Οἱ Τοῦρκοι κτυποῦν βάναυσα μετανάστες γιά νά τούς στρέψουν στήν Ἑλλάδα

Καί ἔχουν τήν ἀξίωση νά ἀνοίξουμε τά σύνορά μας

ΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ πού ἐπιχειρεῖ νά στήσει ἡ Τουρκία μέ αἰχμή τό μεταναστευτικό καί στοχεύοντας τά ἑλληνικά σύνορα ἀνέδειξε τό Ὑπουργεῖο Μεταναστεύσεως καί Ἀσύλου. Ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐπετέθη ἐκ νέου στήν χώρα μας μέ τίς δῆθεν ἀποκαλύψεις, ὅτι οἱ Ἕλληνες πνίγουν μετανάστες, μικρούς καί μεγάλους, στά νερά τοῦ Αἰγαίου. Πηγές τοῦ Ὑπουργείου σημείωσαν: «Ἡ Τουρκία ἀντί νά ἀποτρέπει ἐπικίνδυνες καί παράνομες μεταναστευτικές ροές, ἀντί νά ἐφαρμόζει τό Διεθνές Δίκαιο καί τήν Κοινή Δήλωση μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, προσπαθεῖ νά πιέσει τήν Ἑλλάδα νά ἀνοίξει τά σύνορά της. Ὥστε νά μπορέσει καί πάλι νά διαπραγματευτεῖ ἀνταλλάγματα. Ὅμως, ἡ Ἑλλάδα θά συνεχίσει μέ τήν ἴδια ἀποφασιστικότητα νά φυλᾶ τά σύνορά της, μέ ἀπόλυτο σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο». Στόχος ἑπομένως τῆς Ἀγκύρας εἶναι νά πιεσθεῖ ἤ νά ἀναγκασθεῖ ἡ χώρα μας νά σταματήσει τούς ἐλέγχους, νά κάνει τά κλειστά μάτια καί νά δεχθεῖ ἑκατοντάδες χιλιάδες μετανάστες πού ὁ Ἐρντογάν ἀπροκάλυπτα ἔχει ἐργαλειοποιήσει.

Ἀμέσως μετά ὁ ὑπουργός Νότης Μηταράκης κοινοποίησε βίντεο πού δείχνει τήν βαρβαρότητα τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς. Τό βίντεο δείχνει στελέχη τῆς τουρκικῆς ἀκτοφυλακῆς νά σπρώχνουν μετανάστες στήν Ἑλλάδα. Ὅπως τονίζει ὁ κ. Μηταράκης, αὐτό ἀποτελεῖ παραβίαση τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τῆς Κοινῆς Δηλώσεως τῆς ΕΕ μέ τήν Τουρκία.

Τό βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε ἀπό πρόσφυγα ὁ ὁποῖος διεσώθη ἀπό τίς ἑλληνικές Ἀρχές. Ἡ βάρκα εἶναι γεμάτη ἀπό μετανάστες οἱ ὁποῖοι φωνάζουν ἀπεγνωσμένα κατά τήν διάρκεια τῶν βίαιων πρακτικῶν τῶν Τούρκων. Ἡ βιαιότης τῶν τουρκικῶν ἀρχῶν μάλιστα εἶναι ἄνευ προηγουμένου ἀφοῦ ἐμφανίζονται ἄνδρες νά χτυποῦν μέ στυλιάρια τούς μετανάστες.

Ὡστόσο ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος ἐπιμένει νά κατηγορεῖ τήν Ἑλλάδα ὅτι θάβει τούς ἀθώους καί καημένους μετανάστες στό Αἰγαῖο. Καί δυστυχῶς, κατά τά λεγόμενά του, οἱ τουρκικές Ἀρχές δέν μποροῦν νά σώζουν ὅλους ὅσοι φεύγουν ἀπό τά τουρκικά παράλια καί πέφτουν στά χέρια τῶν Ἑλλήνων. Καί ὅλο αὐτό συμβαίνει, συνέχισε, ἐπειδή οἱ Τοῦρκοι εἶναι μουσουλμάνοι καί ἐκπληρώνουν τίς ἀπαιτήσεις τοῦ Ἰσλάμ!

Κατά συνέπεια τυχαίως διεσώθησαν δεκάδες μετανάστες πού κινδύνευσαν νά πνιγοῦν ὅταν τό ἱστιοφόρο πού τούς μετέφερε ἐνετοπίσθη νοτίως τῶν Κυθήρων. Τό ἱστιοφόρο μετέφερε 17 ἄνδρες, 13 γυναῖκες καί 16 παιδιά. Ἡ Λιμενική Ἀρχή Κυθήρων ἐνημερώθηκε ὅτι τό σκάφος κινδύνευε νά βουλιάξει στήν θαλάσσια περιοχή τοῦ ἀκρωτηρίου «Τράχηλος», λόγῳ τῶν ἰσχυρῶν ἀνέμων ἐντάσεως ἑπτά μπωφόρ. Τέσσερεις μετανάστες ἐνετοπίσθησαν σέ βραχώδη ἀκτή ἀπέναντι ἀπό τό ἱστιοφόρο. Τό σκάφος ρυμουλκήθηκε καί ἀφέθη στήν τύχη του, ὅπως θά ἤθελε ὁ Ἐρντογάν. Στό πλαίσιο τῆς προανακρίσεως προέκυψε ἡ ἐμπλοκή τεσσάρων διακινητῶν, οἱ ὁποῖοι καί συνελήφθησαν. Οἱ τέσσερεις διακινητές εἶχαν τήν διακυβέρνηση τοῦ σκάφους.

Ἡ Διεύθυνσις Ἀσφαλείας καί Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων σέ συνεργασία μέ τήν Λιμενική Ἀρχή Κυθήρων, ἀναλύει καί ἐπεξεργάζεται εἰς βάθος ὅλα τά στοιχεῖα πού ἔχουν προκύψει καί διερευνᾶ τήν ἐνδεχόμενη ἐπέκταση τῆς δράσεως τῶν μελῶν της καί σέ ἄλλες ὑποθέσεις, ὅπως ἐπίσης καί τήν συνεργασία τους μέ ἕτερα μέλη ὀργανωμένων κυκλωμάτων μέ ἴδιες ἤ παρόμοιες ἐγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ