Νέα διάσπασις τοῦ μετώπου Ἑλλάδος – Κύπρου μέ ἀφορμή τό Κοσσυφοπέδιο

ΔΙΠΛΗ ζημία ὑπέστη ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις, μέ μίαν ἀνεξήγητη, γιά ἡμᾶς, ψῆφο, στήν ἔκτακτη σύνοδο τῶν ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης.

Στήν ψηφοφορία εἰδικώτερα, ἐπί τοῦ αἰτήματος τοῦ Κοσσυφοπεδίου νά ἐνταχθεῖ στό Σῶμα, ἡ Ἑλλάς ἐψήφισε «λευκό». Ἐπιλογή πού βαθαίνει τήν διάσπαση τοῦ μετώπου μέ τήν Κύπρο –καί αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ζημία. Ἡ νέα κυπριακή κυβέρνησις, ἀπό τήν πλευρά της, ἔκανε τήν λογική ἐπιλογή ὅτι, ἀφ’ ἧς στιγμῆς δέν ἀναγνωρίζει τό Κοσσυφοπέδιο ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, δέν μπορεῖ καί νά συναινεῖ στήν εἰσδοχή του στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης (ἀντίστοιχη στάση ἐτήρησαν καί ἄλλα εὐρωπαϊκά κράτη πού δέν ἀναγνωρίζουν τό Κοσσυφοπέδιο, ὅπως ἡ Ἱσπανία.)

Ἡ δευτέρα ζημία εἶναι τό ρῆγμα Ἀθηνῶν – Βελιγραδίου, ρῆγμα τό ὁποῖο προσέλαβε ἐπίσημη διάσταση χθές. Ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ἄννα Μπρνάμπιτς ἠκύρωσε, ἔτσι, τήν συμμετοχή της στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν, ἐξ αἰτίας τῆς στάσεως τῆς Ἑλλάδος στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης.

Ἐκκινῶντας ἀπό τήν ψηφοφορία στήν Ἐπιτροπή Ὑπουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης, ἡ πλειονοψηφία ἦτο ὑπέρ. Ἑπτά χῶρες κατεψήφισαν τήν σχετική πρόταση (Οὑγγαρία, Ρουμανία, Κύπρος, Ἱσπανία, Ἀζερμπαϊτζάν, Γεωργία, Σερβία). Στάση οὐδετερότητος ἐτήρησαν ἡ Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, ἡ Ἑλλάς, ἡ Σλοβακία, ἡ Μολδαβία καί ἡ Οὐκρανία.

Πρόκειται γιά τό δεύτερο κροῦσμα διαφωνίας μεταξύ Ἀθηνῶν καί Λευκωσίας. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ἡ διάσπασις ἐκκίνησε μέ τήν ὑποστήριξη, ἀπό τήν Ἀθήνα, τῆς τουρκικῆς ὑποψηφιότητος γιά τήν προεδρία τοῦ Διεθνοῦς Ναυτιλιακοῦ Ὀργανισμοῦ-IMO.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς σχέσεις μέ τήν Σερβία, τό Βελιγράδι ἠνωχλήθη, ὄχι τόσο ἀπό τίς χῶρες πού παγίως ἔχουν ἀντι-σερβική στάση, ὅσο ἀπό ἐκεῖνες, οἱ ὁποῖες, ἄν καί δέν ἀναγνωρίζουν τό Κοσσυφοπέδιο ὡς ἀνεξάρτητο κράτος, χθές ἔκαναν τό πρῶτο βῆμα… Τήν σχετική ἐπισήμανση ἔκανε, ἀπογοητευμένος, ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Σερβίας Ἴβιτσα Ντάτσιτς, ὁ ὁποῖος, ἔκανε, ἐπί πλέον, λόγο γιά «ντροπή τῆς Εὐρώπης.»

Ταυτοχρόνως, ὅμως, ἔστειλε προειδοποιητικά μηνύματα γιά τό (ἄμεσο) μέλλον. Ἀπείλησε, εἰδικώτερα, μέ veto, σέ θέματα πού ἀφοροῦν δτήν Οὐκρανία καί τήν Μολδαβία (καί ἀπαιτεῖται ὁμοφωνία.) «Στήν ἐτήσια Γενική Συνέλευση τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης στό Ρέυκιαβικ (σ.σ. τόν Μάιο) θά κατατεθεῖ σχέδιο ψηφίσματος γιά τήν ὑποστήριξη τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Οὐκρανίας καί τῆς Μολδαβίας. Ἐμεῖς θά καταθέσουμε πρόταση νά συμπεριληφθεῖ καί ἡ Σερβία σέ αὐτό τό ψήφισμα. Ἐάν δέν γίνει ἀποδεκτή ἡ πρότασίς μας, τότε δέν θά ἐγκρίνουμε τό σχέδιο ψηφίσματος γιά τήν Οὐκρανία καί τήν Μολδαβία» ἐπεσήμανε ὁ Ἴβιτσα Ντάτσιτς.

Στόν ἀντίποδα, ἱκανοποίηση ἐσκόρπισε στήν Πριστίνα ἡ εὐρωπαϊκή ἀπόφασις. Τήν ὁποίαν ἐχαιρέτισε ὁ Πρωθυπουργός Ἄλμπιν Κούρτι, εὐχαριστῶντας τίς χῶρες πού ὑπεστήριξαν τό αἴτημα τοῦ Κοσσυφοπεδίου.

«Ὁλοκληρώθηκε ἐπιτυχῶς ἡ πρώτη φάσις τῆς διαδικασίας γιά τήν πλήρη ἔνταξη σέ αὐτόν τόν σημαντικό διεθνῆ ὀργανισμό. Ἡ χώρα μας θά ἀποτελέσει προστιθέμενη ἀξία γιά τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης. Τό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης θά προσθέσει ἀξία στήν δημοκρατία, τά ἀνθρώπινα δικαιώματα καί τό κράτος δικαίου στήν χώρα μας» ἀνέφερε ὁ Ἀλμπίν Κούρτι, φανερώνοντας καί τό «γιατί» ἡ κυβέρνησίς του ἤθελε διακαῶς τήν ἀποδοχή ἐντάξεως.

Τά πολιτικά «ἀπόνερα» τῆς ἑλληνικῆς ἀποφάσεως δέν ἄργησαν νά φθάσουν καί στήν χώρα μας. Ἀπό τούς Δελφούς ἔγινε γνωστό ὅτι ἀπό τό ὁμώνυμο Φόρουμ θά ἀπέχει ἡ Πρωθυπουργός τῆς Σερβίας Ἄννα Μπρνάμπιτς. Μέ τόν τρόπο αὐτό, κορυφώνεται ἡ δυσαρέσκεια τοῦ Βελιγραδίου γιά τό «λευκό» τῆς Κυβερνήσεως Μητσοτάκη.

Τό πρόγραμμα τοῦ ἰδίου Φόρουμ, τέλος, ἄφησε δυσαρεστημένο καί τό Πεκῖνο. Αἰτία –συμφώνως μέ τήν ἱστοσελίδα ieidiseis.gr– ἡ παρουσία τοῦ πρώην Προέδρου τῆς Ταϊβάν Μά Γίνγκ-τζέου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ