Νέους Πυραύλους Exocet ἀποκτᾶ ἡ Κύπρος

Θωρακίζεται ἀμυντικῶς ἡ ἀκτογραμμή τῆς νήσου

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ἀμυντικῶς ἡ Κύπρος καθώς τό θερμόμετρο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀνεβαίνει ἐπικίνδυνα. Γαλλικά ΜΜΕ ἀπεκάλυψαν ὅτι ἡ ἑταιρεία MBDA ἔχει ὑπογράψει δύο συμβόλαια μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία γιά τήν πώληση νέων πυραύλων Exocet καί Mistral. Τό κόστος τῆς συμφωνίας ἀνέρχεται στά 240 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ «La Tribune» ἀνέφερε ὅτι τά συμβόλαια ἀγορᾶς τῶν ναυτικῶν πυραύλων ὑπεγράφησαν τόν Δεκέμβριο, ἐνῶ οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν ἀρχίσει τόν Ἰούλιο. Τό κόστος γιά τά βλήματα Mistral εἶναι 150 εὐρώ καί τά Exocet 90 ἑκατομμύρια. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἔχει τέτοιους πυραύλους, καί τά νέα συμβόλαια ἀφοροῦν τά νέα μοντέλα αὐτῶν.

Στήν περίπτωση τῶν Exocet, ἡ ἐφημερίς τονίζει πώς πρόκειται γιά «πώληση συστοιχίας». Προσφάτως ὑπῆρξαν ἀναφορές περί ἀναβαθμίσεως τῶν ὑφισταμένων Exocet. Ἐπίσης ἡ Λευκωσία ἀναζητοῦσε ἕνα βλῆμα κατά πλοίων μέ μικρότερο βεληνεκές καί συνεπῶς μέ χαμηλότερο κόστος ἀποκτήσεως. Σέ ἀνακοίνωσή του τό κυπριακό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἐπιβεβαίωσε τόν γαλλικό Τύπο, σημειώνοντας ὅμως ὅτι λόγω τοῦ εὐαίσθητου τοῦ ζητήματος πού ἅπτεται θεμάτων ἐθνικῆς ἀσφαλείας, δέν προτίθεται νά προβεῖ σέ περαιτέρω λεπτομέρειες ἐπί τοῦ παρόντος.

Τά γαλλικά ΜΜΕ ἐπισημαίνουν καί τήν ἰσχυρή παρουσία τοῦ γαλλικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στήν Κύπρο. Ἡ ἱστοσελίδα Zone Militaire ἔγραψε ὅτι «τίς τελευταῖες ἑβδομάδες γαλλικές φρεγάτες εἶχαν πλεύσει τά κυπριακά χωρικά ὕδατα γιά πραγματοποίηση ἀσκήσεων. Ἐπίσης, στίς 5 Φεβρουαρίου τό γαλλικό ἀεροπλανοφόρο Σάρλ ντέ Γκώλλ εὑρίσκετο σέ οἰκόπεδο τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Ἔτσι σέ συνδυασμό μέ αὐτές τίς κινήσεις στηρίξεως, οἱ ὁποῖες ἀναμένεται νά ἐντατικοποιηθοῦν τούς ἑπομένους μῆνες, ἡ Λευκωσία σχεδιάζει νά ἀναβαθμίσει τίς δυνατότητες τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεών της, γι’ αὐτόν τόν λόγο ὑπέγραψε δύο συμβόλαια μέ τήν MBDA». Τό Γαλλικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ζήτησε σχόλιο ἀπό τήν MBDA, ἀλλά ἡ ἑταιρεία δέν ἀπήντησε ἀναφορικῶς γιά τά δύο συμβόλαια.

Ἐπί πλέον, συμφώνως πρός πηγές πού γνωρίζουν τά τῆς διαπραγματεύσεως, οἱ πύραυλοι πού ἀγόρασε ἡ Κύπρος μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά ταχύπλοα σκάφη, ἐνῶ τά ἀντιπυραυλικά βλήματα Exocet προορίζονται γιά θωράκιση τῶν ἀκτογραμμρῶν. Ἀκόμη, στήν Κύπρο, σημειώνει τό δημοσίευμα, ἡ ἑταιρεία Kership, ὑποστηριζομένη ἀπό τήν Γαλλία, συνεχίζει νά διαπραγματεύεται τήν πώληση δύο περιπολικῶν σκαφῶν OPV 59 γιά ποσόν πού ἐκτιμᾶται στά 75 ἑκατομμύρια εὐρώ. Γιά τό ἴδιο θέμα ὑπῆρξε καί παλαιότερο δημοσίευμα τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, ὡστόσο σημειώνεται τώρα πώς ἡ θυγατρική ἑταιρεία Piriou καί Naval Group ὑπέβαλε προσφάτως νέα πρόταση στήν Λευκωσία. Τό Kership OPV εἶναι ἐξοπλισμένο μέ τό CMS (σύστημα διαχειρίσεως μάχης) τῆς Polaris.

Ἡ «La Tribune» ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Κύπρος, ὅπως καί τό Βέλγιο, ἀποτελοῦν μέρος τοῦ σχεδίου BLOS (Beyond Line Of Sight) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τό ὁποῖο προετάθη ἀπό τήν Γαλλία. Εἶναι τό πρῶτο σχέδιο πυραυλικῶν συστημάτων πού ἐνεκρίθη τόν Νοέμβριο τοῦ 2018 ἀπό κατάλογο 17 ἀμυντικῶν ἔργων πού προορίζονται νά ὑλοποιηθοῦν στό πλαίσιο τῆς Μονίμου Δομημένης Συνεργασίας (ΜΣΕ). Ὁ στόχος τοῦ σχεδίου EU BLOS εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆς οἰκογενείας πυραύλων TAVD. Οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης τῆς Κύπρου, τοῦ Βελγίου καί τῆς Γαλλίας ὑπέγραψαν τήν Ἐπιστολή Προθέσεως (Letter of Intent) σχετικῶς μέ τό συγκεκριμένο πρόγραμμα τόν περασμένο Αὔγουστο.

Ἡ Γαλλία εἶναι ἕνας ἀπό τούς κυριωτέρους προμηθευτές ὁπλικῶν συστημάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ὡστόσο τήν τελευταία δεκαετία οἱ πωλήσεις γαλλικῶν ὅπλων στήν Κύπρο περιορίσθηκαν μόλις στά 39,7 ἑκατ. εὐρώ. Οἱ δύο χῶρες εἶχαν ὑπογράψει στρατιωτική συμφωνία στίς 28 Φεβρουαρίου 2007, ἡ ὁποία ἀνανεώθηκε στίς 27 Ἰανουαρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ