ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023

Moody’s: Ἡ κλιματική ἀλλαγή «ἀπειλεῖ» τόν ἑλληνικό τουρισμό

ΓΙΑ ΗΥΞΗΜΕΝΟΥΣ κινδύνους τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν κλιματική ἀλλαγή προειδοποιεῖ ὁ οἶκος Moody’s, μέ ἀφορμή τίς καταστροφικές πυρκαϊές σέ Ἀττική, Εὔβοια καί τήν ὑπόλοιπη χώρα.

Ὁ ἀμερικανικός οἶκος ἀξιολογήσεως ἀναφέρεται στά ἐπί πλέον κόστη, τά ὁποῖα ἀπορρέουν ἀπό τήν στήριξη τῶν πληγέντων καί τήν ἀποκατάσταση τῶν πυρόπληκτων περιοχῶν, ἐνῶ κάνει εἰδική μνεία στόν πρόσθετο προϋπολογισμό τῶν 500 ἑκατ. εὐρώ (0,3% τοῦ ΑΕΠ).

Στό πλαίσιο αὐτό προειδοποιεῖ γιά αὔξηση τοῦ δημοσιονομικοῦ κόστους, κάτι τό ὁποῖο εἶχε συμβεῖ καί στίς πυρκαϊές τοῦ 2007, οἱ ὁποῖες προεκάλεσαν συνολική ζημία ὕψους 3 δισ. εὐρώ ἤ ἀλλιῶς 1,3% τοῦ ΑΕΠ. Ὡστόσο ἐπισημαίνει ὅτι ἡ ἄμεση στήριξις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση καί τά ἐπικείμενα κονδύλια ἀπό τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως θά περιορίσουν τόν ἄμεση δημοσιονομικό ἀντίκτυπο τῶν μέτρων στηρίξεως. Ὅπως σημειώνει, ἐπιπτώσεις εἶναι πιθανό νά ἐκδηλωθοῦν καί στήν βαρειά βιομηχανία τῆς χώρας, δηλαδή τόν τουρισμό.

Ἡ εὐρύτερη ἀναστάτωσις ἀπό τίς φωτιές, οἱ διακοπές ρεύματος καί νεροῦ, ἡ ἐπιδείνωσις τῆς ποιότητος τοῦ ἀτμοσφαιρικοῦ ἀέρα, εἶναι πιθανό νά ἐπηρεάσουν ἀρνητικά τόν τουριστικό κλάδο καί τίς τουριστικές ροές. Ἕνα τέτοιο σενάριο, συμπεραίνει ὁ Moody’s, θά μποροῦσε νά ἀποτελέσει πιστωτικά ἀρνητικό γεγονός (credit negative) γιά τήν ἀξιολόγηση τῆς Ἑλλάδος (Ba3 – σταθερό outlook) ἄν καί αὐτήν τήν στιγμή ὑπάρχει σχετική ἱκανοποίησις ἀπό τίς τουριστικές ροές. Ταυτοχρόνως θεωρεῖ ὅτι οἱ φετινές πυρκαϊές εἶναι ἀπολύτως ἐνδεικτικές τῶν κινδύνων τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, δεδομένου καί τοῦ «μέτριου ἕως ἀρνητικοῦ» περιβαλλοντικοῦ προφίλ τῆς Ἑλλάδος. Μία περαιτέρω αὔξησις τῆς συχνότητος καί τῆς ἐκτάσεως τῶν ἀκραίων περιβαλλοντικῶν φαινομένων ἐκτιμᾶται ὅτι μπορεῖ νά ἀποδυναμώσει τήν ἐγχώρια τουριστική βιομηχανία, καταλήγει ὁ ἀμερικανικός οἶκος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Σύμφωνο ἐγκαταλείψεως ἐθνικῶν θέσεων!

Μανώλης Κοττάκης
Καί ἐπισήμως ἡ μειονότης τῆς Θράκης στήν ἀτζέντα τοῦ ἑλληνοτουρκικοῦ διαλόγου! – Μαδρίτη 2: «Μονομερής ἐνέργεια» τά 12 μίλια καί ἡ στρατιωτικοποίησις τῶν νησιῶν – «Κίνδυνος» τά ὁπλισμένα μαχητικά ἀεροσκάφη μας – Κάθε «νέα διαφορά» ἐπιλύεται «μέ διάλογο, διαιτησία ἤ δικαστικό διακανονισμό»!

Μικρά ἀναστήματα καί νεοραγιαδισμός

Εφημερίς Εστία
ΣΕ μιά συνάντηση σάν τήν χθεσινή, δέν ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς προσεκτικά τά ἐπίσημα κείμενα.

Τί περιλαμβάνει ἡ «Διακήρυξις τῶν Ἀθηνῶν»

Εφημερίς Εστία
ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ἀπό κάθε δήλωση καί ἐνέργεια πού θέτει σέ κίνδυνο τήν εἰρήνη καί σταθερότητα στήν περιοχή καί νά προσπαθήσουν τίς ὅποιες διαφορές νά τίς λύσουν μέσῳ ἀπ’ εὐθείας διαβουλεύσεων ἤ μέ ἄλλα μέσα ἀμοιβαίας ἐπιλογῆς συνεφώνησαν Ἑλλάς καί Τουρκία.

«Καζάν-καζάν», ἀλλά δῶστε καί σῶστε…

Δημήτρης Καπράνος
Στά ἑλληνικά, ἐδῶ καί πέντε χιλιάδες χρόνια, νησιά τοῦ Αἰγαίου, τήν Λέσβο, τήν Χίο, τήν Σάμο, τήν Κῶ, τήν Ρόδο, τά καλοκαίρια οἱ περισσότεροι ξένοι τουρίστες προέρχονται ἀπό τήν Τουρκία.

Σάββατον, 7 Δεκεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΥΤΟ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ;