Οἱ Εὐρωπαῖοι δυσφοροῦν γιά τούς χειρισμούς στό Οὐκρανικό

Τά ὑψηλά ποσοστά σέ Ἑλλάδα, Βουλγαρία καί Κύπρο

Προβληματισμένες εἶναι οἱ εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις μετά τά ἀποτελέσματα εὐρωδημοσκοπήσεως γιά τήν στάση τους στό οὐκρανικό ζήτημα, καθ’ ὅτι ἱκανοποιημένο ἀπό αὐτές εἶναι ἕνα ποσοστό πού μετά βίας ὑπερβαίνει τό ἥμισυ τῶν ἐρωτηθέντων (54% γιά τήν ἀκρίβεια). Ὡστόσο, σέ μερίδα χωρῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, οἱ μή ἱκανοποιημένοι πολῖτες ἀποτελοῦν σαφῆ πλειονότητα.

Εἰδικώτερα: στήν πατρίδα μας «πολύ ἱκανοποιημένοι» ἀπό τίς κυβερνητικές δράσεις στό οὐκρανικό δηλώνει τό 11%, «ἀρκετά ἱκανοποιημένοι» δηλώνει τό 20%, συνολικῶς 31% δηλαδή. Στόν ἀντίποδα, «μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι» ἀπό τήν διαχείριση πού ἔχει κάνει ἡ κυβέρνησις τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη εἶναι 23%, ἐνῶ τίς περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνει ἡ ἀπάντησις, «ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι», σέ ποσοστό 43%.

Μέ τίς ἀπαντήσεις αὐτές, οἱ Ἕλληνες πολῖτες εἶναι στήν προτελευταία θέση, μέ τούς Βουλγάρους νά εἶναι ἀκόμη πιό δυσαρεστημένοι ἀπό τήν νεοεκλεγεῖσα κυβέρνησή τους καί τούς Κυπρίους στήν 3η θέση, καθώς τό 54% τῶν ἐρωτηθέντων δήλωσε, ὀλιγώτερο ἤ περισσότερο, δυσαρεστημένο ἀπό τούς χειρισμούς τῆς κυβερνήσεως Ἀναστασιάδη.

Στήν ἴδια ἐρώτηση, γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἐν σχέσει μέ τήν ἀντίδραση τῆς ἐθνικῆς κυβερνήσεως, τά ποσοστά συνολικῶς στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι 9% πολύ ἱκανοποιημένοι, 45% μᾶλλον ἱκανοποιημένοι, 25% μᾶλλον μή ἱκανοποιημένοι καί 14% ἐντελῶς μή ἱκανοποιημένοι. Κάτω ἀπό τόν εὐρωπαϊκό μέσον ὅρον, ὡστόσο, εἶναι χῶρες, ὅπως ἡ Γερμανία μέ 43% μή ἱκανοποιημένους πολῖτες ἀθροιστικῶς, ἡ Ἱσπανία καί ἡ Ἰταλία μέ 42%, ἡ Γαλλία 36%, ἀριθμοί πού πιστοποιοῦν τήν εὐρω-δυσαρέσκεια. Περισσότερο ἱκανοποιημένοι δηλώνουν οἱ Δανοί.

Στό ἐρώτημα γιά τόν βαθμό ἱκανοποιήσεως ἀπό τήν ἀντίδραση τῆς Ε.Ε., μικρή εἶναι ἡ διαφορά συνολικῶς, μεταξύ ἱκανοποιημένων (51%) καί μή ἱκανοποιημένων (43%), πάντως στήν Ἑλλάδα προηγεῖται ἡ …δυσαρέσκεια (69%), ὅταν μόλις 28% εἶναι ἱκανοποιημένοι.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἀνταπόκριση τοῦ ΝΑΤΟ, οἱ ἱκανοποιημένοι ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο εἶναι 18% καί στήν Ἑλλάδα 24%, ἐνῶ στό ἐρώτημα ἄν ἱκανοποιήθηκαν ἀπό τήν ἀντίδραση τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, οἱ καταφατικές ἀπαντήσεις ἦταν 19% γιά τήν Κύπρο καί 23% γιά τήν Ἑλλάδα.

Οἱ ἀπαντήσεις γιά τήν στάση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν εἶναι ἀκόμη πιό ἀπογοητευτικές, οἱ ἱκανοποιημένοι Εὐρωπαῖοι εἶναι 4 στούς 10, ἐνῶ καί ἐδῶ οἱ πλέον ἀπογοητευμένοι εἶναι οἱ ἐρωτηθέντες στήν Κύπρο (18%) καί στήν Ἑλλάδα (19%). Στό ἐρώτημα ἄν πρέπει ἡ Οὐκρανία νά ἐνταχθεῖ στήν Ε.Ε., τό χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται ἐπίσης στήν χώρα μας (37%).

Εἰδικῶς, τέλος, γιά τήν ἀπαγόρευση ρωσσικῶν μέσων ἐνημερώσεως, στήν Ε.Ε. τά 2/3 εἶναι ὑπέρ, στήν πατρίδα μας ὅμως, οἱ ἀριθμοί εἶναι ἀντεστραμμένοι: 32% ὑπέρ, 64% κατά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924