Ὁ Πρωθυπουργός προειδοποιεῖ τήν Τουρκία

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ἀνταλλάσσει χειραψία μέ τόν Πρόεδρο τῆς Σερβίας Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς στό Μέγαρο Μαξίμου

ΜΗΝΥΜΑΤΑ στηρίξεως πρός τήν Ἑλλάδα στέλνουν ΕΕ, Γερμανία καί Σερβία…

…εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά ἑλληνοτουρκικά, καταδεικνύοντας τό γεγονός ὅτι ἡ συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης εἶναι ἄκυρη καί παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο. Ἡ ἀρχή ἔγινε ἀπό τόν Σέρβο Πρόεδρο Ἀλεξαντάρ Βούτσιτς, ὁ ὁποῖος κατά τήν συνάντησή του χθές στό Μέγαρο Μαξίμου μέ τόν Κυριάκο Μητσοτάκη, ἀνέφερε ὅτι ἡ χώρα του στηρίζει πλήρως τήν Ἑλλάδα γιά τό ζήτημα μέ τά θαλάσσια σύνορά της. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπευθυνόμενος πρός τήν ἡγεσία τῆς Τουρκίας καί χωρίς κορῶνες, ἐν ἀντιθέσει μέ τόν Ἐρντογάν, ἔστειλε ἠχηρό μήνυμα, ὅτι ἡ ψύχραιμη στάσις τῆς Ἑλλάδος δέν πρέπει νά παρερμηνευθεῖ. «Ἡ παρανομία δέν γεννᾶ δίκαιο. Διαθέτουμε τά μέσα καί τή βούληση νά ὑπερασπιστοῦμε τά δικαιώματά μας… Τό σύνολο τῆς διεθνοῦς κοινότητας τάσσεται ὑπέρ τῆς Ἑλλάδας καί ἀπορρίπτει τό σύμφωνο Τουρκίας – Λιβύης. Ἔχουμε ἰσχυρούς συμμάχους πού τό ἔχουν καταδικάσει» τόνισε ὁ Πρωθυπουργός.

Τό εἰδησεογραφικό πρακτορεῖο «Ρώυτερς» δημοσίευσε χθές τό προσχέδιο τοῦ ἀνακοινωθέντος τῆς σημερινῆς Συνόδου Κορυφῆς, τό ὁποῖο θεωρεῖ ὅτι τό σύμφωνο πού ὑπέγραψαν Λιβύη καί Τουρκία γιά τήν ὁριοθέτηση θαλασσίων ζωνῶν στήν Μεσόγειο παραβιάζει τό διεθνές δίκαιο. «Τό τουρκο – λιβυκό μνημόνιο συνεννοήσεως γιά τήν ὁριοθέτηση τῶν θαλασσσίων ζωνῶν δικαιοδοσίας στήν Μεσόγειο παραβιάζει τά κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρῶν (καί) δέν εἶναι σέ συμφωνία μέ τό Δίκαιο τῆς Θαλάσσης (τοῦ ΟΗΕ)» ἀναφέρουν οἱ Εὐρωπαῖοι ἡγέτες. «Τό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο ἐπιβεβαιώνει κατά τρόπο ἀναμφισβήτητο τήν ἀλληλεγγύη του στήν Ἑλλάδα καί τήν Κύπρο ἀναφορικά μέ αὐτές τίς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας» ὑπογραμμίζεται στό προσχέδιο.

Χθές, ἐξ ἄλλου, ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ γερμανικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν Μαρία Ἄνταμπαρ κατέστησε σαφές ὅτι ἡ θέσις τῆς χώρας της εἶναι σαφής: «Ὁριοθετήσεις θαλασσίων περιοχῶν πρέπει νά γίνονται –καί αὐτό ἰσχύει βεβαίως καί γιά τήν Μεσόγειο– βάσει τοῦ ἰσχύοντος διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης καί ἰδιαιτέρως μέ τήν συμμετοχή ὅλων τῶν ἐμπλεκομένων πλευρῶν –παρακτίων κρατῶν εἶναι ἡ σωστή λέξις».

Καί ὁ κυβερνητικός ἐκ-πρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ ἀνέφερε ὅτι κατά πᾶσα πιθανότητα τό θέμα πού ἔχει ἀνακύψει μέ τήν Τουρκία θά συζητηθεῖ στό σημερινό Εὐρωπαϊκό Συμβούλιο καί ἡ θέσις τοῦ Βερολίνου εἶναι αὐτή πού ἀνεκοίνωσε ἡ κ. Ἄνταμπαρ.

Τήν ἴδια στιγμή, ὁ ὑπουργός Ἀμύνης Νῖκος Παναγιωτόπουλος ἐξῆρε τήν ἰσχυρή ἐπιχειρησιακή ἱκανότητα τῶν ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων ἀποκαλύπτοντας ἕνα συμβάν μέ πολεμικά ἀεροσκάφη πού συνέβη προχθές στό Αἰγαῖο. Μιλῶντας στήν Ἐπιτροπή Ἀμύνης καί Ἐξωτερικῶν, ἡ ὁποία ψήφισε κατά πλειοψηφία τό νομοσχέδιο γιά τήν ἀναβάθμιση τῶν F-16 καί τῶν Mirage, ὁ κ. Παναγιωτόπουλος ἀπεκάλυψε ὅτι τήν Τρίτη 20 τουρκικά μαχητικά ἐπεχείρησαν νά παραβιάσουν τό FIR Ἀθηνῶν, ἀλλά εὑρέθησαν ἀντιμέτωπα μέ διπλάσιο ἀριθμό ἑλληνικῶν μαχητικῶν, μεταξύ αὐτῶν καί Mirage, τά ὁποῖα εἶχαν τακτικό πλεονέκτημα στόν ἀέρα, καί οἱ Ἕλληνες πιλότοι ἠνάγκασαν τούς Τούρκους συναδέλφους τους νά μήν ἔχουν «τήν καλύτερη ἡμέρα στήν καρριέρα τους». «Σέ κάθε τουρκικό μαχητικό ὑπῆρχαν ἀπέναντι δύο ἑλληνικά, καί τά πράγματα σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι εὔκολα, ὅσο τά ὑπολογίζει ὁ κ. Τσαβούσογλου, μέ τούς πολεμικούς σχεδιασμούς του» συνέχισε ὁ κ. Παναγιωτόπουλος. Οἱ Τοῦρκοι πραγματοποίησαν δύο διαφορετικές ἀσκήσεις στό Αἰγαῖο, οἱ ὁποῖες ἀντί γιά ναυτικές, μετετράπηκαν κυρίως σέ ἀεροπορικές. Οἱ Τοῦρκοι θέλησαν νά φθείρουν περισσότερο τά ἑλληνικά ἀεροσκάφη, καθώς ὑφίσταται μεγαλύτερη ἀπόστασις πού πρέπει νά καλύψουν τά ἑλληνικά γιά νά ἀναχαιτίσουν τά τουρκικά.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἡ κυπριακή Κυβέρνησις ἀπαντᾶ στήν αὐξανομένη προκλητικότητα τῆς Τουρκίας μέ τήν διεξαγωγή τριμεροῦς ἀσκήσεως ναυτικῆς συνεργασίας. Σήμερα στρατιωτικές δυνάμεις τῆς Γαλλίας, τῆς Ἰταλίας καί τῆς Κύπρου θά πραγματοποιήσουν ἄσκηση στήν θαλασσία περιοχή νοτίως τῆς νήσου καί ἐντός τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Στήν ἄσκηση θά συμμετάσχουν μέσα ἀπό τό Πολεμικό Ναυτικό καί τῶν τριῶν χωρῶν, μέ σκοπό τήν βελτίωση τῶν ἐπιχειρησιακῶν ἱκανοτήτων τῶν πληρωμάτων, τήν ἐνίσχυση τοῦ ἐπίπεδου ἐπικοινωνίας καί κατανοήσεως καί τήν προαγωγή τοῦ πνεύματος συνεργασίας.

Τέλος, χθές ἡ Ἐπιτροπή τῆς Γερουσίας τῶν ΗΠΑ γιά τίς Διεθνεῖς Σχέσεις ἐνέκρινε μέ 18 ψήφους ὑπέρ καί τέσσερεις κατά τό νομοσχέδιο γιά τήν Προώθηση τῆς Ἀμερικανικῆς Ἐθνικῆς Ἀσφαλείας, τό ὁποῖο προνοεῖ τήν ἐπιβολή ἀμερικανικῶν κυρώσεων ἐναντίον τῆς Τουρκίας γιά τήν εἰσβολή της στήν Συρία ἀλλά καί τήν ἀγορά τῶν S-400. Τήν σχετική εἴδηση ἀνεκοίνωσε, μέσα ἀπό τό Twitter, ὁ γερουσιαστής Μπόμπ Μενέντεζ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Ἧττα Πλεύρη γιά τούς ἀνεμβολίαστους

Εφημερίς Εστία
Τό ΣτΕ ἄναψε τό «πράσινο φῶς» γιά τήν ἐπιστροφή ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν

Πανικός στήν Ἄγκυρα: Τό «Ἀμπντουλχαμίντ Χάν» στό Αἰγαῖο μετά τό ἑλληνο-αιγυπτιακό μνημόνιο καί τήν καταδίκη τῆς Τουρκίας ἀπό τήν Εὐρωβουλή

Εφημερίς Εστία
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πανικό ὑποδηλοῖ ἡ κίνησις τῆς Τουρκίας νά βγάλει στήν Μεσόγειο τό πλωτό γεωτρύπανο Ἀμπντουλχαμίντ Χάν, τό ὁποῖο ὅλο τό προηγούμενο διάστημα ἦταν ἀγκυροβολημένο λόγῳ ἐργασιῶν συντηρήσεως.

Ἕνα Παγκόσμιο Κύπελλο μέ καλοριφέρ!

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά μποροῦσα νά μείνω ἀδιάφορος ἀπέναντι στό Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, ἀκόμη καί ἄν αὐτό διεξάγεται σέ μιά χώρα ἡ ὁποία δέν θέλει οὔτε νά ἀκούσει γιά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀκόμη καί ἄν διεξάγεται χειμῶνα καί δέν μπορεῖς νά ἀπολαύσεις τό θέαμα στό μπαλκόνι ἤ τήν βεράντα, συντροφιά μέ τούς ντελιβεράδες τῆς περιοχῆς!