Νέους Πυραύλους Exocet ἀποκτᾶ ἡ Κύπρος

Θωρακίζεται ἀμυντικῶς ἡ ἀκτογραμμή τῆς νήσου

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ἀμυντικῶς ἡ Κύπρος καθώς τό θερμόμετρο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀνεβαίνει ἐπικίνδυνα. Γαλλικά ΜΜΕ ἀπεκάλυψαν ὅτι ἡ ἑταιρεία MBDA ἔχει ὑπογράψει δύο συμβόλαια μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία γιά τήν πώληση νέων πυραύλων Exocet καί Mistral. Τό κόστος τῆς συμφωνίας ἀνέρχεται στά 240 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ «La Tribune» ἀνέφερε ὅτι τά συμβόλαια ἀγορᾶς τῶν ναυτικῶν πυραύλων ὑπεγράφησαν τόν Δεκέμβριο, ἐνῶ οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν ἀρχίσει τόν Ἰούλιο. Τό κόστος γιά τά βλήματα Mistral εἶναι 150 εὐρώ καί τά Exocet 90 ἑκατομμύρια. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἔχει τέτοιους πυραύλους, καί τά νέα συμβόλαια ἀφοροῦν τά νέα μοντέλα αὐτῶν.

Στήν περίπτωση τῶν Exocet, ἡ ἐφημερίς τονίζει πώς πρόκειται γιά «πώληση συστοιχίας». Προσφάτως ὑπῆρξαν ἀναφορές περί ἀναβαθμίσεως τῶν ὑφισταμένων Exocet. Ἐπίσης ἡ Λευκωσία ἀναζητοῦσε ἕνα βλῆμα κατά πλοίων μέ μικρότερο βεληνεκές καί συνεπῶς μέ χαμηλότερο κόστος ἀποκτήσεως. Σέ ἀνακοίνωσή του τό κυπριακό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἐπιβεβαίωσε τόν γαλλικό Τύπο, σημειώνοντας ὅμως ὅτι λόγω τοῦ εὐαίσθητου τοῦ ζητήματος πού ἅπτεται θεμάτων ἐθνικῆς ἀσφαλείας, δέν προτίθεται νά προβεῖ σέ περαιτέρω λεπτομέρειες ἐπί τοῦ παρόντος.

Τά γαλλικά ΜΜΕ ἐπισημαίνουν καί τήν ἰσχυρή παρουσία τοῦ γαλλικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στήν Κύπρο. Ἡ ἱστοσελίδα Zone Militaire ἔγραψε ὅτι «τίς τελευταῖες ἑβδομάδες γαλλικές φρεγάτες εἶχαν πλεύσει τά κυπριακά χωρικά ὕδατα γιά πραγματοποίηση ἀσκήσεων. Ἐπίσης, στίς 5 Φεβρουαρίου τό γαλλικό ἀεροπλανοφόρο Σάρλ ντέ Γκώλλ εὑρίσκετο σέ οἰκόπεδο τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Ἔτσι σέ συνδυασμό μέ αὐτές τίς κινήσεις στηρίξεως, οἱ ὁποῖες ἀναμένεται νά ἐντατικοποιηθοῦν τούς ἑπομένους μῆνες, ἡ Λευκωσία σχεδιάζει νά ἀναβαθμίσει τίς δυνατότητες τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεών της, γι’ αὐτόν τόν λόγο ὑπέγραψε δύο συμβόλαια μέ τήν MBDA». Τό Γαλλικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ζήτησε σχόλιο ἀπό τήν MBDA, ἀλλά ἡ ἑταιρεία δέν ἀπήντησε ἀναφορικῶς γιά τά δύο συμβόλαια.

Ἐπί πλέον, συμφώνως πρός πηγές πού γνωρίζουν τά τῆς διαπραγματεύσεως, οἱ πύραυλοι πού ἀγόρασε ἡ Κύπρος μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά ταχύπλοα σκάφη, ἐνῶ τά ἀντιπυραυλικά βλήματα Exocet προορίζονται γιά θωράκιση τῶν ἀκτογραμμρῶν. Ἀκόμη, στήν Κύπρο, σημειώνει τό δημοσίευμα, ἡ ἑταιρεία Kership, ὑποστηριζομένη ἀπό τήν Γαλλία, συνεχίζει νά διαπραγματεύεται τήν πώληση δύο περιπολικῶν σκαφῶν OPV 59 γιά ποσόν πού ἐκτιμᾶται στά 75 ἑκατομμύρια εὐρώ. Γιά τό ἴδιο θέμα ὑπῆρξε καί παλαιότερο δημοσίευμα τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, ὡστόσο σημειώνεται τώρα πώς ἡ θυγατρική ἑταιρεία Piriou καί Naval Group ὑπέβαλε προσφάτως νέα πρόταση στήν Λευκωσία. Τό Kership OPV εἶναι ἐξοπλισμένο μέ τό CMS (σύστημα διαχειρίσεως μάχης) τῆς Polaris.

Ἡ «La Tribune» ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Κύπρος, ὅπως καί τό Βέλγιο, ἀποτελοῦν μέρος τοῦ σχεδίου BLOS (Beyond Line Of Sight) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τό ὁποῖο προετάθη ἀπό τήν Γαλλία. Εἶναι τό πρῶτο σχέδιο πυραυλικῶν συστημάτων πού ἐνεκρίθη τόν Νοέμβριο τοῦ 2018 ἀπό κατάλογο 17 ἀμυντικῶν ἔργων πού προορίζονται νά ὑλοποιηθοῦν στό πλαίσιο τῆς Μονίμου Δομημένης Συνεργασίας (ΜΣΕ). Ὁ στόχος τοῦ σχεδίου EU BLOS εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆς οἰκογενείας πυραύλων TAVD. Οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης τῆς Κύπρου, τοῦ Βελγίου καί τῆς Γαλλίας ὑπέγραψαν τήν Ἐπιστολή Προθέσεως (Letter of Intent) σχετικῶς μέ τό συγκεκριμένο πρόγραμμα τόν περασμένο Αὔγουστο.

Ἡ Γαλλία εἶναι ἕνας ἀπό τούς κυριωτέρους προμηθευτές ὁπλικῶν συστημάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ὡστόσο τήν τελευταία δεκαετία οἱ πωλήσεις γαλλικῶν ὅπλων στήν Κύπρο περιορίσθηκαν μόλις στά 39,7 ἑκατ. εὐρώ. Οἱ δύο χῶρες εἶχαν ὑπογράψει στρατιωτική συμφωνία στίς 28 Φεβρουαρίου 2007, ἡ ὁποία ἀνανεώθηκε στίς 27 Ἰανουαρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ