ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021

Moody’s: Ἡ κλιματική ἀλλαγή «ἀπειλεῖ» τόν ἑλληνικό τουρισμό

ΓΙΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΥΣ κινδύνους τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν κλιματική ἀλλαγή προειδοποιεῖ ὁ οἶκος Moody’s, μέ ἀφορμή τίς καταστροφικές πυρκαϊές σέ Ἀττική, Εὔβοια καί τήν ὑπόλοιπη χώρα.

Ὁ ἀμερικανικός οἶκος ἀξιολογήσεως ἀναφέρεται στά ἐπί πλέον κόστη, τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό τήν στήριξη τῶν πληγέντων καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πυρόπληκτων περιοχῶν, ἐνῶ κάνει εἰδική μνεία στόν πρόσθετο προϋπολογισμό τῶν 500 ἑκατ. εὐρώ (0,3% τοῦ ΑΕΠ).

Στό πλαίσιο αὐτό προειδοποιεῖ γιά αὔξηση τοῦ δημοσιονομικοῦ κόστους, κάτι τό ὁποῖο εἶχε συμβεῖ καί στίς πυρκαϊές τοῦ 2007, οἱ ὁποῖες προεκάλεσαν συνολική ζημία ὕψους 3 δισ. εὐρώ ἤ ἀλλιῶς 1,3% τοῦ ΑΕΠ. Ὡστόσο ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἄμεση στήριξις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τά ἐπικείμενα κονδύλια ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως θά περιορίσουν τόν ἄμεση δημοσιονομικό ἀντίκτυπο τῶν μέτρων στηρίξεως. Ὅπως σημειώνει, ἐπιπτώσεις εἶναι πιθανό νά ἐκδηλωθοῦν καί στήν βαρειά βιομηχανία τῆς χώρας, δηλαδή τόν τουρισμό.

Ἡ εὐρύτερη ἀναστάτωσις ἀπό τίς φωτιές, οἱ διακοπές ρεύματος καί νεροῦ, ἡ ἐπιδείνωσις τῆς ποιότητος τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα, εἶναι πιθανό νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τόν τουριστικό κλάδο καί τίς τουριστικές ροές. Ἕνα τέτοιο σενάριο, συμπεραίνει ὁ Moody’s, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει πιστωτικά ἀρνητικό γεγονός (credit negative) γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος (Ba3 – σταθερό outlook) ἄν καί αὐτήν τήν στιγμή ὑπάρχει σχετική ἱκανοποίησις ἀπό τίς τουριστικές ροές. Ταυτοχρόνως θεωρεῖ ὅτι οἱ φετινές πυρκαϊές εἶναι ἀπολύτως ἐνδεικτικές τῶν κινδύνων τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, δεδομένου καί τοῦ «μέτριου ἕως ἀρνητικοῦ» περιβαλλοντικοῦ προφίλ τῆς Ἑλλάδος. Μία περαιτέρω αὔξησις τῆς συχνότητος καί τῆς ἐκτάσεως τῶν ἀκραίων περιβαλλοντικῶν φαινομένων ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ἀποδυναμώσει τήν ἐγχώρια τουριστική βιομηχανία, καταλήγει ὁ ἀμερικανικός οἶκος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ὁ Ἐρντογάν ἐπιχειρεῖ νά ὑπονομεύσει τήν συμμαχία Ἑλλάδος – Αἰγύπτου

Εφημερίς Εστία
Συναγερμός στήν Ἄγκυρα γιά τήν τριμερῆ Ἀθηνῶν-Λευκωσίας-Καΐρου στήν Καβάλα

Nέα πολιτική γιά τό Αἰγαῖο

Μανώλης Κοττάκης
ΓΙΑ τήν Δυτική Μακεδονία τά γράφαμε προχθές

UBS: Ἀνάπτυξις 7,9% γιά τό 2021

Εφημερίς Εστία
ΓΙΑ νέα ἀναθεώρηση τῆς ἀναπτύξεως ἀκόμη καί ἄνω τοῦ 7% ἑτοιμάζεται τό οἰκονομικό ἐπιτελεῖο καθώς…

Ἐν πλῷ πρός Ψαρά, μέ τόν καιρό ἀνάποδα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μου νά σᾶς μιλήσω καί σήμερα γιά τήν Χίο

Σάββατο, 16 Σεπτεμβρίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ