Νοσεῖ ἡ Κυβέρνησις Ποιοί ὑπουργοί προσεβλήθησαν ἀπό Covid

Μέ καθημερινούς ἐλέγχους ἀνοίγουν τά σχολεῖα

Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι πολλά μέλη τῆς Κυβερνήσεως νοσοῦν ἀπό κορωνοϊό. Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντῖνος Τσιάρας, ὁ ὑφυπουργός Δικαιοσύνης Γιῶργος Κώτσηρας ἀλλά καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτσούνης εἶναι θετικοί καί ἔχουν ἐλαφρά συμπτώματα. Θετικός στόν ἰό εὑρέθη καί ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Ἄκης Σκέρτσος.

Μέ πολλά τέστ καί ἀλλαγή τοῦ πρωτοκόλλου θά ἀρχίσουν ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα τά μαθήματα στά σχολεῖα. Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά προσέλθουν οἱ μαθητές στίς τάξεις, ἐνῶ ἡ καθηγήτρια παιδιατρικῆς Βάνα Παπαευαγγέλου ἐξετίμησε ὅτι ὅλα θά κυλήσουν ὁμαλά, βάσει τῆς εἰκόνος στά σχολεῖα τό περασμένο φθινόπωρο. Τρεῖς εἶναι οἱ σημαντικώτερες ἀλλαγές: Προβλέπεται ἕνα ἐπί πλέον self test γιά τήν πρώτη ἑβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θά διενεργηθοῦν τρία δωρεάν self test. Ὅλα θά διατίθενται δωρεάν ἀπό τά φαρμακεία. 2. Τά δωρεάν δύο ἑβδομαδιαῖα self test πλέον θά διενεργοῦνται καί ἀπό τούς ἐμβολιασμένους μαθητές καί ἀπό τούς ἐμβολιασμένους ἐκπαιδευτικούς. 3. Σέ περίπτωση κρούσματος στήν τάξη θά γίνονται αὐξημένοι ἔλεγχοι σέ ὅλο τό τμῆμα, καί ὄχι μόνο στούς μαθητές πού κάθονταν κοντά στό κροῦσμα, ὅπως ἴσχυε μέχρι τώρα. Ὅλοι οἱ ἀνεμβολίαστοι μαθητές θά κάνουν δωρεάν τέστ, κάθε ἡμέρα, γιά πέντε ἡμέρες. Συγκεκριμένα, θά κάνουν δύο radip καί ἕνα self test σέ διάστημα πέντε ἡμερῶν, ἐπί πλέον τῶν δύο σταθερῶν self test τήν ἑβδομάδα, ἤτοι ἕνα ἀνά ἡμέρα. Πέντε τέστ θά κάνουν καί οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐκπαιδευτικοί. Οἱ ἐμβολιασμένοι ἐκπαιδευτικοί θά κάνουν τρία self test δωρεάν τήν ἑβδομάδα. Ἡ κ. Κεραμέως ἐπανέλαβε ὅτι οἱ μαθητές εἶναι περισσότερο ἀσφαλεῖς στό σχολεῖο, ἀντί ἐκτός αὐτοῦ.

Ὅμως τά ηὐξημένα κρούσματα λόγῳ τῆς «Ο» πού χθές ἔσπασαν τό φράγμα τῶν 50.000 ὑποχρεώνουν τήν Κυβέρνηση νά ἀλλάξει καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο χορηγεῖται τό πιστοποιητικό νοσήσεως. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης δήλωσε χθές ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι θά ἀρκεῖ νά ἔχουν θετικό rapid test γιά τήν ἔκδοση τοῦ πιστοποιητικοῦ καί οἱ ἀνεμβολίαστοι θά πρέπει νά ἐπιβεβαιώνουν τήν θετικότητα μέ PCR. Γιά τήν χορήγηση ἀναρρωτικῆς ἄδειας ἀπό τήν ἐργασία ἀρκεῖ τό θετικό rapid test γιά ὅλους τούς ἐργαζομένους καί ἑπομένως οἱ ἐργοδότες θά πρέπει νά τό ἀποδέχονται.

Λόγῳ τῆς πιέσεως πού δέχεται τό ΕΣΥ, ἐπῆλθε συμφωνία μέ τόν Σύνδεσμο Ἑλληνικῶν Κλινικῶν. Ἀμέσως, ὅπως εἶπε, θά διατεθεῖ ἀπό τίς ἰδιωτικές κλινικές τό 10% ἕως 15% τῶν ἁπλῶν κλινῶν τους, προκειμένου νά διαχειρίζονται περιστατικά κορωνοϊοῦ. Συνεργασία ὑπάρχει καί στό σκέλος τῶν κλινῶν ΜΕΘ πού τό σύνολό τους ἔχει διατεθεῖ γιά non covid περιστατικά στό ΕΣΥ, ἀλλά καί σέ ἄλλα περιστατικά non covid πού διαχειρίζονται οἱ ἰδιωτικές κλινικές κατόπιν κατευθύνσεως πού δίδεται ἀπό τό ΕΣΥ.

Αὐξάνεται σταθερά τό ἐπιδημιολογικό φορτίο στά μεγάλα ἀστικά κέντρα, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τά χθεσινά στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ. Μόνο στήν Ἀττική κατεγράφησαν 19.828, ἐνῶ εἰδικά στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἐνετοπίσθησαν 6.127! Αὐξητικές τάσεις παρετηρήθησαν τήν ἑβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 ἕως 2 Ἰανουαρίου 2022 σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, στά ἀστικά λύματα καί τῶν δώδεκα περιοχῶν πού ἐλέγχονται ἀπό τόν ΕΟΔΥ. Σημαντικές αὐξήσεις κατεγράφησαν στά Χανιά +38% ἐνῶ στόν Ἅγιο Νικόλαο ἔφθασε στό +516%. Ὁριακή αὔξηση παρατηρήθηκε μόνο στό Ἡράκλειο (+26%). Στήν Ἀττική ἡ ἀντίστοιχη αὔξησις ἦταν στό +95%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.