ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Γερμανός ἀσθενής ἀπρόοπτος μεταβλητή

Βερολῖνο: 50 δισ. εὐρώ γιά τήν τόνωση τῆς οἰκονομίας

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΟΣΟ καί ἄν τό Βερολῖνο προσπαθεῖ νά κατευνάσει τίς ἀνησυχίες γιά τήν πορεία τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας, τά στοιχεῖα εἶναι ἀμείλικτα. Χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς Bundesbank νά κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὑποδηλώνοντας μάλιστα ὅτι ἡ μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης εἰσέρχεται σέ ὕφεση! Συμφώνως πρός τήν κεντρική τράπεζα, ἡ γερμανική οἰκονομία θά μποροῦσε νά συνεχίσει νά συρρικνώνεται κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ, καθώς ἡ βιομηχανική παραγωγή ὑποχωρεῖ. «Ἡ συνολική οἰκονομική ἐπίδοσις θά μποροῦσε ξανά νά ὑποχωρήσει ἐλαφρῶς» τονίζει στήν μηνιαία ἔκθεσή της. «Ὁ βασικός λόγος γι’ αὐτό εἶναι ἡ συνεχιζομένη καθοδική πορεία τῆς βιομηχανίας» ἀναφέρει, ἐπιβεβαιώνοντας τήν συνεχιζομένη μείωση τῶν ἐξαγωγῶν πού ἔχει ἐνταθεῖ ἀπό τόν μαινόμενο καί καθ’ ὅλα ἀπρόβλεπτο ἐμπορικό πόλεμο μεταξύ τῆς Κίνας καί τῶν ΗΠΑ, ἀλλά καί τήν χαοτική κατάσταση στό Ἡνωμένο Βασίλειο πού «φλερτάρει» μέ τό ἄτακτο Brexit.

Ματαίως ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Ὄλαφ Σόλτς προσπαθοῦσε νά πείσει λίγες ὧρες ἐνωρίτερα ὅτι ἡ λῆψις μέτρων δέν εἶναι ἐπιτακτική, ἀφήνοντας ὡστόσο ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο ἀπελευθερώσεως προσθέτων δαπανῶν ὕψους 50 δισ. εὐρώ. Δέν παρέλειψε ὡστόσο νά ὑπεραμυνθεῖ τῆς πολιτικῆς τῶν ἰσοσκελισμένων προϋπολογισμῶν, τονίζοντας τήν παγία γερμανική θέση, πώς ἕνα κράτος πρέπει νά ζεῖ βάσει τῶν δυνατοτήτων του, τίς περιόδους τῆς οἰκονομικῆς εὐφορίας, προκειμένου νά εἶναι σέ καλή κατάσταση στήν περίπτωση μιᾶς ὑφέσεως. Ἀλλά καί ἡ Ἄγγελα Μέρκελ ἔχει ἀναφέρει ἐπανειλημμένως ὅτι δέν θεωρεῖ πώς χρειάζεται δρᾶσις ἀμέσως, ἀλλά ἡ κυβέρνησις θά ἀνταποκριθεῖ ἐάν χρειασθεῖ. Καί τά χειρότερα γιά τήν γερμανική οἰκονομία δέν ἔχουν παρέλθει. Ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή ἀκούει στό ὄνομα Ντόναλντ Τράμπ. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἔχει ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ ΗΠΑ σύντομα θά ἐπιβάλουν δασμούς 20% στίς εἰσαγωγές ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρξει συμφωνία μέ τίς Βρυξέλλες. Τό πρῶτο θῦμα θά εἶναι γερμανικές αὐτοκινητοβιομηχανίες, οἱ ὁποῖες σημειωτέον ἐξήγαγαν πέρυσι 1,35 ἑκατ. ὀχήματα στίς ΗΠΑ. Ἐξ ἄλλου ἡ ἐπιβολή δασμῶν στά εἰσαγόμενα αὐτοκίνητα ἀπό τήν ΕΕ δέν θά πλήξει μόνον τίς αὐτοκινητοβιομηχανίες ἀλλά καί τίς ἑταιρεῖες παραγωγῆς ἐξαρτημάτων, τίς ἀντιπροσωπίες καί τίς ἑταιρεῖες μεταφορῶν. Αὐτό μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν αὔξηση τῶν τιμῶν, πλήττοντας τίς πωλήσεις, ἤ στήν ἀπορρόφηση τῶν νέων δασμῶν ἀπό τίς ἴδιες τίς αὐτοκινητοβιομηχανίες, μέ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν κερδοφορία τους.

Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού ὑποστηρίζουν πώς ἡ Μέρκελ ἔπεσε ἐν τέλει μέσα στήν παγίδα πού ἡ ἴδια κατεσκεύασε, προκειμένου νά εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος στήν Εὐρώπη. Ἐπέβαλε τό μοντέλο τῆς σκληρῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας στά κράτη μέλη, ὑποτιμώντας τίς μακροχρόνιες συνέπειές του. Ἡ οἰκονομική κρίσις πού ἔπληξε τόν εὐρωπαϊκό Νότο μπορεῖ κατ’ ἀρχήν νά ὠφέλησε τήν Γερμανία, κερδίζοντας πολλά δισεκατομμύρια, ὡστόσο τό γεγονός πώς οἱ Νότιοι ἔπαψαν νά καταναλώνουν μέ τήν ἴδια ἄνεση εἶχε δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στίς ἐξαγωγές. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Γερμανία ἐπιτυγχάνει ἰσοσκελισμένους προϋπολογισμούς πού ὁδηγοῦν σέ πλεονάσματα ἀπό τό 2014. Τό περίφημο δόγμα Σώυμπλε περιελήφθη στό κυβερνητικό πρόγραμμα τοῦ νέου μεγάλου κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, καί ὁ Σοσιαλδημοκράτης διάδοχός του Ὄλαφ Σόλτς ἔχει διατηρήσει τήν γραμμή τοῦ προκατόχου του. Ὡστόσο, ἡ ἐμμονή μέ τήν δημοσιονομική πειθαρχία ἔχει ἐπικριθεῖ ἔντονα ἀπό τό ΔΝΤ, τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, τήν ΕΚΤ ἀκόμη καί τήν Ὁμοσπονδία Γερμανικῶν Βιομηχανιῶν. Οἱ Σοσιαλδημοκράτες (SPD) καλοῦν τήν Μέρκελ νά ἄρει τούς περιορισμούς στίς κρατικές δαπάνες. Ὡστόσο ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ μεγαλύτερες πιθανότητες τό Βερολῖνο νά προχωρήσει σέ μία γενναία αὔξηση τῶν δημοσιονομικῶν δαπανῶν του εἶναι ἡ «ἀλλαγή φρουρᾶς», μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ κόμματος τῶν Πρασίνων στίς ἑπόμενες βουλευτικές ἐκλογές, πού θά λάβουν χώρα τό 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.