ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ θεομηνίες «ξαναγράφουν» τόν Προϋπολογισμό

ΜΕΓΑΛΗ πίεση στόν προϋπολογισμό ἀναμένεται νά προκαλέσουν τά ἐκτεταμένα φαινόμενα φυσικῶν καταστροφῶν πού κτύπησαν τήν χώρα.

Οἱ βιβλικές πλημμύρες καί οἱ καταστροφικές πυρκαϊές τοῦ προηγούμενου διαστήματος καθιστοῦν ὑποχρεωτική τήν αὔξηση τῶν πόρων πού θά χρησιμοποιηθοῦν γιά ἀποζημιώσεις τῶν πληγέντων καί ἀποκαταστάσεις στίς πληγεῖσες περιοχές. Ἄν καί εἶναι νωρίς ἀκόμα νά ἀποτιμηθεῖ τό συνολικό κόστος τῶν καταστροφῶν ἀφοῦ τό μέγεθος τῆς ζημίας ἀπό τίς πλημμύρες θά διαπιστωθεῖ, μόλις ὑποχωρήσουν τά φαινόμενα, εἶναι βέβαιον ὅτι ἀπαιτεῖται νά ἀνακατανεμηθοῦν τά κονδύλια τοῦ ΠΔΕ καί τοῦ Προϋπολογισμοῦ. Δεδομένη πρέπει νά θεωρεῖται ἡ κατάθεσις συμπληρωματικοῦ προϋπολογισμοῦ, ὥστε νά καλυφθεῖ μέρος τῶν ἔκτακτων δαπανῶν ἀφοῦ τό ἀποθεματικό ὕψους 1 δισ. εὐρώ γιά τήν κάλυψη τῶν ζημιῶν ἀπό φυσικές καταστροφές ἐκτιμᾶται ὅτι δέν εἶναι ἀρκετό γιά νά καλυφθεῖ ὁ συνολικός λογαριασμός. Στήν περίπτωση τῶν καταστροφῶν ἀπό τόν «Ἰανό» ἐδόθη μόνο γιά ἀποζημιώσεις 1 δισ. εὐρώ. Ταυτόχρονα ἀναμένεται ἡ Κυβέρνησις νά διεκδικήσει ἔξτρα κονδύλια γιά τίς ἐπιπτώσεις ἀπό φυσικές καταστροφές ἀπό τήν ΕΕ.

Συμφώνως πρός τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κωστῆ Χατζηδάκη, εἰδικῶς γιά τό ΕΣΠΑ, μπορεῖ νά γίνουν ἐσωτερικές ἀνακατανομές πόρων σέ συνεννόηση μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή. «Ἡ ΕΕ μέ δεδομένο ὅτι ὅλες οἱ χῶρες βιώνουν τό φαινόμενο τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς ἡ Εὐρώπη πρέπει νά ἀνακατανείμει τόν προϋπολογισμό της καί νά δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα στήν κλιματική κρίση» ὑπεγράμμισε ὁ κ. Χατζηδάκης. Παράλληλα, ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ἐπιχειρεῖ νά ἀποτυπώσει τυχόν παρενέργειες στήν ἀποπληρωμή ὑφιστάμενων δανειακῶν ὑποχρεώσεων ἀλλά καί τήν διόγκωση τῶν «κόκκινων» δανείων κυρίως ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις. Ἔχει ζητήσει ἀναλυτικά στοιχεῖα γιά τίς περιοχές πού βρέθηκαν εἰς τό ἐπίκεντρον τῆς πύρινης λαίλαπας ἐνῷ τό ἴδιο θά πράξει καί γιά τίς πλημμύρες. Πολλές ἐπιχειρήσεις πού ἔχουν χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τά πιστωτικά ἱδρύματα τῆς χώρας ἀντιμετωπίζουν σημαντικές ζημίες, ἄμεσες καί ἔμμεσες. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἀπό τό 2020 ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος ἔχει προχωρήσει στήν χαρτογράφηση τῆς ἐκθέσεως τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν σέ περιβαλλοντικούς κινδύνους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»