ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ Τοῦρκοι διακινητές διέβρωσαν τήν ΕΥΠ στόν Ἕβρο

Στήν ΕΥΠ εἶχαν ἀποσπασθεῖ μέλη τοῦ κυκλώματος συνοριοφυλάκων πού συνελήφθησαν γιά συνεργασία μέ Τούρκους διακινητές στόν Ἕβρο.

Ἤδη τό παρελθόν τῶν πέντε συλληφθέντων, πού ὑπηρετοῦσαν στό Διδυμότειχο, ἐρευνᾶ ἡ ΕΛΑΣ, προκειμένου νά βρεῖ καί ἄλλα στοιχεῖα γιά τήν ἐμπλοκή τους στήν διακίνηση μεταναστῶν καί τυχόν συμμετοχή καί ἄλλων ἀστυνομικῶν. Χθές κατέστη γνωστό ἀπό τά ΜΜΕ τοῦ Ἕβρου ὅτι δύο ἐκ τῶν συλληφθέντων εἶχαν ἀποσπασθεῖ ἐπί ΣΥΡΙΖΑ στήν ΕΥΠ, γεγονός πού πυροδοτεῖ σενάρια περί ὀργανωμένου κυκλώματος καί διαβρώσεως τῶν ἑλληνικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπό τήν Τουρκία, καθώς ἐκείνη τήν περίοδο τά σύνορα ἦταν διάτρητα καί ἦσαν δεκάδες χιλιάδες οἱ μετανάστες πού περνοῦσαν, πρόθυμοι νά «πληρώσουν» τούς «διαμεσολαβητές» σέ Τουρκία καί Ἑλλάδα.

Καί οἱ δύο κατάγονται ἀπό διπλανά χωριά καί εἶχαν γνωριμίες μέ πολιτικά πρόσωπα ἀλλά καί ἀνωτέρους τους στήν ΕΛΑΣ, συμφώνως μέ δηλώσεις συγχωριανῶν τους. Τά τοπικά ΜΜΕ ἀναφέρουν ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν προσαχθέντων θά αὐξηθεῖ τό ἑπόμενο διάστημα, γιατί ἀκόμη ἀξιοποιοῦνται καταθέσεις ἄλλων συνοριοφυλάκων πού ἔχουν κληθεῖ στό Ἀστυνομικό Μέγαρο τῆς Ὀρεστιάδος ἤ στό Διδυμότειχο, ὅπως καί στοιχεῖα ἀπό τίς τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.

Βεβαίως, ἐρευνῶνται ὅλα τά περιουσιακά στοιχεῖα ὄχι μόνον τῶν πέντε συλληφθέντων καί ἄλλων ἀστυνομικῶν, πού ὑπηρετοῦν στό ἴδιο τμῆμα. Γιά πολλούς ντόπιους δέν ἔπεσε «κεραυνός ἐν αἰθρίᾳ» ἡ εἴδησις τῆς συλλήψεώς τους, γιατί τά τελευταῖα χρόνια ἡ περιουσιακή κατάστασίς τους εἶχε ἐκτοξευθεῖ. Εἰδικῶς. ὁ 54χρονος ἀρχιφύλακας, ἀρχηγός τοῦ κυκλώματος, ἦταν πολύ γνωστός στήν περιοχή ἀλλά καί στήν Ἀθήνα, καθώς εἶχε ἔντονη συνδικαλιστική δράση καί εἶχε θέσει ὑποψηφιότητα γιά δημοτικός σύμβουλος. Συμφώνως πρός τήν δικογραφία πού ἐσχηματίσθη ἀπό τήν Διεύθυνση Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων, ὁ 54χρονος ἦταν ἐκεῖνος πού ἤρχετο σέ ἐπαφή μέ Τούρκους δουλεμπόρους. Ἐλάμβανε τό ἀκριβές στίγμα εἰσόδου τῶν μεταναστῶν καί ἀνελάμβανε «δράση» γιά νά ἀνοίξουν οἱ δρόμοι.

Ἀμέσως ἐνημέρωνε τούς ἄλλους τέσσερεις, ὥστε νά διαμορφώσουν τά ὡράρια τῆς ἐργασίας τους, ἄν καί κανείς τους δέν εἶχε τό ἀξίωμα τοῦ νά καθορίζει τίς ὑπηρεσίες! Ἔτσι, τήν συγκεκριμένη ἡμέρα τά μέλη τοῦ κυκλώματος εἶχαν τήν εὐθύνη «φυλάξεως» τῶν συνόρων, ὥστε ἡ διέλευσις νά εἶναι εὔκολη γιά τούς διακινητές. Ἀκόμη καί ὅταν ἦταν σέ κανονική ἤ ἀναρρωτική ἄδεια, ἐφρόντιζον νά μήν ἀναλάβει ἄλλος τήν ἐπίμαχη περιοχή.

Ἐν συνεχείᾳ, εἴτε ὁ 54χρονος εἴτε κάποιος πού ἦταν «στό πόδι του», ἐπικοινωνοῦσε μέ τό Τμῆμα Ἐλέγχου Καμερῶν τοῦ Τμήματος Συνοριακῆς Φυλάξεως Διδυμοτείχου, εἴτε αὐτοί προέρχονται ἀπό τίς δυνάμεις τῶν συνοριακῶν φυλάκων εἴτε ἀπό τίς δυνάμεις τῆς Frontex εἴτε ἀπό τίς δυνάμεις τοῦ Στρατοῦ. Ὁ 54χρονος τούς ἔπειθε ὅτι ὑπάρχουν ἐντολές νά «περάσει» συγκεκριμένη ὁμάς μεταναστῶν καί νά ἀπομακρυνθοῦν ὅλες οἱ δυνάμεις, ὥστε οἱ Τοῦρκοι νά μήν ἀντιμετωπίσουν πρόβλημα. Τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ κυκλώματος ἐνετόπιζον τά ὀχήματα, παρελάμβανον τούς μετανάστες, τούς μετέφερον στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἐνῷ προχωροῦσαν στήν σύλληψη ὅσων συμμετεῖχαν στήν διακίνηση! Αὐτό τό κόλπο ἦταν μέρος τῆς συμφωνίας μέ τούς Τούρκους. Οἱ τελευταῖοι τοποθετοῦσαν ἀλλοδαπούς ὡς διακινητές, πού δέν γνώριζαν τί θά τούς συνέβαινε, καί ἐσυλλαμβάνοντο, προκειμένου νά μήν κινήσουν ὑποψίες στήν Ἀστυνομία. Δηλαδή, ἐξῃπατούντο καί ἀπό τούς Τούρκους καί ἀπό τούς Ἕλληνες, μετέβαινον στό Διδυμότειχο ἀπό διάφορα σημεῖα τῆς Ἑλλάδος καί ἐσυλλαμβάνοντο ἀμέσως. Οἱ συλληφθέντες ἐγνώριζον τόν ἀριθμό τοῦ αὐτοκινήτου, τά χαρακτηριστικά του καί εἶχαν ἀκόμη καί φωτογραφίες. Μέ τόν τρόπο αὐτό, δουλέμποροι καί ἀστυνομικοί ἔπαιρναν τά χρήματα ἀπό τούς μετανάστες, ἐκπληρώνοντας τήν «ὑπόσχεση» τῆς μεταφορᾶς τους ἀπό τήν Τουρκία στήν Ἑλλάδα.

Ὁ πρόεδρος τῆς Πανελλήνιας Ὁμοσπονδίας Συνοριακῶν Φυλάκων, κ. Παναγιώτης Χαρέλας, ἐδήλωσε ὅτι οἱ συλληφθέντες ἔχουν 23ετῆ ὑπηρεσία στό Σῶμα καί ἀπό τά ἕως τώρα στοιχεῖα φαίνεται νά εἶχαν πολλά χρόνια συνεργασίας μέ τά κυκλώματα τῶν διακινητῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ