Οἱ ἀγρότες ὁδηγοῦν σέ παράλυση τήν Εὐρώπη

Παρίσι.– Δεκάδες χιλιάδες ἀγρότες ἔφθασαν μέ τά τρακτέρ τους στήν γαλλική πρωτεύουσα μέ σκοπό νά προκαλέσουν «ἀσφυξία» στήν χώρα διά τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν.

Οἱ Γάλλοι ἀγρότες καί κτηνοτρόφοι εἰσῆλθαν στό Παρίσι μέ στόχο τόν ἀποκλεισμό πόλεων καί ἀεροδρομίων, σέ περίπτωση πού ἡ κυβέρνησις δέν ἀνοίξει δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τά συνδικᾶτα καί δέν ἱκανοποιήσει τά αἰτήματά τους. Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ γαλλική κυβέρνησις ἀπήντησε μέ ἐνίσχυση τῶν μέτρων ἀσφαλείας. Τοὐλάχιστον 15.000 ἀστυνομικοί καί μέλη τῆς χωροφυλακῆς ἐτέθησαν ἐπί ποδός γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐντάσεων καί τήν ἐπιτήρηση τῶν ὁδοφραγμάτων πού ἔχουν σχηματίσει οἱ ἀγρότες σέ κομβικά σημεῖα τῆς χώρας.

Ἡ Γαλλία ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη παραγωγό γεωργικῶν προϊόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἀγρότες καί οἱ κτηνοτρόφοι της διαδηλώνουν καταγγέλλοντας τήν εὐρωπαϊκή γραφειοκρατία καί τήν περιβαλλοντική πολιτική ἡ ὁποία ἔχει υἱοθετηθεῖ σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, καθώς ὑποστηρίζουν πώς ἀφ’ ἑνός λειτουργοῦν ἐπιβαρυντικῶς γιά τήν παραγωγή καί ἀφ’ ἑτέρου τούς καθιστοῦν λιγώτερο ἀνταγωνιστικούς σέ σχέση μέ τούς ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως παραγωγούς. Οἱ ἀγρότες στήν Γαλλία διαδηλώνουν, ἐπίσης, ἐναντίον τῶν αὐξανόμενων περιορισμῶν στήν χρήση τοῦ νεροῦ καί τῆς ἀπαγορεύσεως πολλῶν φυτοφαρμάκων. Παραλλήλως, καταγγέλλουν πώς οἱ ἁλυσίδες τῶν σοῦπερ μάρκετ δέν συμμορφώνονται μέ τόν νόμο, ὁ ὁποῖος προβλέπει καλύτερες τιμές γιά τά ἀγροτικά προϊόντα.

Κλιμάκωσις τῶν ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων καταγράφεται καί στήν Γερμανία, μέ τήν συμπλήρωση ἑνάμιση μῆνα διαδηλώσεων. Οἱ ἀγρότες ἀπέκλεισαν τήν Δευτέρα τό κέντρο τῆς πόλεως τοῦ Ἁμβούργου, καθώς καί τά σημεῖα προσβάσεως τοῦ λιμένος. Κύριο αἴτημα τῶν Γερμανῶν ἀγροτῶν παραμένει ἡ ἀπόσυρσις τῆς ἀποφάσεως τοῦ Βερολίνου περί τῆς καταργήσεως τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ ἀγροτικοῦ πετρελαίου. Οἱ κινητοποιήσεις συνεχίζονται ἐπί καθημερινῆς βάσεως σέ δεκάδες πόλεις τῆς χώρας, καθώς ἡ κυβέρνησις ἀρνεῖται τόν διάλογο καί ὁποιαδήποτε ὑποχώρηση ἀναφορικῶς μέ τήν προωθούμενη μεταρρύθμιση στήν φορολόγηση τῶν ἀγροτῶν. Οἱ Γερμανοί ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέ τά τρακτέρ τους μέχρι καί τήν Πύλη τοῦ Βανδεμβούργου, ζητοῦν ἐπίσης τήν συνέχιση τῆς ἐπιδοτήσεως ἀγορᾶς ἀγροτικῶν ὀχημάτων.

Στό Βέλγιο οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ξεκίνησαν ἀπό τήν περιοχή τῆς Βαλλωνίας καί ἐξηπλώθησαν σέ ὅλη τήν χώρα. Πομπές ἀγροτικῶν ὀχημάτων καί ὁδοφράγματα ἐμποδίζουν τήν κυκλοφορία σέ κεντρικές ὁδικές ἀρτηρίες, μέ τούς διαδηλωτές νά αἰτοῦνται μέτρα γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς τους. Οἱ Βέλγοι ἀγρότες ἔφθασαν μέχρι τήν «καρδιά» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήνοντας μπλόκα στήν πόλη τῶν Βρυξελλῶν. Ἐπραγματοποίησαν, ἐπίσης, ἠχηρή διαμαρτυρία ἔξω ἀπό γήπεδο ποδοσφαίρου, καθυστερῶντας γιά τριάντα λεπτά τόν ἀγῶνα ἀνάμεσα στήν Ρασίνγκ Γκένκ καί τήν Σίντ Τρούιντεν.

Ἡ Πολωνία, ἡ Ρουμανία, ἡ Ὁλλανδία καί ἡ Ἰταλία εἶναι χῶρες στίς ὁποῖες κατεγράφησαν μαζικές ἀγροτικές κινητοποιήσεις τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἡ νέα Κοινή Ἀγροτική Πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά τήν περίοδο 2023-2027 ἔχει βγάλεις τούς ἀγρότες στούς δρόμους, καθώς σέ συνδυασμό μέ τήν Εὐρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τούς δημιουργεῖ μία σειρά ἀπό προβλήματα. Ἡ αὔξησις τοῦ κόστους παραγωγῆς, ἡ αὔξησις τῆς γραφειοκρατίας καί ἡ ἀποδυνάμωσις τῆς θέσεώς τους ἔναντι τῶν ἀνταγωνιστῶν (ἰδίως ἀπέναντι στήν Οὐκρανία ἐξ αἰτίας τῶν εὐρωπαϊκῶν διευκολύνσεων πρός τό Κίεβο) εἶναι τά σημαντικώτερα σημεῖα τριβῆς ἀνάμεσα στούς ἀγρότες καί στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ἑνώσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πρόεδρος τῆς Ἀρχῆς Ἀναπαραγωγῆς ἡ συντάκτις τοῦ νόμου γιά τά ὁμόφυλα

Εφημερίς Εστία
Ὁμαδικές ἀποχωρήσεις καί ἀντικαταστάσεις βουλευτῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας ὅπως οἱ Εὐριπίδης Στυλιανίδης, Γιάννης Ἀδριανός καί Ξενοφῶν Μπαρολιάκος ἀπό τήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν – Ὁ κ. Μητσοτάκης προκαλεῖ τήν βάση τῆς Νέας Δημοκρατίας

Σέ δίνη διαρκείας ἡ Ἑλλάς

Μανώλης Κοττάκης
Τέσσερα παγωτά ἀπό τό ψυγεῖο περιπτέρου, δύο μικροί «πύραυλοι» καί δύο ξυλάκια, 10,80 εὐρώ τό σύνολο.

Τί ἀπαντᾶ ὁ Πρωθυπουργός στούς κ.κ. Καραμανλῆ καί Σαμαρᾶ

Εφημερίς Εστία
Πολιτικά μηνύματα καί ἀπαντήσεις σέ ὅσους τοῦ ἀσκοῦν κριτική γιά τήν κυβερνητική πολιτική καί τήν πορεία πού ἔχει χαράξει ἡ ΝΔ ἔστειλε χθές βράδυ ὁ Πρωθυπουργός.

Ἱσπανοί εἰς πανί σχεδιάζουν ἱσπανικά

Δημήτρης Καπράνος
Σέ μιά ἀπό τίς πολύ λίγες συζητήσεις πού εἶχα μέ τόν Δημήτρη Καρέλα, τόν ἄνθρωπο πού ἐπεδίωξε, στά μέσα τῆς δεκαετίας τοῦ ΄50, νά ἀπογειώσει τό ἑλληνικό (μίζερο τότε καί ἄγνωστο διεθνῶς) ποδόσφαιρο μέ τήν ἔνταξη στόν ἱστορικό Ἐθνικό Πειραιῶς τῶν μεγάλων Οὕγγρων ποδοσφαιριστῶν πού εἶχαν καταπλήξει τήν ὑφήλιο μέ τήν ἐθνική τους ὁμάδα (Πούσκας, Λόραντ, Τσίμπορ, Χιντεγκούτι, Ντόλγκος κ.ἄ.) μοῦ εἶχε πεῖ μέ πικρία:

Παρασκευή, 17 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ «ΚΡΙΣ-ΚΡΑΦΤ»