Οἱ θεομηνίες «ξαναγράφουν» τόν Προϋπολογισμό

ΜΕΓΑΛΗ πίεση στόν προϋπολογισμό ἀναμένεται νά προκαλέσουν τά ἐκτεταμένα φαινόμενα φυσικῶν καταστροφῶν πού κτύπησαν τήν χώρα.

Οἱ βιβλικές πλημμύρες καί οἱ καταστροφικές πυρκαϊές τοῦ προηγούμενου διαστήματος καθιστοῦν ὑποχρεωτική τήν αὔξηση τῶν πόρων πού θά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἀποζημιώσεις τῶν πληγέντων καί ἀποκαταστάσεις στίς πληγεῖσες περιοχές. Ἄν καί εἶναι νωρίς ἀκόμα νά ἀποτιμηθεῖ τό συνολικό κόστος τῶν καταστροφῶν ἀφοῦ τό μέγεθος τῆς ζημίας ἀπό τίς πλημμύρες θά διαπιστωθεῖ, μόλις ὑποχωρήσουν τά φαινόμενα, εἶναι βέβαιον ὅτι ἀπαιτεῖται νά ἀνακατανεμηθοῦν τά κονδύλια τοῦ ΠΔΕ καί τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Δεδομένη πρέπει νά θεωρεῖται ἡ κατάθεσις συμπληρωματικοῦ προϋπολογισμοῦ, ὥστε νά καλυφθεῖ μέρος τῶν ἔκτακτων δαπανῶν ἀφοῦ τό ἀποθεματικό ὕψους 1 δισ. εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν ζημιῶν ἀπό φυσικές καταστροφές ἐκτιμᾶται ὅτι δέν εἶναι ἀρκετό γιά νά καλυφθεῖ ὁ συνολικός λογαριασμός. Στήν περίπτωση τῶν καταστροφῶν ἀπό τόν «Ἰανό» ἐδόθη μόνο γιά ἀποζημιώσεις 1 δισ. εὐρώ. Ταυτόχρονα ἀναμένεται ἡ Κυβέρνησις νά διεκδικήσει ἔξτρα κονδύλια γιά τίς ἐπιπτώσεις ἀπό φυσικές καταστροφές ἀπό τήν ΕΕ.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆ Χατζηδάκη, εἰδικῶς γιά τό ΕΣΠΑ, μπορεῖ νά γίνουν ἐσωτερικές ἀνακατανομές πόρων σέ συνεννόηση μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. «Ἡ ΕΕ μέ δεδομένο ὅτι ὅλες οἱ χῶρες βιώνουν τό φαινόμενο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἡ Εὐρώπη πρέπει νά ἀνακατανείμει τόν προϋπολογισμό της καί νά δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στήν κλιματική κρίση» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ἐπιχειρεῖ νά ἀποτυπώσει τυχόν παρενέργειες στήν ἀποπληρωμή ὑφιστάμενων δανειακῶν ὑποχρεώσεων ἀλλά καί τήν διόγκωση τῶν «κόκκινων» δανείων κυρίως ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις. Ἔχει ζητήσει ἀναλυτικά στοιχεῖα γιά τίς περιοχές πού βρέθηκαν εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς πύρινης λαίλαπας ἐνῷ τό ἴδιο θά πράξει καί γιά τίς πλημμύρες. Πολλές ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τά πιστωτικά ἱδρύματα τῆς χώρας ἀντιμετωπίζουν σημαντικές ζημίες, ἄμεσες καί ἔμμεσες. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπό τό 2020 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προχωρήσει στήν χαρτογράφηση τῆς ἐκθέσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν σέ περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!