Ὁ Joker πέτυχε τόν στόχο του

Ἄνω-κάτω Κυβέρνησις – ΣΥΡΙΖΑ

Η ΧΟΛΛΥΓΟΥΝΤΙΑΝΗ ταινία Joker σπάει ταμεῖα σέ ὅλον τόν κόσμο, ὅμως στήν Ἑλλάδα ἐκτός ἀπό ἐπιτυχία πέτυχε νά προκαλέσει μία ἄνευ προηγουμένου σκληρή ἀντιπαράθεση πού συνδυάζει τόν νόμο 4000 τοῦ 1958, τόν Γκαῖμπελς καί τήν ὑπογραφή τοῦ «πρωτοπαλλήκαρου» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη Ραγκούση. Ἡ ὑπουργός Πολιτισμοῦ Λίνα Μενδώνη δέν ἔκρυψε τήν ἐνόχλησή της ἀπό τήν παρέμβαση ἀστυνομικῶν σέ δύο κινηματογράφους, ἐπειδή μεταξύ τῶν θεατῶν εὑρίσκοντο καί ἀνήλικοι. «Τόσο ἐγώ ὅσο καί ὁ Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμοῦ καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τόν χειρισμό τῆς ὑπόθεσης. Ὁμολογῶ ὅτι μέ ἐνοχλεῖ ἡ εἰκόνα νά δημιουργοῦνται προβλήματα ἀπό δυνάμεις καταστολῆς σέ ἀνήλικα παιδιά καί στίς οἰκογένειές τους» δήλωσε χαρακτηριστικά χθές κατά τήν διάρκεια προγραμματισμένης συνεντεύξεως Τύπου μέ θέμα τό ταξίδι τῆς ὑπουργοῦ στίς ΗΠΑ καί τίς ἐκδηλώσεις τοῦ ἔτους Μελίνας Μερκούρη καί Ἀντώνη Σαμαράκη. Ἐπίσης, ὁ ΣΥΡΙΖΑ, μέ πρωτεργάτη τόν Πρόεδρό του Ἀλέξη Τσίπρα ἔσπευσε νά ἐκμεταλλευθεῖ τό γεγονός καί νά ὑποστηρίξει ὅτι ἡ χώρα γυρίζει πίσω στήν δεκαετία τοῦ 1960, ἀγνοώντας ὅτι τό 2010 ὁ κ. Ραγκούσης, ὑπουργός τότε τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἦταν ὁ πρῶτος πού εἶχε ὑπογράψει τόν νόμο, τόν ὁποῖο ἐπεκαλέσθη ἡ ΕΛ.ΑΣ. γιά νά κάνει τόν ἔλεγχο στούς κινηματογράφους.

Ἡ κ. Μενδώνη ἐξήγησε λεπτομερῶς τό χρονικό τοῦ περιστατικοῦ πού εἶχε δημιουργηθεῖ σέ δύο κινηματογραφικές αἴθουσες ὅπου προεβάλλετο ἡ ταινία «Joker», ἀκατάλληλη γιά ἀνηλίκους κάτω τῶν 18 ἐτῶν. Ἐκεῖ, μετά ἀπό καταγγελία ἀνταγωνιστικῆς ἑταιρείας διανομῆς, εἰσέβαλαν δύο ὑπάλληλοι τοῦ ΥΠΠΟ καί μέλη τῆς πρωτοβάθμιας Γνωμοδοτικῆς Ἐπιτοπῆς μαζί μέ ἀστυνομικούς καί ἔκαναν ἔλεγχο στούς θεατές. Ὅπως εἶπε ἡ ὑπουργός, ἐνημερώθηκε γιά τό γεγονός τήν Κυριακή τό βράδυ καί τό πρῶτο πρᾶγμα πού ἔκανε ἦταν νά διατάξει ἔρευνα. Διευκρίνισε δέ ὅτι ἡ ἐπιτροπή παρέχει γνώμη γιά τήν κατάταξη τῶν κινηματογραφικῶν ἔργων καί τά μέλη της ἔχουν δυνατότητα ἐλευθέρας εἰσόδου βάσει εἰδικοῦ δελτίου σέ χώρους δημοσίων θεαμάτων καί ἀκροαμάτων γιά ἄσκηση ἐλέγχου ἀποκλειστικῶς στό πλαίσιο τῶν ἁρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα μέ τό θεσμικό πλαίσιο τοῦ νόμου γιά τόν κινηματογράφο, τοῦ 2010.

«Αὐτό τό ὁποῖο συνέβη εἶναι ὅτι οἱ δύο κυρίες ὑπερέβησαν τό ὅριο τῶν ἁρμοδιοτήτων τους. Ἔλεγχος δέν σημαίνει ὅτι αὐτομάτως φωνάζεις τίς δυνάμεις καταστολῆς. Ἔχουν δικαίωμα νά ἐλέγξουν. Ὁ ἔλεγχος μπορεῖ νά εἶναι σέ πάρα πολλά ἐπίπεδα, π.χ. τόν αἰθουσάρχη ἄν πραγματικά ζητᾶ ταυτότητες γιά τήν εἴσοδο ἀνηλίκων μέσα στήν αἴθουσα. Ἀπό τή διαδικασία αὐτή μέχρι τή διαδικασία καλῶ δυνάμεις καταστολῆς, αὐτό ἀπέχει πάρα πολύ» συμπλήρωσε ἡ κ. Μενδώνη, ἐνημερώνοντας ὅτι ἔχει ζητήσει ΕΔΕ προκειμένου νά διαλευκανθεῖ ἡ ὑπόθεσις. Ὑπεγράμμισε χαρακτηριστικά ὅτι «τά τελευταῖα 15 χρόνια τουλάχιστον δέν εἶχε ποτέ ἀσκηθεῖ αὐτοῦ τοῦ εἴδους ἡ διαδικασία. Εἶναι ἡ πρώτη φορά. Διαπιστώνεται ὅτι ὑπάρχει ἕνα θέμα στό πῶς ὁρίζεται ἡ ἄσκηση ἐλέγχου, γι’ αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖο θά δοῦμε πῶς θά τό ἀποσαφηνίσουμε».

Ἡ ἀνάρτησις φωτογραφίας ἀπό τόν κ. Τσίπρα στά κοινωνικά δίκτυα μέ τόν κ. Χρυσοχοΐδη νά κυνηγᾶ τόν Joker προεκάλεσε τήν ἀντίδραση τοῦ ὑπουργοῦ. Κατηγόρησε τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά «ἐπίδειξη φθηνῆς πολιτικῆς καί ψεύτικης εὐαισθησίας… Ἀπ’ ὅ,τι ἔχω ἀκούσει καί διαβάσει τήν δολοφονία χαρακτήρων, ἀνάμεσα σέ ἄλλα, καταδικάζει ἡ ταινία. Τήν εἶδε καί πάλι δέν κατάλαβε ὁ Ἀλ. Τσίπρας».

Ειδήσεις / Άρθρα

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του