Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἤδη τό παρελθόν τῶν πέντε συλληφθέντων, πού ὑπηρετοῦσαν στό Διδυμότειχο, ἐρευνᾶ ἡ ΕΛΑΣ, προκειμένου νά βρεῖ καί ἄλλα στοιχεῖα γιά τήν ἐμπλοκή τους στήν διακίνηση μεταναστῶν καί τυχόν συμμετοχή καί ἄλλων ἀστυνομικῶν. Χθές κατέστη γνωστό ἀπό τά ΜΜΕ τοῦ Ἕβρου ὅτι δύο ἐκ τῶν συλληφθέντων εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἐπί ΣΥΡΙΖΑ στήν ΕΥΠ, γεγονός πού πυροδοτεῖ σενάρια περί ὀργανωμένου κυκλώματος καί διαβρώσεως τῶν ἑλληνικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπό τήν Τουρκία, καθώς ἐκείνη τήν περίοδο τά σύνορα ἦταν διάτρητα καί ἦσαν δεκάδες χιλιάδες οἱ μετανάστες πού περνοῦσαν, πρόθυμοι νά «πληρώσουν» τούς «διαμεσολαβητές» σέ Τουρκία καί Ἑλλάδα.

Καί οἱ δύο κατάγονται ἀπό διπλανά χωριά καί εἶχαν γνωριμίες μέ πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί ἀνωτέρους τους στήν ΕΛΑΣ, συμφώνως μέ δηλώσεις συγχωριανῶν τους. Τά τοπικά ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν προσαχθέντων θά αὐξηθεῖ τό ἑπόμενο διάστημα, γιατί ἀκόμη ἀξιοποιοῦνται καταθέσεις ἄλλων συνοριοφυλάκων πού ἔχουν κληθεῖ στό Ἀστυνομικό Μέγαρο τῆς Ὀρεστιάδος ἤ στό Διδυμότειχο, ὅπως καί στοιχεῖα ἀπό τίς τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Βεβαίως, ἐρευνῶνται ὅλα τά περιουσιακά στοιχεῖα ὄχι μόνον τῶν πέντε συλληφθέντων καί ἄλλων ἀστυνομικῶν, πού ὑπηρετοῦν στό ἴδιο τμῆμα. Γιά πολλούς ντόπιους δέν ἔπεσε «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ» ἡ εἴδησις τῆς συλλήψεώς τους, γιατί τά τελευταῖα χρόνια ἡ περιουσιακή κατάστασίς τους εἶχε ἐκτοξευθεῖ. Εἰδικῶς. ὁ 54χρονος ἀρχιφύλακας, ἀρχηγός τοῦ κυκλώματος, ἦταν πολύ γνωστός στήν περιοχή ἀλλά καί στήν Ἀθήνα, καθώς εἶχε ἔντονη συνδικαλιστική δράση καί εἶχε θέσει ὑποψηφιότητα γιά δημοτικός σύμβουλος. Συμφώνως πρός τήν δικογραφία πού ἐσχηματίσθη ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ὁ 54χρονος ἦταν ἐκεῖνος πού ἤρχετο σέ ἐπαφή μέ Τούρκους δουλεμπόρους. Ἐλάμβανε τό ἀκριβές στίγμα εἰσόδου τῶν μεταναστῶν καί ἀνελάμβανε «δράση» γιά νά ἀνοίξουν οἱ δρόμοι.

Ἀμέσως ἐνημέρωνε τούς ἄλλους τέσσερεις, ὥστε νά διαμορφώσουν τά ὡράρια τῆς ἐργασίας τους, ἄν καί κανείς τους δέν εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ νά καθορίζει τίς ὑπηρεσίες! Ἔτσι, τήν συγκεκριμένη ἡμέρα τά μέλη τοῦ κυκλώματος εἶχαν τήν εὐθύνη «φυλάξεως» τῶν συνόρων, ὥστε ἡ διέλευσις νά εἶναι εὔκολη γιά τούς διακινητές. Ἀκόμη καί ὅταν ἦταν σέ κανονική ἤ ἀναρρωτική ἄδεια, ἐφρόντιζον νά μήν ἀναλάβει ἄλλος τήν ἐπίμαχη περιοχή.

Ἐν συνεχείᾳ, εἴτε ὁ 54χρονος εἴτε κάποιος πού ἦταν «στό πόδι του», ἐπικοινωνοῦσε μέ τό Τμῆμα Ἐλέγχου Καμερῶν τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φυλάξεως Διδυμοτείχου, εἴτε αὐτοί προέρχονται ἀπό τίς δυνάμεις τῶν συνοριακῶν φυλάκων εἴτε ἀπό τίς δυνάμεις τῆς Frontex εἴτε ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Στρατοῦ. Ὁ 54χρονος τούς ἔπειθε ὅτι ὑπάρχουν ἐντολές νά «περάσει» συγκεκριμένη ὁμάς μεταναστῶν καί νά ἀπομακρυνθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις, ὥστε οἱ Τοῦρκοι νά μήν ἀντιμετωπίσουν πρόβλημα. Τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ κυκλώματος ἐνετόπιζον τά ὀχήματα, παρελάμβανον τούς μετανάστες, τούς μετέφερον στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἐνῷ προχωροῦσαν στήν σύλληψη ὅσων συμμετεῖχαν στήν διακίνηση! Αὐτό τό κόλπο ἦταν μέρος τῆς συμφωνίας μέ τούς Τούρκους. Οἱ τελευταῖοι τοποθετοῦσαν ἀλλοδαπούς ὡς διακινητές, πού δέν γνώριζαν τί θά τούς συνέβαινε, καί ἐσυλλαμβάνοντο, προκειμένου νά μήν κινήσουν ὑποψίες στήν Ἀστυνομία. Δηλαδή, ἐξῃπατούντο καί ἀπό τούς Τούρκους καί ἀπό τούς Ἕλληνες, μετέβαινον στό Διδυμότειχο ἀπό διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδος καί ἐσυλλαμβάνοντο ἀμέσως. Οἱ συλληφθέντες ἐγνώριζον τόν ἀριθμό τοῦ αὐτοκινήτου, τά χαρακτηριστικά του καί εἶχαν ἀκόμη καί φωτογραφίες. Μέ τόν τρόπο αὐτό, δουλέμποροι καί ἀστυνομικοί ἔπαιρναν τά χρήματα ἀπό τούς μετανάστες, ἐκπληρώνοντας τήν «ὑπόσχεση» τῆς μεταφορᾶς τους ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἑλλάδα.

Ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνοριακῶν Φυλάκων, κ. Παναγιώτης Χαρέλας, ἐδήλωσε ὅτι οἱ συλληφθέντες ἔχουν 23ετῆ ὑπηρεσία στό Σῶμα καί ἀπό τά ἕως τώρα στοιχεῖα φαίνεται νά εἶχαν πολλά χρόνια συνεργασίας μέ τά κυκλώματα τῶν διακινητῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ρεζίλι διεθνῶς γιά τήν βία

Εφημερίς Εστία
Συμπλοκές Ἑλλήνων «φιλάθλων» στό Βερολῖνο – Ἕξι μῆνες μετά τά ἐπεισόδια στoῦ Ρέντη, οἱ ὀπαδικές ὀργανώσεις, ἐνεργές καί ἱκανές νά ὀργανώσουν ἐπιθέσεις καί ἐκτός τῆς χώρας

Τό ἁμάρτημα τοῦ Καποδίστρια

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΘΑΥΡΙΟ ὁ Ἑλληνισμός θυμᾶται τήν ἀποφράδα μέρα.

Τοῦρκος γκιουλενιστής ἔβαζε φωτιές στό Αἰγάλεω

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΡΟΛΟ τῆς Τουρκίας σέ ἐμπρησμούς δασῶν, κυρίως σέ παραμεθόριες περιοχές καί τουριστικά νησιά, ἔχει ἀναδείξει μέ δημοσιεύματα ἡ «Ἑστία», αὐτήν τήν φορά ὅμως οἱ ἀποδείξεις εἶναι ἀκράδαντες.

Ἡ παρωδία τοῦ Πανθεσσαλικοῦ Σταδίου

Δημήτρης Καπράνος
Σάν καλός φίλαθλος, πού λέτε, στήθηκα προχθές στήν τηλεόρασή μου γιά νά δῶ τρεῖς εὐρωπαϊκούς τελικούς Κυπέλλου σέ Ἀγγλία, Ἑλλάδα καί Γερμανία.

Τετάρτη, 27 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΠΗΤΛΟΜΑΝΙΑ