Νοσεῖ ἡ Κυβέρνησις Ποιοί ὑπουργοί προσεβλήθησαν ἀπό Covid

Μέ καθημερινούς ἐλέγχους ἀνοίγουν τά σχολεῖα

Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι πολλά μέλη τῆς Κυβερνήσεως νοσοῦν ἀπό κορωνοϊό. Ὁ ὑπουργός Δικαιοσύνης Κωνσταντῖνος Τσιάρας, ὁ ὑφυπουργός Δικαιοσύνης Γιῶργος Κώτσηρας ἀλλά καί ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣτΕ Δημήτρης Σκαλτσούνης εἶναι θετικοί καί ἔχουν ἐλαφρά συμπτώματα. Θετικός στόν ἰό εὑρέθη καί ὁ ὑπουργός Ἐπικρατείας Ἄκης Σκέρτσος.

Μέ πολλά τέστ καί ἀλλαγή τοῦ πρωτοκόλλου θά ἀρχίσουν ἀπό τήν προσεχῆ Δευτέρα τά μαθήματα στά σχολεῖα. Ἡ ὑπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως διευκρίνισε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο θά προσέλθουν οἱ μαθητές στίς τάξεις, ἐνῶ ἡ καθηγήτρια παιδιατρικῆς Βάνα Παπαευαγγέλου ἐξετίμησε ὅτι ὅλα θά κυλήσουν ὁμαλά, βάσει τῆς εἰκόνος στά σχολεῖα τό περασμένο φθινόπωρο. Τρεῖς εἶναι οἱ σημαντικώτερες ἀλλαγές: Προβλέπεται ἕνα ἐπί πλέον self test γιά τήν πρώτη ἑβδομάδα λειτουργίας σχολείων, δηλαδή θά διενεργηθοῦν τρία δωρεάν self test. Ὅλα θά διατίθενται δωρεάν ἀπό τά φαρμακεία. 2. Τά δωρεάν δύο ἑβδομαδιαῖα self test πλέον θά διενεργοῦνται καί ἀπό τούς ἐμβολιασμένους μαθητές καί ἀπό τούς ἐμβολιασμένους ἐκπαιδευτικούς. 3. Σέ περίπτωση κρούσματος στήν τάξη θά γίνονται αὐξημένοι ἔλεγχοι σέ ὅλο τό τμῆμα, καί ὄχι μόνο στούς μαθητές πού κάθονταν κοντά στό κροῦσμα, ὅπως ἴσχυε μέχρι τώρα. Ὅλοι οἱ ἀνεμβολίαστοι μαθητές θά κάνουν δωρεάν τέστ, κάθε ἡμέρα, γιά πέντε ἡμέρες. Συγκεκριμένα, θά κάνουν δύο radip καί ἕνα self test σέ διάστημα πέντε ἡμερῶν, ἐπί πλέον τῶν δύο σταθερῶν self test τήν ἑβδομάδα, ἤτοι ἕνα ἀνά ἡμέρα. Πέντε τέστ θά κάνουν καί οἱ ἀνεμβολίαστοι ἐκπαιδευτικοί. Οἱ ἐμβολιασμένοι ἐκπαιδευτικοί θά κάνουν τρία self test δωρεάν τήν ἑβδομάδα. Ἡ κ. Κεραμέως ἐπανέλαβε ὅτι οἱ μαθητές εἶναι περισσότερο ἀσφαλεῖς στό σχολεῖο, ἀντί ἐκτός αὐτοῦ.

Ὅμως τά ηὐξημένα κρούσματα λόγῳ τῆς «Ο» πού χθές ἔσπασαν τό φράγμα τῶν 50.000 ὑποχρεώνουν τήν Κυβέρνηση νά ἀλλάξει καί τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο χορηγεῖται τό πιστοποιητικό νοσήσεως. Ὁ ὑπουργός Ὑγείας Θᾶνος Πλεύρης δήλωσε χθές ὅτι οἱ ἐμβολιασμένοι θά ἀρκεῖ νά ἔχουν θετικό rapid test γιά τήν ἔκδοση τοῦ πιστοποιητικοῦ καί οἱ ἀνεμβολίαστοι θά πρέπει νά ἐπιβεβαιώνουν τήν θετικότητα μέ PCR. Γιά τήν χορήγηση ἀναρρωτικῆς ἄδειας ἀπό τήν ἐργασία ἀρκεῖ τό θετικό rapid test γιά ὅλους τούς ἐργαζομένους καί ἑπομένως οἱ ἐργοδότες θά πρέπει νά τό ἀποδέχονται.

Λόγῳ τῆς πιέσεως πού δέχεται τό ΕΣΥ, ἐπῆλθε συμφωνία μέ τόν Σύνδεσμο Ἑλληνικῶν Κλινικῶν. Ἀμέσως, ὅπως εἶπε, θά διατεθεῖ ἀπό τίς ἰδιωτικές κλινικές τό 10% ἕως 15% τῶν ἁπλῶν κλινῶν τους, προκειμένου νά διαχειρίζονται περιστατικά κορωνοϊοῦ. Συνεργασία ὑπάρχει καί στό σκέλος τῶν κλινῶν ΜΕΘ πού τό σύνολό τους ἔχει διατεθεῖ γιά non covid περιστατικά στό ΕΣΥ, ἀλλά καί σέ ἄλλα περιστατικά non covid πού διαχειρίζονται οἱ ἰδιωτικές κλινικές κατόπιν κατευθύνσεως πού δίδεται ἀπό τό ΕΣΥ.

Αὐξάνεται σταθερά τό ἐπιδημιολογικό φορτίο στά μεγάλα ἀστικά κέντρα, ὅπως προκύπτει καί ἀπό τά χθεσινά στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ. Μόνο στήν Ἀττική κατεγράφησαν 19.828, ἐνῶ εἰδικά στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἐνετοπίσθησαν 6.127! Αὐξητικές τάσεις παρετηρήθησαν τήν ἑβδομάδα 27 Δεκεμβρίου 2021 ἕως 2 Ἰανουαρίου 2022 σέ σχέση μέ τήν προηγούμενη ἑβδομάδα, στά ἀστικά λύματα καί τῶν δώδεκα περιοχῶν πού ἐλέγχονται ἀπό τόν ΕΟΔΥ. Σημαντικές αὐξήσεις κατεγράφησαν στά Χανιά +38% ἐνῶ στόν Ἅγιο Νικόλαο ἔφθασε στό +516%. Ὁριακή αὔξηση παρατηρήθηκε μόνο στό Ἡράκλειο (+26%). Στήν Ἀττική ἡ ἀντίστοιχη αὔξησις ἦταν στό +95%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀναζητεῖται ἐξιλαστήριο θῦμα

Εφημερίς Εστία
Γιά νά κρυφτοῦν ἀπό τίς εὐθῦνες τους

Ἀπουσία διευθύνσεως

Μανώλης Κοττάκης
ΑΞΙΟΤΙΜΕ κ. Πρωθυπουργέ, δέν εἶναι δίκαιο αὐτό πού κάνετε

Ὁ Στρατός καί τά ΕΚΑΜ δίπλα στούς ἐγκλωβισμένους

Εφημερίς Εστία
Ἀποζημίωσις 2.000 εὐρώ γιά τά «θύματα» τῆς Ἀττικῆς Ὁδοῦ καί 1.000 εὐρώ ἀπό τήν ΤΡΑΙΝΟΣΕ στούς ἐπιβάτες τῶν δρομολογίων Ἀθήνα-Θεσσαλονίκη

Ὅταν τό ἐπιτελικό κράτος ἀνατίθεται σέ λάθος χέρια…

Δημήτρης Καπράνος
Ἄς ἠρεμήσουμε τώρα καί ἄς σκεφθοῦμε λιγάκι

Παρασκευή, 26 Ἰανουαρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ