Ὁ Μητσοτάκης δικαιώνει τήν «Ἑστία» γιά Σάντσεθ

«Ὁ Τσίπρας παραμένει Πρωθυπουργός ἕως τίς 7 Ἰουλίου»

ΛΑΒΡΟΣ κατά τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης γιά τήν ἀπόφασή του νά φύγει ἐν μέσω τῆς πλέον κρίσιμης Συνόδου Κορυφῆς τῆς ΕΕ, γιά νά μιλήσει σέ προεκλογική συγκέντρωση στό Ἡράκλειο Κρήτης. Ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως, μιλώντας στόν Ἁλμυρό Βόλου, «υἱοθέτησε» τό χθεσινό πρωτοσέλιδο τῆς «Ἑστίας», ἐπισημαίνοντας μέ ἔμφαση πώς ὁ κ. Τσίπρας παραμένει ἕως τίς 7 Ἰουλίου Πρωθυπουργός ὅλων τῶν Ἑλλήνων. «Ὁ Ἕλληνας Πρωθυπουργός εἶναι ἀπών ἀπό αὐτή τήν συζήτηση καί ἐκχώρησε –ἄκουσον ἄκουσον– στόν Πρωθυπουργό τῆς Ἱσπανίας τό δικαίωμα ψήφου τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας. Θά πρέπει νά καταλάβει ὁ κ. Τσίπρας ὅτι, μέχρι τίς 7 Ἰουλίου ἀκόμα, εἶναι Πρωθυπουργός τῆς χώρας καί δέν μπορεῖ μέ αὐτόν τόν προκλητικό τρόπο νά περιφρονεῖ τά ἐθνικά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος. Μέχρι τότε ὀφείλει νά ἐκπροσωπεῖ τήν πατρίδα μας ἐπάξια στήν ΕΕ, ἀντί νά χρησιμοποιεῖ τόν χρόνο γιά νά κάνει προεκλογικές συγκεντρώσεις» δήλωσε ὁ κ. Μητσοτάκης.

Ἡ «Ἑστία» ἐξήγησε στό ἄρθρο της ὅτι ὁ Πρωθυπουργός ἐψεύδετο ὅταν τήν περασμένη ἑβδομάδα ἀκύρωσε τό ντημπαίητ λόγω τῆς ἐκτάκτου Συνόδου Κορυφῆς. Πρόλαβε τελικῶς νά φθάσει ἐγκαίρως στήν Κρήτη καί νά μιλήσει στούς ψηφοφόρους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας «κοπάνα» ἀπό τίς εὐρωπαϊκές του ὑποχρεώσεις καί δίδοντας τό δικαίωμα ψήφου στόν Ἱσπανό σοσιαλιστή Πέδρο Σάντσεθ. «Ποτέ στό παρελθόν», ἔγραψε ἡ «Ἑστία», «Ἕλληνας Πρωθυπουργός δέν διανοήθηκε νά ἀναθέσει τήν ἐκπροσώπηση τῶν συμφερόντων τῆς χώρας μας σέ πολιτικό ἄλλης χώρας πλήν τῆς Κύπρου». Ὁ δέ Σάντσεθ εἶναι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός, ἀφοῦ δέν ἔχει συγκροτήσει Κυβέρνηση μέ τούς Ποδέμος. Μάλιστα, ὁ Σάντσεθ στό παρελθόν εἶχε χαρακτηρίσει τόν κ. Τσίπρα ψεύτη, ὅπως καί τόν πολιτικό του ἀντίπαλο Ραχόυ. Τώρα ὅμως, καί οἱ δύο στηρίζουν τήν ὑποψηφιότητα Τίμμερμανς γιά τήν προεδρία τῆς Κομμισσιόν καί ἔγιναν σύμμαχοι.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ζήτησε ἀπό τούς πολῖτες νά στηρίξουν μέ τήν ψῆφο τους τήν ΝΔ, γιά νά μπορέσει νά συγκροτήσει ἰσχυρή Κυβέρνηση καί νά ἀποκαταστήσει τό κῦρος τῆς χώρας στό ἐξωτερικό. «Δέν ὑπάρχει καμμία ἀμφιβολία ὅτι θά πετύχουμε μιά μεγάλη νίκη τό βράδυ τῆς Κυριακῆς. Ἀλλά θέλουμε νά εἶναι ὅσο τό δυνατόν μεγαλύτερη αὐτή ἡ νίκη, ὅσο τό δυνατόν ἰσχυρότερη. Στίς 7 Ἰουλίου ἔχουμε τήν δυνατότητα νά στείλουμε ἕνα ἠχηρό μήνυμα, ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδος, ὅτι ἀφήνουμε τά πονεμένα χρόνια τῆς κρίσης πίσω μας, ἐκλέγοντας μία σταθερή καί ἀποτελεσματική Κυβέρνηση, πού θά βάλει σέ πρώτη προτεραιότητα τήν ἰσχυρή ἀνάπτυξη. Μία Κυβέρνηση ἡ ὁποία θά ἀποκαταστήσει τό κῦρος τῆς χώρας στό ἐξωτερικό, πού θά σκύψει μέ ἀποφασιστικότητα καί ἐργατικότητα, ἀλλά καί μέ σεμνότητα –γιατί πιστεύω πολύ σέ αὐτές τίς ἀξίες– πάνω στά προβλήματα τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν», εἶπε χαρακτηριστικά.

Ἡ ἀποχή προβληματίζει τήν Πειραιῶς. Γι’ αὐτό, ὁ πρόεδρος τῆς ΝΔ ἐπέμεινε ὅλοι νά πᾶνε στά ἐκλογικά κέντρα καί νά μήν δώσουν περιθώριο οὔτε στήν ἀποχή, «ἀλλά οὔτε καί στήν ἐπιλογή μικρότερων κομμάτων, τά ὁποῖα σήμερα ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι δέν θά ἔχουν ρόλο καί λόγο τήν ἑπόμενη ἡμέρα».

Ὅπως τόνισε ὁ κ. Μητσοτάκης, «εἶναι πολύ σημαντικό τό βράδυ τῆς 7ης Ἰουλίου ὁ τόπος νά ἔχει σταθερή Κυβέρνηση τετραετίας καί αὐτό μόνο ἡ ΝΔ μπορεῖ νά τό ἐξασφαλίσει». Ἀναφερόμενος μάλιστα στίς ἀναπτυξιακές δυνατότητες τῆς Ἑλλάδος, εἶπε ὅτι ἡ χώρα ἔζησε ἀρκετές περιπέτειες κι ὅτι δέν χρειάζεται ἄλλες. «Αὐτό πού περιμένει ἡ οἰκονομία σήμερα εἶναι μιά μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση, πού θά ἀπελευθερώσει τίς ὑγιεῖς δυνάμεις τῆς ἑλληνικῆς δημιουργικότητας, γιά νά γίνουν ἐπενδύσεις καί νά στηριχθεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο πρωτίστως ὁ κόσμος τῆς ἐργασίας» ἐπεσήμανε στήν ὁμιλία του στόν Ἁλμυρό. Προσέθεσε ὅτι τά θετικά ἀποτελέσματα αὐτῆς τῆς πολιτικῆς θά φανοῦν πολύ σύντομα. «Ὅταν ἡ Ἑλλάδα ξαναμπεῖ σέ γρήγορη τροχιά ἀνάπτυξης, ὅταν ξαναγίνει μιά κανονική χώρα, ὅταν θά εἴμαστε ὑπερήφανοι πού εἴμαστε Ἕλληνες, ὅταν θά εἴμαστε παράδειγμα πρός μίμηση καί ὄχι παράδειγμα πρός ἀποφυγή στήν Εὐρώπη καί στόν κόσμο ὅλο, ὅταν τά παιδιά μας ἀντί νά φεύγουν ἀπό τήν Ἑλλάδα θά ἀρχίσουν νά ἐπιστρέφουν πίσω. Τότε θά μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἡ δουλειά μας ἔχει ἀρχίσει νά δείχνει οὐσιαστικά ἀποτελέσματα» ὑπεγράμμισε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ «κρυφή» μεταναστευτική κρίσις: 60.000 «πέρασαν» ἀθόρυβα τά σύνορα

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις κυβερνητικοῦ ἀξιωματούχου στήν «Ἑστία» – Κέντρο προορισμοῦ ἡ Ἑλλάς ἀπό Ἀνατολή, Δύση, Νότο καί στό μέλλον Βορρᾶ – Ἡ καταδίωξις διακινητῶν στούς κεντρικούς δρόμους τῆς Ὀρεστιάδος, ἡ ἀκατανόητη ἀναίρεσις τοῦ Ἀρείου Πάγου, οἱ περικοπές στίς δαπάνες καί οἱ ἐθνικές «μπίζνες»

Γιά ποιόν λόγο δέν διέψευσαν τούς ἰσχυρισμούς Ἐρντογάν;

Εφημερίς Εστία
Eνοχλεῖ ἡ κριτική αὐτήν τήν Κυβέρνηση. Ἐντόνως ἀντιδροῦν οἱ ἐκπρόσωποί της, ὅταν κάποια μέσα ἐνημερώσεως ἀμφισβητοῦν τίς ἀποφάσεις της ἤ τήν πολιτική γραμμή πού ἔχει χαράξει.

Νά μᾶς «πάει» στήν Χάγη ἀπειλεῖ ὁ Μίτσκοσκι

Εφημερίς Εστία
Στήν θέση τοῦ «θύματος» ἐπιχειρεῖ νά μπεῖ ὁ νέος Πρωθυπουργός τῶν Σκοπίων Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταγγέλλοντας ὅτι ἡ Ἑλλάς εἶναι ἐκείνη πού παραβιάζει τήν Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν.

Στήν Ἀθήνα τῆς μεγάλης ἐκείνης νύχτας

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοια μέρα, ξαναζῶ ἐκεῖνο τό βράδυ τῆς 23ης Ἰουλίου τοῦ 1974.

Ἑστία, Πέμπτη 23 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ