Ὁ κ. Δένδιας στηρίζει τήν Οὐκρανία

Η ΕΛΛΑΣ θά εἶναι δίπλα στίς ἑλληνικές κοινότητες τῆς Οὐκρανίας καί θά τίς στηρίξει

Αὐτό δήλωσε χθές ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας μετά τήν ὁλοκλήρωση τῶν ἐπαφῶν πού εἶχε μέ ἐκπροσώπους τῶν ὁμογενῶν πού διαμένουν κοντά στήν «κόκκινη ζώνη» τῆς Οὐκρανίας, τήν Μαριούπολη καί τόν Σαρτανά. Συγκεκριμένα, δήλωσε ἀπό τήν Μαριούπολη ὅτι εὑρίσκεται «ἐλάχιστα χιλιόμετρα ἀπό τή γραμμή ἐπαφῆς, πού ὡς γνωστόν εἶναι τό κύριο σημεῖο ἔντασης μεταξύ τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Ρωσσικῆς Ὁμοσπονδίας, γιά νά ἐνισχύσω μέ τήν παρουσία μου, κατ’ ἐντολήν τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη, τήν ἑλληνική κοινότητα πού βρίσκεται ἐδῶ. Μιά κοινότητα ἄνω τῶν 100.000 ἀνθρώπων». Διεβεβαίωσε τήν Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καί τούς ἐκπροσώπους της ὅτι ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία, ἡ Κυβέρνησις καί προσωπικῶς ὁ Πρωθυπουργός «θά εἶναι δίπλα τους καί θά τούς στηρίξει».

Ἐνωρίτερα ὁ κ. Δένδιας ἐπεσκέφθη τό δημαρχεῖο τῆς Μαριουπόλεως ὅπου συνηντήθη μέ ἐκπροσώπους τῆς δημοτικῆς Ἀρχῆς. Ἐπίσης κατέθεσε στέφανο στό μνημεῖο πού ἔχει στηθεῖ στόν Σαρτανά γιά τούς Ἕλληνες πού σκοτώθηκαν ἀπό ρίψη ὅλμου τό 2014 καί ἐπεσκέφθη τό 8ο Σχολεῖο Εἰδικῆς Ἐκμαθήσεως τῆς Νεοελληνικῆς Γλώσσης ὅπου συνομίλησε μέ τούς ἐκπαιδευτικούς καί τούς Ἕλληνες κατοίκους τοῦ Σαρτανά καί Τσερμαλίκ. Ἐπίσης εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μέ τόν Οὐκρανό ὁμόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα γιά νά τόν ἐνημερώσει γιά τίς ἐπαφές του μέ τούς ὁμογενεῖς καί τήν πρόθεση τῆς Ἑλλάδος νά ἐνισχύσει τό Γενικό Προξενεῖο στήν Μαριούπολη. Ὁ Κουλέμπα εὐχαρίστησε τόν κ. Δένδια γιά τήν ἀπόφαση τῆς ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νά μήν ἀποσύρει τό προσωπικό τῆς πρεσβείας της στό Κίεβο, μέ τόν κ. Δένδια νά ἐπαναλαμβάνει ὅτι ἡ Ἑλλάς, ὡς θέση ἀρχῆς στηρίζει τήν ἀνεξαρτησία καί τήν ἐδαφική ἀκεραιότητα ὅλων τῶν κρατῶν, συμφώνως πρός τίς ἀρχές τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. «Θέλω δέ νά ἐκφράσω τήν ἐλπίδα, ὅτι ἡ ἔνταση πού ὑπάρχει αὐτή τή στιγμή δέν θά συνεχιστεῖ, ὅτι τά πράγματα θά ἐπανέλθουν στήν ἠρεμία καί ἀποκλιμάκωση. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅμως, δήλωσα στήν Ὁμοσπονδία Ἑλληνικῶν Κοινοτήτων καί στούς ἐκπροσώπους της, ὅτι ἡ Ἑλληνική Δημοκρατία, ἡ κυβέρνηση Μητσοτάκη, ὁ Πρωθυπουργός, θά εἶναι δίπλα τους καί θά τούς στηρίξει» ἀνέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ