Οἱ ΗΠΑ ἐνέκριναν τελικῶς χωρίς ὅρους γιά τά νησιά μας τήν πώληση F-16 στήν Τουρκία

Σαράντα νέα μαχητικά (μέ ἐκσυγχρονισμό ἄλλων 79), μαζί μέ 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες, περιλαμβάνει τό «πακέτο» Μπάιντεν πρός Ἐρντογάν

«Φωτιά» στό Αἰγαῖο βάζει ὁ Τζό Μπάιντεν, μέ τήν ἀπόφασή του νά ἀνάψει τό «πράσινο φῶς» στήν ἀγορά 40 μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν F-16 (καί τόν ἐκσυγχρονισμό ἄλλων 79), μαζί μέ 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες! Χωρίς ὅρους, τελικῶς γιά τά νησιά μας…

Μία ἀπόφασις πού ἦλθε ὀλίγες ἡμέρες μετά τήν τοποθέτηση Συρίγου γιά τήν ἀνάγκη ἐξοπλισμοῦ τῶν Τούρκων μέ ἀμερικανικά ὅπλα. Μία σύμπτωσις πού προβληματίζει γιά τό ἐάν ἡ Κυβέρνησις Μητσοτάκη ἦταν ἐν τέλει ἐνήμερη γιά τίς προθέσεις τοῦ Ἀμερικανοῦ Προέδρου…

Ἡ ἀπόφασις αὐτή, ἐκ τῶν προτέρων μελετημένη, ἀφοῦ συμπίπτει μέ τήν ἐπίσκεψη τοῦ Τούρκου ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες Ἀμερικῆς τά ἑπόμενα 24ωρα, φημολογεῖται, ἐπίσης, ὅτι ἔρχεται ὡς κίνητρο γιά τήν ἄρση τοῦ τουρκικοῦ veto ὡς πρός τήν ἔνταξη τῆς Σουηδίας καί τῆς Φινλανδίας στό ΝΑΤΟ.
Ἀναμφιβόλως, ἡ ἀπόφασις τοῦ Προέδρου τῶν ΗΠΑ ἀποτελεῖ, παραλλήλως, ψῆφο ἐμπιστοσύνης πρός τόν Ρετζέπ Ταγίπ Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς κρίσιμης προεδρικῆς ἐκλογῆς στήν Τουρκία. Μία ἀναμέτρησις πού μέ τά μέχρι σήμερα δεδομένα εἶναι ἡ δυσκολώτερη πού ἔχει ἀντιμετωπίσει στήν πολιτική του διαδρομή ὁ Τοῦρκος ἡγέτης. Παρά δέ, καί τίς κατά καιρούς… προβληματικές ἀποφάσεις καί δράσεις τῆς Ἀγκύρας γιά τά δυτικά συμφέροντα, ἡ Οὐάσιγκτων δείχνει νά στηρίζει τόν Ρ. Τ. Ἐρντογάν γιά μία ἀκόμη θητεία.

Ἤδη, πάντως, τό ἑλληνο-αμερικανικό λόμπυ ἀντέδρασε στήν ἀπόφαση Μπάιντεν, μέ τούς βουλευτές Γκάς Μπιλιράκη, Κρίς Πάπας καί Νικόλ Μαλλιωτάκη, νά ἐκφράζουν ἐντόνως τήν ἀντίθεσή τους. Σέ μία προσπάθεια δέ νά προλάβει τίς εὔλογες ἀνησυχίες τῶν Ἑλλήνων, ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ταυτοχρόνως τήν πώληση F-35 πρός τήν χώρα μας, μία ἀπόφαση πού ἦταν ἐκ τῶν προτέρων δεδομένη πάντως.

Τό θέμα ἦλθε στό φῶς τῆς δημοσιότητος χάρη σέ ἀποκλειστικό ρεπορτάζ τῆς ἐφημερίδος Wall Street Journal, πού ἀνέφερε ὅτι ἡ Κυβέρνησις Μπάιντεν ἑτοιμάζεται νά ζητήσει τήν ἔγκριση τοῦ Κογκρέσσου γιά τήν πώληση νέων μαχητικῶν F-16 στήν Τουρκία, ὕψους 20 δισ. δολλαρίων. Ἡ ἀμερικανική Κυβέρνησις προτείνει τήν ἀγορά 40 μαχητικῶν τοῦ τύπου αὐτοῦ –ἀγορά πού εἶναι μεγαλυτέρα τῶν ἀρχικῶν ἐκτιμήσεων– ἀλλά καί τόν ἐκσυγχρονισμό 79 ἀκόμη, ἀπό τόν ὑπάρχοντα στόλο τῶν τουρκικῶν F-16. Ἡ ἄκρως ἀνησυχητική πώλησις πρός τήν Τουρκία θά περιλαμβάνει, ἐπίσης, περισσότερους ἀπό 900 πυραύλους ἀέρος-ἀέρος καί 800 βόμβες, ἀνέφερε στήν “WSJ” ἐμπλεκόμενος ἀξιωματοῦχος.

Ἐνῶ, ὅσον ἀφορᾶ στό ἑλληνικό σκέλος, αὐτό θά περιλαμβάνει τοὐλάχιστον 30 νέα F-35, πού εἶναι τά πλέον προηγμένα μαχητικά τῶν ΗΠΑ. Στό ἴδιο ρεπορτάζ δημοσιεύεται ἡ ἐκτίμησις ἐξ ἄλλου ὅτι τό ταυτόχρονο τῶν ἀνακοινώσεων πρός Ἀθήνα καί Ἄγκυρα θά μποροῦσε νά περιορίσει τίς ἀναμενόμενες, ἑλληνικές διαμαρτυρίες τῶν Ἀθηνῶν γιά τήν πώληση τῶν F-16.

Δεδομένης, πάντως, τῆς ἀντιδράσεως κοινοβουλευτικῶν παραγόντων τῆς Ἀμερικῆς, ἡ “WSJ” ἐπισημαίνει πώς τό Κογκρέσσο δέν κατάφερε ποτέ νά ἀναστείλει μέ ἐπιτυχία μία πώληση ὅπλων μέ ἀποδέκτη χώρα τοῦ ἐξωτερικοῦ, τήν ὁποίαν ἐζήτησε ὁ Λευκός Οἶκος. Σύμφωνα μέ τούς νόμους τῶν ΗΠΑ γιά τίς ἐξαγωγές ὅπλων, τό Κογκρέσσο θά ἔχει 30 ἡμέρες στήν διάθεσή του γιά νά ἐπανεξετάσει τήν συμφωνία. Ἀλλά καί στήν περίπτωση πού θά ἤθελε νά τήν μπλοκάρει, οἱ δυνατότητες τοῦ Σώματος εἶναι περιορισμένες, συμφώνως μέ γνῶστες τῶν ἀμερικανικῶν διαδικασιῶν. Εἶναι, ἔτσι, ἀνακριβές ὅτι ὁ Γερουσιαστής Μενέντεζ ἔχει προσωπικό δικαίωμα veto. Ἡ ἐκτελεστική ἐξουσία κατ’ οὐσίαν ἔχει τόν τελευταῖο λόγο γιά τίς πωλήσεις ὅπλων, τό Κογκρέσσο ἔχει, ἀπό τήν ἄλλη, τήν δυνατότητα νά καθυστερήσει τήν ὑλοποίηση τῆς ἀποφάσεως ἐπικαλούμενο θέματα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων ἤ χρήσεως τῶν τουρκικῶν ἀεροσκαφῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ