ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ Τοῦρκοι βεβηλώνουν καί τήν Μονή τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα στήν Κύπρο

ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ χριστιανικό ἐνοχλεῖ ἀφάνταστα τήν Τουρκία καί τό παράνομο τουρκοκυπριακό καθεστώς.

Πῶς ἀλλιῶς θά μποροῦσε νά ἐξηγηθεῖ ἡ ἀπόφασις τοῦ «δημάρχου» Ριζοκαρπάσου – Γιαλούσας, Χαμίτ Μπακιρτζί, νά κατασκευάσει τζαμί ἀπέναντι ἀκριβῶς ἀπό τό Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα; Πρόκειται γιά τόν πιό ἱερό χριστιανικό χῶρο στήν Κύπρο, ἀναγνωρισμένο προσκύνημα ἀκόμη καί ἀπό τούς Τουρκοκυπρίους, πού ὅμως τώρα ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Ἐρντογάν θά τό βεβηλώσουν ὅπως ἔκαμαν καί μέ τήν Ἁγία Σοφία καί τήν Μονή τῆς Χώρας. Νά σημειωθεῖ ὅτι γιά τό προσκύνημα τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα ἀνοίγουν τά σύνορα, ὅπως ἀνοίγουν ἀντιστοίχως γιά νά προσκυνήσουν οἱ μουσουλμᾶνοι τό τέμενος Χαλᾶ Σουλτάν στήν Λάρνακα.

Ἀπέναντι ἀπό τό Μοναστήρι ὑπάρχει ἕνα μισογκρεμισμένο κτήριο, καί ἐκεῖ σκοπεύει τό κατοχικό καθεστώς νά κατασκευάσει χῶρο προσευχῆς γιά τούς μουσουλμάνους. Κατά τόν Μπακιρτζί πολλοί τουρίστες ἐπισκέπτονται τό Μοναστήρι τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέα καί τοῦ ἐκφράζουν παράπονα γιατί δέν ὑπάρχει στό ἴδιο σημεῖο χῶρος προσευχῆς γιά τούς μουσουλμάνους. Φανταστεῖτε τί θά γίνονταν ἐάν ἡ Ἑλλάς ἤ ἡ Κύπρος ἀπεφάσιζε νά κτίσει μιά ἐκκλησία δίπλα στά τεμένη πού ὑπάρχουν στίς δύο χῶρες, ἁπλῶς καί μόνο γιά νά ἱκανοποιήσουν αἰτήματα δῆθεν τουριστῶν. Μάλιστα ὁ «δήμαρχος» ἔφθασε στό σημεῖο νά ἀπολογηθεῖ γιατί εἶναι τόσα πολλά τά αἰτήματα πού χαλοῦν τήν τουριστική εἰκόνα τῆς κατεχομένης Κύπρου! Οἱ ἐμποροκαταστηματάρχες, σύμφωνα μέ τόν «δήμαρχο», τούς εἶπαν μάλιστα ὅτι πολλοί προσεύχονται πάνω «σέ χαρτόνια». Δηλαδή ἐάν προσεύχονταν 1-2 χιλιόμετρα μακρύτερα ἀπό τό ἑλληνορθόδοξο μοναστήρι ἡ «προσευχή» τους δέν θά εἶχε ἀντίκρισμα. «Τότε, ἀποφασίσαμε νά χτίσουμε ἕνα χῶρο προσευχῆς ἐδῶ γιατί ἐμεῖς δέν διαχωρίζουμε κανέναν ἄνθρωπο. Εἴπαμε, ἄς καθαρίσουμε ἕνα δωμάτιο καί νά στρώσουμε ἕνα χαλί ἐδῶ, ὥστε ὅσοι θέλουν νά προσευχηθοῦν, νά τό κάνουν. Ἔτσι ξεκίνησε ἡ ὅλη ἱστορία.»

Ἀνέφερε ὅτι στήν περιοχή ἀπαγορεύονται οἱ κατασκευές (σ.σ: εἶναι προστατευόμενη περιοχή –«ἐθνικό πάρκο») καί γι’ αὐτό μποροῦν νά χρησιμοποιήσουν μόνο ὑφιστάμενα κτήρια, προσθέτοντας ὅτι στόχο ἔχουν νά ἐπισκευάσουν ὑπάρχουσες δομές καί νά ἔχουν καί ἔσοδα ἀπό τόν τουρισμό. Τό κτήριο τῶν 12 δωματίων, εἶπε, εἶναι σέ κακή κατάσταση καί θά ἤθελε ἐάν βροῦν χρηματοδότηση σ’ ἐκεῖνον τόν χῶρο νά κάνουν μιά πλατεῖα καί νά φυτέψουν δέντρα, ὥστε οἱ ἄνθρωποι νά κάθονται καί νά ξεκουράζονται, καθώς κι ἕναν παιδότοπο. Ὁ «δήμαρχος» δήλωσε «πολύ στεναχωρημένος μέ τίς ἀντιδράσεις», λέγοντας ὅτι ἡ θρησκεία δέν πρέπει νά χρησιμοποιεῖται γιά πολιτικούς σκοπούς. Ἐάν αὐτοί πού ἀντέδρασαν, εἶπε, τόν ἔπαιρναν ἕνα τηλέφωνο θά τούς ἐξηγοῦσε πῶς ἔχει ἡ κατάστασις.

Φυσικά γίνεται κατανοητό ὅτι ὁ μικρός χῶρος προσευχῆς θά ἐξελιχθεῖ σέ κέντρο ὑποδοχῆς μουσουλμάνων ἀπό κάθε γωνιά τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί σταδιακά θά ἐπιβληθοῦν ἀπαγορεύσεις σέ ὅσους χριστιανούς ἐπιθυμοῦν νά προσευχηθοῦν στό ἱστορικό μοναστήρι.

Ἡ παράδοσις γιά τήν ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ ἀναφέρει ὅτι κατά τήν διάρκεια ἑνός ταξιδιοῦ στούς Ἁγίους Τόπους, τό πλοῖο πού μετέφερε τόν Ἅγιο Ἀνδρέα ἔφυγε ἀπό τήν πορεία του καί κτύπησε σέ βράχους στό ἀκρωτήριο. Ὅταν ἔφτασε στήν ξηρά, ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας χτύπησε τά βράχια μέ τό ραβδί του, ὁπότε καί ξεπήδησε μιά πηγή. Τά νερά ἀπεδείχθη ὅτι εἶχαν θεραπευτικές δυνάμεις καί ἀποκατέστησαν τήν ὅραση τοῦ καπετάνιου τοῦ πλοίου πού εἶχε τυφλωθεῖ ἀπό τό ἕνα μάτι. Στήν συνέχεια, ὁ χῶρος ἔγινε χῶρος προσκυνήματος. Ἕνα ὀχυρωμένο μοναστήρι εὑρίσκετο ἐκεῖ τόν 12ο αἰῶνα, ἀπό τό ὁποῖο ὁ Ἰσαάκ Κομνηνός διεπραγματεύθη τήν παράδοσή του στόν Ριχάρδο τόν Λεοντόκαρδο. Τόν 15ο αἰῶνα ἕνα μικρό ἐκκλησάκι ἐκτίσθη κοντά στήν ἀκτή. Ἡ ἐκκλησία τοῦ κυρίου μοναστηριοῦ χρονολογεῖται στόν 18ο αἰῶνα. Στούς χώρους τοῦ μοναστηριοῦ πραγματοποιοῦνται τά τελευταῖα χρόνια μεγάλα ἔργα ἀποκαταστάσεως προϋπολογισμοῦ ἄνω τῶν 5 ἑκατομμυρίων εὐρώ. Τό ἔργο χρηματοδοτεῖται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου (2,5 ἑκατ. εὐρώ), ἀπό τό μουσουλμανικό ἵδρυμα τῆς Κύπρου πού διαχειρίζεται τά βακούφια (2,5 ἑκατ. εὐρώ) καί ἀπό διάφορες δωρεές.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ