Ὁ Μπόρις ἐτόλμησε αὐτό πού δέν ἐτόλμησε ὁ Τζό

Κίεβο.– Τούς δρόμους τῆς πρωτευούσης τῆς Οὐκρανίας περιόδευσε ὁ Βρεταννός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον…

… ὁ ὁποῖος πραγματοποίησε αἰφνιδιαστική ἐπίσκεψη στό Κίεβο, ὅπου συνηντήθη μέ τόν Πρόεδρο Ζελένσκυ στόν ὁποῖο ὑπεσχέθη βοήθεια σέ πολεμικό ὑλικό. Ἀνεπίσημες πηγές ὁμιλοῦν ἀκόμη καί γιά τήν χορήγηση ἁρμάτων μάχης στόν Οὐκρανικό Στρατό. Νά σημειωθεῖ ὅτι ὁ Μπόρις Τζόνσον εἶναι ὁ μόνος ἡγέτης δυτικῆς χώρας πού ἐπεσκέφθη τό Κίεβο καί μάλιστα δέν περιορίσθηκε σέ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν συνομιλίες, ἀλλά περπάτησε στούς δρόμους μαζί μέ τόν Βολόντυμυρ Ζελένσκυ. Τήν ἴδια στιγμή, ἡ οὐκρανική προεδρία ὁμιλεῖ γιά ἀναμενομένη γενική ἐπίθεση τῶν ρωσσικῶν στρατευμάτων στό μέτωπο τοῦ Ντονμπάς τίς ὁποῖες οἱ δυνάμεις τῆς χώρας εἶναι ἕτοιμες νά τήν ἀντιμετωπίσουν.

Στίς Βρυξέλλες ὁ Γενικός Γραμματεύς τοῦ ΝΑΤΟ Γένς Στόλτενμπεργκ εἶχε ἐπικοινωνία μέ τήν Πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, κατά τήν ὁποία συζήτησαν γιά τήν πρόσφατη ἀποστολή της στό Κίεβο καί τήν συνάντησή της μέ τόν Πρόεδρο τῆς Οὐκρανίας, Βολόντυμυρ Ζελένσκυ.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἐγνώσθη ὅτι σχέδια γιά τήν ἀνάπτυξη μόνιμης στρατιωτικῆς δυνάμεως στά ἐξωτερικά του σύνορα γιά νά εἶναι εἰς θέσιν νά ἀντιμετωπίσει ὁποιαδήποτε μελλοντική ἐπίθεση τῆς Ρωσσίας ἐπεξεργάζεται τό NATO. Αὐτό ἀπεκάλυψε ὁ Γένς Στόλτενμπεργκ στήν βρεταννική ἐφημερίδα The Telegraph.

Τό NATO «βρίσκεται ἐν μέσῳ μίας πολύ θεμελιακῆς μεταμορφώσεως», πού θά ἀντανακλᾶ «τίς μακροπρόθεσμες συνέπειες» τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Προέδρου τῆς Ρωσσίας Βλαντιμήρ Πούτιν, ἀνέφερε ὁ κ. Στόλτενμπεργκ.

«Αὐτό πού βλέπουμε τώρα εἶναι νέα πραγματικότητα, νέα ὁμαλότητα γιά τήν εὐρωπαϊκή ἀσφάλεια. Κατά συνέπεια, ζητήσαμε ἀπό τούς στρατιωτικούς διοικητές μας νά μᾶς παρουσιάσουν ἐπιλογές γιά αὐτήν πού ἀποκαλοῦμε ἐπανεκκίνηση, μακροπρόθεσμη ἀναπροσαρμογή τοῦ NATO» συνέχισε ὁ Νορβηγός ἐπί κεφαλῆς τῆς Ἀτλαντικῆς Συμμαχίας.

Ὁ κ. Στόλτενμπεργκ, πού προσφάτως ἀνεκοίνωσε ὅτι θά παραμείνει στήν θέση τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΝΑΤΟ γιά ἕναν χρόνο ἀκόμη, εἶπε ἐπίσης ὅτι οἱ ὁριστικές ἀποφάσεις γιά τίς ἀλλαγές αὐτές θά ληφθοῦν στήν σύνοδο τοῦ NATO στήν Μαδρίτη τόν Ἰούνιο.

Σημειώνεται ὅτι ὁ γ.γ. τοῦ ΝΑΤΟ ἔχει προειδοποιήσει προσφάτως ὅτι ὁ Πρόεδρος Πούτιν δέν ἔχει παραιτηθεῖ ἀπό τήν πρόθεσή του νά καταλάβει ὅλη τήν Οὐκρανία, καί ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά διαρκέσει ὁ πόλεμος «μῆνες ἤ καί χρόνια». Εἰδικώτερα ἐδήλωσε: «Πρέπει νά εἴμαστε ρεαλιστές. Ὁ πόλεμος μπορεῖ νά κρατήσει πολύ καιρό, πολλούς μῆνες ἤ καί χρόνια. Καί γιά αὐτόν τόν λόγο πρέπει ἐπίσης νά εἴμαστε προετοιμασμένοι γιά μιά μακρά πορεία, τόσο εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τή στήριξη πρός τήν Οὐκρανία ὅσο καί τήν διατήρηση τῶν κυρώσεων καί τήν ἐνίσχυση τῆς ἀμύνης μας».

«Εὑρισκόμεθα σέ μιά κρίσιμη φάση τοῦ πολέμου» προειδοποίησε ὁ Στόλτενμπεργκ, τονίζοντας ὅτι ἡ Μόσχα δέν ἐγκαταλείπει τήν ἐπίθεσή της στήν Οὐκρανία, ἀλλά μετακινεῖ τά στρατεύματά της μακριά ἀπό τό Κίεβο, γιά «ἀνασυγκρότηση, ἐπανοπλισμό καί ἀνεφοδιασμό», καί τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες ἀναμένεται περαιτέρω ρωσσική ὤθησις στήν ἀνατολική καί νότια χώρα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παράνομο τζαμί μέ ὑπογραφή Πακιστάν κάτω ἀπό τήν μύτη τοῦ κ. Θεοδωρικάκου

Εφημερίς Εστία
Ἐκτεθειμένος ὁ ὑπουργός Δημοσίας Τάξεως ἀπό τίς κοινοβουλευτικές ἀπαντήσεις τῆς ὑπουργοῦ Παιδείας Νίκης Κεραμέως

Σκανδιναβική «οὐδετερότης»

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑ πού παράγεται αὐτές τίς μέρες, εἶναι ὀλίγον δύσκολο νά τήν καταναλώσουμε!

Ὀργή κατά ΗΠΑ ἀπό τόν Τοῦρκο ἀντιπρόεδρο

Εφημερίς Εστία
ΤΙΣ ΗΠΑ κατηγορεῖ ὁ Τοῦρκος ἀντιπρόεδρος Φουάτ Ὀκτάι…

Μέ ἀφορμή μία σωστά δομημένη ὁμιλία

Δημήτρης Καπράνος
Τήν ὁμιλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ στόν ναό τῆς δημοκρατίας τῶν ΗΠΑ…

Σάββατον, 19 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ