Οἱ ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές ὁδηγοῦν σέ κατάρρευση τά Διαγνωστικά Κέντρα

Μέ ἀπειλές ἀπαντᾶ ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ μαίνεται μεταξύ τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας καί τῶν Ἰδιωτικῶν Δομῶν Πρωτοβάθμιας Φροντίδος Ὑγείας μετά τήν ἀπόφαση τῶν τελευταίων νά πραγματοποιήσουν τριήμερες κινητοποιήσεις στίς 26, 27 καί 28 Μαΐου. Ὁ Θάνος Πλεύρης τούς ἀπείλησε ὅτι ἐάν ἐπιμείνουν στίς κινητοποιήσεις θά ὑποστοῦν κυρώσεις μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν διαγνωστικῶν κέντρων καί πολυιατρείων νά ἀπαντοῦν ὅτι αὐτές οἱ συμπεριφορές ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου «εἶναι γνώριμες σέ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα»!

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἰδιωτικῶν δομῶν διαμαρτύρονται γιά τίς ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές (clawback) πού ἐπιβάλλονται ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ. Ἐπισημαίνουν δέ σέ ἐπιστολή στόν Πρωθυπουργό ὅτι ὁ κλάδος τους ταλανίζεται ἀπό τό clawback καί ὅτι καμμία προσπάθεια δέν ἔχει καρποφορήσει ἐνῶ ἐπιρρίπτουν εὐθῦνες σέ ὅλες τίς ἡγεσίες πού ἔχουν περάσει ἀπό τό ὑπουργεῖο ὅτι «ὑπεκφεύγουν τῆς ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος.» «Τό πρόβλημα κλιμακώθηκε, αὐξάνοντας δραματικά τό ποσό πού δέν μπορεῖ νά καλύψει κάθε μῆνα ὁ ΕΟΠΥΥ, ἄρα καί τίς ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές ἀπό τίς ἰδιωτικές δομές: Σέ συνδυασμό μέ τή συσσώρευση τοῦ clawback τῶν προηγούμενων ἐτῶν, ἡ περικοπή πού ὑφιστάμεθα ξεπερνάει τό 45% τῆς μηνιαίας δαπάνης πού ὑποβάλλουμε στόν ΕΟΠΥΥ πρό φόρων» ἀναφέρουν οἱ ἐκπρόσωποι. Ζητοῦν πρῶτον «κούρεμα» τῶν τεχνητῶν χρεῶν πού τούς φόρτωσε ὁ ΕΟΠΥΥ τά ἔτη 2013 – 2021, ὅπως ἔχει γίνει καί σέ ἄλλες κατηγορίες καί, δεύτερον, περιορισμό τοῦ clawback μέ ἀνώτατο ὅριο τό 10% γιά τό 2022 καί στόχο τήν πλήρη ἐξάλειψή του. Ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβαν ἀπό τόν κ. Πλεύρη εἶναι ἔκδηλη τῶν προθέσεων τοῦ ὑπουργείου: «Μή ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσφαλισμένων ἀπό τούς συμβεβλημένους παρόχους σημαίνει παραβίαση τῶν ὅρων τῆς σύμβασης καί θά ἐφαρμοστοῦν ὅλες οἱ κυρώσεις πού προβλέπονται σέ αὐτήν». Κατά τήν τριήμερη ἀπεργιακή κινητοποίηση, προσέθεσε ὁ κ. Πλεύρης, θά ἀφαιρεθεῖ τό ποσόν τοῦ κλειστοῦ προϋπολογισμοῦ πού ἀναλογεῖ στίς συγκεκριμένες ἡμέρες. «Ὁ ΕΟΠΥΥ πληρώνει σχεδόν 1,5 ἑκατομμύρια εὐρώ τήν ἡμέρα καί ἄνω τῶν 450 ἑκατομμυρίων τόν χρόνο γιά τίς συγκεκριμένες ὑπηρεσίες καί δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ μή ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσφαλισμένων του» κατέληξε ὁ κ. Πλεύρης.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὁ ἀπειλητικός τόνος τοῦ ὑπουργοῦ ἐξόργισε τίς ἐμπλεκόμενες ὁμοσπονδίες καί ἑνώσεις τοῦ κλάδου καί δέν ἔκρυψαν τήν ἔκπληξή τους γιά τίς ἀνωτέρω δηλώσεις. Κατ’ ἀρχήν ἐξήγησαν ὅτι τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεῖα καί οἱ κλινικοεργαστηριακοί ἰατροί ἀπεργοῦν γιατί εἶναι κοντά στήν καταστροφή. «Ἔχουμε ἐκφράσει τήν ἀγανάκτησή μας παντοιοτρόπως στόν Ὑπουργό Ὑγείας, ὁ ὁποῖος ἔχει παραδεχτεῖ τήν ἀδικία τοῦ μέτρου τοῦ clawback, πλήν ὅμως δέν ἔχει ληφθεῖ κανένα μέτρο συγκράτησης τῆς δαπάνης καί ἐνίσχυση τῆς Π.Φ.Υ. γιά νά μήν ὑπάρχει τό ληστρικό clawback. Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι μεγάλο μέρος τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά τίς πληρώνουν τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεῖα καί οἱ κλινικοεργαστηριακοί ἰατροί. Ἔχουμε γίνει χορηγοί τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων πού ἐκτελοῦν οἱ ἀσφαλισμένοι τοῦ ΕΟΠΥΥ ἐδῶ καί 10 χρόνια» ἀναφέρουν στήν κοινή ανακοίνωσή τούς τονίζοντας μέ ἔμφαση ὅτι «δέν ἀντέχουμε ἄλλο»! Καί διευκρίνισαν στόν κ. Πλεύρη ὅτι ἐκτός ἀπό τίς συμβάσεις μέ τόν ΕΟΠΥΥ ἔχουν καί μέ ἄλλα ἀσφαλιστικά Ταμεῖα (ὅπως ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), καθώς καί μέ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες καί δέν πρόκειται καί σέ αὐτούς νά παρέχουν ὑπηρεσίες.

Ἄφησαν δέ ὑπαινιγμούς ὅτι μέ αὐτές τίς συμπεριφορές ἡ Κυβέρνησις ἐξωθεῖ τά διαγνωστικά κέντρα σέ οἰκονομική κατάρρευση, «παραδίδει τήν Ὑγεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ νέες εξωχώριες ἑταιρεῖες πού θά ἔρθουν νά ἐφαρμόσουν μονοπωλιακές πρακτικές, ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού διαφαίνεται ὅτι θέλει νά ἐφαρμόσει ὁ ΕΟΠΥΥ.» Ἐπεσήμαναν δέ τόν κίνδυνο νά ὑπάρξει νέο κῦμα φυγῆς ἰατρῶν στό ἐξωτερικό πού θά ἀναζητήσουν καλύτερες συνθῆκες ἐργασίας. Τέλος, ὑπενθύμισαν στόν κ. Πλεύρη ὅτι κατά τήν προηγούμενη κινητοποίησή τους, ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, «κανένας δέν ἀπείλησε τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεία καί τούς κλινικοεργαστηριακούς ἰατρούς ὅπως πράξατε ἐσεῖς, ἀπέναντι στό νόμιμο δικαίωμά μας νά ἀντιδράσουμε γιά νά μήν κλείσουμε»!

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!