ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Οἱ ἀγρότες ὁδηγοῦν σέ παράλυση τήν Εὐρώπη

Παρίσι.– Δεκάδες χιλιάδες ἀγρότες ἔφθασαν μέ τά τρακτέρ τους στήν γαλλική πρωτεύουσα μέ σκοπό νά προκαλέσουν «ἀσφυξία» στήν χώρα διά τοῦ ἀποκλεισμοῦ τῶν κεντρικῶν ὁδικῶν ἀρτηριῶν.

Οἱ Γάλλοι ἀγρότες καί κτηνοτρόφοι εἰσῆλθαν στό Παρίσι μέ στόχο τόν ἀποκλεισμό πόλεων καί ἀεροδρομίων, σέ περίπτωση πού ἡ κυβέρνησις δέν ἀνοίξει δίαυλο ἐπικοινωνίας μέ τά συνδικᾶτα καί δέν ἱκανοποιήσει τά αἰτήματά τους. Ἀπό τήν πλευρά της, ἡ γαλλική κυβέρνησις ἀπήντησε μέ ἐνίσχυση τῶν μέτρων ἀσφαλείας. Τοὐλάχιστον 15.000 ἀστυνομικοί καί μέλη τῆς χωροφυλακῆς ἐτέθησαν ἐπί ποδός γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἐντάσεων καί τήν ἐπιτήρηση τῶν ὁδοφραγμάτων πού ἔχουν σχηματίσει οἱ ἀγρότες σέ κομβικά σημεῖα τῆς χώρας.

Ἡ Γαλλία ἀποτελεῖ τήν μεγαλύτερη παραγωγό γεωργικῶν προϊόντων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἀγρότες καί οἱ κτηνοτρόφοι της διαδηλώνουν καταγγέλλοντας τήν εὐρωπαϊκή γραφειοκρατία καί τήν περιβαλλοντική πολιτική ἡ ὁποία ἔχει υἱοθετηθεῖ σέ ἐθνικό ἐπίπεδο, καθώς ὑποστηρίζουν πώς ἀφ’ ἑνός λειτουργοῦν ἐπιβαρυντικῶς γιά τήν παραγωγή καί ἀφ’ ἑτέρου τούς καθιστοῦν λιγώτερο ἀνταγωνιστικούς σέ σχέση μέ τούς ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως παραγωγούς. Οἱ ἀγρότες στήν Γαλλία διαδηλώνουν, ἐπίσης, ἐναντίον τῶν αὐξανόμενων περιορισμῶν στήν χρήση τοῦ νεροῦ καί τῆς ἀπαγορεύσεως πολλῶν φυτοφαρμάκων. Παραλλήλως, καταγγέλλουν πώς οἱ ἁλυσίδες τῶν σοῦπερ μάρκετ δέν συμμορφώνονται μέ τόν νόμο, ὁ ὁποῖος προβλέπει καλύτερες τιμές γιά τά ἀγροτικά προϊόντα.

Κλιμάκωσις τῶν ἀγροτικῶν κινητοποιήσεων καταγράφεται καί στήν Γερμανία, μέ τήν συμπλήρωση ἑνάμιση μῆνα διαδηλώσεων. Οἱ ἀγρότες ἀπέκλεισαν τήν Δευτέρα τό κέντρο τῆς πόλεως τοῦ Ἁμβούργου, καθώς καί τά σημεῖα προσβάσεως τοῦ λιμένος. Κύριο αἴτημα τῶν Γερμανῶν ἀγροτῶν παραμένει ἡ ἀπόσυρσις τῆς ἀποφάσεως τοῦ Βερολίνου περί τῆς καταργήσεως τῆς ἐπιδοτήσεως τοῦ ἀγροτικοῦ πετρελαίου. Οἱ κινητοποιήσεις συνεχίζονται ἐπί καθημερινῆς βάσεως σέ δεκάδες πόλεις τῆς χώρας, καθώς ἡ κυβέρνησις ἀρνεῖται τόν διάλογο καί ὁποιαδήποτε ὑποχώρηση ἀναφορικῶς μέ τήν προωθούμενη μεταρρύθμιση στήν φορολόγηση τῶν ἀγροτῶν. Οἱ Γερμανοί ἀγρότες, οἱ ὁποῖοι ἔφθασαν μέ τά τρακτέρ τους μέχρι καί τήν Πύλη τοῦ Βανδεμβούργου, ζητοῦν ἐπίσης τήν συνέχιση τῆς ἐπιδοτήσεως ἀγορᾶς ἀγροτικῶν ὀχημάτων.

Στό Βέλγιο οἱ κινητοποιήσεις τῶν ἀγροτῶν ξεκίνησαν ἀπό τήν περιοχή τῆς Βαλλωνίας καί ἐξηπλώθησαν σέ ὅλη τήν χώρα. Πομπές ἀγροτικῶν ὀχημάτων καί ὁδοφράγματα ἐμποδίζουν τήν κυκλοφορία σέ κεντρικές ὁδικές ἀρτηρίες, μέ τούς διαδηλωτές νά αἰτοῦνται μέτρα γιά τήν βελτίωση τῆς ποιότητος τῆς ζωῆς τους. Οἱ Βέλγοι ἀγρότες ἔφθασαν μέχρι τήν «καρδιά» τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στήνοντας μπλόκα στήν πόλη τῶν Βρυξελλῶν. Ἐπραγματοποίησαν, ἐπίσης, ἠχηρή διαμαρτυρία ἔξω ἀπό γήπεδο ποδοσφαίρου, καθυστερῶντας γιά τριάντα λεπτά τόν ἀγῶνα ἀνάμεσα στήν Ρασίνγκ Γκένκ καί τήν Σίντ Τρούιντεν.

Ἡ Πολωνία, ἡ Ρουμανία, ἡ Ὁλλανδία καί ἡ Ἰταλία εἶναι χῶρες στίς ὁποῖες κατεγράφησαν μαζικές ἀγροτικές κινητοποιήσεις τίς τελευταῖες ἑβδομάδες. Ἡ νέα Κοινή Ἀγροτική Πολιτική τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως γιά τήν περίοδο 2023-2027 ἔχει βγάλεις τούς ἀγρότες στούς δρόμους, καθώς σέ συνδυασμό μέ τήν Εὐρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία τούς δημιουργεῖ μία σειρά ἀπό προβλήματα. Ἡ αὔξησις τοῦ κόστους παραγωγῆς, ἡ αὔξησις τῆς γραφειοκρατίας καί ἡ ἀποδυνάμωσις τῆς θέσεώς τους ἔναντι τῶν ἀνταγωνιστῶν (ἰδίως ἀπέναντι στήν Οὐκρανία ἐξ αἰτίας τῶν εὐρωπαϊκῶν διευκολύνσεων πρός τό Κίεβο) εἶναι τά σημαντικώτερα σημεῖα τριβῆς ἀνάμεσα στούς ἀγρότες καί στίς κυβερνήσεις τῶν κρατῶν μελῶν τῆς Ἑνώσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Ἐτρώθη τό κῦρος τοῦ Ἀρείου Πάγου

Εφημερίς Εστία
Τελικῶς «συνεμορφώθη πρός τάς ὑποδείξεις» τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου – Τώρα δέχεται τίς συστάσεις του, καί παρατείνει τήν ἔρευνα γιά τά αἴτια τῆς ἐκρήξεως στήν ἐμπορική ἁμαξοστοιχία στά Τέμπη – Τήν προηγουμένη ἑβδομάδα ἡ Ὁλομέλειά του τό κατήγγειλε γιά παρέμβαση στά ἐσωτερικά τῆς Δικαιοσύνης

«Ἤμουν ὁδηγός τοῦ Κυριάκου στήν Νέα Ὑόρκη…»

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΑ ἡ πληροφορία: Ὅσο περνοῦν οἱ μέρες τόσο περισσότερο ἀνοίγουν τά στόματα γιά τήν συνεδρίαση τῆς περίφημης «Μπίλντεμπεργκ» τῶν Βορείων Προαστίων, μέ ἐπίτιμο προσκεκλημένο τόν κύριο Κασσελάκη καί ἀκροατήριο μεταξύ ἄλλων Ὑπουργούς τοῦ κυρίου Μητσοτάκη καί ἀξιωματούχους τοῦ μισοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ.