Νέο κῦμα ἀκρίβειας πρό τῶν πυλῶν

ΑΝΕΒΑΖΕΙ ξανά ταχύτητα ὁ πληθωρισμός στήν χώρα μας, καθώς, συμφώνως πρός τήν Eurostat, τόν Ἰούλιο διεμορφώθη στό 3,4% ἀπό 2,8%, ἕναν μῆνα ἐνωρίτερα.

Ὅπως φαίνεται, ἕνα νέο κῦμα ἀκρίβειας εἶναι πρό τῶν πυλῶν μέ ἀνατιμήσεις εἰδικῶς στά τρόφιμα πού ἀπορροφοῦν τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ εἰσοδήματος τῶν φτωχῶν νοικοκυριῶν. Ἀντιθέτως, στήν Εὐρωζώνη, ὁ μέσος πληθωρισμός διεμορφώθη στό 5,3%, ἀπό 5,5% τόν Ἰούνιο, δείχνοντας σημάδια ἐπιβραδύνσεως, τά ὁποῖα, ὡστόσο, θά πρέπει νά ἔχουν συνέχεια, γιά νά ἀνακοποῦν οἱ αὐξήσεις τῶν ἐπιτοκίων στίς ὁποῖες προχωρεῖ ἡ ΕΚΤ, γιά νά ἀντιμετωπίσει τόν ὑψηλό πληθωρισμό. Ὅσον ἀφορᾶ στήν Ἑλλάδα, εἶναι ἡ πρώτη ἐπιτάχυνσις πού καταγράφει ὁ ἑλληνικός ἐτήσιος δείκτης τιμῶν καταναλωτοῦ ἐδῶ καί σχεδόν ἕνα ἔτος, ὅταν τά στοιχεῖα πού ἀνεκοίνωσε τόν Σεπτέμβριο 2022 ἡ εὐρωπαϊκή στατιστική ὑπηρεσία ἔδειξαν ἐπιτάχυνση στό 12,1% ἀπό 11,2%. Ἐπιμονή ἐξακολουθεῖ νά δείχνει καί ὁ δομικός πληθωρισμός, δηλαδή ἐξαιρουμένων προϊόντων μέ εὐμετάβλητες τιμές, καθώς τόν Ἰούλιο κατεγράφη ἐπιτάχυνσις στό 5,4% ἀπό 4,8% τόν προηγούμενο μῆνα, σέ μία περίοδο μάλιστα πού ὁ ἀντίστοιχος δείκτης σέ ἐπίπεδο Εὐρωζώνης παρέμεινε στάσιμος στό 5,5%. Ἡ πορεία τοῦ δομικοῦ πληθωρισμοῦ ἔχει προβληματίσει σημαντικά τήν διοίκηση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης μέ τήν ἐπί κεφαλῆς τῆς Τραπέζης Κριστίν Λαγκάρντ νά ἀφήνει, σέ συνέντευξη, ἀνοικτά ὅλα τά ἐνδεχόμενα γιά τήν συνεδρίαση τοῦ Σεπτεμβρίου, μέ ἀρκετούς ἀναλυτές νά ἐκτιμοῦν ὅτι θά μποροῦσε νά προχωρήσει σέ μία νέα αὔξηση κατά 0,25%.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στίς εἰδικές κατηγορίες, πλήν τῆς ἐνέργειας, ὅλα τά προϊόντα σημείωσαν ἐπιτάχυνση στίς αὐξήσεις τῶν τιμῶν. Τά τρόφιμα συνεχίζουν τήν ἀνοδική τους κούρσα μέ ἐπιτάχυνση στό 10,9% ἀπό 10,7% τόν Ἰούνιο ἐνῷ καί οἱ ὑπηρεσίες ἐπιταχύνουν στό 4,2% ἀπό 3,8% τόν Ἰούνιο. Τά βιομηχανικά ἀγαθά σημείωσαν καί αὐτά μικρή ἐπιτάχυνση στό 6,6% ἀπό 6,4%. Ἀντιθέτως, ἡ ἐνέργεια συνέχισε τήν πτωτική πορεία της μέ μείωση τιμῶν κατά -20,4%, ἄν καί σέ μικρότερο ποσοστό ἀπό τό -22% τόν Ἰούνιο.

Τό «γκάζι» στίς τιμές ἀντανακλᾶται καί στήν ἀνακοίνωση τῆς ΕΛΣΤΑΤ γιά τό λιανεμπόριο, καί ἐνῷ ὁ ὄγκος ὑπεχώρησε 0,4%, ὁ τζίρος ηὐξήθη κατά 7,2%. Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ στήν χώρα μας, τά στοιχεῖα τῆς πρόσφατης ἐρεύνης τῆς Nielsen καταδεικνύουν ἐτήσιες αὐξήσεις τιμῶν στό ράφι κατά στό 11,1% κατά τό χρονικό διάστημα ἀπό ἀρχές Ἀπριλίου ἕως 18 Ἰουνίου 2023.

Ἐπίσης, ἀπό τήν 1η Ἰανουαρίου ἕως καί τίς 18 Ἰουνίου 2023 οἱ αὐξήσεις τιμῶν στό ράφι ἀνῆλθαν κατά μέσον ὅρον στό 9,4% σέ σχέση μέ τήν ἀντίστοιχη περίοδο τοῦ 2022.

Στόν ἀντίποδα, ὁ πληθωρισμός στήν Γερμανία ἐπιβραδύνθηκε περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἀνεμένετο τόν Ἰούλιο, σέ μιά ἀκόμα ἔνδειξη σταδιακῆς συγκρατήσεως τῶν πιέσεων στίς τιμές τῆς Εὐρωζώνης καθώς ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πλησιάζει στό τέλος τοῦ κύκλου αὐξήσεως τῶν ἐπιτοκίων. Σέ χαμηλό 16 μηνῶν φρέναρε ὁ πληθωρισμός στήν Γαλλία, καθώς ἡ πτῶσις τοῦ ἐνεργειακοῦ κόστους μείωσε τήν αὔξηση τῶν τιμῶν καταναλωτοῦ στήν δεύτερη μεγαλύτερη οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἡ ὑπονόμευσις τῆς ἀξιοκρατίας ἀπό τό ἀναξιόπιστο τέστ τῆς κ. Κεραμέως

Μανώλης Κοττάκης
Πῶς τό ΑΣΕΠ «ἐξευτέλισε» διοικητές νοσοκομείων μέ …μῆλα καί ἀχλάδια – Γιατί παρῃτήθη ὁ διοικητής τῆς 1ης ΥΠΕ – Πῶς οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες καί οἱ ἀσφαλισμένοι χρηματοδοτοῦν ἀπό τό ὑστέρημά τους τό ΕΣΥ, πού ἔπαυσε νά εἶναι δωρεάν

Ἡ Ἑλλάς «μάχεται» καί γιά τά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων στό Ἰράν καί τό Ἰράκ!

Εφημερίς Εστία
Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ δέν ἔχει τέλος.

6 στούς 10 Νεοδημοκράτες τιμώρησαν τόν κ. Μητσοτάκη γιά τόν γάμο καί τήν ἀκρίβεια

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΧΑΜΗΛΟ ποσοστό πού συγκέντρωσε ἡ Νέα Δημοκρατία στίς εὐρωεκλογές ὀφείλεται κυρίως σέ δύο βασικά θέματα: τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν καί τήν ἀκρίβεια.

Ἔτσι, γιά ν’ ἀκούσουμε μιά ἀπάντηση…

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ὁ Γιῶργος Τράπαλης, τῆς ἑταιρείας μετρήσεων Good affairs, μοῦ ἔλεγε ὅτι «Ὁ Δούκας εἶναι ὁ μόνος πού ἄν πάει σέ δεύτερο γῦρο μπορεῖ νά κερδίσει τόν Μπακογιάννη», πίστευα ὅτι μέ δουλεύει.

Παρασκευή, 19 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ