Moody’s: Ἡ κλιματική ἀλλαγή «ἀπειλεῖ» τόν ἑλληνικό τουρισμό

ΓΙΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΥΣ κινδύνους τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν κλιματική ἀλλαγή προειδοποιεῖ ὁ οἶκος Moody’s, μέ ἀφορμή τίς καταστροφικές πυρκαϊές σέ Ἀττική, Εὔβοια καί τήν ὑπόλοιπη χώρα.

Ὁ ἀμερικανικός οἶκος ἀξιολογήσεως ἀναφέρεται στά ἐπί πλέον κόστη, τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό τήν στήριξη τῶν πληγέντων καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πυρόπληκτων περιοχῶν, ἐνῶ κάνει εἰδική μνεία στόν πρόσθετο προϋπολογισμό τῶν 500 ἑκατ. εὐρώ (0,3% τοῦ ΑΕΠ).

Στό πλαίσιο αὐτό προειδοποιεῖ γιά αὔξηση τοῦ δημοσιονομικοῦ κόστους, κάτι τό ὁποῖο εἶχε συμβεῖ καί στίς πυρκαϊές τοῦ 2007, οἱ ὁποῖες προεκάλεσαν συνολική ζημία ὕψους 3 δισ. εὐρώ ἤ ἀλλιῶς 1,3% τοῦ ΑΕΠ. Ὡστόσο ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἄμεση στήριξις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τά ἐπικείμενα κονδύλια ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως θά περιορίσουν τόν ἄμεση δημοσιονομικό ἀντίκτυπο τῶν μέτρων στηρίξεως. Ὅπως σημειώνει, ἐπιπτώσεις εἶναι πιθανό νά ἐκδηλωθοῦν καί στήν βαρειά βιομηχανία τῆς χώρας, δηλαδή τόν τουρισμό.

Ἡ εὐρύτερη ἀναστάτωσις ἀπό τίς φωτιές, οἱ διακοπές ρεύματος καί νεροῦ, ἡ ἐπιδείνωσις τῆς ποιότητος τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα, εἶναι πιθανό νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τόν τουριστικό κλάδο καί τίς τουριστικές ροές. Ἕνα τέτοιο σενάριο, συμπεραίνει ὁ Moody’s, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει πιστωτικά ἀρνητικό γεγονός (credit negative) γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος (Ba3 – σταθερό outlook) ἄν καί αὐτήν τήν στιγμή ὑπάρχει σχετική ἱκανοποίησις ἀπό τίς τουριστικές ροές. Ταυτοχρόνως θεωρεῖ ὅτι οἱ φετινές πυρκαϊές εἶναι ἀπολύτως ἐνδεικτικές τῶν κινδύνων τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, δεδομένου καί τοῦ «μέτριου ἕως ἀρνητικοῦ» περιβαλλοντικοῦ προφίλ τῆς Ἑλλάδος. Μία περαιτέρω αὔξησις τῆς συχνότητος καί τῆς ἐκτάσεως τῶν ἀκραίων περιβαλλοντικῶν φαινομένων ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ἀποδυναμώσει τήν ἐγχώρια τουριστική βιομηχανία, καταλήγει ὁ ἀμερικανικός οἶκος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 28.07 με την Εστία: 50 χρόνια μεταπολίτευση

Εφημερίς Εστία
Στις 28.07 η Εστία της Κυριακής θυμάται: Πενήντα χρόνια μεταπολίτευση 1974 – 2004.

Τό λυκόφως τῆς ΕΕ σηματοδοτεῖ ἡ ἐπανεκλογή τῆς Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν

Εφημερίς Εστία
Ἀνατρέπει τίς θεμελιώδεις ἀρχές τοῦ κοινοβουλευτισμοῦ καί τοῦ Διαφωτισμοῦ ἡ καινοφανής θεωρία τῆς «δικτατορίας τῶν πλειοψηφιῶν» – «Φιλελεύθεροι» αὐτοί πού καθήλωσαν τήν Εὐρώπη – Τήν καταδικάζουν σέ «ἧττα ἐν ἀναμονῇ»

Ὄχι ἄλλα δάκρυα γιά τήν Κύπρο

Εφημερίς Εστία
Πενῆντα χρόνια μετά τήν μαύρη ἡμέρα τῆς εἰσβολῆς τῶν Τούρκων στήν Κύπρο, ἀκόμη ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει συνειδητοποιήσει ὅτι μέ εὐχολόγια, δακρύβρεκτους λόγους καί ἐπικλήσεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, ἡ Κύπρος δέν πρόκειται νά ἀπελευθερωθεῖ.

Ὁ ΟΗΕ πιέζει τήν Λευκωσία: Ξηλῶστε τά συρματοπλέγματα γιά τούς μετανάστες

Εφημερίς Εστία
Ο ΟΗΕ ὑποχρεώνει τήν Κυπριακή Κυβέρνηση νά ἀφαιρέσει τό συρματόπλεγμα μήκους 14 χιλιομέτρων πού εἶχε τοποθετηθεῖ τό 2021 στήν Πράσινη Γραμμή προκειμένου νά ἀνακοποῦν οἱ μεταναστευτικές ροές ἀπό τό κατεχόμενο τμῆμα τῆς Μεγαλονήσου.

Ἐκεῖνο τό ξημέρωμα τοῦ Προφήτη Ἠλία…

Δημήτρης Καπράνος
Ἀνήμερα τοῦ Προφήτη Ἠλία! Σφύριζαν οἱ βόμβες στήν Κύπρο κι ἐδῶ ἀκούγαμε «Ἐλαφρά ἑλληνική μουσική καί τραγούδια».