ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2023

Μπακογιάννης: Ὑποχωρεῖ ἡ Ἀστυνομία ἀπό τήν Ἀθήνα

Ὁ Δήμαρχος καταγγέλλει τόν ὑπουργό Προστασίας τοῦ Πολίτου

ΣΕ ΜΕΙΖΟΝ ΖΗΤΗΜΑ μεταξύ τοῦ Δημάρχου Ἀθηναίων καί τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου ἐξελίσσεται ἡ ἐγκληματικότης στήν πρωτεύουσα, καθώς ὁ πρῶτος καταγγέλλει ὅτι ἡ Ἀστυνομία ὑποχωρεῖ ἐνῶ ὁ δεύτερος ἀρνεῖται νά τόν συναντήσει. Ἡ δημόσια ἀποκάλυψις (σέ ραδιοφωνικό σταθμό) ἐκ μέρους τοῦ Κώστα Μπακογιάννη, ὅτι ὁ Τάκης Θεοδωρικάκος εἶναι ἐξηφανισμένος παρά τίς συνεχεῖς προσπάθειες νά ἐπικοινωνήσει μαζί του τηλεφωνικῶς, καί ἡ δηκτική ἀπάντησις τοῦ Ὑπουργείου καταδεικνύει τό ἔντονο πρόβλημα. Ὁ κ. Μπακογιάννης κατηγόρησε εὐθέως τήν ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου ὅτι δέν στέλνει τήν ἀστυνομία στίς γειτονιές νά προστατεύσει τούς πολῖτες. «Μή μασᾶμε τά λόγια μας. Ἡ Ἀθήνα ἔχει ἕνα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αὐτή τή στιγμή πού μιλᾶμε. Ἀρκεῖ νά κάνετε μιά βόλτα στίς γειτονιές γιά νά πειστεῖτε. Κι ἐδῶ δέν χρειαζόμαστε στατιστικές. Ἐγώ περπατάω κάθε μέρα καί ἀκούω τόν κόσμο» εἶπε ἀρχικῶς ὁ δήμαρχος. Ἐν συνεχείᾳ τόνισε ὅτι ναί μέν τό πρόβλημα εἶναι διαχρονικό καί τό προηγούμενο διάστημα ὑπῆρξε πρόοδος, ὅμως «δυστυχῶς τούς τελευταίους μῆνες διαπιστώνουμε μιά ὑποχώρηση τῆς ἀστυνομίας» (δηλαδή ὅταν ἀνέλαβε ὁ κ. Θεοδωρικάκος). Ὁ κ. Μπακογιάννης ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι γιά τά θέματα αὐτά ζητεῖ ἀπό τόν ἁρμόδιο ὑπουργό συνάντηση ἐδῶ καί ἕνα μῆνα, ἀλλά αὐτός δέν ἔχει ἀνταποκριθεῖ. Εἶπε ὅτι αἰσθάνεται μεγάλη ἀπόγνωση γιά νά κάνει δημοσίως αὐτήν τήν καταγγελία. «Καταλαβαίνω ὅτι προφανῶς ὁ ὑπουργός ἔχει ἄλλα ζητήματα, ἔχει πολλά ζητήματα, ἀλλά φαντάζομαι ὅτι μεταξύ τῶν πρώτων δέκα, εἶναι καί ἡ Ἀθήνα. Νά σᾶς τό πῶ κι ἀλλιῶς, Τάκη, ἔχουμε πρόβλημα καί πρέπει κάτι νά κάνουμε, καί πρέπει κάτι νά κάνουμε ἄμεσα» ἀνέφερε χαρακτηριστικά ὁ δήμαρχος. Γιά τήν Δημοτική Ἀστυνομία ἐπανέλαβε ὅτι εἶναι ὑποστελεχωμένη λέγοντας ὅτι ἀπό 1.150 στελέχη πού εἶχε τό 2014 σήμερα ἀριθμεῖ 400-450 δημοτικούς ἀστυνομικούς.

Τό Ὑπουργεῖο μετά τήν διάσταση πού ἔλαβαν οἱ δηλώσεις ἀπήντησε ὅτι ὁ κ. Μπακογιάννης εἶναι σέ συνεχῆ ἐπαφή καί συνεργασία μέ τόν ὑφυπουργό Λευτέρη Οἰκονόμου καί ὅτι ὑπάρχει συνεχής ἐπικοινωνία τῆς ΕΛ.ΑΣ. μέ τίς ὑπηρεσίες τοῦ δήμου γιά τήν ἀσφάλεια στήν πόλη. Ὑπεστήριξε ὅτι μόλις τήν περασμένη ἑβδομάδα ἐπραγματοποιήθη σύσκεψις τοῦ κ. Οἰκονόμου μέ τόν δήμαρχο Ἀθηναίων καί ἄλλα στελέχη γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος τοῦ παρεμπορίου. Ἐπίσης ἀναφέρει ὅτι ὁ ἐπί κεφαλῆς τῆς ΓΑΔΑ εἶναι σέ συνεχῆ καί ἄμεση ἐπικοινωνία μέ τούς ἐντεταλμένους συμβούλους γιά θέματα ἀσφαλείας τοῦ Δήμου Ἀθηναίων. Τέλος, ἔδωσε στοιχεῖα γιά τήν δράση τῆς ΕΛ.ΑΣ. στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἀναφέροντας ὅτι τό τελευταῖο δίμηνο ἔγιναν 2.585 ἔλεγχοι ἀτόμων, 617 προσαγωγές παράνομων μεταναστῶν, 23 συλλήψεις γιά ναρκωτικά καί 13 συλλήψεις γιά παρεμπόριο.

Ἐνωρίτερα κύκλοι τοῦ Ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτου, προσπαθῶντας νά σχολιάσουν τίς δηλώσεις τοῦ δημάρχου, ἀνέφεραν ὅτι προκαλεῖ ἀπορίες ἡ στάσις τοῦ κ. Μπακογιάννη καί ἀντί νά ἐπικροτεῖ τίς ἐκτεταμένες ἐπιχειρήσεις τῆς ΕΛ.ΑΣ. ἐφάνη νά διαφωνεῖ μέ τίς ἐπιχειρήσεις «σκούπα» στήν δημόσια τοποθέτησή του. «Γιατί προχώρησε σέ τέτοιες δηλώσεις ὁ Δήμαρχος; Τί ἀλήθεια θέλει; Τήν ἐφαρμογή τῶν νόμων ἤ τήν κατάσταση ἀνομίας πού ἐπικρατοῦσε στό κέντρο τῆς πρωτεύουσας;» ἦταν τό ἐρώτημα πού οἱ ἴδιοι κύκλοι ἄφηναν νά πλανᾶται. Ὁ Δῆμος Ἀθηναίων δέν ἄφησε ἀσχολίαστα τά καυστικά σχόλια τοῦ Ὑπουργείου καί κάλεσε τόν ὑπουργό νά περπατήσει στούς δρόμους τῶν Ἀθηνῶν καί νά δεῖ τί πραγματικά ἐπικρατεῖ στίς γειτονιές. Μαζί του βεβαίως θά εἶναι καί ὁ κ. Μπακογιάννης, κατέληξαν κύκλοι τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αὐξάνεται ἡ στρατιωτική παρουσία τῆς Ἑλλάδος στίς ἐμπόλεμες περιοχές!

Εφημερίς Εστία
Κατά 20% – Τί ἀπεφάσισε τό Συμβούλιο Ἀρχηγῶν Γενικῶν Ἐπιτελείων γιά τήν ἐμπλοκή στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σέ ἀποστολές τῆς ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ – Σύστασις μισθοφορικοῦ ἐπαγγελματικοῦ στρατοῦ ἡ ἐπικρατοῦσα ἰδέα στό Πεντάγωνο – Ὁ Κασσελάκης ἐπηρεάζει τούς …στρατηγούς!

Ἡ περίληψη τοῦ ποιοί εἴμαστε

Μανώλης Κοττάκης
ΜΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ πρίν ἀπό τήν ἐπέλαση τοῦ καταστροφικοῦ Daniel στήν Θεσσαλία ἡ ὁποία ὁδήγησε μεταξύ ἄλλων καί στήν μετάθεση τῶν ἐσωκομματικῶν ἐκλογῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατά ἑπτά μέρες, εἶχα τήν εὐκαιρία νά συνομιλήσω μέ κορυφαῖο μέλος, στέλεχος τῆς ὁμάδας τῆς Ἔφης Ἀχτσιόγλου.

ΣΥΡΙΖΑ: Σκάβουν τόν λάκκο τοῦ νέου ἀρχηγοῦ μέ τό «καλημέρα»

Εφημερίς Εστία
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ὥρα μέ τήν ὥρα ὅτι ἡ διάσπασις στόν ΣΥΡΙΖΑ ἤ ἡ ἀπομάκρυνσις στελεχῶν πού ἐναντιώνονται στήν πιό κεντρώα πορεία πού θέλει νά χαράξει ὁ νέος Πρόεδρος τοῦ κόμματος, εἶναι προδιαγεγραμμένη.

Στήν πολιτική δέν ἰσχύει τό pacta sunt servanda

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι δά καί τόσο εὐχάριστο νά ἔχεις τό τραπέζι στρωμένο, νά ἔχεις ἑτοιμάσει τά πάντα, νά ἑτοιμάζεσαι νά σερβίρεις τούς καλεσμένους καί, ξαφνικά, νά ἔρχεται ἕνας ἄγνωστος καί νά σοῦ διαλύει τό σκηνικό.

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΙΑΤΩΝ ΕΚΑΤΟΜΒΗ