ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023

«Μπεκρῆδες πού ἔχουν τήν πατρίδα στό ποτήρι» οἱ Ἕλληνες κατά τόν Ράμα

ΣΦΟΔΡΗ ἐπίθεση μέ ἀήθεις χαρακτηρισμούς πρός τήν ἑλληνική Κυβέρνηση, τούς Ἕλληνες καί τούς Βορειοηπειρῶτες ἐξαπέλυσε χθές ὁ Ἀλβανός Πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα μιλῶντας στήν Συνέλευση τοῦ Σοσιαλιστικοῦ Κόμματος, μέ ἀφορμή τήν παρατεινομένη φυλάκιση τοῦ δημάρχου τῆς Χειμάρρας κ. Φρέντη Μπελέρη.

Μιλ-ῶντας «ὠμά» ὅπως ὁ ἴδιος εἶπε πρός τά μέλη τοῦ κόμματος κατηγόρησε ἀρχικῶς τήν Ἑλλάδα ὅτι «δέν ἀκούει ἐπιχειρήματα παρά μόνο ἐπιμένει» καί ὅτι τοῦ ζητεῖ νά λύσει τό θέμα μέ τήν παράνομη φυλάκιση τοῦ δημάρχου ὅπως θέλει ἡ Ἀθήνα. Προχώρησε ὅμως σέ μιά ἐμπρηστική δήλωση πρός τούς Ἕλληνες πού τάσσονται ὑπέρ τῆς ἀπελευθερώσεως τοῦ κ. Μπελέρη, εἴτε ζοῦν στήν Βόρεια Ἤπειρο, εἴτε στήν Ἑλλάδα, εἴτε πολιτεύονται στίς Βρυξέλλες. Λέγοντας ὅτι τό ἀφήγημα τῶν Ἑλλήνων εἶναι «κάντε ὅ,τι σᾶς λέμε ἐμεῖς καί μήν κάνετε ὅ,τι κάνουμε ἐμεῖς» εἶπε χαρακτηριστικά: «Αὐτή εἶναι ἡ γνώμη καί ὅσων σφυρίζουν στά ἀφτιά τῶν Ἑλλήνων γειτόνων ἀπό μακριά ἤ καί ἀπό κοντά, εἴτε εἶναι πολιτικοί μέ ἀξιοπρεπές βῆμα ἤ μικρόφωνο τῆς μειονότητος, ἀναλυτές μέ κόκκινα μάτια καί αἰχμηρές πέννες, νομικοί ἐμπειρογνώμονες μέ τήν φωνή τους στήν τσέπη ἤ μπεκρῆδες πού ἔχουν τήν πατρίδα στό ποτήρι, καθώς καί δηλωμένους ἤ ἀδήλωτους δικηγόρους ἑνός συλληφθέντος ἐπ’ αὐτοφώρῳ γιά ἀγορά ψήφων.»

Ἐν συνεχείᾳ ἐστράφη κατά τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος, ὑπογραμμίζοντας ὅτι ἄν καί μοιράζονται μέ τούς Ἀλβανούς τήν γλῶσσα καί τόν τόπο, δέν ἔχουν τό ἴδιο μυαλό καί δέν δείχνουν τόν ἴδιο σεβασμό πρός τήν πατρίδα. Κατηγόρησε τούς Ἕλληνες ὅτι συνεχῶς διαμαρτύρονται πώς ἔχουν τό δίκαιο μέ τό μέρος τους, ἐνῷ εἶναι ἐκεῖνοι, «πού κάνουν κατάχρηση τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐκφράσεως ὅσο μποροῦν, γιά νά μᾶς βγάλουν τά μάτια ἐμᾶς τῶν ὑπολοίπων, ὅπως προσπάθησαν νά κάνουν ἐδῶ καί καιρό μέρα καί νύχτα. Γιά κακή τους τύχη εἴμαστε ἐμεῖς στήν κυβέρνηση.»

Πρόκειται γιά ἐξαιρετικά προκλητικές δηλώσεις πού ἀναμένεται νά ἔχουν τήν ἀνάλογη ἀπάντηση ἀπό τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν.

Ἐν τῷ μεταξύ, τίς ἐνέργειες τοῦ Ράμα καί τῆς κυβερνήσεως του κατά τοῦ κ. Μπελέρη κατεδίκασε τό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ἐγκρίνοντας σχετικό ἔκτακτο ψήφισμα πού κατέθεσε ἡ ΝΔ. Μεταξύ ἄλλων στό ψήφισμα ἐπισημαίνεται πώς ὁ δήμαρχος Χειμάρρας, μέλος τῆς ἑλληνικῆς ἐθνικῆς μειονότητος, παραμένει ὑπό κράτησιν καί ὅτι οἱ ἐπανειλημμένες αἰτήσεις τοῦ δικηγόρου του ἔχουν ἀπορριφθεῖ. Σημειώνει δέ ὅτι δέν τοῦ ἔχει ἐπιτραπεῖ νά ὁρκιστεῖ καί, ὡς ἐκ τούτου, ἐνδέχεται νά χάσει τό δικαίωμα νά ἀναλάβει τά καθήκοντά του ὡς ἐκλεγμένος δήμαρχος. Ἀναφέρεται ἀκόμη πώς «ἡ κράτησις τοῦ κ. Μπελέρη χρησιμοποιεῖται ἀπό τίς ἀλβανικές Ἀρχές ὡς πρόσχημα γιά νά ἐμποδίσουν τήν ὁρκωμοσία του καί ἑπομένως νά ἐμποδίσουν τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του.» Τό ΕΛΚ ὑπεγράμμισε ὅτι «ἡ καταφανής ἔλλειψις σεβασμοῦ τῆς ἀλβανικῆς κυβερνήσεως πρός τό κράτος δικαίου, τά θεμελιώδη δικαιώματα, τά δικαιώματα τῆς ἑλληνικῆς μειονότητος καί, πρωτίστως, τό κοινοτικό κεκτημένο, δημιουργεῖ πολιτικό χάσμα μεταξύ τῆς Ἀλβανίας καί τῆς ΕΕ.»

Προσέθεσε ὅτι καμμία χώρα πού ἐπιδιώκει νά γίνει μέλος τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως δέν πρέπει νά ἐνεργεῖ μέ αὐτόν τόν τρόπο. Τέλος, κάλεσε τίς ἀλβανικές Ἀρχές νά σεβαστοῦν τά ἀποτελέσματα τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν τῆς 14ης Μαΐου 2023 καί τό τεκμήριο ἀθωότητος κάθε κατηγορουμένου καί νά λάβουν ὅλα τά ἀπαραίτητα μέτρα –νομοθετικά, διοικητικά ἤ ἄλλα– γιά νά διασφαλίσουν ὅτι θά γίνει ἡ ὁρκωμοσία τοῦ ἐκλεγμένου δημάρχου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀνταρσία στό Ὑπουργικό Συμβούλιο

Εφημερίς Εστία
Ἐξέγερσις τεσσάρων Ὑπουργῶν γιά τό νέο σύστημα διορισμοῦ διοικητῶν πού ἐξεπόνησε ἡ «ἐκσυγχρονίστρια» ὑφυπουργός Βιβή Χαραλαμπογιάννη – Θεωροῦν ἐξευτελιστικό τό «τέστ δεξιοτήτων» στό ὁποῖο θά ὑποβάλλονται πτυχιοῦχοι φημισμένων ξένων ΑΕΙ γιά νά καταλάβουν δημόσια θέση – Ἐνόχλησις καί ἀπό τήν ἀφαίρεση τῆς ἁρμοδιότητος νά παύουν διοικητές

Ἄδωνις, Σπυράκη, Καϊλῆ στό στόχαστρο τῶν «New York Times» γιά σχέσεις μέ τήν κινεζική Huawei

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ γιά τίς «περίεργες» σχέσεις πού εἶχε συνάψει μέ ὑπουργούς καί εὐρωβουλευτές ὁ κινεζικός κολοσσός τηλεπικοινωνιῶν Huawei εἶναι τό δημοσίευμα τῆς ἀμερικανικῆς ἐφημερίδος New York Times.

Ὅταν ἡ ἀμετροέπεια «κόβει» τήν μπεσαμέλ

Δημήτρης Καπράνος
Κάποια στιγμή, πού ἡ λογική θά ἐπικρατήσει τῆς εἰκόνας, ἴσως ἐκεῖνοι πού θά μελετοῦν τότε τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας να ὑπογραμμίσουν μιά λέξη ἡ ὁποία χαρακτηρίζει σήμερα τούς περισσότερους ἀπό ἐμᾶς: «Ἀμετροέπεια»!

Σάββατον, 28 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΡΡΗΚΤΟΥ

Σέ γραμμή ΣΥΡΙΖΑ ἡ ΝΔ γιά ἐθνικό ὕμνο-ἔπαρση σημαίας!

Εφημερίς Εστία
Ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου ἀρνήθηκε νά ἀναθεωρήσει τήν ρύθμιση Γαβρόγλου, μέ τήν ὁποία ἡ Ἀριστερά κατήργησε τόν «Ὕμνο εἰς τήν Ἐλευθερίαν» καί τήν ἔπαρση τοῦ ἐθνικοῦ συμβόλου στά σχολεῖα! – Ἡ ὑφυπουργός Παιδείας χαρακτήρισε τό αἴτημα τῆς «Νίκης» «ἐπιστροφή στό χθές» καί εἶπε «ὅτι ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητος καλλιεργεῖ τήν ἐθνική συνείδηση»