ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Προβληματισμένες εἶναι οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά τά ἀποτελέσματα εὐρωδημοσκοπήσεως γιά τήν στάση τους στό οὐκρανικό ζήτημα, καθ’ ὅτι ἱκανοποιημένο ἀπό αὐτές εἶναι ἕνα ποσοστό πού μετά βίας ὑπερβαίνει τό ἥμισυ τῶν ἐρωτηθέντων (54% γιά τήν ἀκρίβεια). Ὡστόσο, σέ μερίδα χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, οἱ μή ἱκανοποιημένοι πολῖτες ἀποτελοῦν σαφῆ πλειονότητα.

Εἰδικώτερα: στήν πατρίδα μας «πολύ ἱκανοποιημένοι» ἀπό τίς κυβερνητικές δράσεις στό οὐκρανικό δηλώνει τό 11%, «ἀρκετά ἱκανοποιημένοι» δηλώνει τό 20%, συνολικῶς 31% δηλαδή. Στόν ἀντίποδα, «μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι» ἀπό τήν διαχείριση πού ἔχει κάνει ἡ κυβέρνησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι 23%, ἐνῶ τίς περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνει ἡ ἀπάντησις, «ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι», σέ ποσοστό 43%.

Μέ τίς ἀπαντήσεις αὐτές, οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι στήν προτελευταία θέση, μέ τούς Βουλγάρους νά εἶναι ἀκόμη πιό δυσαρεστημένοι ἀπό τήν νεοεκλεγεῖσα κυβέρνησή τους καί τούς Κυπρίους στήν 3η θέση, καθώς τό 54% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο, δυσαρεστημένο ἀπό τούς χειρισμούς τῆς κυβερνήσεως Ἀναστασιάδη.

Στήν ἴδια ἐρώτηση, γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἐν σχέσει μέ τήν ἀντίδραση τῆς ἐθνικῆς κυβερνήσεως, τά ποσοστά συνολικῶς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι 9% πολύ ἱκανοποιημένοι, 45% μᾶλλον ἱκανοποιημένοι, 25% μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι καί 14% ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι. Κάτω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσον ὅρον, ὡστόσο, εἶναι χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία μέ 43% μή ἱκανοποιημένους πολῖτες ἀθροιστικῶς, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰταλία μέ 42%, ἡ Γαλλία 36%, ἀριθμοί πού πιστοποιοῦν τήν εὐρω-δυσαρέσκεια. Περισσότερο ἱκανοποιημένοι δηλώνουν οἱ Δανοί.

Στό ἐρώτημα γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς Ε.Ε., μικρή εἶναι ἡ διαφορά συνολικῶς, μεταξύ ἱκανοποιημένων (51%) καί μή ἱκανοποιημένων (43%), πάντως στήν Ἑλλάδα προηγεῖται ἡ …δυσαρέσκεια (69%), ὅταν μόλις 28% εἶναι ἱκανοποιημένοι.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνταπόκριση τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ἱκανοποιημένοι ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο εἶναι 18% καί στήν Ἑλλάδα 24%, ἐνῶ στό ἐρώτημα ἄν ἱκανοποιήθηκαν ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, οἱ καταφατικές ἀπαντήσεις ἦταν 19% γιά τήν Κύπρο καί 23% γιά τήν Ἑλλάδα.

Οἱ ἀπαντήσεις γιά τήν στάση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι ἀκόμη πιό ἀπογοητευτικές, οἱ ἱκανοποιημένοι Εὐρωπαῖοι εἶναι 4 στούς 10, ἐνῶ καί ἐδῶ οἱ πλέον ἀπογοητευμένοι εἶναι οἱ ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο (18%) καί στήν Ἑλλάδα (19%). Στό ἐρώτημα ἄν πρέπει ἡ Οὐκρανία νά ἐνταχθεῖ στήν Ε.Ε., τό χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται ἐπίσης στήν χώρα μας (37%).

Εἰδικῶς, τέλος, γιά τήν ἀπαγόρευση ρωσσικῶν μέσων ἐνημερώσεως, στήν Ε.Ε. τά 2/3 εἶναι ὑπέρ, στήν πατρίδα μας ὅμως, οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀντεστραμμένοι: 32% ὑπέρ, 64% κατά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διάλογος κωφῶν στήν Βουλή τῶν Ἑλλήνων

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἐπιστολές, τά ὀνόματα καί οἱ… «κουμπάρες» – Ἀπόρρητα καί «τρομοκρατία» Μένουμε Εὐρώπη, μένετε Μαδοῦρο – Τά χρέη τῶν κομμάτων καί τό σπίτι τοῦ Βολταίρου

Δικαιοσύνη καί Διοίκησις

Εφημερίς Εστία
ΔΕΝ ΓΙΝΑΜΕ σοφώτεροι παρακολουθῶντας τήν τριήμερη συνεδρίαση τῆς Βουλῆς, πού συζητοῦσε τήν πρόταση μομφῆς τῆς ἀντιπολιτεύσεως σχετικά μέ τήν ὑπόθεση τῶν ὑποκλοπῶν.

Μέ 143 «ναί»,156 «ὄχι», ἀπερρίφθη ἡ πρότασις δυσπιστίας

Εφημερίς Εστία
ΑΠΕΡΡΙΦΘΗ μέ 156 «ὄχι» καί 143 «ναί» ἡ πρότασις δυσπιστίας πού ὑπέβαλε κατά τῆς Κυβερνήσεως ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί ἡ Κοινοβουλευτική Ὁμάς τοῦ κόμματος.

Ἡ «μάχη τῶν μαχῶν» καί τά χαρακώματα…

Δημήτρης Καπράνος
Ὁλοκληρώθηκε λοιπόν ἡ περιλάλητη συζήτηση γιά τήν πρόταση δυσπιστίας τήν ὁποία ὑπέβαλε ὁ ἄσπιλος καί ἀμόλυντος Σύριζα ἐναντίον τῆς κυβερνήσεως.

ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΟΥ ΛΥΣΣΙΑΤΡΕΙΟΥ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 30 Ἰανουαρίου 1923