ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023

Οἱ ΗΠΑ ἐνέκριναν τελικῶς χωρίς ὅρους γιά τά νησιά μας τήν πώληση F-16 στήν Τουρκία

Σαράντα νέα μαχητικά (μέ ἐκσυγχρονισμό ἄλλων 79), μαζί μέ 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες, περιλαμβάνει τό «πακέτο» Μπάιντεν πρός Ἐρντογάν

«Φωτιά» στό Αἰγαῖο βάζει ὁ Τζό Μπάιντεν, μέ τήν ἀπόφασή του νά ἀνάψει τό «πράσινο φῶς» στήν ἀγορά 40 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16 (καί τόν ἐκσυγχρονισμό ἄλλων 79), μαζί μέ 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες! Χωρίς ὅρους, τελικῶς γιά τά νησιά μας…

Μία ἀπόφασις πού ἦλθε ὀλίγες ἡμέρες μετά τήν τοποθέτηση Συρίγου γιά τήν ἀνάγκη ἐξοπλισμοῦ τῶν Τούρκων μέ ἀμερικανικά ὅπλα. Μία σύμπτωσις πού προβληματίζει γιά τό ἐάν ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη ἦταν ἐν τέλει ἐνήμερη γιά τίς προθέσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου…

Ἡ ἀπόφασις αὐτή, ἐκ τῶν προτέρων μελετημένη, ἀφοῦ συμπίπτει μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς τά ἑπόμενα 24ωρα, φημολογεῖται, ἐπίσης, ὅτι ἔρχεται ὡς κίνητρο γιά τήν ἄρση τοῦ τουρκικοῦ veto ὡς πρός τήν ἔνταξη τῆς Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στό ΝΑΤΟ.
Ἀναμφιβόλως, ἡ ἀπόφασις τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ ἀποτελεῖ, παραλλήλως, ψῆφο ἐμπιστοσύνης πρός τόν Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης προεδρικῆς ἐκλογῆς στήν Τουρκία. Μία ἀναμέτρησις πού μέ τά μέχρι σήμερα δεδομένα εἶναι ἡ δυσκολώτερη πού ἔχει ἀντιμετωπίσει στήν πολιτική του διαδρομή ὁ Τοῦρκος ἡγέτης. Παρά δέ, καί τίς κατά καιρούς… προβληματικές ἀποφάσεις καί δράσεις τῆς Ἀγκύρας γιά τά δυτικά συμφέροντα, ἡ Οὐάσιγκτων δείχνει νά στηρίζει τόν Ρ. Τ. Ἐρντογάν γιά μία ἀκόμη θητεία.

Ἤδη, πάντως, τό ἑλληνο-αμερικανικό λόμπυ ἀντέδρασε στήν ἀπόφαση Μπάιντεν, μέ τούς βουλευτές Γκάς Μπιλιράκη, Κρίς Πάπας καί Νικόλ Μαλλιωτάκη, νά ἐκφράζουν ἐντόνως τήν ἀντίθεσή τους. Σέ μία προσπάθεια δέ νά προλάβει τίς εὔλογες ἀνησυχίες τῶν Ἑλλήνων, ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ταυτοχρόνως τήν πώληση F-35 πρός τήν χώρα μας, μία ἀπόφαση πού ἦταν ἐκ τῶν προτέρων δεδομένη πάντως.

Τό θέμα ἦλθε στό φῶς τῆς δημοσιότητος χάρη σέ ἀποκλειστικό ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδος Wall Street Journal, πού ἀνέφερε ὅτι ἡ Κυβέρνησις Μπάιντεν ἑτοιμάζεται νά ζητήσει τήν ἔγκριση τοῦ Κογκρέσσου γιά τήν πώληση νέων μαχητικῶν F-16 στήν Τουρκία, ὕψους 20 δισ. δολλαρίων. Ἡ ἀμερικανική Κυβέρνησις προτείνει τήν ἀγορά 40 μαχητικῶν τοῦ τύπου αὐτοῦ –ἀγορά πού εἶναι μεγαλυτέρα τῶν ἀρχικῶν ἐκτιμήσεων– ἀλλά καί τόν ἐκσυγχρονισμό 79 ἀκόμη, ἀπό τόν ὑπάρχοντα στόλο τῶν τουρκικῶν F-16. Ἡ ἄκρως ἀνησυχητική πώλησις πρός τήν Τουρκία θά περιλαμβάνει, ἐπίσης, περισσότερους ἀπό 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες, ἀνέφερε στήν “WSJ” ἐμπλεκόμενος ἀξιωματοῦχος.

Ἐνῶ, ὅσον ἀφορᾶ στό ἑλληνικό σκέλος, αὐτό θά περιλαμβάνει τοὐλάχιστον 30 νέα F-35, πού εἶναι τά πλέον προηγμένα μαχητικά τῶν ΗΠΑ. Στό ἴδιο ρεπορτάζ δημοσιεύεται ἡ ἐκτίμησις ἐξ ἄλλου ὅτι τό ταυτόχρονο τῶν ἀνακοινώσεων πρός Ἀθήνα καί Ἄγκυρα θά μποροῦσε νά περιορίσει τίς ἀναμενόμενες, ἑλληνικές διαμαρτυρίες τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν πώληση τῶν F-16.

Δεδομένης, πάντως, τῆς ἀντιδράσεως κοινοβουλευτικῶν παραγόντων τῆς Ἀμερικῆς, ἡ “WSJ” ἐπισημαίνει πώς τό Κογκρέσσο δέν κατάφερε ποτέ νά ἀναστείλει μέ ἐπιτυχία μία πώληση ὅπλων μέ ἀποδέκτη χώρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, τήν ὁποίαν ἐζήτησε ὁ Λευκός Οἶκος. Σύμφωνα μέ τούς νόμους τῶν ΗΠΑ γιά τίς ἐξαγωγές ὅπλων, τό Κογκρέσσο θά ἔχει 30 ἡμέρες στήν διάθεσή του γιά νά ἐπανεξετάσει τήν συμφωνία. Ἀλλά καί στήν περίπτωση πού θά ἤθελε νά τήν μπλοκάρει, οἱ δυνατότητες τοῦ Σώματος εἶναι περιορισμένες, συμφώνως μέ γνῶστες τῶν ἀμερικανικῶν διαδικασιῶν. Εἶναι, ἔτσι, ἀνακριβές ὅτι ὁ Γερουσιαστής Μενέντεζ ἔχει προσωπικό δικαίωμα veto. Ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία κατ’ οὐσίαν ἔχει τόν τελευταῖο λόγο γιά τίς πωλήσεις ὅπλων, τό Κογκρέσσο ἔχει, ἀπό τήν ἄλλη, τήν δυνατότητα νά καθυστερήσει τήν ὑλοποίηση τῆς ἀποφάσεως ἐπικαλούμενο θέματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἤ χρήσεως τῶν τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…