Ὁ Γερμανός ἀσθενής ἀπρόοπτος μεταβλητή

Βερολῖνο: 50 δισ. εὐρώ γιά τήν τόνωση τῆς οἰκονομίας

Τῆς Μύρνας Νικολαΐδου

ΟΣΟ καί ἄν τό Βερολῖνο προσπαθεῖ νά κατευνάσει τίς ἀνησυχίες γιά τήν πορεία τῆς γερμανικῆς οἰκονομίας, τά στοιχεῖα εἶναι ἀμείλικτα. Χθές ἦταν ἡ σειρά τῆς Bundesbank νά κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου, ὑποδηλώνοντας μάλιστα ὅτι ἡ μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης εἰσέρχεται σέ ὕφεση! Συμφώνως πρός τήν κεντρική τράπεζα, ἡ γερμανική οἰκονομία θά μποροῦσε νά συνεχίσει νά συρρικνώνεται κατά τήν διάρκεια τοῦ καλοκαιριοῦ, καθώς ἡ βιομηχανική παραγωγή ὑποχωρεῖ. «Ἡ συνολική οἰκονομική ἐπίδοσις θά μποροῦσε ξανά νά ὑποχωρήσει ἐλαφρῶς» τονίζει στήν μηνιαία ἔκθεσή της. «Ὁ βασικός λόγος γι’ αὐτό εἶναι ἡ συνεχιζομένη καθοδική πορεία τῆς βιομηχανίας» ἀναφέρει, ἐπιβεβαιώνοντας τήν συνεχιζομένη μείωση τῶν ἐξαγωγῶν πού ἔχει ἐνταθεῖ ἀπό τόν μαινόμενο καί καθ’ ὅλα ἀπρόβλεπτο ἐμπορικό πόλεμο μεταξύ τῆς Κίνας καί τῶν ΗΠΑ, ἀλλά καί τήν χαοτική κατάσταση στό Ἡνωμένο Βασίλειο πού «φλερτάρει» μέ τό ἄτακτο Brexit.

Ματαίως ὁ ὑπουργός Οἰκονομικῶν Ὄλαφ Σόλτς προσπαθοῦσε νά πείσει λίγες ὧρες ἐνωρίτερα ὅτι ἡ λῆψις μέτρων δέν εἶναι ἐπιτακτική, ἀφήνοντας ὡστόσο ἀνοικτό τό ἐνδεχόμενο ἀπελευθερώσεως προσθέτων δαπανῶν ὕψους 50 δισ. εὐρώ. Δέν παρέλειψε ὡστόσο νά ὑπεραμυνθεῖ τῆς πολιτικῆς τῶν ἰσοσκελισμένων προϋπολογισμῶν, τονίζοντας τήν παγία γερμανική θέση, πώς ἕνα κράτος πρέπει νά ζεῖ βάσει τῶν δυνατοτήτων του, τίς περιόδους τῆς οἰκονομικῆς εὐφορίας, προκειμένου νά εἶναι σέ καλή κατάσταση στήν περίπτωση μιᾶς ὑφέσεως. Ἀλλά καί ἡ Ἄγγελα Μέρκελ ἔχει ἀναφέρει ἐπανειλημμένως ὅτι δέν θεωρεῖ πώς χρειάζεται δρᾶσις ἀμέσως, ἀλλά ἡ κυβέρνησις θά ἀνταποκριθεῖ ἐάν χρειασθεῖ. Καί τά χειρότερα γιά τήν γερμανική οἰκονομία δέν ἔχουν παρέλθει. Ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή ἀκούει στό ὄνομα Ντόναλντ Τράμπ. Ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος ἔχει ἀφήσει νά ἐννοηθεῖ ὅτι οἱ ΗΠΑ σύντομα θά ἐπιβάλουν δασμούς 20% στίς εἰσαγωγές ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, σέ περίπτωση πού δέν ὑπάρξει συμφωνία μέ τίς Βρυξέλλες. Τό πρῶτο θῦμα θά εἶναι γερμανικές αὐτοκινητοβιομηχανίες, οἱ ὁποῖες σημειωτέον ἐξήγαγαν πέρυσι 1,35 ἑκατ. ὀχήματα στίς ΗΠΑ. Ἐξ ἄλλου ἡ ἐπιβολή δασμῶν στά εἰσαγόμενα αὐτοκίνητα ἀπό τήν ΕΕ δέν θά πλήξει μόνον τίς αὐτοκινητοβιομηχανίες ἀλλά καί τίς ἑταιρεῖες παραγωγῆς ἐξαρτημάτων, τίς ἀντιπροσωπίες καί τίς ἑταιρεῖες μεταφορῶν. Αὐτό μπορεῖ νά ὁδηγήσει στήν αὔξηση τῶν τιμῶν, πλήττοντας τίς πωλήσεις, ἤ στήν ἀπορρόφηση τῶν νέων δασμῶν ἀπό τίς ἴδιες τίς αὐτοκινητοβιομηχανίες, μέ ἀρνητικές ἐπιπτώσεις στήν κερδοφορία τους.

Δέν εἶναι λίγοι αὐτοί πού ὑποστηρίζουν πώς ἡ Μέρκελ ἔπεσε ἐν τέλει μέσα στήν παγίδα πού ἡ ἴδια κατεσκεύασε, προκειμένου νά εἶναι ὁ ἀπόλυτος κυρίαρχος στήν Εὐρώπη. Ἐπέβαλε τό μοντέλο τῆς σκληρῆς δημοσιονομικῆς πειθαρχίας στά κράτη μέλη, ὑποτιμώντας τίς μακροχρόνιες συνέπειές του. Ἡ οἰκονομική κρίσις πού ἔπληξε τόν εὐρωπαϊκό Νότο μπορεῖ κατ’ ἀρχήν νά ὠφέλησε τήν Γερμανία, κερδίζοντας πολλά δισεκατομμύρια, ὡστόσο τό γεγονός πώς οἱ Νότιοι ἔπαψαν νά καταναλώνουν μέ τήν ἴδια ἄνεση εἶχε δυσμενεῖς ἐπιπτώσεις στίς ἐξαγωγές. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ Γερμανία ἐπιτυγχάνει ἰσοσκελισμένους προϋπολογισμούς πού ὁδηγοῦν σέ πλεονάσματα ἀπό τό 2014. Τό περίφημο δόγμα Σώυμπλε περιελήφθη στό κυβερνητικό πρόγραμμα τοῦ νέου μεγάλου κυβερνητικοῦ συνασπισμοῦ, καί ὁ Σοσιαλδημοκράτης διάδοχός του Ὄλαφ Σόλτς ἔχει διατηρήσει τήν γραμμή τοῦ προκατόχου του. Ὡστόσο, ἡ ἐμμονή μέ τήν δημοσιονομική πειθαρχία ἔχει ἐπικριθεῖ ἔντονα ἀπό τό ΔΝΤ, τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή, τήν ΕΚΤ ἀκόμη καί τήν Ὁμοσπονδία Γερμανικῶν Βιομηχανιῶν. Οἱ Σοσιαλδημοκράτες (SPD) καλοῦν τήν Μέρκελ νά ἄρει τούς περιορισμούς στίς κρατικές δαπάνες. Ὡστόσο ὅλοι συμφωνοῦν ὅτι οἱ μεγαλύτερες πιθανότητες τό Βερολῖνο νά προχωρήσει σέ μία γενναία αὔξηση τῶν δημοσιονομικῶν δαπανῶν του εἶναι ἡ «ἀλλαγή φρουρᾶς», μέ τήν ἐπικράτηση τοῦ κόμματος τῶν Πρασίνων στίς ἑπόμενες βουλευτικές ἐκλογές, πού θά λάβουν χώρα τό 2021.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Νά ἀπευθυνθεῖτε στό ΝΑΤΟ σέ περίπτωση τουρκικῆς εἰσβολῆς»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἐκπληκτική ἀπάντησις τοῦ ἐκπροσώπου Τύπου τοῦ Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Νέντ Πράις τήν ὥρα πού ὁ Τσαβούσογλου ἀπειλεῖ ὅτι «δέν μπλοφάρουμε γιά τά νησιά»

Ἀναζητῶντας τήν συναίνεση τοῦ συστήματος

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΙ ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης

Τό Ἵδρυμα Μπότση βραβεύει τόν Ἐλευθέριο Γ. Σκιαδᾶ τῆς «Ἑστίας»

Εφημερίς Εστία
Μετά τήν ἀνακήρυξή του σέ ἐπίτιμο διδάκτορα τοῦ Πανεπιστημίου Δυτικῆς Ἀττικῆς…

Εὐχολόγια καί ὑπεκφυγές, ἀλλά τό αἷμα, αἷμα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔχουν προκαλέσει δέος, ὀργή, θλίψη…

Σάββατον, 26 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ