Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Προβληματισμένες εἶναι οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά τά ἀποτελέσματα εὐρωδημοσκοπήσεως γιά τήν στάση τους στό οὐκρανικό ζήτημα, καθ’ ὅτι ἱκανοποιημένο ἀπό αὐτές εἶναι ἕνα ποσοστό πού μετά βίας ὑπερβαίνει τό ἥμισυ τῶν ἐρωτηθέντων (54% γιά τήν ἀκρίβεια). Ὡστόσο, σέ μερίδα χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, οἱ μή ἱκανοποιημένοι πολῖτες ἀποτελοῦν σαφῆ πλειονότητα.

Εἰδικώτερα: στήν πατρίδα μας «πολύ ἱκανοποιημένοι» ἀπό τίς κυβερνητικές δράσεις στό οὐκρανικό δηλώνει τό 11%, «ἀρκετά ἱκανοποιημένοι» δηλώνει τό 20%, συνολικῶς 31% δηλαδή. Στόν ἀντίποδα, «μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι» ἀπό τήν διαχείριση πού ἔχει κάνει ἡ κυβέρνησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι 23%, ἐνῶ τίς περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνει ἡ ἀπάντησις, «ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι», σέ ποσοστό 43%.

Μέ τίς ἀπαντήσεις αὐτές, οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι στήν προτελευταία θέση, μέ τούς Βουλγάρους νά εἶναι ἀκόμη πιό δυσαρεστημένοι ἀπό τήν νεοεκλεγεῖσα κυβέρνησή τους καί τούς Κυπρίους στήν 3η θέση, καθώς τό 54% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο, δυσαρεστημένο ἀπό τούς χειρισμούς τῆς κυβερνήσεως Ἀναστασιάδη.

Στήν ἴδια ἐρώτηση, γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἐν σχέσει μέ τήν ἀντίδραση τῆς ἐθνικῆς κυβερνήσεως, τά ποσοστά συνολικῶς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι 9% πολύ ἱκανοποιημένοι, 45% μᾶλλον ἱκανοποιημένοι, 25% μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι καί 14% ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι. Κάτω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσον ὅρον, ὡστόσο, εἶναι χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία μέ 43% μή ἱκανοποιημένους πολῖτες ἀθροιστικῶς, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰταλία μέ 42%, ἡ Γαλλία 36%, ἀριθμοί πού πιστοποιοῦν τήν εὐρω-δυσαρέσκεια. Περισσότερο ἱκανοποιημένοι δηλώνουν οἱ Δανοί.

Στό ἐρώτημα γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς Ε.Ε., μικρή εἶναι ἡ διαφορά συνολικῶς, μεταξύ ἱκανοποιημένων (51%) καί μή ἱκανοποιημένων (43%), πάντως στήν Ἑλλάδα προηγεῖται ἡ …δυσαρέσκεια (69%), ὅταν μόλις 28% εἶναι ἱκανοποιημένοι.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνταπόκριση τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ἱκανοποιημένοι ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο εἶναι 18% καί στήν Ἑλλάδα 24%, ἐνῶ στό ἐρώτημα ἄν ἱκανοποιήθηκαν ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, οἱ καταφατικές ἀπαντήσεις ἦταν 19% γιά τήν Κύπρο καί 23% γιά τήν Ἑλλάδα.

Οἱ ἀπαντήσεις γιά τήν στάση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι ἀκόμη πιό ἀπογοητευτικές, οἱ ἱκανοποιημένοι Εὐρωπαῖοι εἶναι 4 στούς 10, ἐνῶ καί ἐδῶ οἱ πλέον ἀπογοητευμένοι εἶναι οἱ ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο (18%) καί στήν Ἑλλάδα (19%). Στό ἐρώτημα ἄν πρέπει ἡ Οὐκρανία νά ἐνταχθεῖ στήν Ε.Ε., τό χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται ἐπίσης στήν χώρα μας (37%).

Εἰδικῶς, τέλος, γιά τήν ἀπαγόρευση ρωσσικῶν μέσων ἐνημερώσεως, στήν Ε.Ε. τά 2/3 εἶναι ὑπέρ, στήν πατρίδα μας ὅμως, οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀντεστραμμένοι: 32% ὑπέρ, 64% κατά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρός κήρυξη καταστάσεως ἐκτάκτου ἀνάγκης ἡ Εὐρώπη

Μανώλης Κοττάκης
Λόγω τῆς διακοπῆς τοῦ ρωσσικοῦ ἀερίου – Ἕως τό φθινόπωρο – Ὁ Ντράγκι πιέζει, ἀλλά ἡ Γερμανία καθυστερεῖ τίς ἀποφάσεις γιά νά θωρακισθεῖ καί νά δανεισθεῖ λιγώτερα – Αὔξησις τῶν μελλοντικῶν ὑποχρεώσεων τῆς Ἑλλάδος

Σόφια: Κατέρρευσε ἡ κυβέρνησις τοῦ Harvard

Εφημερίς Εστία
Κατεψηφίσθη ἡ νέα βουλγαρική Κυβέρνησις ἀπό…

Μήπως νά τυπώσουμε καί τούς δικούς μας;

Δημήτρης Καπράνος
«Θέλει ὁ Ἐρντογάν νά κρυφτεῖ καί ἡ χαρά δέν τόν ἀφήνει»…

Σάββατον, 23 Ἰουνίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Ὁ Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης ἀποκαλύπτει: «Τυπικῶς ΝΔ» ἡ νέα κυβερνητική πλειοψηφία!

Εφημερίς Εστία
Τί δήλωσε σέ ἱστότοπο: Ἡ ἀποχή στίς γαλλικές ἐκλογές καί ἡ παραλυσία ἐπιταχύνουν τίς ἀποφάσεις – «Προσοχή στά τεκταινόμενα στήν Γαλλία» ἐτόνισε