Νέα διάσπασις τοῦ μετώπου Ἑλλάδος – Κύπρου μέ ἀφορμή τό Κοσσυφοπέδιο

ΔΙΠΛΗ ζημία ὑπέστη ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, μέ μίαν ἀνεξήγητη, γιά ἡμᾶς, ψῆφο, στήν ἔκτακτη σύνοδο τῶν ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Στήν ψηφοφορία εἰδικώτερα, ἐπί τοῦ αἰτήματος τοῦ Κοσσυφοπεδίου νά ἐνταχθεῖ στό Σῶμα, ἡ Ἑλλάς ἐψήφισε «λευκό». Ἐπιλογή πού βαθαίνει τήν διάσπαση τοῦ μετώπου μέ τήν Κύπρο –καί αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ζημία. Ἡ νέα κυπριακή κυβέρνησις, ἀπό τήν πλευρά της, ἔκανε τήν λογική ἐπιλογή ὅτι, ἀφ’ ἧς στιγμῆς δέν ἀναγνωρίζει τό Κοσσυφοπέδιο ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, δέν μπορεῖ καί νά συναινεῖ στήν εἰσδοχή του στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (ἀντίστοιχη στάση ἐτήρησαν καί ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη πού δέν ἀναγνωρίζουν τό Κοσσυφοπέδιο, ὅπως ἡ Ἱσπανία.)

Ἡ δευτέρα ζημία εἶναι τό ρῆγμα Ἀθηνῶν – Βελιγραδίου, ρῆγμα τό ὁποῖο προσέλαβε ἐπίσημη διάσταση χθές. Ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ἄννα Μπρνάμπιτς ἠκύρωσε, ἔτσι, τήν συμμετοχή της στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν, ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τῆς Ἑλλάδος στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Ἐκκινῶντας ἀπό τήν ψηφοφορία στήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἡ πλειονοψηφία ἦτο ὑπέρ. Ἑπτά χῶρες κατεψήφισαν τήν σχετική πρόταση (Οὑγγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Ἱσπανία, Ἀζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Σερβία). Στάση οὐδετερότητος ἐτήρησαν ἡ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, ἡ Ἑλλάς, ἡ Σλοβακία, ἡ Μολδαβία καί ἡ Οὐκρανία.

Πρόκειται γιά τό δεύτερο κροῦσμα διαφωνίας μεταξύ Ἀθηνῶν καί Λευκωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ διάσπασις ἐκκίνησε μέ τήν ὑποστήριξη, ἀπό τήν Ἀθήνα, τῆς τουρκικῆς ὑποψηφιότητος γιά τήν προεδρία τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ-IMO.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς σχέσεις μέ τήν Σερβία, τό Βελιγράδι ἠνωχλήθη, ὄχι τόσο ἀπό τίς χῶρες πού παγίως ἔχουν ἀντι-σερβική στάση, ὅσο ἀπό ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες, ἄν καί δέν ἀναγνωρίζουν τό Κοσσυφοπέδιο ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, χθές ἔκαναν τό πρῶτο βῆμα… Τήν σχετική ἐπισήμανση ἔκανε, ἀπογοητευμένος, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας Ἴβιτσα Ντάτσιτς, ὁ ὁποῖος, ἔκανε, ἐπί πλέον, λόγο γιά «ντροπή τῆς Εὐρώπης.»

Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἔστειλε προειδοποιητικά μηνύματα γιά τό (ἄμεσο) μέλλον. Ἀπείλησε, εἰδικώτερα, μέ veto, σέ θέματα πού ἀφοροῦν δτήν Οὐκρανία καί τήν Μολδαβία (καί ἀπαιτεῖται ὁμοφωνία.) «Στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης στό Ρέυκιαβικ (σ.σ. τόν Μάιο) θά κατατεθεῖ σχέδιο ψηφίσματος γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Μολδαβίας. Ἐμεῖς θά καταθέσουμε πρόταση νά συμπεριληφθεῖ καί ἡ Σερβία σέ αὐτό τό ψήφισμα. Ἐάν δέν γίνει ἀποδεκτή ἡ πρότασίς μας, τότε δέν θά ἐγκρίνουμε τό σχέδιο ψηφίσματος γιά τήν Οὐκρανία καί τήν Μολδαβία» ἐπεσήμανε ὁ Ἴβιτσα Ντάτσιτς.

Στόν ἀντίποδα, ἱκανοποίηση ἐσκόρπισε στήν Πριστίνα ἡ εὐρωπαϊκή ἀπόφασις. Τήν ὁποίαν ἐχαιρέτισε ὁ Πρωθυπουργός Ἄλμπιν Κούρτι, εὐχαριστῶντας τίς χῶρες πού ὑπεστήριξαν τό αἴτημα τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

«Ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς ἡ πρώτη φάσις τῆς διαδικασίας γιά τήν πλήρη ἔνταξη σέ αὐτόν τόν σημαντικό διεθνῆ ὀργανισμό. Ἡ χώρα μας θά ἀποτελέσει προστιθέμενη ἀξία γιά τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θά προσθέσει ἀξία στήν δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τό κράτος δικαίου στήν χώρα μας» ἀνέφερε ὁ Ἀλμπίν Κούρτι, φανερώνοντας καί τό «γιατί» ἡ κυβέρνησίς του ἤθελε διακαῶς τήν ἀποδοχή ἐντάξεως.

Τά πολιτικά «ἀπόνερα» τῆς ἑλληνικῆς ἀποφάσεως δέν ἄργησαν νά φθάσουν καί στήν χώρα μας. Ἀπό τούς Δελφούς ἔγινε γνωστό ὅτι ἀπό τό ὁμώνυμο Φόρουμ θά ἀπέχει ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ἄννα Μπρνάμπιτς. Μέ τόν τρόπο αὐτό, κορυφώνεται ἡ δυσαρέσκεια τοῦ Βελιγραδίου γιά τό «λευκό» τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη.

Τό πρόγραμμα τοῦ ἰδίου Φόρουμ, τέλος, ἄφησε δυσαρεστημένο καί τό Πεκῖνο. Αἰτία –συμφώνως μέ τήν ἱστοσελίδα ieidiseis.gr– ἡ παρουσία τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ταϊβάν Μά Γίνγκ-τζέου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὑπέκυψε ἡ ΝΔ στό βέτο Ράμα γιά τήν ὑποψηφιότητα Φρέντη Μπελέρη

Εφημερίς Εστία
Ἀπεκλείσθη ἀπό τό εὐρωψηφοδέλτιο τῆς Νέας Δημοκρατίας ὁ ἔγκλειστος ἐκλεγμένος δήμαρχος τῆς Χειμάρρας – Ἐπεκράτησε ἡ γραμμή τῆς ὑφυπουργοῦ Ἀλεξάνδρας Παπαδοπούλου – Τό Μαξίμου «χρυσώνει» τό χάπι στούς Βορειοηπειρῶτες περιλαμβάνοντας στήν λίστα τῶν ὑποψηφίων του τόν υἱό του

Τώρα παραδέχεται τό μοντάζ ἀλλά δείχνει ΟΣΕ καί ΜΜΕ

Μανώλης Κοττάκης
ΜΕΡΙΚΕΣ διαπιστώσεις ἀπό τήν χθεσινή συνέντευξη τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στόν «Ἀντέννα», στούς συναδέλφους Γιῶργο Παπαδάκη καί Μαρία Ἀναστασοπούλου.

Ἐπίδομα «πρώτης ἀνταπόκρισης» ἀπό Χρυσοχοΐδη σέ ΕΛ.ΑΣ.

Εφημερίς Εστία
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ κίνητρο στούς ἀστυνομικούς πού ἐργάζονται ἐκτός τῶν ἀστυνομικῶν τμημάτων, τῶν γραφείων καί ὡς συνοδοί πολιτικῶν καί ἄλλων ἐπιφανῶν πολιτῶν, θά δώσει τό Ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτου.

Ἄλλο ἡ κριτική καί ἄλλο ἡ μηχανή τοῦ κιμᾶ

Δημήτρης Καπράνος
Παρακολουθήσαμε μέ μεγάλη προσοχή τήν συνέντευξη τῆς Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου. Εὐχάριστη ἔκπληξη τό ὅτι εἴδαμε ἀνώτατη δικαστικό νά ἀπαντᾶ σέ ἐρωτήσεις.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΛΛΑΓΗ ΠΗΓΗΣ