ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Ὁ Γεωργιάδης ἀπειλεῖ μέ ἀπόλυση τούς ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς

Σέ καθεστώς ἀναστολῆς ἐργασίας ἀπό σήμερα

ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ἀναστολῆς ἐργασίας εἰσέρχονται ἀπό σήμερα χιλιάδες ὑγειονομικοί πού δέν ἔχουν κάνει τό ἐμβόλιο. Παρά τίς ἀπειλές ὅτι δέν πρόκειται νά ἐπιστρέψουν στήν ἴδια θέση ἐργασίας πού εἶχαν ἕως χθές καί νά μήν σπαταλήσουν τόν μισθό πού ἔχουν ἤδη λάβει καθώς πρέπει νά τόν ἐπανακαταθέσουν, ὑπάρχουν ἀκόμη πολλοί ἰατροί, νοσηλευτές καί διοικητικό προσωπικό πού ἀρνεῖται νά κάνει τό ἐμβόλιο. Χθές ὁ ὑπουργός Ἀναπτύξεως Ἄδωνις Γεωργιάδης προσέθεσε μία ἀκόμη ἀπειλή, αὐτή τῆς ἀπολύσεως. «Σέβομαι τόν φόβο, ἀλλά ἐδῶ πού ἔχουν ἔρθει τά πράγματα ἄν δέν ἐμβολιασθοῦν ὅλοι, δέν θά σταματήσει ἡ πανδημία. Ὑγειονομικός πού δέν ἐμβολιάζεται, κατά τή γνώμη μου, δέν κάνει γιά αὐτή τή δουλειά. Πρέπει νά κάνει κάτι ἄλλο στή ζωή του. Δέν ἀμφισβητοῦμε τίς ὑπηρεσίες πού πρόσφεραν μέχρι τώρα καί τούς εὐχαριστοῦμε» εἶπε ὁ ὑπουργός ἐντείνοντας τά σενάρια περί ἀλλαγῆς τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τοὐλάχιστον στόν χῶρο τῆς Ὑγείας. Ὑπεστήριξε ὅτι «τό ἐμβόλιο δέν εἶναι πολιτικό ζήτημα […] προφανῶς στή ζωή μας ἔχουμε καί ὑποχρεώσεις».

Προπύργιο τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν ἀποτελεῖ ἡ Ἀχαΐα καί εἰδικώτερα τά δύο μεγάλα νοσοκομεῖα τοῦ Ρίου καί τοῦ «Ἁγίου Ἀνδρέα», ὅπου συνεχίζονται οἱ κινητοποιήσεις. Χθές οἱ ἐργαζόμενοι στά δύο νοσοκομεῖα εἶχαν ἀποκλείσει τά γραφεῖα διοικήσεως τῶν νοσηλευτηρίων εἰς ἔνδειξιν διαμαρτυρίας, προκειμένου νά μήν προωθηθοῦν οἱ ἀναστολές ἐργασίας, ὅσων δέν ἐμβολιασθοῦν. Περισσότεροι ἀπό 500 ἐργαζόμενοι διαφόρων εἰδικοτήτων στά δύο νοσοκομεῖα δέν ἔχουν ἐμβολιασθεῖ. Ἐνδεικτικό τῆς καταστάσεως πού δρομολογεῖται ἀπό σήμερα εἶναι ὅτι ὁ μοναδικός ὀγκολόγος στό Νοσοκομεῖο τῆς Μυτιλήνης δέν ἔχει ἐμβολιασθεῖ καί ἔχει ἐκταμιευθεῖ κονδύλι γιά νά προσληφθεῖ νέος ὀγκολόγος στό νησί. Ἀπό τούς 770 ἐργαζομένους στό νοσοκομεῖο οἱ 45 εἶναι ἀνεμβολίαστοι.

Φαίνεται ὡστόσο ὅτι τό αὐστηρό μέτρο τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας ἔχει ἀποτελέσματα σέ πολλά νοσοκομεῖα τῆς χώρας, ἀφοῦ σπεύδουν κατά ἑκατοντάδες οἱ ὑγειονομικοί τίς δύο τελευταῖες ἡμέρες νά κάνουν τήν πρώτη δόση καί νά γλυτώσουν τίς περιπέτειες. Στό Νοσοκομεῖο «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης ἐπί συνόλω 2.000 ἐργαζόμενων ὅλων τῶν εἰδικοτήτων, περίπου 600 δέν εἶχαν ἐμβολιαστεῖ μέχρι τόν περασμένο μῆνα. Χθές ὁ ἀριθμός εἶχε μειωθεῖ στούς 270, ἐνῶ τήν τελευταία ὥρα κλείσθηκαν καί ἄλλα ραντεβού. «Ἀπό τήν περασμένη ἑβδομάδα, ἡ κινητικότητα εἶναι ἰδιαίτερα ἔντονη καί ὁ ἀριθμός τῶν ἀνεμβολίαστων ἔχει μειωθεῖ πολύ σημαντικά. Φαίνεται πώς τό μέτρο τοῦ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολιασμοῦ λειτουργεῖ, ἔστω καί μέ αὐτόν τόν ἐκβιαστικό τρόπο, πού μᾶς βρίσκει ἀντίθετους» ἀνέφερε ὁ πρόεδρος τῶν ἐργαζομένων στό νοσοκομεῖο, Παναγιώτης Τουχτίδης. Ἡ ἴδια εἰκών ἐπικρατεῖ καί στό «Ἱπποκράτειο» Θεσσαλονίκης καθώς οἱ 300 ἀνεμβολίαστοι ἐμειώθησαν σέ 150 τίς τελευταῖες ἡμέρες, δηλαδή τό 10% τῶν ἐργαζομένων. Πάντως θά ὑπάρχουν προβλήματα ἀπό σήμερα τά ὁποῖα πρέπει νά ἀντιμετωπισθοῦν πάραυτα. Στό «Ἀχιλλοπούλειο» Βόλου ὑπάρχουν περίπου 80-90 ἀνεμβολίαστοι (συνολικά 750 ἐργαζόμενοι) ἐκ τῶν ὁποίων 5 ἤ 6 ἰατροί, 30 νοσηλευτές καί οἱ ὑπόλοιποι ἐργαζόμενοι ἄλλων εἰδικοτήτων. Σέ διάστημα ὀλίγων ἡμερῶν ἀπό 80 ἀνεμβολίαστους ὑγειονομικούς ὁ ἀριθμός ἐμειώθη σέ 30. Στά δύο νοσοκομεῖα (Ἐδέσσης καί Γιαννιτσῶν) καί στά ἕξι Κέντρα Ὑγείας τοῦ νομοῦ, πού ἀριθμοῦν συνολικά πάνω ἀπό 1.400 ἐργαζόμενους, περίπου 600 ἐξ αὐτῶν ἦσαν ἀνεμβολίαστοι ἕως τόν Ἰούλιο. Τίς τελευταῖες ἑβδομάδες περίπου 400 ἐμβολιάσθηκαν καί ἄλλοι ἔχουν κλείσει ραντεβού γιά τίς ἑπόμενες ἡμέρες. Τέλος, στήν Δράμα ἐπί συνόλω 634 ἐργαζομένων οἱ 180 ἦταν ἀνεμβολίαστοι, ἀλλά ὁ ἀριθμός ἔχει μειωθεῖ καί μπορεῖ νά φθάσει τούς 70.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!