ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023

Νέες «παγίδες» τῶν Τούρκων μέ μετανάστες στόν Ἕβρο

Επικίνδυνα παιγνίδια καί παγίδες στήνουν πάλι οἱ Τοῦρκοι στόν Ἕβρο…

… μέ «δόλωμα» τούς μετανάστες. Χθές οἱ τουρκικές Ἀρχές ἐνημέρωσαν ὅτι περίπου 300-400 μετανάστες εὑρίσκοντο πάνω σέ μία νησῖδα στό Κισσάριο Ἕβρου, πού, κατά τούς Τούρκους, ἀνήκει στήν Ἑλλάδα. Πρόκειται γιά μία νησῖδα πολύ κοντά σέ ἐκείνη ὅπου εἶχαν στείλει οἱ Τοῦρκοι τούς 38 μετανάστες τόν Αὔγουστο καί οἱ ὁποῖοι ἐν συνεχείᾳ μετέβησαν σέ ἄλλη νησῖδα ἐντός ἑλληνικοῦ ἐδάφους. Ὅπως καί τότε, ἔτσι καί χθές ἡ Ἀστυνομία ἤρχισε μέ ἐπίγεια μέσα καί μέ drones, ἔρευνες γιά νά βρεθοῦν οἱ μετανάστες. Ὅμως, στό σημεῖο πού οἱ Τοῦρκοι ἀνέφεραν ὅτι ἦταν ἐγκλωβισμένοι οἱ παράτυποι μετανάστες, δέν ὑπῆρχε ἴχνος ζωῆς. Ἡ συγκεκριμένη νησίς ἔχει μία ἰδιαιτερότητα, καθώς, ἐνῷ ἀνήκει σέ ἑλληνικό ἔδαφος, σχεδόν ἐφάπτεται τῶν τουρκικῶν ἐδαφῶν, κάτι πού τό γνωρίζει ἡ Ἀστυνομία στόν Ἕβρο καί εἶναι ἰδιαιτέρως προσεκτική. Ἡ Τουρκία τίς τελευταῖες ἑβδομάδες ἐπιχειρεῖ μέ διάφορους τρόπους νά παγιδέψει τήν Ἑλλάδα καί νά προκαλέσει θερμό ἐπεισόδιο, ὅπως μέ τούς 38 μετανάστες. Καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῶν ἐρευνῶν στήν τουρκική πλευρά τοῦ Ἕβρου, ὑπῆρχαν δυνάμεις τῆς στρατοχωροφυλακῆς ἀνεπτυγμένες, γιά νά ἐμποδίσουν τούς μετανάστες νά ἐπιστρέψουν στήν Τουρκία!

Ειδήσεις / Άρθρα

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»

Εὐχάριστα νέα γιά τήν ΝΔ

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΝΕΟΣ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ μοιάζει πελαγωμένος στά πρῶτα του βήματα. Ἤξερε πῶς νά φθάσει στήν νίκη, δέν εἶναι ὅμως καθόλου βέβαιον ὅτι ξέρει τί νά τήν κάνει τήν νίκη.

Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

Εφημερίς Εστία
ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ἡ σκέψη μας εἶναι κοντά στό Ἀρτσάχ

Δημήτρης Καπράνος
Αὐτά πού συμβαίνουν στό Ἀρτσάχ, δηλαδή ἡ ἐθνοκάθαρση τήν ὁποία ἐπιχειροῦν οἱ Τουρκαζέροι εἰς βάρος τῶν Ἀρμενίων, δείχνουν τήν εὐρωπαϊκή χρεοκοπία καί τήν ἀδυναμία τοῦ μορφώματος πού ἀκόμη ἀποκαλοῦμε «Εὐρωπαϊκή Ἕνωση» νά διαδραματίσει ἀποφασιστικό ρόλο στό διεθνές στερέωμα.

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΓΕΡΙΝΟΙ!