Νέα καταδίκη ὑπουργοῦ τοῦ κ. Σημίτη

Ὁ πρώην ὑπουργός τοῦ ΠΑΣΟΚ Γιάννης Ἀνθόπουλος

Κατάσχεται ἡ περιουσία τοῦ Ἀνθόπουλου

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ὁ ἀριθμός στενῶν συνεργατῶν τοῦ Κώστα Σημίτη πού καταδικάζονται ἀπό τήν ἑλληνική Δικαιοσύνη ἤ εἶναι ὑπόδικοι. Μετά τούς Ἄκη Τσοχατζόπουλο, Τάσο Μαντέλη, Θοδωρῆ Τσουκᾶτο καί Γιάννο Παπαντωνίου, τό Τριμελές Ἐφετεῖο Κακουργημάτων ἐπέβαλε πολυετῆ κάθειρξη στόν Γιάννη Ἀνθόπουλο, ὑφυπουργό Παιδείας καί Οἰκονομίας στίς κυβερνήσεις Σημίτη. Ὁ κ. Ἀνθόπουλος κατεδικάσθη χθές σέ ποινή καθείρξεως 15 ἐτῶν γιά τά ἀδικήματα τοῦ ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καί τῆς τοκογλυφίας. Ἐπίσης, τό δικαστήριο ἀπεφάσισε τήν κατάσχεση τῆς περιουσίας του μέχρι τοῦ ποσοῦ πού ἀποτελεῖ προϊόν τοῦ ἐγκλήματος τῆς τοκογλυφίας, ἤτοι 1,7 ἑκατ. εὐρώ, καί τῆς πολυτελοῦς κατοικίας του στήν Βούλα. Ὁ πρώην ὑφυπουργός κατεδικάσθη, διότι ἐλάμβανε μίζα 10% γιά τά δάνεια πού ἔδινε ἡ ἑταιρεία στήν Ὀδέττη Πετρίδη, καπνέμπορο τῆς Καβάλας. Ἡ ἐπιχειρηματίας κατήγγειλε ὅτι ἐδέχθη τοκογλυφικό δανεισμό μέ ἐξοντωτικά ἐπιτόκια.


Κάθειρξις 15 ἐτῶν σέ ὑπουργό τοῦ Σημίτη

Μίζες 10% – Κατάσχεται ἡ περιουσία τοῦ Ἀνθόπουλου

ΕΝΑ ἀκόμη στέλεχος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐπί σειρά ἐτῶν ἐκλεκτός τῶν κυβερνήσεων τοῦ Κώστα Σημίτη κατεδικάσθη μέ βαρύτατες ποινές γιά ὑπόθεση τοκογλυφίας. Πρόκειται γιά τόν Γιάννη Ἀνθόπουλο, βουλευτή τοῦ ΠΑΣΟΚ ἀπό τό 1989 ἕως τό 2004, ὁ ὁποῖος διετέλεσε ὑφυπουργός Παιδείας (1993-1994 καί 1996-2000) καθώς καί ὑφυπουργός Ἐθνικῆς Οἰκονομίας (1994-1996). Μετά τόν Ἄκη Τσοχατζόπουλο, Τάσο Μαντέλη ἀλλά καί τούς Θοδωρῆ Τσουκᾶτο καί Γιάννο Παπαντωνίου, πού ἔχουν ἐμπλακεῖ σέ σοβαρές ὑποθέσεις, ὅπως τά «μαῦρα ταμεῖα τῆς Siemens» καί τά ἐξοπλιστικά, ὁ κ. Ἀνθόπουλος κατεδικάσθη χθές σέ ποινή καθείρξεως 15 ἐτῶν γιά τά ἀδικήματα τοῦ ξεπλύματος βρώμικου χρήματος καί τῆς τοκογλυφίας!

Τό Τριμελές Ἐφετεῖο Κακουργημάτων, υἱοθετώντας τήν εἰσαγγελική πρόταση, ἔκρινε ὁμοφώνως ἐνόχους, ἐκτός ἀπό τόν πρώην ὑφυπουργό, καί τούς τρεῖς συγκατηγορουμένους του, ἐπιβάλλοντάς τους τήν ἴδια ποινή. Ὁ πέλεκυς τῆς Δικαιοσύνης ἦταν βαρύς, καθώς ἀπεφασίσθη καί κατάσχεσις τῆς περιουσίας τους μέχρι τοῦ ποσοῦ πού ἀποτελεῖ προϊόν τοῦ ἐγκλήματος τῆς τοκογλυφίας. Γιά τόν πρώην στενό συνεργάτη τοῦ Κώστα Σημίτη κατάσχεται τό ποσό τοῦ 1,7 ἑκατ. εὐρώ, συμπεριλαμβανομένου τοῦ σπιτιοῦ του στήν περιοχή Βούλα Ἀττικῆς, καί 5,7 ἑκατ. εὐρώ γιά τούς ὑπολοίπους τρεῖς. Ἐπίσης, στούς καταδικασθέντες ἐπεβλήθη στέρησις τῶν πολιτικῶν δικαιωμάτων γιά πέντε χρόνια. Ἀκόμη, ὀφείλουν νά καταβάλουν ἕκαστος 5.000 εὐρώ ὡς ἀποζημίωση. Στόν κ. Ἀνθόπουλο καί σέ δύο ἀκόμη ἀπηγορεύθη καί ἡ ἔξοδος ἀπό τήν χώρα. Τό δικαστήριο ἐδέχθη τό αἴτημα τῶν κατηγορουμένων γιά ἀναστολή ἐκτελέσεως τῆς ποινῆς, μέχρι νά ἐκδικασθεῖ στό Ἐφετεῖο, μέ ψήφους δύο ἔναντι μιᾶς (τῆς Προέδρου, πού ἔκρινε ὅτι πρέπει νά φυλακισθοῦν). Στήν αἴθουσα ἐπεκράτησε ἔντασις, ὅταν ἡ εἰσαγγελεύς εἶπε ὅτι δέν ἀναγνωρίζει κανένα ἐλαφρυντικό γιά τούς καταδικασθέντες, πρόταση πού υἱοθέτησε τό δικαστήριο. Ὅλα ἄρχισαν ὅταν ἡ καπνέμπορος Καβάλας Ὀδέττη Πετρίδη κατήγγειλε ὅτι εἶχε δεχθεῖ τοκογλυφικό δανεισμό μέ ἐξοντωτικά ἐπιτόκια ἀπό τήν ἑταιρεία Βamaco –μετέπειτα Gennet– γιά τόν ὁποῖο μεσολάβησε ὁ πρώην ὑφυπουργός, φέρνοντας σέ ἐπαφή τίς δύο πλευρές. Ἡ μεσολάβησις ἔγινε μέ τό ἀζημίωτο, συμφώνως μέ τήν καταγγελία τῆς κ. Πετρίδη, ἀφοῦ ὁ κ. Ἀνθόπουλος ἐλάμβανε μίζα 10% ἐπί τοῦ ποσοῦ πού ἐδίδετο στήν καπνέμπορο. Οἱ δικαστικές ἀρχές, σέ συνεργασία μέ τό ΣΔΟΕ, ἐντόπισαν καταθέσεις στούς λογαριασμούς τοῦ κ. Ἀνθόπουλου καί τῆς συζύγου του ἀπό τήν κ. Πετρίδη, πού ἀνῆλθαν σέ 1.774.836 εὐρώ, τά ὁποῖα ἀντιστοιχοῦσαν ἀκριβῶς στό 10% τοῦ δανεισμοῦ, ὕψους 17,6 ἑκατ. εὐρώ πού ἔλαβε ἡ ἐπιχειρηματίας ἀπό τήν Bamako-Gennet μέ εἰκονικά παραστατικά ἀγοραπωλησίας καπνοῦ, τήν περίοδο 2002-2005.

Σχετικῶς μέ τούς ἰσχυρισμούς τοῦ στενοῦ συνεργάτου τοῦ κ. Σημίτη ὅτι ἡ καπνέμπορος ἦταν ἐκείνη πού τοῦ δάνεισε μεγάλα ποσά γιά νά κτίσει τήν πολυτελῆ κατοικία του στήν Βούλα, τήν ὥρα πού, ὅπως κατέθεσε, ἀσφυκτιοῦσε οἰκονομικά καί ζητοῦσε βοήθεια γιά δανεισμό, ἡ εἰσαγγελεύς ἐπεσήμανε ὅτι ὑπάρχουν θέματα «πασίδηλα» γιά τό δικαστήριο. «Οἱ κατηγορούμενοι εἶχαν τήν ὑποχρέωση νά δώσουν πειστικές ἀπαντήσεις ἀλλά δέν ἔδωσαν» κατέληξε ἡ δικαστικός πρίν ἀνακοινώσει τήν ἀπόφασή της.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική περιπέτεια γιά τό LNG

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἄγκυρα ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ἐκθέσει στίς ΗΠΑ καί στοχεύει στίς στρατιωτικές καί ἐνεργειακές ἐγκαταστάσεις στήν Θράκη – Σημεῖο ἀναφλέξεως ἡ ἀκριτική μας πόλις

Ἐπείγουσα προτεραιότητα ἡ ἔρευνα ἀξιῶν

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΚΤΗ παριστάνει ἡ κοινωνία μας γιά τήν αὐτοκτονία τοῦ δεκατετράχρονου μαθητῆ…

Ἀμφισβητεῖται ἡ πώλησις τῶν Ναυπηγείων Σκαραμαγκᾶ

Εφημερίς Εστία
Τά διεκδικεῖ ὁ Ἰσκαντάρ Σάφα πού ζητεῖ καί ἀποζημίωση

Ἀποχαιρετισμός σέ ἕναν οἰκουμενικό Ἕλληνα

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι κάποιοι ἄνθρωποι στούς ὁποίους ἔχει χαμογελάσει ὁ Θεός

Δευτέρα, 21 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ