Mπαράζ ἐνστάσεων ἀπό Δήμους γιά μειώσεις τῶν ἀντικειμενικῶν

ΒΡΟΧΗ αἰτημάτων ἀπό Δήμους σέ ὅλη τήν χώρα πού ζητοῦν νά μειωθοῦν οἱ ἀντικειμενικές τιμές πού ἐκτοξεύθηκαν τόν Ἰούνιο τοῦ 2021, συμπαρασύροντας τόν ΕΝΦΙΑ καί ἄλλους 18 φόρους ἀκινήτων, δέχεται τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν στό πλαίσιο τῆς δυνατότητος πού ἔδωσε γιά ἐπαναξιολόγησή τους.

Μετά τόν Δῆμο Ἀθηναίων, πού ἄνοιξε πρῶτος τόν δρόμο ζητῶντας μείωση τῆς αὐξήσεως τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν στό σύνολο τῶν διαμερισμάτων τῶν Ἀθηνῶν, ἐνδεικτικῶς ἠκολούθησαν ὁ Δῆμος Πατρέων πού ζητεῖ «κούρεμα» 30% στίς ἀντικειμενικές τιμές, ὁ Δῆμος Παλλήνης πού διαπιστώνει ὅτι «εἶναι ἀδιανόητο, πολῖτες μέ πενιχρά εἰσοδήματα, νά χάνουν τό δικαίωμα τοῦ Ἐλάχιστου Ἐγγυημένου Εἰσοδήματος, τό ἐπίδομα στέγασης, τό Κοινωνικό Οἰκιακό Τιμολόγιο, τόν μειωμένο ΕΝΦΙΑ κ.λπ. λόγῳ τῆς αὔξησης τῶν ἀντικειμενικῶν», τό δημοτικό συμβούλιο κεντρικῆς Κερκύρας, μετά ἀπό κοινή εἰσήγηση ὅλων τῶν φορέων τῆς περιοχῆς, τό σύνολο τῶν Δήμων τῆς Βόρειας Κυνουρίας στήν Ἀρκαδία.

Μέ ἐπιστολή του στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν, τό δημοτικό συμβούλιο Γλυφάδας ζήτησε τήν ἀναπροσαρμογή τῶν τιμῶν ζώνης, καθώς μετά τήν τελευταία ἀναθεώρηση προέκυψαν μεγάλες αὐξήσεις.

Ὁ Δῆμος θά ἀναθέσει σέ ὁρκωτό ἐκτιμητή τήν ἐκπόνηση σχετικῆς ἐκθέσεως ἀπό τήν πλευρά του, ἐφ’ ὅσον τό ὑπουργεῖο δηλώσει ὅτι προτίθεται νά λάβει ὑπ’ ὄψιν μια τέτοια ἐκτίμηση γιά τήν καλύτερη ἀξιολόγηση ὅλων τῶν δεδομένων. Ὡστόσο, ζητεῖ νά δοθεῖ παράτασις στήν προθεσμία γιά τήν ὁλοκλήρωση τῆς ἐκτιμήσεως, ἡ ὁποία ἐκπνέει στίς 20 Ἰανουαρίου.

Συμφώνως πρός τό ψήφισμα τοῦ δημοτικού συμβουλίου, ὑπάρχουν περιπτώσεις ἀκινήτων πού ἐπιβαρύνθηκαν:
Γιά τό 2022 μέ ΕΝΦΙΑ ποσοῦ 3.501,11 εὐρώ, ἐνῶ τό προηγούμενο οἰκονομικό ἔτος ὁ φόρος εἶχε προσδιορισθεῖ στά 865,57 εὐρώ, δηλαδή κατεγράφη αὔξησις

φόρου τῆς τάξεως τοῦ 304%.

Γιά τό 2022 μέ ΕΝΦΙΑ ποσοῦ 2.632,51 εὐρώ, ἐνῶ τό προηγούμενο οἰκονομικό ἔτος ὁ φόρος εἶχε προσδιορισθεῖ στά 465,94 εὐρώ (αὔξησις 465%).

Γιά τό 2022 μέ ΕΝΦΙΑ ποσοῦ 2.369,27 εὐρώ, ἐνῶ τό προηγούμενο οἰκονομικό ἔτος ὁ φόρος εἶχε προσδιορισθεῖ στά 419,35 εὐρώ (αὔξησις φόρου 467%).

Γιά τό 2022 μέ ΕΝΦΙΑ ποσοῦ 5.367, 42 εὐρώ, ἑπτά φορές πάνω ἀπό τό προηγούμενο οἰκονομικό ἔτος, ὅταν ὁ φόρος εἶχε προσδιορισθεῖ στά 745,38 εὐρώ.

Ἀκόμη, ὁ Δῆμος Κορινθίων πού ἀπεφάσισε νά προχωρήσει σέ ἔνσταση ἐπί τῶν ἀντικειμενικῶν ἀξιῶν διεκδικῶντας τήν ἀναθεώρησή τους καί τήν ἀποκατάσταση στήν παροχή τῶν κοινωνικῶν παροχῶν πού ἔχουν χαθεῖ ἐξ αἰτίας τῆς ἐκτοξεύσεώς τους, θά ἀποστείλει τίς ἑπόμενες ἡμέρες αἰτιολογημένη γνώμη.

Οἱ Δῆμοι ἔχουν προθεσμία νά ὑποβάλουν τίς προτάσεις τους γιά τήν ἀναθεώρηση τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν ἐντός τῶν ὁρίων τους, ἕως τίς 20 Ἰανουαρίου, ἀλλά εἶναι πολύ πιθανό νά δοθεῖ παράτασις.

Οἱ προτάσεις τους πρός τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή τοῦ Ὑπουργείου Οἰκονομικῶν γιά τίς μειώσεις τῶν τιμῶν τῶν ἀντικειμενικῶν τιμῶν, θά πρέπει νά εἶναι τεκμηριωμένες, καί νά συνοδεύονται ἀπό ἀποδεικτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα θα ἀποδεικνύουν γιά ποιούς λόγους πρέπει νά μειωθοῦν οἱ τιμές.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 12.02 με την Εστία: Σημαία βασιλευόμενης δημοκρατίας

Εφημερίς Εστία
Στις 12.02 η Εστία της Κυριακής προσφέρει την Σημαία η οποία κυμάτιζε κατά την βασιλευόμενη δημοκρατία! 

Διγλωσσία ΗΠΑ γιά τά τουρκικά F-16

Εφημερίς Εστία
Τό State Department παρακάμπτει τό Κογκρέσσο καί ἐπιμένει στήν πώληση τῶν μαχητικῶν ἀεροσκαφῶν πρός τήν Τουρκία, χωρίς τόν ὅρο νά μήν κάνουν ὑπερπτήσεις πάνω ἀπό τά νησιά τοῦ Αἰγαίου – Ἡ μετάθεσις τῆς συναντήσεως 3+1, γιά νά μήν ἐνοχληθεῖ ὁ Ἐρντογάν, καί ἡ ἀποχή Ἱερουσαλήμ ἀπό τήν πολυεθνική ἄσκηση «Ἡνίοχος»

Χρόνου φείδου

Εφημερίς Εστία
ΕΧΩ στό γραφεῖο μου μιά παλιά carte postal μέ θέμα τό (Δελφικό) γνωμικό τοῦ τίτλου –σέ ἐπεξεργασία– ὡς ἑξῆς: «Εἶναι πιό ἀργά ἀπό ὅσο νομίζεις».

Ὑπέρ τῶν ὑποκλοπῶν ὁ σύμβουλος τῆς ἀντιπροεδρίας κ. Ψαριανός

Εφημερίς Εστία
MIA ἀμφιλεγόμενη ἑρμηνεία τοῦ ρόλου πού πρέπει νά ἔχει ἡ ΕΥΠ ἔδωσε ὁ στενός συνεργάτης τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς Κυβερνήσεως Παναγιώτη Πικραμμένου καί πρώην βουλευτής τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τοῦ Ποταμιοῦ καί τῆς ΔΗΜΑΡ, Γρηγόρης Ψαριανός.

Ἡ Ναυτιλία στηρίζει τήν δημόσια Ὑγεία

Δημήτρης Καπράνος
Θά ἀσχοληθοῦμε σήμερα μέ τόν χῶρο τῆς Ναυτιλίας, τῆς μεγάλης δυνάμεως τῆς χώρας καί εἰδικότερα μέ τό κοινωνικό ἔργο, τό ὁποῖο προσφέρει στήν πατρίδα ὁ κόσμος, τοῦ κλάδου στόν ὁποῖο ἡ μικρή πατρίδα μας κατέχει τά πρωτεῖα παγκοσμίως, προκαλῶντας τόν θαυμασμό ἀλλά καί τόν ὑποβόσκοντα φθόνο σέ ὅσους προσπαθοῦν, ἀλλά δέν μποροῦν, νά τήν φθάσουν…