο δέν ἀλλάζουν τήν σκληρή πραγματικότητα. Ἡ κακή συνεννόησις μεταξύ τῶν ἁρμοδίων Ἀρχῶν γιά τό ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τόν ἀποχιονισμό τῶν δρόμων, τῶν πεζοδρομίων, τῶν λεωφόρων, τῶν λεωφορειολωρίδων, τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ, ἀνέδειξε τήν δυσλειτουργία τοῦ κράτους γιά μία ἀκόμη φορά.

Μετά τό πρωτοφανές χάος ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας Χρῆστος Στυλιανίδης ἀνεκοίνωσε νωρίς χθές ὅτι θά παραταθεῖ καί σήμερα ἡ γενική ἀργία σέ δημόσιο καί ἰδιωτικό τομέα στήν Ἀττική, τίς Κυκλάδες, τήν Κρήτη καί τά Δωδεκάνησα. Ἐπετέθη ἐκ νέου στήν Ἀττική Ὁδό, λέγοντας ὅτι εἶναι «ἀνεδαφική» ἡ προσπάθεια συγκρίσεως μέ τήν κατάσταση τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ. Ἀπόδοση εὐθυνῶν καί ἐπιβολή αὐστηρῶν κυρώσεων γιά τό χάος πού ἐδημιουργήθη στήν Ἀττική Ὁδό ἐξ αἰτίας τῆς κακοκαιρίας «Ἐλπίς» καί τόν πολύωρο ἐγκλωβισμό χιλιάδων πολιτῶν, προανήγγειλε καί ὁ ὑπουργός Ὑποδομῶν καί Μεταφορῶν Κώστας Καραμανλῆς. «Ἡ τεράστια ταλαιπωρία χιλιάδων συμπολιτῶν μας ἐπιτάσσει νά ἀποδοθοῦν εὐθῦνες καί νά ἐπιβληθοῦν κυρώσεις. Καί αὐτό θά γίνει» σημειώνει σέ ἀνακοίνωσή του. Μέ ἐντολή τοῦ ὑπουργοῦ, συνεκροτήθη Ἐπιτροπή Διερευνήσεως γιά τήν ἀνεπίτρεπτη κατάσταση στήν κεντρική αὐτή ὁδική ἀρτηρία τῆς πρωτευούσης. Στήν ἀνακοίνωση πού ἐξεδόθη ἀπό τό ὑπουργεῖο σημειώνεται ὅτι τό νομικό πλαίσιο γιά τήν ἀπόδοση εὐθυνῶν στούς παραχωρησιούχους ὅταν κλείνουν οἱ αὐτοκινητόδρομοι, θεσπίσθηκε ἀπό τήν παροῦσα Κυβέρνηση τό 2020, «γιά νά μπεῖ ἕνα τέλος στό φαινόμενο νά δημιουργοῦνται προβλήματα στό ὁδικό δίκτυο καί μετά νά μήν ἐπιβάλλονται κυρώσεις σέ κανέναν».

Ἐκτός ὅμως ἀπό τήν Ἀττική Ὁδό, ἑκατοντάδες αὐτοκίνητα ἀπεγκλωβίστηκαν χθές τό μεσημέρι καί ἀπό τίς Λεωφόρους Μεσογείων καί Κηφισίας, μέ πολλούς νά διερωτῶνται ἐάν καί πότε θά ἀποζημιωθοῦν καί ἐκεῖνοι. Ὅσοι ὁδηγοί ἐγκλωβίστηκαν περιγράφουν τήν ἴδια κατάσταση. Καμμία ὀργάνωσις, καμμία ἐνημέρωσις καί ἐλάχιστη φροντίδα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὁ τρόπος πού ἀντιμετώπισε τούς «παγωμένους» ὁδηγούς πού ἐγκλωβίστηκαν κοντά στό Ἀεροδρόμιο. Ὁδηγήθηκαν, ἄλλοι περπατῶντας, στό ξενοδοχεῖο δίπλα στό ἀεροδρόμιο, καί ἐκεῖ ἐγκατελείφθησαν. Περίπου 100 ἄνθρωποι, πολλοί ἡλικιωμένοι, κοιμήθηκαν ἐλάχιστα σέ κάποιες καρέκλες στήν εἴσοδο τοῦ ξενοδοχείου, μέ κανέναν νά μήν προνοεῖ νά νοικιάσει λίγα δωμάτια γιά ὅσους δέν ἄντεχαν ἄλλο τήν ἀτελείωτη ταλαιπωρία. Ἀκόμη καί τά νερά καί τίς τυρόπιτες ἠναγκάσθησαν νά πληρώσουν τά ἴδια τά θύματα τῆς «Ἐλπίδος». Ἀνάλογη ἀντιμετώπιση εἶχαν καί οἱ 300 ἐπιβάτες ἁμαξοστοιχίας πού ἀκινητοποιήθηκε στήν Οἰνόη. Γιά 18 ὧρες τουρτούριζαν στό κρύο, χωρίς νερό καί τροφή! Ἡ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ἀνεκοίνωσε χθές 1.000 εὐρώ ἀποζημίωση στους ἐπιβάτες τῶν προχθεσινῶν δρομολογίων στόν ἄξονα Ἀθῆναι-Θεσσαλονίκη καί Θεσσαλονίκη-Ἀθῆναι, γιά τήν μεγάλη ταλαιπωρία τήν ὁποία ὑπέστησαν, μετά ἀπό ἐπικοινωνία τοῦ κ. Καραμανλῆ μέ τήν διοίκηση τῆς ἑταιρείας. Καί στην Ἀθήνα ἡ κατάστασις δέν ἦταν διαφορετική, ἀφοῦ μόνο τό Μετρό λειτούργησε χθές. Λεωφορεῖα, τρόλλεϋ καί ὁ «μισός» ΗΣΑΠ ἦσαν ἀκινητοποιημένα γιά δεύτερη ἡμέρα, ἐντείνοντας τό πρόβλημα καί καταδεικνύοντας τήν ἀνάγκη νά ληφθοῦν ἀποφάσεις γιά νά ἔχουμε συγκοινωνίες εὐρωπαϊκοῦ ἐπιπέδου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ