ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021

Νέους Πυραύλους Exocet ἀποκτᾶ ἡ Κύπρος

Θωρακίζεται ἀμυντικῶς ἡ ἀκτογραμμή τῆς νήσου

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ἀμυντικῶς ἡ Κύπρος καθώς τό θερμόμετρο στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἀνεβαίνει ἐπικίνδυνα. Γαλλικά ΜΜΕ ἀπεκάλυψαν ὅτι ἡ ἑταιρεία MBDA ἔχει ὑπογράψει δύο συμβόλαια μέ τήν Κυπριακή Δημοκρατία γιά τήν πώληση νέων πυραύλων Exocet καί Mistral. Τό κόστος τῆς συμφωνίας ἀνέρχεται στά 240 ἑκατομμύρια εὐρώ. Ἡ «La Tribune» ἀνέφερε ὅτι τά συμβόλαια ἀγορᾶς τῶν ναυτικῶν πυραύλων ὑπεγράφησαν τόν Δεκέμβριο, ἐνῶ οἱ διαπραγματεύσεις εἶχαν ἀρχίσει τόν Ἰούλιο. Τό κόστος γιά τά βλήματα Mistral εἶναι 150 εὐρώ καί τά Exocet 90 ἑκατομμύρια. Ἡ Κυπριακή Δημοκρατία ἔχει τέτοιους πυραύλους, καί τά νέα συμβόλαια ἀφοροῦν τά νέα μοντέλα αὐτῶν.

Στήν περίπτωση τῶν Exocet, ἡ ἐφημερίς τονίζει πώς πρόκειται γιά «πώληση συστοιχίας». Προσφάτως ὑπῆρξαν ἀναφορές περί ἀναβαθμίσεως τῶν ὑφισταμένων Exocet. Ἐπίσης ἡ Λευκωσία ἀναζητοῦσε ἕνα βλῆμα κατά πλοίων μέ μικρότερο βεληνεκές καί συνεπῶς μέ χαμηλότερο κόστος ἀποκτήσεως. Σέ ἀνακοίνωσή του τό κυπριακό Ὑπουργεῖο Ἀμύνης ἐπιβεβαίωσε τόν γαλλικό Τύπο, σημειώνοντας ὅμως ὅτι λόγω τοῦ εὐαίσθητου τοῦ ζητήματος πού ἅπτεται θεμάτων ἐθνικῆς ἀσφαλείας, δέν προτίθεται νά προβεῖ σέ περαιτέρω λεπτομέρειες ἐπί τοῦ παρόντος.

Τά γαλλικά ΜΜΕ ἐπισημαίνουν καί τήν ἰσχυρή παρουσία τοῦ γαλλικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ στήν Κύπρο. Ἡ ἱστοσελίδα Zone Militaire ἔγραψε ὅτι «τίς τελευταῖες ἑβδομάδες γαλλικές φρεγάτες εἶχαν πλεύσει τά κυπριακά χωρικά ὕδατα γιά πραγματοποίηση ἀσκήσεων. Ἐπίσης, στίς 5 Φεβρουαρίου τό γαλλικό ἀεροπλανοφόρο Σάρλ ντέ Γκώλλ εὑρίσκετο σέ οἰκόπεδο τῆς κυπριακῆς ΑΟΖ. Ἔτσι σέ συνδυασμό μέ αὐτές τίς κινήσεις στηρίξεως, οἱ ὁποῖες ἀναμένεται νά ἐντατικοποιηθοῦν τούς ἑπομένους μῆνες, ἡ Λευκωσία σχεδιάζει νά ἀναβαθμίσει τίς δυνατότητες τῶν στρατιωτικῶν δυνάμεών της, γι’ αὐτόν τόν λόγο ὑπέγραψε δύο συμβόλαια μέ τήν MBDA». Τό Γαλλικό Πρακτορεῖο Εἰδήσεων ζήτησε σχόλιο ἀπό τήν MBDA, ἀλλά ἡ ἑταιρεία δέν ἀπήντησε ἀναφορικῶς γιά τά δύο συμβόλαια.

Ἐπί πλέον, συμφώνως πρός πηγές πού γνωρίζουν τά τῆς διαπραγματεύσεως, οἱ πύραυλοι πού ἀγόρασε ἡ Κύπρος μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν γιά ταχύπλοα σκάφη, ἐνῶ τά ἀντιπυραυλικά βλήματα Exocet προορίζονται γιά θωράκιση τῶν ἀκτογραμμρῶν. Ἀκόμη, στήν Κύπρο, σημειώνει τό δημοσίευμα, ἡ ἑταιρεία Kership, ὑποστηριζομένη ἀπό τήν Γαλλία, συνεχίζει νά διαπραγματεύεται τήν πώληση δύο περιπολικῶν σκαφῶν OPV 59 γιά ποσόν πού ἐκτιμᾶται στά 75 ἑκατομμύρια εὐρώ. Γιά τό ἴδιο θέμα ὑπῆρξε καί παλαιότερο δημοσίευμα τῆς ἰδίας ἐφημερίδος, ὡστόσο σημειώνεται τώρα πώς ἡ θυγατρική ἑταιρεία Piriou καί Naval Group ὑπέβαλε προσφάτως νέα πρόταση στήν Λευκωσία. Τό Kership OPV εἶναι ἐξοπλισμένο μέ τό CMS (σύστημα διαχειρίσεως μάχης) τῆς Polaris.

Ἡ «La Tribune» ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ Κύπρος, ὅπως καί τό Βέλγιο, ἀποτελοῦν μέρος τοῦ σχεδίου BLOS (Beyond Line Of Sight) τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, τό ὁποῖο προετάθη ἀπό τήν Γαλλία. Εἶναι τό πρῶτο σχέδιο πυραυλικῶν συστημάτων πού ἐνεκρίθη τόν Νοέμβριο τοῦ 2018 ἀπό κατάλογο 17 ἀμυντικῶν ἔργων πού προορίζονται νά ὑλοποιηθοῦν στό πλαίσιο τῆς Μονίμου Δομημένης Συνεργασίας (ΜΣΕ). Ὁ στόχος τοῦ σχεδίου EU BLOS εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τῆς οἰκογενείας πυραύλων TAVD. Οἱ ὑπουργοί Ἀμύνης τῆς Κύπρου, τοῦ Βελγίου καί τῆς Γαλλίας ὑπέγραψαν τήν Ἐπιστολή Προθέσεως (Letter of Intent) σχετικῶς μέ τό συγκεκριμένο πρόγραμμα τόν περασμένο Αὔγουστο.

Ἡ Γαλλία εἶναι ἕνας ἀπό τούς κυριωτέρους προμηθευτές ὁπλικῶν συστημάτων τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας. Ὡστόσο τήν τελευταία δεκαετία οἱ πωλήσεις γαλλικῶν ὅπλων στήν Κύπρο περιορίσθηκαν μόλις στά 39,7 ἑκατ. εὐρώ. Οἱ δύο χῶρες εἶχαν ὑπογράψει στρατιωτική συμφωνία στίς 28 Φεβρουαρίου 2007, ἡ ὁποία ἀνανεώθηκε στίς 27 Ἰανουαρίου 2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κυκλοφορεί η «Εστία της Κυριακής»

Εφημερίς Εστία
Με βαρειά κληρονομιά τα 145 χρόνια εγκυρότητος και τους 3 αιώνες προσφοράς προς την  πατρίδα, η «Εστία» προχωρά από τις 24 Οκτωβρίου στην έκδοση της «Εστίας της Κυριακής»!

Οἱ Γερμανοί ξανάρχονται καί πιέζουν γιά νέα λιτότητα

Εφημερίς Εστία
Διασποῦν τόν Νότο καί μαζί μέ ἄλλες ἑπτά χῶρες τοῦ Βορρᾶ ἐπιμένουν στά ὑψηλά πρωτογενῆ πλεονάσματα

Νά περιγράψουμε τόν κόσμο τήν στιγμή πού ἀλλάζει!

Μανώλης Κοττάκης
Μέ δημοσιογραφία πού δέν κρύβει τίς εἰδήσεις

Στήν Οἰκονομική Εἰσαγγελία ἡ «λίστα Πέτσα»

Εφημερίς Εστία
Ἡ ἔρευνα γιά τυχόν ποινικές εὐθύνες Πέτσα καί Σκυλακάκη

Ὁ ἔρωτας στά χρόνια τῆς ἀκρίβειας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ συζήτηση, ὅπως εἶναι φυσικό, γινόταν σχετικά μέ τήν ἀκρίβεια…