Νέα τουρκική Navtex ἀμφισβητεῖ τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα

Η ΠΡΩΤΗ παραβίασις τῆς ἄτυπης συμφωνίας Γεραπετρίτη – Φιντάν γιά ἀποφυγή μονομερῶν ἐνεργειῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τήν Τουρκία, ἦλθε λίγες μόνον ἡμέρες μετά τήν συνάντηση τῶν δύο ὑπουργῶν στήν Ἄγκυρα.

Μέ Navtex, τήν ὁποία ἐκήρυξε ἡ Τουρκία, ἀμφισβητεῖ τήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα, ἐνῷ δεικνύει στήν πράξη ὅτι θεωρεῖ ἰσχυρό τό τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, τό ὁποῖο ἡ Ἑλλάς θεωρεῖ παράνομο. Ἐπιπροσθέτως διά τῆς συγκεκριμένης μεθοδολογίας ἀμφισβητεῖται εὐθέως ἡ ἑλληνική περιοχή εὐθύνη ἐκδόσεως NAVTEX.
Εἰδικώτερα, μέ τήν Navtex 816/23 οἱ τουρκικές Ἀρχές ἀναγγέλλουν τήν δέσμευση περιοχῆς γιά τήν διεξαγωγή ἐπιστημονικῶν ἐρευνῶν γιά τήν χάραξη διαδρομῆς ποντίσεως καλωδίου ἀπό τό ἐρευνητικό σκάφος «ARCTIC». Οἱ ἔρευνες θά διεξαχθοῦν ἀπό τίς 12 μέχρι τίς 20 Σεπτεμβρίου καί, ὅπως ἀναφέρεται στά σχόλια τῆς Navtex, «οἱ ἔρευνες γίνονται σέ περιοχή τῆς “τουρκικῆς ὑφαλοκρηπῖδος”.»

Ἡ τουρκική NAVTEX δεσμεύει μιά ἐκτεταμένη γραμμή ἡ ὁποία ξεκινᾶ ἀνατολικά ἀπό περιοχές πού ἀνήκουν στήν ὁριοθετημένη κυπριακή ΑΟΖ καί ἐκτείνεται δυτικά νοτίως τοῦ Καστελλορίζου καί τῆς Ρόδου ἐντός περιοχῶν ὄχι μόνο τῆς μή ὁριοθετημένης ἑλληνικῆς ὑφαλοκρηπῖδος, ἀλλά καί σέ περιοχή πού ἡ Ἑλλάς ἔχει ὁριοθετημένη ΑΟΖ βάσει τῆς σχετικῆς συμφωνίας μέ τήν Αἵγυπτο.

Οἱ ἔρευνες γίνονται γιά λογαριασμό τῆς γερμανικῆς ἑταιρείας Fugro γιά τήν τοποθέτηση καλωδίου τηλεπικοινωνιῶν πού θά συνδέει Ἰσραήλ, Κύπρο, Ἑλλάδα, Ἰταλία, Γαλλία. Σημειώνεται ὅτι ἡ γερμανική ἑταιρεία ὑπέβαλε αἴτημα ὄχι μόνο στήν Ἑλλάδα καί στήν Κύπρο (ἡ ὁποία θά ἐκδώσει σχετική NAVTEX ἀπό τήν ἡμέρα πού τό ἐρευνητικό σκάφος περάσει στήν δική της ΑΟΖ) ἀλλά καί στήν Τουρκία, δίδοντας ἔτσι τήν εὐκαιρία στήν Ἄγκυρα νά προβεῖ σέ βῆμα νομιμοποιήσεως τῶν διεκδικήσεών της.

Εἰς ἀπάντησιν, οἱ Κυπριακές Ἀρχές ἔσπευσαν ἀμέσως νά ἐκδώσουν τήν NAV WRNG 316/23 μέ τήν ὁποία δηλώνουν ὅτι ἡ τουρκική NAVTEX δέν ἔχει ἐκδοθεῖ σέ συντονισμό μέ τίς Ἁρμόδιες Ἀρχές τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου καί συνιστᾶ κίνδυνο γιά τήν ἀσφάλεια τῆς ναυσιπλοΐας. Ὅπως ἐπισημαίνει ἡ κυπριακή Ἀναγγελία, «ὁ μόνος Ἁρμόδιος Σταθμός στήν περιοχή Εὐθύνης τῆς Δημοκρατίας τῆς Κύπρου εἶναι ὁ σταθμός τῆς Λάρνακας JRCC LARNACA/CYPRUS RADIO/5BA.»

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπιρρεπής στήν …ἀνοησία

Εφημερίς Εστία
Ὀξεῖα ἐπίθεσις τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Στέφανου Κασσελάκη κατά τῆς «Ἑστίας» μέ ἀπρεπεῖς χαρακτηρισμούς, γιατί ἀναδείξαμε τίς παλινωδίες του γιά τήν «Χαμάς»

Ὁ ἀντιαεροπορικός «θόλος»

Εφημερίς Εστία
ΜΕΡΙΚΕΣ πολιτικές κινήσεις θά μποροῦσαν νά χαρακτηρισθοῦν ὡς «κινήσεις πλακάτ».

Ὁ Κυρ. Μητσοτάκης ἀπαντᾶ γιά τήν ἀκρίβεια μέσῳ τοῦ Κων. Καραμανλῆ

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΥΨΗΛΟΥΣ τόνους πού σέ κάποιο σημεῖο ὁδήγησαν τόν Πρωθυπουργό νά ἀποχωρήσει ἀπό τήν αἴθουσα τῆς Ὁλομελείας διεξήχθη χθές ἡ πρό ἡμερησίας διατάξεως συζήτησις γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς ἀκρίβειας στήν Βουλή.

Εὐτυχῶς πού ὑπάρχει ὁ ἀθλητισμός καί τά σπόρ…

Δημήτρης Καπράνος
«Μά, καλά, θά αἰσθανθεῖς ἐθνικά ὑπερήφανος ἐάν μιά ἑλληνική ὁμάδα κατακτήσει τό πρωτάθλημα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ μπάσκετ στό Βερολῖνο ἤ ἐάν μιά ἄλλη ἑλληνική ὁμάδα κερδίσει τό “Κόνφερενς λήγκ” στό ποδόσφαιρο;» μέ ρώτησε ὁ καλός φίλος.

ΜΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 27 Μαΐου 1924