Ντόμινο ἀποκαλύψεων γιά φοροδιαφυγή πολυεθνικῆς

ΟΣΜΗ σκανδάλου ἀναδύεται ἀπό τά ἀλλεπάλληλα κρούσματα φοροδιαφυγῆς τοῦ πολυεθνικοῦ ὁμίλου Η&M πού ἐντοπίζονται σέ καταστήματά του σέ ὅλη τήν χώρα, καθώς ἡ ἐπιχείρησις συστηματικά δέν διεβίβαζε πρός τήν ΑΑΔΕ τίς ἀποδείξεις πού ἔκοβε.

Πλέον οἱ ἐλεγκτές τῆς ΑΑΔΕ ἔχουν ἐπεκτείνει τούς ἐλέγχους ξεκινῶντας ἐξονυχιστική ἔρευνα στά βιβλία τῆς ἑταιρείας, ὥστε νά καταγράψουν τήν συνολική φορολογική συμπεριφορά της, ἀφοῦ μία σειρά ἀπό στοιχεῖα προκαλοῦν ἔντονο προβληματισμό. Στόχος εἶναι νά διαπιστωθεῖ ἐάν περιλαμβάνονται στίς δηλώσεις τοῦ ΦΠΑ πού ἔχει ὑποβάλει τά ἔσοδα πού προκύπτουν ἀπό τίς ἀποδείξεις πού εἶχε μέν κόψει, ἀλλά δέν εἶχε διαβιβάσει στό ἠλεκτρονικό σύστημα τῆς Ἀρχῆς.

Ὅπως ἀναφέρουν στελέχη τῆς φορολογικῆς διοικήσεως, δέν πρόκειται γιά ἐπιχείρηση τῆς γειτονιᾶς πού ἔχει ἐντοπιστεῖ νά μή διαβιβάζει ἀποδείξεις ἀλλά γιά ἕναν πολυεθνικό κολοσσό μέ παρουσία σέ 78 ἀγορές, πάνω ἀπό 4.800 καταστήματα καί 100.000 ἐργαζομένους σέ ὅλον τόν κόσμο.

Οἱ ἐλεγκτές τῆς ΑΑΔΕ μετά τό κατάστημα τοῦ Συντάγματος στό ὁποῖο ἐπέβαλαν τήν περασμένη ἑβδομάδα πρόστιμο ὕψους 56.000 εὐρώ βρῆκαν ὅτι:

Στήν Γλυφάδα, ἀπό τίς 24/01 ἕως τίς 24/06, δέν εἶχαν διαβιβασθεῖ 33.800 ἀποδείξεις, καθαρῆς ἀξίας 835.000 εὐρώ, πλέον ΦΠΑ 201.000 εὐρώ.

Στήν Καλαμάτα, ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 2023 ἕως τόν Ἰούνιο τοῦ 2024, δέν εἶχαν διαβιβασθεῖ 12.600 ἀποδείξεις, καθαρῆς ἀξίας 263.000 εὐρώ, πλέον ΦΠΑ 63.000 εὐρώ.

Στόν Βόλο, τήν τελευταία τριετία, δέν εἶχαν διαβιβασθεῖ 125.000 ἀποδείξεις, καθαρῆς ἀξίας 2,4 ἑκατ. εὐρώ, πλέον ΦΠΑ 562.000 εὐρώ.

Στήν Ρόδο, ἀπό τίς 30/01 ἕως τίς 15/06, δέν εἶχαν διαβιβασθεῖ 5.300 ἀποδείξεις, καθαρῆς ἀξίας 125.000 εὐρώ, πλέον ΦΠΑ 30.000 εὐρώ.

Παράγοντες τῆς ἀγορᾶς ἀφήνουν αἰχμές γιά τίς κεντρικές χρεώσεις πού ἡ θυγατρική στήν Ἑλλάδα καταβάλλει στόν μητρικό ὅμιλο τῆς ἑταιρείας, συνδέοντας τήν τακτική αὐτή πού ἐφαρμόζουν καί ἄλλες πολυεθνικές ἑταιρεῖες στήν χώρα μας μέ τήν ἐπιδίωξη νά μειώσουν τήν φορολογική ἐπιβάρυνση στήν χώρα πού δραστηριοποιοῦνται. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι γιά τήν χρήση τοῦ 2022, τά κόστη διαχειρίσεως ἦταν 31 ἑκατ. εὐρώ ἔναντι 21 ἑκατ. εὐρώ τό 2021.

Ἀπό τήν πλευρά τςη, ἡ H&M ἐπικαλεῖται τεχνικό πρόβλημα γιά τό γεγονός ὅτι δέν διεβιβάζοντο οἱ ἀποδείξεις στήν ΑΑΔΕ. Στήν ἀνακοίνωσή της ἀναφέρει:

«Ὅπως ἔχουμε ἤδη δηλώσει, τόσο οἱ τοπικές ὁμάδες ὅσο καί οἱ ὁμάδες μας στό ἐξωτερικό ἐργάζονται συνεχῶς γιά τήν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος σέ συνεργασία μέ τόν τεχνικό μας πάροχο.

Διερευνοῦμε, μέ τήν ὑποστήριξη τόσο ἐσωτερικῶν ὅσο καί ἐξωτερικῶν τεχνικῶν ἐμπειρογνωμόνων, τί μπορεῖ νά ἔχει προκαλέσει τό τεχνικό πρόβλημα. Γιά ἐμᾶς, εἶναι ἐξαιρετικά σημαντικό νά ἀκολουθοῦμε καί νά συμμορφωνόμαστε πλήρως μέ τούς Νόμους καί τούς φορολογικούς κανονισμούς σέ ὅλες τίς χῶρες στίς ὁποῖες δραστηριοποιούμαστε. Εἴμαστε στή διάθεση τῶν Ἑλληνικῶν Φορολογικῶν Ἀρχῶν, σεβόμενοι ἀπόλυτα τόν θεσμικό τους ρόλο.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 21.07 με την Εστία: Κύπρος – 50 χρόνια από την εισβολή

Εφημερίς Εστία
Στις 21.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: ΚΥΠΡΟΣ 1974 – 50 ΧΡΟΝΙΑ από την εισβολή

Το Σάββατο 20.07 με την Εστία: Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΕΛΔΥΚ

Εφημερίς Εστία
Το Σάββατο 20.07 η Εστία θυμάται την εισβολή στην Μεγαλόνησο: 50 χρόνια μετά – To χρονικό της μάχης της ΕΛΔΥΚ

Ἡ Τουρκία «φλερτάρει» τόν Τράμπ ἐνῷ ἡ Ἑλλάς κοιμᾶται

Εφημερίς Εστία
Βαρειά ἡ σκιά τοῦ τέως Ἀμερικανοῦ Προέδρου στήν Σύνοδο τοῦ ΝΑΤΟ στήν Oὐάσιγκτων – Ὅλοι ἀναζητοῦσαν ραντεβού μέ συνεργάτες του καί ὑποστηρικτές του, πλήν ἡμῶν – Οἱ μυστικές ἐπαφές ἀξιωματούχων τῆς Ἀγκύρας καί τῶν Σκοπίων μέ τό «δεξί χέρι» τοῦ Ρεπουμπλικανοῦ ὑποψηφίου γιά τήν ἐξωτερική πολιτική

Τά κενά στήν ἄμυνά μας

Εφημερίς Εστία
ΓΛΩΤΤΑ λανθάνουσα τἀληθῆ λέγει. Προφανῶς αὐτό ἰσχύει γιά τήν παραδοχή τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ὑπάρχουν κενά στήν ἄμυνά μας.

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.