«Ναί» Ἀνδρουλάκη στήν πρόταση Τσίπρα γιά προανακριτική «Ὄχι» σέ κυβέρνηση εἰδικοῦ σκοποῦ

Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξη Τσίπρα γιά συγκρότηση βραχύβιας κυβερνήσεως εἰδικοῦ σκοποῦ γιά τήν διαλεύκανση τοῦ σκανδάλου τῶν ὑποκλοπῶν ἔχει προκαλέσει μεγάλες ἀντιδράσεις στά στρατόπεδα τῆς ΝΔ, κυρίως δέ στό ΠΑΣΟΚ.

Τήν πόρτα τῆς Χαριλάου Τρικούπη κτύπησε χθές ὁ κ. Τσίπρας στήν διακαναλική συνέντευξη, λέγοντας ὅτι τό πρῶτο κόμμα (ἐννοεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ) θά μποροῦσε νά σχηματίσει προοδευτική κυβέρνηση μακρᾶς πνοῆς μέ τό τρίτο κόμμα (ΠΑΣΟΚ), πού εἶναι καί ὁ βασικός στόχος του.

Ὁ κ. Νῖκος Ἀνδρουλάκης λίγη ὥρα μετά ἀπήντησε μέ ἕνα ἠχηρό «ὄχι» στό σενάριο κυβερνήσεως εἰδικοῦ σκοποῦ, ἐκτιμῶντας ὅτι ὅλες αὐτές οἱ δηλώσεις τοῦ Προέδρου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἀξιοποιοῦνται καί μετατρέπονται σέ «ὅπλο» γιά τήν ΝΔ παραμονές τῶν ἐκλογῶν.

Ὁ ἀρχηγός τοῦ ΠΑΣΟΚ μιλῶντας στό κεντρικό δελτίο τοῦ Alpha ἐτάχθη ἀφ’ ἑνός ὑπέρ τῆς προτάσεως Τσίπρα γιά Προανακριτική, μέσῳ Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς Βουλῆς ζητῶντας ἀφ’ ἑτέρου συγκρότηση μιᾶς σταθερῆς, κανονικῆς καί μακρᾶς πνοῆς κυβερνήσεως συνεργασίας πού θά ἀκολουθεῖ μιά ὁλιστική ἀτζέντα. Πυροδότησε ἐκ νέου τίς φῆμες γιά τά σενάρια μετεκλογικῆς συνεργασίας λέγοντας ὅτι δέν τίς ἀποκλείει, ὡστόσο ἔκανε σφοδρή ἐπίθεση στόν ΣΥΡΙΖΑ γιά τήν ρητορική καί «τά σενάρια πού ἀλλάζει κάθε λίγο, μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται χορηγός τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη.» Ὁ κ. Ἀνδρουλάκης ἐπιμένει γιά τό σκάνδαλο τῶν ὑποκλοπῶν, νά ἐπαναλαμβάνει ὅτι τό ΠΑΣΟΚ τάσσεται ὑπέρ τῆς Ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς χωρίς τήν καταχρηστική χρήση τοῦ ἀπορρήτου, ἔτσι ὥστε νά μάθει ὁ ἑλληνικός λαός τήν ἀλήθεια καί νά ἀποκτήσει περιεχόμενο –ἐάν συσταθεῖ στήν συνέχεια– ἡ Προανακριτική Ἐπιτροπή.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ κ. Μητσοτάκης σέ συνέντευξη στό κεντρικό δελτίο εἰδήσεων τοῦ ΑΝΤ1 εἶπε ὅτι μέ τήν νέα πρόταση τοῦ κ. Τσίπρα ἔπεσαν «οἱ μάσκες». «Ὅταν μιλοῦσα γιά κυβέρνηση ἡττημένων αὐτό ἐννοοῦσα. Δέν μποροῦσα νά φανταστῶ ὅτι ἡ κυβέρνηση τῶν ἡττημένων θά ἦταν καί κυβέρνηση τῶν ἀπελπισμένων. Ἀναρωτιέμαι ἄν αὐτή ἡ κυβέρνηση θά παρέμβαινε καί στήν δικαιοσύνη. Μπορεῖ νά ζητήσει ὅ,τι θέλει, ἀρκεῖ νά ἔχει τήν πλειοψηφία. Αὐτό πού δέν ἔχει δικαίωμα νά κάνει εἶναι νά παίξει τή χώρα στά ζάρια. Μιά κυβέρνηση εἰδικοῦ σκοποῦ εἶναι κυβέρνηση παράλυσης, ὁ ὁρισμός τῆς ἀκυβερνησίας. Ἤ μήπως γιά νά βάλουν κάποιους φυλακή.

Θυμίζω τί εἶπε ὁ κ. Πολάκης. Τά λέω καί γιά τόν κ. Ἀνδρουλάκη. Νά σκεφτοῦν κάποιοι μήπως ψηφίζοντας Ἀνδρουλάκη τούς προκύψει Τσίπρας ἀπό τήν πίσω πόρτα. Τό πρῶτο κόμμα θά σχηματίσει κυβέρνηση. Ἕνας τρόπος ὑπάρχει νά ἀποτραποῦν τά σενάρια καταστροφῆς, νά εἶναι ἰσχυρή ἡ ΝΔ στήν κάλπη τῆς Κυριακῆς 21 Μαΐου» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρωθυπουργός.

Γιά ἐκτρωματικό σχέδιο διακυβερνήσεως τῆς χώρας κατηγόρησε τόν κ. Τσίπρα ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, κ. Ἄκης Σκέρτσος. «Ὁ κ. Τσίπρας πιστοποιεῖ ἀμετάκλητα ὅτι τόν ἐνδιαφέρει διψασμένα, ἀποκλειστικά καί μόνο ἡ ἐξουσία καί ὄχι ἡ εὐημερία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Σέ ἐρώτηση πού δέχθηκε στή σημερινή συνέντευξη Τύπου πού παραχώρησε στά ΜΜΕ, πρόσθεσε ἀκόμη μία στίς πολλαπλές ἐναλλακτικές διακυβέρνησης πού ἔχει κατά καιρούς ἀναφέρει καί ὁδηγοῦν σέ παραλυσία καί ἀστάθεια. Μετά, δηλαδή, ἀπό τήν κυβέρνηση ἡττημένων καί τήν κυβέρνηση ἀνοχῆς, τώρα ἐφευρίσκει καί μιά βραχύβια κυβέρνηση εἰδικοῦ σκοποῦ» προσέθεσε ὁ κ. Σκέρτσος. Ἡ ἐκπρόσωπος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Πόπη Τσαπανίδου τοῦ ἀπήντησε λέγοντας ὅτι μᾶλλον παρηκολούθησε ἄλλη συνέντευξη Τύπου τοῦ κ. Τσίπρα, ἐκτός «καί ἄν τό γάρ πολύ τοῦ πανικοῦ γεννᾶ παραφροσύνη…».

Σημειώνεται ὅτι ὁ κ. Τσίπρας στήν διακαναλική συνέντευξη ὑπεστήριξε ὅτι ἐάν ἔλθει ἡ ΝΔ πρῶτο κόμμα θά ὑπάρξει συγκάλυψις ἐνῷ ἀντιθέτως ὁ ΣΥΡΙΖΑ ὡς πρῶτο κόμμα θά προχωρήσει στήν κάθαρση τοῦ δημόσιου βίου. «Γιατί ὁ κ. Ἀνδρουλάκης μιλᾶ γιά Ἐξεταστική; Ἔγινε Ἐξεταστική. Θά πρέπει νά πᾶμε σέ Προανακριτική. Τά πολιτικά πρόσωπα πού ἐμπλέκονται ὀφείλουν νά λογοδοτήσουν. Μέ βάση ὅσα τό Σύνταγμα ὁρίζει θά προχωρήσουμε στή Βουλή στή σύσταση Προανακριτικῆς στήν κατεύθυνση τῆς διαλεύκανσης. Ὄχι μόνο γιά νά μάθουμε ποιός ἀλλά καί ποῦ βρίσκονται αὐτά τά τεκμήρια. Ἐλπίζω νά τό ἀποδεχθεῖ ὁ κ. Ἀνδρουλάκης» ἦταν τό σχόλιο πού προεκάλεσε τίς ἀντιδράσεις.

Πάντως σέ περίπτωση πού κερδίσει τίς ἐκλογές ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ κ. Τσίπρας θά συγκροτήσει κυβέρνηση μακρᾶς πνοῆς, 4ετίας, ὄχι εἰδικοῦ σκοποῦ. «Μέσα σέ μιά κυβέρνηση μακράς πνοῆς θά ἐντάξουμε καί τούς εἰδικούς σκοπούς» εἶπε ὁ ἀρχηγός τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως. Τέλος, δήλωσε ὅτι ἐάν ὁ ΣΥΡΙΖΑ εἶναι πρῶτο κόμμα καί ἔχει δυνατότητα νά συγκροτήσει κυβέρνηση, θά καλέσει τόν κ. Ἀνδρουλάκη, ἀλλά ἐάν θέσει ζήτημα προσώπων τότε εἶναι μονόδρομος ἡ δεύτερη κάλπη, παίρνοντας καί τήν εὐθύνη τῶν ἐπιλογῶν του. «Θά χαθεῖ μιά εὐκαιρία γιά τόν τόπο. Ἡ δυνατότητα συγκρότησης προοδευτικῆς κυβέρνησης. Σέ ὅλο τόν κόσμο ἔτσι γίνεται… Νομίζω δέν θά χρειαστεῖ νά τόν πείσω. Θά ἔχει πάρει τίς ἀποφάσεις του μέ βάση τό κριτήριο τῆς ἐπιβίωσης πού παίζει πάντα σημαντικό ρόλο καί στήν πολιτική καί στή ζωή» κατέληξε ὁ κ. Τσίπρας.

Ειδήσεις / Άρθρα

Μᾶς πυροβολοῦν στόν Ἕβρο, μᾶς ταπεινώνουν στήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Νωχελική ἡ ἑλληνική ἡγεσία ἀπέναντι στίς κλιμακούμενες τουρκικές προκλήσεις σέ βορρᾶ καί νότο – Ἀπίστευτο: Ὁ Ἐρντογάν «μαρτύρησε» ὅτι ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη νά μήν εἶναι προκλητικός σάν τόν Δένδια καί ἐκεῖνος… συνεμορφώθη πρός τίς ὑποδείξεις – Λέξη καί γιά τό ἐπεισόδιο κατά συνοριοφύλακα στόν Ἕβρο

«Ἡ γῆ πού μᾶς ἐθέσπισεν» καί οἱ ἄψυχες ἡγεσίες μας

Μανώλης Κοττάκης
Δέν τιμήσαμε μέ τόν ἁρμόζοντα τρόπο ὡς «Ὅλον Ἔθνος» τήν συγκλονιστική στιγμή τῆς συμπληρώσεως πενῆντα ἐτῶν ἀπό τόν ἐθνικό διαμελισμό καί τήν ἐθνική τραγωδία τῆς Κύπρου.

Ἀπεσύρθη ἐν τέλει ὁ Τζό Μπάιντεν

Εφημερίς Εστία
O Aμερικανός Πρόεδρος Τζό Μπάιντεν ἀνεκοίνωσε ὅτι ἀποχωρεῖ ἀπό τήν προεδρική κούρσα γιά τίς ἀμερικανικές ἐκλογές τοῦ Νοεμβρίου.

Νέα Μεταπολίτευση; Ὄχι, εὐχαριστοῦμε…

Δημήτρης Καπράνος
Πέρασαν πενῆντα χρόνια ἀπό τήν περιλάλητη «Μεταπολίτευση»!

Ἑστία, Τετάρτη 22 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ὁ ΚΟΣΜΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΩΝ