ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022

Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Προβληματισμένες εἶναι οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά τά ἀποτελέσματα εὐρωδημοσκοπήσεως γιά τήν στάση τους στό οὐκρανικό ζήτημα, καθ’ ὅτι ἱκανοποιημένο ἀπό αὐτές εἶναι ἕνα ποσοστό πού μετά βίας ὑπερβαίνει τό ἥμισυ τῶν ἐρωτηθέντων (54% γιά τήν ἀκρίβεια). Ὡστόσο, σέ μερίδα χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, οἱ μή ἱκανοποιημένοι πολῖτες ἀποτελοῦν σαφῆ πλειονότητα.

Εἰδικώτερα: στήν πατρίδα μας «πολύ ἱκανοποιημένοι» ἀπό τίς κυβερνητικές δράσεις στό οὐκρανικό δηλώνει τό 11%, «ἀρκετά ἱκανοποιημένοι» δηλώνει τό 20%, συνολικῶς 31% δηλαδή. Στόν ἀντίποδα, «μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι» ἀπό τήν διαχείριση πού ἔχει κάνει ἡ κυβέρνησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι 23%, ἐνῶ τίς περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνει ἡ ἀπάντησις, «ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι», σέ ποσοστό 43%.

Μέ τίς ἀπαντήσεις αὐτές, οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι στήν προτελευταία θέση, μέ τούς Βουλγάρους νά εἶναι ἀκόμη πιό δυσαρεστημένοι ἀπό τήν νεοεκλεγεῖσα κυβέρνησή τους καί τούς Κυπρίους στήν 3η θέση, καθώς τό 54% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο, δυσαρεστημένο ἀπό τούς χειρισμούς τῆς κυβερνήσεως Ἀναστασιάδη.

Στήν ἴδια ἐρώτηση, γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἐν σχέσει μέ τήν ἀντίδραση τῆς ἐθνικῆς κυβερνήσεως, τά ποσοστά συνολικῶς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι 9% πολύ ἱκανοποιημένοι, 45% μᾶλλον ἱκανοποιημένοι, 25% μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι καί 14% ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι. Κάτω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσον ὅρον, ὡστόσο, εἶναι χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία μέ 43% μή ἱκανοποιημένους πολῖτες ἀθροιστικῶς, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰταλία μέ 42%, ἡ Γαλλία 36%, ἀριθμοί πού πιστοποιοῦν τήν εὐρω-δυσαρέσκεια. Περισσότερο ἱκανοποιημένοι δηλώνουν οἱ Δανοί.

Στό ἐρώτημα γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς Ε.Ε., μικρή εἶναι ἡ διαφορά συνολικῶς, μεταξύ ἱκανοποιημένων (51%) καί μή ἱκανοποιημένων (43%), πάντως στήν Ἑλλάδα προηγεῖται ἡ …δυσαρέσκεια (69%), ὅταν μόλις 28% εἶναι ἱκανοποιημένοι.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνταπόκριση τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ἱκανοποιημένοι ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο εἶναι 18% καί στήν Ἑλλάδα 24%, ἐνῶ στό ἐρώτημα ἄν ἱκανοποιήθηκαν ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, οἱ καταφατικές ἀπαντήσεις ἦταν 19% γιά τήν Κύπρο καί 23% γιά τήν Ἑλλάδα.

Οἱ ἀπαντήσεις γιά τήν στάση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι ἀκόμη πιό ἀπογοητευτικές, οἱ ἱκανοποιημένοι Εὐρωπαῖοι εἶναι 4 στούς 10, ἐνῶ καί ἐδῶ οἱ πλέον ἀπογοητευμένοι εἶναι οἱ ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο (18%) καί στήν Ἑλλάδα (19%). Στό ἐρώτημα ἄν πρέπει ἡ Οὐκρανία νά ἐνταχθεῖ στήν Ε.Ε., τό χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται ἐπίσης στήν χώρα μας (37%).

Εἰδικῶς, τέλος, γιά τήν ἀπαγόρευση ρωσσικῶν μέσων ἐνημερώσεως, στήν Ε.Ε. τά 2/3 εἶναι ὑπέρ, στήν πατρίδα μας ὅμως, οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀντεστραμμένοι: 32% ὑπέρ, 64% κατά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…