«Ντεμέκ» χριστιανοί καί «ντεμέκ» πατριῶτες τό κόμμα τῆς «Νίκης»

ΕΥΘΕΙΑ ἐπίθεση στόν πατριωτισμό καί τήν πίστη πού ἐκφράζει τό κόμμα «Νίκη», χρησιμοποιῶντας τήν τουρκική λέξη «ντεμέκ», ἐξαπέλυσε χθές βράδυ ἀπό τήν Θεσσαλονίκη ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ.

Κλιμακώνοντας τήν κριτική πρός τήν «Νίκη» πού ἔλαβε διψήφια ποσοστά στήν Βόρεια Ἑλλάδα, ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης εἶπε στούς Θεσσαλονικεῖς: «Ὅσοι, λοιπόν, μέ τήν συμπεριφορά τους, τελικά, προσβάλλουν τό σταυρό ἤ τήν γαλανόλευκη, ἄς τό ἀκούσουν καλά. Ἀρκετά μέ τούς “ντεμέκ” πιστούς καί “ντεμέκ” πατριῶτες. Οἱ πρῶτοι φτάνουν νά ἐμπορεύονται μέχρι τήν θρησκεία ἐδῶ μέσα στήν πόλη καμάρι τοῦ Βυζαντίου. Ἐνῷ ἄλλοι τολμοῦν νά μονοπωλοῦν τήν ἐθνική συνείδηση. Ἀπέναντι σέ ποιούς τά λένε αὐτά; Σέ σᾶς στούς Μακεδόνες τῆς πρώτης γραμμῆς; Ἐγώ εἶμαι ἐδῶ γιά νά μιλήσω γιά τόν πατριωτισμό τῆς εὐθύνης». «Ἡ καπηλεία τόν ἀξιῶν, μάλιστα, ἀποτελεῖ τό κοινό σημεῖο αὐτῶν τῶν κινήσεων, εἴτε πρόκειται γιά τή δῆθεν φιλοπατρία εἴτε τό μονοπώλιο τῆς Ὀρθοδοξίας. Αὐτά εἶναι μεγέθη πού ἑνώνουν καί δέν χωρίζουν. Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πολύ μεγάλη γιά νά φυλακίζεται μέσα σέ συνθήματα» προσέθεσε ὁ κ. Μητσοτάκης. Ἐπετέθη στούς νεόκοπους ἡγέτες καί στά προσωποπαγῆ σχήματα «πού διαψεύδουν τίς ἰδέες πού ἐπικαλοῦνται.» Γιά τό ἀποτέλεσμα τῆς κάλπης εἶπε ὅτι ἐάν προκύψει ἑπτακομματική Βουλή μέ «ἀκραῖες φωνές» δέν σημαίνει κατ’ ἀνάγκη πολυφωνία, «ἀλλά ἴσως τό ἀντίθετο νά ὁδηγηθοῦμε σέ μία δημοκρατική κακοφωνία»!

Ἐνωρίτερα, ὁ κ. Μητσοτάκης σέ συνέντευξη στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ «Ἀντέννα» καί τόν δημοσιογράφο κ. Νῖκο Χατζηνικολάου μίλησε γιά τίς ἑλληνοτουρκικές σχέσεις, τήν Ροδόπη καί τήν πιθανότητα συνεκμεταλλεύσεως τοῦ Αἰγαίου. Ἐρωτώμενος γιά τίς φῆμες περί ἐνδεχομένου νά ὑπάρξει συζήτησις γιά συνεκμετάλλευση τοῦ Αἰγαίου μέ τήν Τουρκία, ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔδωσε μιά ξεκάθαρη ἀπάντηση, ἀλλά περιορίσθηκε νά πεῖ ὅτι ἡ συζήτησις θά ἐπικεντρωθεῖ σέ ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδα. Συγκεκριμένα εἶπε ὁ κ. Μητσοτάκης ὅταν ἠρωτήθη σχετικῶς γιά τό ποιές εἶναι οἱ ἑλληνοτουρκικές διαφορές: «Ἡ ὁριοθέτηση θαλάσσιων ζωνῶν, δηλαδή, ΑΟΖ καί ὑφαλοκρηπῖδος, στό Αἰγαῖο καί στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Τίποτα ἄλλο. Παρά ταῦτα, ἡ ἐπίλυση αὐτῆς τῆς διαφορᾶς, δηλαδή ἡ σαφής ὁριοθέτηση τῶν θαλασσίων ζωνῶν, πιστεύω ὅτι θά ἦταν τελικά πρός ὄφελος καί τῶν δύο χωρῶν, ὥστε νά λήξει πιά αὐτή ἡ ἐκκρεμότητα μέ ἕναν τρόπο πού προφανῶς θά εἶναι ἀποτέλεσμα κάποιας συμφωνίας ἤ τῆς δικαιοδοσίας τοῦ Δικαστηρίου, ἐφ’ ὅσον συμφωνήσουμε καί οἱ δύο ὅτι πρέπει νά πᾶμε στή Χάγη.» Καί συμπλήρωσε ὅτι τό θέμα αὐτό μπορεῖ νά λυθεῖ μέ γνώμονα τό Διεθνές Δίκαιο «ἔστω καί ἐάν καταλήξουμε τελικά στήν Χάγη γιά νά μπορέσει κάποιος τρίτος νά τό ἐπιλύσει γιά λογαριασμό μας.»

Πιό σκληρή γλῶσσα χρησιμοποίησε γιά νά σχολιάσει τήν ἐμπλοκή τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στήν ἐκλογή μουσουλμάνων βουλευτῶν στήν Θράκη. Ἀρχικῶς ὅμως ξεκαθάρισε ὅτι ἡ ἐπιμονή του στό φλέγον αὐτό ζήτημα δέν ἦταν «γιά νά στείλει μήνυμα στόν ΣΥΡΙΖΑ ἀλλά στήν Τουρκία, ὅτι παρεμβάσεις στά ἐσωτερικά τῆς χώρας γιά ἕνα ζήτημα τό ὁποῖο ἀφορᾶ ἀμιγῶς τήν ἑλληνική ἔννομη τάξη, δέν πρόκειται νά δεχθῶ.»

Ζήτησε ἀπό τήν κυβέρνηση Ἐρντογάν «νά ἐπαναξιολογήσει τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο κινεῖται στή Θράκη.» Σημείωσε ὅτι ὅταν καί ἐάν συναντηθεῖ μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο στήν Σύνοδο Κορυφῆς τοῦ ΝΑΤΟ θά τοῦ καταστήσει σαφές ὅτι αὐτό πού γίνεται στήν Θράκη μέ τήν μουσουλμανική μειονότητα, «εἶναι ζήτημα τό ὁποῖο ἀφορᾶ ἀποκλειστικά τήν Ἑλλάδα.» «Τό προξενεῖο ξέφυγε σέ αὐτές τίς ἐκλογές. Πάντα ὑπῆρχαν παρεμβάσεις, αὐτή τή φορά ξέφυγαν τελείως καί αὐτό δέν εἶναι κάτι τό ὁποῖο εἶμαι διατεθειμένος νά τό ἀνεχτῶ ἀπό ἐδῶ καί στό ἑξῆς!» Παρεδέχθη ὅτι ἐάν ὁ Ἐρντογάν συνεχίσει τήν ἴδια ρητορική καί προκλητική συμπεριφορά δέν μένουν καί πολλά θέματα πού θά μποροῦσαν νά συζητήσουν ὅταν συναντηθοῦν. Δέν πρόκειται νά συζητήσει, ὅπως εἶπε, θέματα ὅπως ἀποστρατιωτικοποίησις καί κυριαρχία τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν. «Ἄν γυρίσετε τόν χρόνο πίσω, μέχρι καί τό 2015, 2016, οἱ διερευνητικές συζητήσεις οἱ ὁποῖες γίνονταν ἀφοροῦσαν τόν στενό ὁρισμό τῆς ἑλληνοτουρκικῆς διαφορᾶς, ὅπως τήν προσδιορίζουμε ἐμεῖς. Στή συνέχεια μπῆκαν αὐτά τά θέματα στήν ἀτζέντα. Ἄν λοιπόν ἡ Τουρκία, γιά νά τό πῶ πολύ περιληπτικά, θέλει νά ἔρθει πιό κοντά στήν Εὐρώπη, θέλει νά κάνει ἕνα καινούριο ἄνοιγμα στή Δύση, ὅπως φαίνεται νά θέλει ὁ Πρόεδρος Ἐρντογάν, πρέπει νά καταλάβει ὅτι καί αὐτό τό ἄνοιγμα περνάει μέσα ἀπό τήν ἐπαναφορά τοῦ διαλόγου Ἑλλάδος καί Τουρκίας στή μία βασική διαφορά» ἐπεσήμανε στήν συνέντευξη.

Μίλησε γιά τήν ἀπόφασή του νά μήν μειώσει τόν ΦΠΑ σέ προϊόντα πρώτης ἀνάγκης γιατί θά εἴχαμε φαινόμενα αἰσχροκέρδειας. Ἀπαντῶντας στήν κριτική τῆς ἀντιπολιτεύσεως ὅτι θά μποροῦσε νά περιορισθεῖ ἡ αἰσχροκέρδεια μέ ἐντατικούς ἐλέγχους στήν ἀγορά, δήλωσε ὅτι αὐτό δέν μπορεῖ νά γίνει σέ μιά ἐλεύθερη ἀγορά. «Μά ἔχουμε ἐλεύθερη ἀγορά, τί θά κάνουμε; Νά κάνετε ἐλέγχους γιά νά προσδιορίσουμε τό περιθώριο κέρδους τῆς ἐπιχείρησης;» «Αὐτά, συγγνώμη, εἶναι πράγματα τά ὁποῖα δέν γίνονται σέ καμμία χώρα τοῦ κόσμου καί προφανῶς δέν μποροῦν νά γίνουν στήν Ἑλλάδα» κατέληξε.

Ειδήσεις / Άρθρα

Εὐχαριστοῦμε, κύριε Νῖκο Πορτοκάλογλου

Δημήτρης Καπράνος
Τόν Νῖκο Πορτοκάλογλου τόν ξεχώρισα ἀπό τότε πού ἄκουσα τούς «Φατμέ».

Πέμπτη, 16 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟΚΙΝΗΤΟΝ

«Γιαβόλ!» του Γιώργου Χαρβαλιά: Κυκλοφορεί η εμπλουτισμένη Δ’ έκδοση

Εφημερίς Εστία
Το βιβλίο-ορόσημο του Γιώργου Χαρβαλιά για τις ελληνογερμανικές σχέσεις, με τίτλο «Γιαβόλ! Αίμα, λήθη και υποτέλεια», επανακυκλοφορεί σε Δ’ έκδοση, εμπλουτισμένη με 150 επιπλέον σελίδες πολύτιμης τεκμηρίωσης.

Πρώτη φορά Ἕλλην Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν προλέγει ὅτι θά κατηγορηθεῖ γιά μειοδοσία!

Μανώλης Κοττάκης
Πρός συνυποσχετικό γιά ὁριοθέτηση ὑφαλοκρηπῖδος μέ ἑλληνικά χωρικά ὕδατα στά 6 μίλια παντοῦ! – Τό Αἰγαῖο στά δύο – Ἰδού γιατί ὁ κ. Γεραπετρίτης δήλωσε στούς Δελφούς ὅτι ἡ παραπομπή στήν Χάγη θά ἔχει «ἀρνητικές συνέπειες γιά τό πρόσωπό μου» – Ὁ ρόλος Ροζάκη – Ὑποστολή σημαίας γιά τά 12 μίλια, κατ’ ἀπαίτησιν τοῦ κ. Φιντάν

Ἑλλάς καί Κύπρος στήν ὁριογραμμή τῶν συγκρούσεων

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ἤ ἴσως καί ὧρες θά δείξουν κατά πόσον θά ὑπάρξει αὐτοσυγκράτησις, καί δέν θά ἔχουμε κλιμάκωση, μέ ἐμπλοκή περισσοτέρων χωρῶν, στήν πολεμική ἐμπλοκή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἤ θά ἀνοίξουν οἱ πύλες ἑνός Ἀρμαγεδδῶνος.