Μίζα 200.000 εὐρώ ἀπό τό… «Δισκοπότηρο»!

Ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος κατά τήν ἔκτακτη συνέντευξη Τύπου (ΜΠΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - EUROKINISSI)

Τί ὑποστηρίζει γιά τόν Λοβέρδο ἡ Εἰσαγγελεύς Διαφθορᾶς

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200.000 εὐρώ φέρεται νά ἔλαβε ὡς μίζα ὁ Ἀνδρέας Λοβέρδος ἀπό τήν φαρμακευτική ἑταιρεία Novartis κατά τήν περίοδο πού ἦταν ὑπουργός Ὑγείας, βάσει τῆς δικογραφίας πού συνέταξαν οἱ Εἰσαγγελεῖς Διαφθορᾶς. Στήν συμπληρωματική δικογραφία, ὅπου ὑπάρχουν καταθέσεις τόσο τῶν γνωστῶν «προστατευομένων» μαρτύρων ὅσο καί συνεργατῶν τοῦ κ. Λοβέρδου, ἐπισημαίνεται ὅτι κατά τήν περίοδο ἀπό τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2011 ἕως καί τόν Μάιο τοῦ 2012 ὁ τότε ὑπουργός «ἔλαβε ἀπό τόν Κωνσταντῖνο Φρουζῆ, ἀντιπρόεδρο τοῦ Δ.Σ. τῆς Novartis γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν συμφερόντων τῆς ἑταιρείας, συνολικό ποσό τουλάχιστον 200.000 εὐρώ, προκειμένου μέ τίς ἐνέργειές του νά ἐξυπηρετήσει τά συμφέροντα τῆς ἄνω ἑταιρείας, ἡ ὁποία ἀπέκτησε τεράστιο οἰκονομικό ὄφελος κατά τήν παράβαση τῶν καθηκόντων του». Τά χρήματα πού ἡ Novartis ἔδιδε μέ βαλίτσες στούς ἐμπλεκομένους στήν τιμολόγηση φαρμάκων ἐκινοῦντο μέσω τοῦ συστήματος «ξεπλύματος» χρημάτων μέ τήν κωδική ὀνομασία «Δισκοπότηρο». Τά κεντρικά τῆς Novartis στήν Βασιλεία τῆς Ἑλβετίας, ὅπως προκύπτει ἀπό τήν δικογραφία, ἔστελναν πακτωλό χρημάτων στήν Novartis Ἑλλάδος, ἡ ὁποία μέ τήν σειρά της ἔχοντας στήσει ἕνα σύστημα ἑταιρειῶν, τό «Δισκοπότηρο», ἔκοβε εἰκονικά τιμολόγια γιά παροχή ὑπηρεσιῶν πού οὐδέποτε ὑλοποιήθηκαν. Τά χρήματα αὐτά ἐπέστρεφαν στήν ἑταιρεία –ὁ ὑπεύθυνος τῆς ὁποίας ἔχει κληθεῖ σέ κατάθεση τό ἑπόμενο διάστημα– γιά νά δοθοῦν ὡς μίζες σέ πρόσωπα πού ἀκόμη ἐρευνῶνται. Πάντως βάσει τῆς Εἰσαγγελέως Διαφθορᾶς εἶναι πλήρως ἀποδεδειγμένη ἡ παράνομη ροή χρημάτων σέ διάφορα ἄτομα.

Γνωστή διαφημιστική εἶχε ἀναλάβει νά κόβει εἰκονικά τιμολόγια σέ τρεῖς μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς τῶν Ἀθηνῶν. Ὅταν ἐκλήθησαν οἱ λογιστές τῶν τριῶν σταθμῶν ἀπεδείχθη ὅτι δέν εἶχε γίνει καμμία διαφημιστική καταχώρησις καί ὅλα ἦταν μέρος τοῦ «Δισκοπότηρου». Ἐντύπωση προκαλεῖ καί ἡ τοποθέτησις διαφημιστικῆς πινακίδος στό ποδοσφαιρικό γήπεδο τῶν Βριλησσίων. Τά χρήματα ἀπό τήν ἀνωτέρω διαφήμιση προορίζοντο γιά νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ κ. Λοβέρδου, ὅπως ὑπεστήριξε ἡ μάρτυς, μέ τήν κωδική ὀνομασία «Κελέση».

Ὁ κ. Λοβέρδος στήν ἔκτακτη συνέντευξη Τύπου πού ἔδωσε χθές ἀμέσως μετά τήν ἀποστολή τῆς δικογραφίας στήν Βουλή, ἐπανέλαβε τόν ἰσχυρισμό ὅτι οὐδέποτε συνήντησε τόν κ. Φρουζῆ, δέν εἶχε τηλεφωνική ἐπικοινωνία μαζί του οὔτε ἀνταλλαγή ἠλεκτρονικῶν μηνυμάτων.

Ὁ στενός συνεργάτης τοῦ κ. Λοβέρδου στό Ὑπουργεῖο Νῖκος Μανιᾶς στήν κατάθεσή του δήλωσε ὅτι ὁ κ. Φρουζῆς, κατά τήν ἐπίμαχη περίοδο, κυκλοφοροῦσε στό Ὑπουργεῖο μέ ἕνα σακκίδιο στήν πλάτη καί μοίραζε χρήματα. «Ἐξ ὅσων γνωρίζω, ὁ Φρουζῆς εἶχε ἐπισκεφθεῖ καί τόν κ. Λοβέρδο ἀρκετές φορές συμφώνως πρός τίς μαρτυρίες συνεργατῶν τοῦ κ. Λοβέρδου, πού σχολίαζαν τήν ἐξωτερική ἐμφάνιση τοῦ Φρουζῆ» ἀναφέρεται στήν δικογραφία. Τόν κ. Μανιᾶ ἀναφέρει σέ κατάθεσή του στίς 12 Δεκεμβρίου 2018 καί ὁ προστατευόμενος μάρτυς «Σαράφης», λέγοντας ὅτι ἦταν ὁ ἐμπνευστής τοῦ λογισμικοῦ πού ἐχρησιμοποιήθη γιά τόν καθορισμό τῶν τιμῶν τῶν φαρμάκων. Ὅπως εἶπε, τήν περίοδο 2009-2012 ἐλήφθησαν ἐξόφθαλμα εὐνοϊκές ἀποφάσεις γιά τήν Novartis, «πού ὁδηγοῦν στό συμπέρασμα ὅτι συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα εἴτε ἦταν βλᾶκες καί χειραγωγοῦνταν ἀπό τούς συμβούλους τους εἴτε ἐνήργησαν ὡς συνένοχοι».

Ὁ μάρτυς «Σαράφης» κατέθεσε ὅτι ὁ ἔμπιστος τοῦ κ. Λοβέρδου Νικόλαος Μανιαδάκης εἶχε ἀναλάβει γιά λογαριασμό τῆς Novartis νά εἶναι ὁ δίαυλος ἐπικοινωνίας καί νά εἶναι ἐκεῖνος πού θά λάμβανε τά «δῶρα». Ἡ τιμολόγησις τοῦ φαρμάκου Gilenyia σήμανε συναγερμό στά στελέχη τῆς Novartis σέ Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό. Ὅπως εἶπε ὁ «Σαράφης», ἐξεδόθησαν 18 εἰκονικά τιμολόγια, καί ὁ κ. Φρουζῆς τοῦ ἀνέφερε ὅτι εἶχε δώσει τά χρήματα στόν κ. Μανιαδάκη, ὁ ὁποῖος παρακρατοῦσε ἕνα ποσοστό γιά νά τό δώσει μέ τήν σειρά του στόν κ. Λοβέρδο. «Σέ μιά περίπτωση ὁ Φρουζῆς ἄνοιξε τόν φάκελο καί φάνηκαν οἱ δεσμίδες μέ τά χαρτονομίσματα τῶν 50 καί 100 εὐρώ» προσέθεσε ὁ «Σαράφης».

Χθές ἐστάλησαν οἱ πρῶτες κλήσεις σέ πέντε ὑπόπτους –μή πολιτικά προσωπα– γιά «ξέπλυμα» χρήματος, μέ σκοπό τήν δωροδοκία καί ἀπιστία. Πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι οἱ ὕποπτοι μπορεῖ νά ἀνέλθουν σέ 30.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ποιός κυβερνᾶ αὐτόν τόν τόπο;

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀρχηγός τῆς ΕΛ.ΑΣ. καταγγέλλει ὅτι καρατομήθηκε ἀπό τό ΚΥΣΕΑ ἕναν μῆνα μετά τήν ἀνανέωση τῆς θητείας του, ἐπειδή τό ζήτησαν ἀπό τό Μαξίμου ἄγνωστα «κέντρα ἐξουσίας» – Ποιά εἶναι ἄραγε; – Πρωτοφανεῖς ἀποκαλύψεις – Τοῦ ζητοῦσαν νά ἀπογυμνώσει Τμήματα ἀπό ἄνδρες καί νά τούς διαθέσει ὡς φρουρούς σέ στελέχη σταθμῶν τῆς διαπλοκῆς – Δέν ἔλαβαν ὑπ’ ὄψιν τους τίς εἰσηγήσεις του γιά τίς κρίσεις – Ἐνταφιάζεται τό ἐπιτελικό κράτος

Κανείς δέν φταίει γιά τό χάλι μας

Μανώλης Κοττάκης
ΑΠΑΡΙΘΜΩ γεγονότα τοῦ τελευταίου τριημέρου. Μερικά εἶναι φαινομενικά ἄσχετα μεταξύ τους, ἀλλά στήν οὐσία δέν εἶναι. Εἶναι οἱ ὄψεις τῆς ἴδιας χώρας. Τῆς ἴδιας πατρίδας. Τῆς ἴδιας νοοτροπίας.

Ἀμετανόητος ἐπέστρεψε ὁ κ. Παῦλος Πολάκης

Εφημερίς Εστία
Η ΟΜΟΦΩΝΟΣ ἀπόφασις τῆς Πολιτικῆς Γραμματείας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά παραμείνει στά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ὁ κ. Παῦλος Πολάκης, μετά τήν ἀπολογητική ἐπιστολή του πρός τόν Πρόεδρο, ἔδωσε τό δικαίωμα στόν βουλευτή Χανίων νά ἀπασφαλίσει ἀμέσως μετά καί νά ἀρχίσει νά κάνει αὐτό πού καλά γνωρίζει: λαϊκισμός μέσῳ κοινωνικῶν δικτύων καί λάσπη στόν ἀνεμιστῆρα.

Τιμή στόν ἄξιο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας

Δημήτρης Καπράνος
Τιμή στόν Ντάριο Ναρντέλλα, τόν 47χρονο δήμαρχο τῆς Φλωρεντίας, πού βούτηξε ἕναν ἀπό τούς σαχλαμαράκηδες ἀκτιβιστές, ὁ ὁποῖος πῆγε κι ἔρριξε πορτοκαλί μπογιά στό Παλάτσο Βέκιο, τό πλέον ἀξιόλογο ἀπό τά παλαιά κτήρια τῆς Φλωρεντίας, ὅπου στεγάζεται τό Δημαρχεῖο τῆς πανέμορφης πόλεως τῆς Τοσκάνης.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΕΝΗ ΗΘΟΠΟΙΟΣ