Νέα ἐκτόξευσις τοῦ πληθωρισμοῦ στό 12%

Τήν πέμπτη ὑψηλότερη θέση στήν ΕΕ εἶχε ἡ Ἑλλάς τόν Ἰούνιο

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ συνεχίζει τήν ἐπέλασή του μέ ἀκόμα μεγαλύτερη ταχύτητα, σπάζοντας ὅλα τά ρεκόρ. Συμφώνως πρός τά πρῶτα στοιχεῖα τῆς Eurostat γιά τήν πορεία τοῦ ἐναρμονισμένου δείκτου τιμῶν τόν Ἰούνιο, στήν Ἑλλάδα καταγράφεται ἄνοδος τιμῶν κατά 12% μέ τίς ἀνατιμήσεις στήν ἐνέργεια, στά τρόφιμα καί τίς ὑπηρεσίες νά ἐξελίσσονται ἐκτός ἐλέγχου. Ἡ ἐπιτάχυνσις εἶναι μεγάλη καθώς τόν Μάιο ἦταν 10,5% καί 9,1% τόν Ἀπρίλιο. Εἶναι ἐνδεικτικό ὅτι στήν Ἑλλάδα, ἡ ἄνοδος τιμῶν ἦταν ἡ 5η πιό ταχεῖα στήν Εὐρωζώνη. Μεγαλύτερη ἄνοδο τιμῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα εἶχαν μόνον ἡ Ἐσθονία, ἡ Λεττονία, ἡ Λιθουανία καί ἡ Σλοβακία (22%,19%, 20,5% καί 12,5% ἀντίστοιχα). Τό χαμηλότερο πληθωρισμό καταγράφουν ἡ Μάλτα (6,1%), ἡ Γαλλία (6,5%), ἡ Φινλανδία (8,1%) καί ἡ Γερμανία (8,2%).

Πρόκειται γιά τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν τελευταίων 29 ἐτῶν ἐνῶ ὁ ἐθνικός δείκτης τιμῶν καταναλωτοῦ πού τόν περασμένο μῆνα ἦταν 11,3%, εἶναι πλέον δεδομένο ὅτι θά προσεγγίσει τό 13% ἐκτός καί ἄν ὑπάρξει ἐκ τῶν ὑστέρων διόρθωσις τοῦ ἐναρμονισμένου δείκτου ὅπως συνέβη καί τόν Μάιο.

Οἱ τιμές καταναλωτοῦ στήν Εὐρωζώνη ἐνισχύθηκαν στό 8,6% ἀπό τό 8,1%, ὑψηλότερα ἀπό τίς ἐκτιμήσεις γιά 8,4%, καί ὠθούμενες κυρίως ἀπό τίς τιμές τῆς ἐνέργειας, παρ’ ὅλο πού τά τρόφιμα καί οἱ ὑπηρεσίες εἶχαν ἐπίσης σημαντική συμβολή. Βάσει τῶν στοιχείων τῆς ΕΛΣΤΑΤ, ἡ ἐνέργεια παρουσίασε ρυθμό αὐξήσεως 41,9% τόν Ἰούνιο, ἔναντι 39,1% τόν Μάιο, τά τρόφιμα, τό ἀλκοόλ καί ὁ καπνός 8,9%, ἔναντι 7,5% τόν Μάιο, τά μή ἐνεργειακά βιομηχανικά ἀγαθά 4,3%, ἔναντι 4,2% τόν Μάιο καί οἱ ὑπηρεσίες 3,4%, ἔναντι 3,5% τόν περασμένο μῆνα.

Σημειώνεται πώς ὁ πληθωρισμός ἐνισχύεται σταθερά γιά περισσότερο ἀπό ἕναν χρόνο τώρα, ἀρχικά τροφοδοτούμενος ἀπό τίς κρίσεις στόν τομέα τῆς προσφορᾶς πρό πανδημίας, καί τώρα ἀπό τίς τιμές ἐνέργειας λόγῳ τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία.

Ὅσοι περίμεναν ἀποκλιμάκωση τοῦ πληθωρισμοῦ –ἔστω καί τά πρῶτα ψήγματα, μᾶλλον θά χρειαστεῖ νά περιμένουν καιρό ἀκόμα, καθώς ὅλα τά στοιχεῖα συνηγοροῦν ὅτι οἱ οἱ τιμές θά διατηρηθοῦν σέ ὑψηλά ἐπίπεδα. Μέ τήν μηνιαία αὔξηση τοῦ φυσικοῦ ἀερίου νά διαμορφώνεται στό 55%, τήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος νά ἐκτινάσσεται στά 350 εὐρώ ἡ μεγαβατώρα καί τήν μέση τιμή τοῦ μῆνα νά ἀνατιμᾶται πάνω ἀπό 7% σέ σχέση μέ τόν Μάιο, τά μηνύματα εἶναι δυσοίωνα. Ἐάν σέ αὐτά προστεθοῦν οἱ συνεχεῖς ἀνατιμήσεις πού καταγράφονται στά τρόφιμα, εἶναι δεδομένο ὅτι ὁ πληθωρισμός θά κινηθεῖ σέ ὑψηλά ἐπίπεδα ὅλο τό 2022.

Ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος προειδοποίησε γιά μέσο ἐτήσιο πληθωρισμό 7,6% ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἑτοιμάζεται νά προχωρήσει σέ νέα ἀναθεώρηση τῶν προβλέψεών του πέριξ τοῦ 7%. Τό πλέον ἀνησυχητικό εἶναι ὅτι ὁ πυρήνας τοῦ πληθωρισμοῦ –δηλαδή χωρίς νά συνυπολογιστοῦν ἐνέργεια καί τρόφιμα– θά εἶναι καί αὐτός ὑψηλός τό 2022 καί, παρ’ ὅτι θά ἀποκλιμακωθεῖ τό 2023 καί τό 2024, θά παραμείνει σχετικῶς ὑψηλός ὑπερβαίνοντας μάλιστα τόν γενικό δείκτη, λόγῳ τῆς σταδιακῆς ἐνσωματώσεως τῶν ἔντονων πληθωριστικῶν πιέσεων τοῦ 2022 στόν πυρῆνα.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ θαυμαστός νέος κόσμος

Εφημερίς Εστία
Τό ἄρρεν ὡς θῆλυ

Τό μέλλον πού ἔρχεται

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ πού ἀκολούθησαν μετά τόν θρίαμβο τῆς ΝΔ στίς πρῶτες ἐκλογές τοῦ Μαΐου ἕως σήμερα, συνέβησαν τά ἑξῆς:

Σόκ στήν Γαλλία ἀπό ἐπίθεση Σύρου μέ μαχαίρι κατά 3χρονων παιδιῶν!

Εφημερίς Εστία
Σοκαρισμένη, ἀπό χθές τό πρωί, ἡ γαλλική κοινωνία, ἀπό τό μένος πού ἐπέδειξε Σύρος ὁπλοφόρος κατά τρίχρονων παιδιῶν στήν πόλη Ἀννεσύ, στίς Ἄλπεις.

Ὁ Θανάσης Σπυρόπουλος, ὁ Χατζηαβάτης καί ἡ πολιτική…

Δημήτρης Καπράνος
«Μπαμπᾶ, ὁ Σπυρόπουλος παίζει σήμερα στήν Λυκόβρυση!» Ὁ γυιός μας ἔψαχνε καί εὕρισκε πότε καί ποῦ ὑπῆρχε παράσταση Καραγκιόζη. Ἀπό πολύ μικρός, ἀγάπησε τό Θέατρο Σκιῶν.

Σάββατον, 8 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΜΕΖΕΔΕΣ!