ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2023

Μόνιμη ἡ τηλεργασία στό Δημόσιο

Καταργεῖται ἡ ἁπλή ἀναλογική στήν Τ.Α.

ΣΧΕΔΟΝ ΒΕΒΑΙΟΝ εἶναι ὅτι πολλές πρακτικές πού υἱοθετήθηκαν ἐν μέσω πανδημίας κυρίως στόν ἐργασιακό τομέα, θά συνεχίσουν νά ὑφίστανται –ἐνδεχομένως μέ κάποιες τροποποιήσεις– καί μετά τήν καταπολέμηση τοῦ κορωνοϊοῦ. Μία ἐξ αὐτῶν εἶναι καί ἡ τηλεργασία. Σέ ὁρισμένους τομεῖς τοῦ Δημοσίου φαίνεται ὅτι ἡ τηλεργασία ἔχει φέρει ἱκανοποιητικά ἀποτελέσματα, γεγονός πού δέν ἀφήνει ἀσυγκίνητο τό Μέγαρο Μαξίμου. Οὐσιαστικῶς χθές ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε τήν μόνιμη υἱοθέτηση τῆς τηλεργασίας. Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπέδωσε τά εὔσημα στούς δημοσίους ὑπαλλήλους πού κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες ξεπέρασαν τόν ἑαυτό τους «προκειμένου τό κράτος νά συνεχίσει νά λειτουργεῖ ἀπρόσκοπτα». «Ἡ τηλεργασία τήν ὁποία ἀναγκαστήκαμε γιά λόγους δημόσιας ὑγείας νά ἐπιβάλουμε στό Δημόσιο μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά σκεφτοῦμε πῶς μποροῦμε νά τήν ἐντάξουμε μέ ἕναν πιό ὀργανωμένο τρόπο στήν καθημερινότητα, τήν ἐργασιακή καθημερινότητα τοῦ Δημοσίου, ὅταν θά ἔχουμε ἀφήσει πίσω μας τήν πανδημία» εἶπε ὁ Πρωθυπουργός. Πρόκειται γιά μιά ρηξικέλευθη ἀλλαγή πού εἶναι ἄγνωστο πῶς θά τήν ὑποδεχθοῦν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀφοῦ θά ἀλλάξει σέ μόνιμη βάση τό ἐργασιακό καθεστώς.

Μαζί μέ τήν τηλεργασία θά εἰσαχθεῖ καί ἡ περιβόητη ἀξιολόγησις τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων. Ὁ Πρωθυπουργός διευκρίνησε ὅτι θά ἔχει τήν ἔννοια τῆς ἐπιβραβεύσεως καί τῆς ἀναγνωρίσεως τῆς προσφορᾶς τῶν ἐργαζομένων, «οἱ ὁποῖοι πολύ συχνά αἰσθάνονται ὅτι σέ ἕνα ἐξισωτικό σύστημα ἀξιολόγησης ἡ προσφορά τους δέν ἀναγνωρίζεται». Ὅταν ἡ χώρα θά ἐξέλθει ἀπό τήν κρίση τῆς πανδημίας θά ἀρχίσει καί ἡ ἐφαρμογή τῶν ἀλλαγῶν, μέ τόν κ. Μητσοτάκη νά λέει χαρακτηριστικῶς ὅτι «ἡ παλέτα τῶν μεταρρυθμίσεων καί τῶν ἀλλαγῶν εἶναι πολύ μεγάλη». «Ἡ δική μου παρότρυνση εἶναι τά ἔργα αὐτά νά τρέξουν γρήγορα καί νά δώσουμε ἔμφαση σέ ἔργα τά ὁποῖα ἔχουν μετρήσιμο ἀποτέλεσμα καί θά βελτιώνουν τήν καθημερινότητα τῶν Δημοτῶν» ἀνέφερε κατά τήν διάρκεια συσκέψεως μέ τήν νέα ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐσωτερικῶν.

Εἰδικῶς γιά τίς προτεραιότητες τοῦ Ὑπουργείου, ὁ Πρωθυπουργός τόνισε ὅτι μία ἐξ αὐτῶν εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ συστήματος τῆς ἁπλῆς ἀναλογικῆς στήν Τοπική Αὐτοδιοίκηση «γιά νά εὐθυγραμμίζεται μέ καλύτερο τρόπο ἡ βούληση τῶν δημοτῶν μέ τίς πλειοψηφίες στά Δημοτικά Συμβούλια». Ἀνεκοίνωσε ὅτι τό νομοσχέδιο εἶναι σχεδόν ἕτοιμο καί θά παρουσιασθεῖ στό ἑπόμενο Ὑπουργικό Συμβούλιο, ἐντός Ἰανουαρίου.

Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν, Μάκης Βορίδης, ἐνημέρωσε τόν Πρωθυπουργό γιά τήν μεταρρυθμιστική ἀτζέντα πού ἔχει θέσει ὡς προτεραιότητα καί ἐπεσήμανε ὅτι πολλές μεταρρυθμίσεις στό κράτος ξεκινοῦν ἀπό τό δικό του Ὑπουργεῖο. «Ἡ στρατηγική κατεύθυνση εἶναι σαφής καί ξεκάθαρη, στό τέλος τῆς διοικητικῆς μεταρρύθμισης ἐκεῖνο πού θέλουμε εἶναι ἕνα Δημόσιο πού νά μπορεῖ νά παρέχει φιλικότερα καί διαφανέστερα, μέ πιό καθαρό τρόπο, ὑπηρεσίες πρός τούς πολῖτες» κατέληξε ὁ κ. Βορίδης.

Ειδήσεις / Άρθρα

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΕΡΓΟΝ

Σόκ: Ἡ εἰσηγήτρια τοῦ Ἀρείου Πάγου ὑπέρ τῶν funds καί κατά τῶν δανειοληπτῶν!

Εφημερίς Εστία
Διενεμήθη ἡ εἰσήγησίς της στά 66 μέλη τῆς Ὁλομελείας τοῦ Ἀνωτάτου Δικαστηρίου – Οἱ servicers ἀποκτοῦν δικαίωμα νά εἶναι διάδικοι καί νά κάνουν πλειστηριασμούς βάσει νόμου τοῦ 2003 – 58 δισ. φόρους θά γλυτώσουν οἱ τράπεζες ἀπό τήν μεταβίβαση τῶν ἀπαιτήσεων – «Πράσινο φῶς» γιά 700.000 πλειστηριασμούς – Προσεχῶς ἡ διάσκεψις γιά τήν ἀπόφαση

Στόχος τῆς ΝΔ ὁ Βενιζέλος

Μανώλης Κοττάκης
Ἀποκαλύψεις Π. Καψῆ γιά τόν ρόλο τοῦ ΔΟΛ σέ ὀργανωμένα πραξικοπήματα μέ ἀπειλές ἐξόντωσης

Συνεδριάζει τό ΚΥΣΕΑ τήν Τετάρτη γιά κορβέττες καί πυραύλους

Εφημερίς Εστία
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ τοῦ ΚΥΣΕΑ μέ αἰχμή μεγάλα ἐξοπλιστικά προγράμματα ἀναμένεται νά συγκληθεῖ ἐκτός ἀπροόπτου, μεθαύριο, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου.

Ἕνας Στέφανος μπορεῖ νά φέρει τήν ἄνοιξη

Δημήτρης Καπράνος
Ἀμφιβάλλουμε ἄν ὑπάρχει ἄλλος Ἕλληνας ἐπαγγελματίας ἀθλητής πού νά ἔχει δεχθεῖ περισσότερα κακεντρεχῆ σχόλια ἀπό ὅ,τι ὁ Στέφανος Τσιτσιπᾶς.