ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Οἱ ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές ὁδηγοῦν σέ κατάρρευση τά Διαγνωστικά Κέντρα

Μέ ἀπειλές ἀπαντᾶ ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θάνος Πλεύρης

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ μαίνεται μεταξύ τοῦ ὑπουργοῦ Ὑγείας καί τῶν Ἰδιωτικῶν Δομῶν Πρωτοβάθμιας Φροντίδος Ὑγείας μετά τήν ἀπόφαση τῶν τελευταίων νά πραγματοποιήσουν τριήμερες κινητοποιήσεις στίς 26, 27 καί 28 Μαΐου. Ὁ Θάνος Πλεύρης τούς ἀπείλησε ὅτι ἐάν ἐπιμείνουν στίς κινητοποιήσεις θά ὑποστοῦν κυρώσεις μέ τούς ἐκπροσώπους τῶν διαγνωστικῶν κέντρων καί πολυιατρείων νά ἀπαντοῦν ὅτι αὐτές οἱ συμπεριφορές ἐκ μέρους τοῦ ὑπουργείου «εἶναι γνώριμες σέ ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα»!

Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν ἰδιωτικῶν δομῶν διαμαρτύρονται γιά τίς ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές (clawback) πού ἐπιβάλλονται ἀπό τόν ΕΟΠΥΥ. Ἐπισημαίνουν δέ σέ ἐπιστολή στόν Πρωθυπουργό ὅτι ὁ κλάδος τους ταλανίζεται ἀπό τό clawback καί ὅτι καμμία προσπάθεια δέν ἔχει καρποφορήσει ἐνῶ ἐπιρρίπτουν εὐθῦνες σέ ὅλες τίς ἡγεσίες πού ἔχουν περάσει ἀπό τό ὑπουργεῖο ὅτι «ὑπεκφεύγουν τῆς ἐπίλυσης τοῦ προβλήματος.» «Τό πρόβλημα κλιμακώθηκε, αὐξάνοντας δραματικά τό ποσό πού δέν μπορεῖ νά καλύψει κάθε μῆνα ὁ ΕΟΠΥΥ, ἄρα καί τίς ὑποχρεωτικές ἐπιστροφές ἀπό τίς ἰδιωτικές δομές: Σέ συνδυασμό μέ τή συσσώρευση τοῦ clawback τῶν προηγούμενων ἐτῶν, ἡ περικοπή πού ὑφιστάμεθα ξεπερνάει τό 45% τῆς μηνιαίας δαπάνης πού ὑποβάλλουμε στόν ΕΟΠΥΥ πρό φόρων» ἀναφέρουν οἱ ἐκπρόσωποι. Ζητοῦν πρῶτον «κούρεμα» τῶν τεχνητῶν χρεῶν πού τούς φόρτωσε ὁ ΕΟΠΥΥ τά ἔτη 2013 – 2021, ὅπως ἔχει γίνει καί σέ ἄλλες κατηγορίες καί, δεύτερον, περιορισμό τοῦ clawback μέ ἀνώτατο ὅριο τό 10% γιά τό 2022 καί στόχο τήν πλήρη ἐξάλειψή του. Ἡ ἀπάντησις πού ἔλαβαν ἀπό τόν κ. Πλεύρη εἶναι ἔκδηλη τῶν προθέσεων τοῦ ὑπουργείου: «Μή ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσφαλισμένων ἀπό τούς συμβεβλημένους παρόχους σημαίνει παραβίαση τῶν ὅρων τῆς σύμβασης καί θά ἐφαρμοστοῦν ὅλες οἱ κυρώσεις πού προβλέπονται σέ αὐτήν». Κατά τήν τριήμερη ἀπεργιακή κινητοποίηση, προσέθεσε ὁ κ. Πλεύρης, θά ἀφαιρεθεῖ τό ποσόν τοῦ κλειστοῦ προϋπολογισμοῦ πού ἀναλογεῖ στίς συγκεκριμένες ἡμέρες. «Ὁ ΕΟΠΥΥ πληρώνει σχεδόν 1,5 ἑκατομμύρια εὐρώ τήν ἡμέρα καί ἄνω τῶν 450 ἑκατομμυρίων τόν χρόνο γιά τίς συγκεκριμένες ὑπηρεσίες καί δέν μπορεῖ νά ἀνεχθεῖ μή ἐξυπηρέτηση τῶν ἀσφαλισμένων του» κατέληξε ὁ κ. Πλεύρης.

Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ὁ ἀπειλητικός τόνος τοῦ ὑπουργοῦ ἐξόργισε τίς ἐμπλεκόμενες ὁμοσπονδίες καί ἑνώσεις τοῦ κλάδου καί δέν ἔκρυψαν τήν ἔκπληξή τους γιά τίς ἀνωτέρω δηλώσεις. Κατ’ ἀρχήν ἐξήγησαν ὅτι τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεῖα καί οἱ κλινικοεργαστηριακοί ἰατροί ἀπεργοῦν γιατί εἶναι κοντά στήν καταστροφή. «Ἔχουμε ἐκφράσει τήν ἀγανάκτησή μας παντοιοτρόπως στόν Ὑπουργό Ὑγείας, ὁ ὁποῖος ἔχει παραδεχτεῖ τήν ἀδικία τοῦ μέτρου τοῦ clawback, πλήν ὅμως δέν ἔχει ληφθεῖ κανένα μέτρο συγκράτησης τῆς δαπάνης καί ἐνίσχυση τῆς Π.Φ.Υ. γιά νά μήν ὑπάρχει τό ληστρικό clawback. Συνέπεια αὐτοῦ εἶναι μεγάλο μέρος τῶν ἐξετάσεων τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ νά τίς πληρώνουν τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεῖα καί οἱ κλινικοεργαστηριακοί ἰατροί. Ἔχουμε γίνει χορηγοί τῶν διαγνωστικῶν ἐξετάσεων πού ἐκτελοῦν οἱ ἀσφαλισμένοι τοῦ ΕΟΠΥΥ ἐδῶ καί 10 χρόνια» ἀναφέρουν στήν κοινή ανακοίνωσή τούς τονίζοντας μέ ἔμφαση ὅτι «δέν ἀντέχουμε ἄλλο»! Καί διευκρίνισαν στόν κ. Πλεύρη ὅτι ἐκτός ἀπό τίς συμβάσεις μέ τόν ΕΟΠΥΥ ἔχουν καί μέ ἄλλα ἀσφαλιστικά Ταμεῖα (ὅπως ΕΥΔΑΠ κ.λπ.), καθώς καί μέ ἀσφαλιστικές ἑταιρεῖες καί δέν πρόκειται καί σέ αὐτούς νά παρέχουν ὑπηρεσίες.

Ἄφησαν δέ ὑπαινιγμούς ὅτι μέ αὐτές τίς συμπεριφορές ἡ Κυβέρνησις ἐξωθεῖ τά διαγνωστικά κέντρα σέ οἰκονομική κατάρρευση, «παραδίδει τήν Ὑγεία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σέ νέες εξωχώριες ἑταιρεῖες πού θά ἔρθουν νά ἐφαρμόσουν μονοπωλιακές πρακτικές, ἀντίστοιχες μέ αὐτές πού διαφαίνεται ὅτι θέλει νά ἐφαρμόσει ὁ ΕΟΠΥΥ.» Ἐπεσήμαναν δέ τόν κίνδυνο νά ὑπάρξει νέο κῦμα φυγῆς ἰατρῶν στό ἐξωτερικό πού θά ἀναζητήσουν καλύτερες συνθῆκες ἐργασίας. Τέλος, ὑπενθύμισαν στόν κ. Πλεύρη ὅτι κατά τήν προηγούμενη κινητοποίησή τους, ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, «κανένας δέν ἀπείλησε τά διαγνωστικά ἐργαστήρια, τά πολυιατρεία καί τούς κλινικοεργαστηριακούς ἰατρούς ὅπως πράξατε ἐσεῖς, ἀπέναντι στό νόμιμο δικαίωμά μας νά ἀντιδράσουμε γιά νά μήν κλείσουμε»!

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!